Đoản Văn

Có 492 truyện

Web truyện - Lưng Chừng

Lưng Chừng

Tác giả : Cố

Chương : 5Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Gái Ăn Thức Ăn Mèo

Cô Gái Ăn Thức Ăn Mèo

Tác giả : Nhiêu Tuyết Mạn

Chương : 4Full

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Dream Hunters [Truy Mộng]

The Dream Hunters [Truy Mộng]

Tác giả : Neil Gaiman

Chương : 7/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện Đạo Văn Hại Chết Người

Truyện Đạo Văn Hại Chết Người

Tác giả : Tiểu Tả A

Chương : 13Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dừng H Là Thất Đức A

Dừng H Là Thất Đức A

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 4Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

Tác giả : Huyền Quân Ngọc Tuyết

Chương : 5Full

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tội Nghiệt Của Ta

Tội Nghiệt Của Ta

Tác giả : Đại Tiên

Chương : 4Full

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nan Song

Nan Song

Tác giả : Túy Tửu Vi Hàm

Chương : 3Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rùa Và Thỏ

Rùa Và Thỏ

Tác giả : Chích Thì Giới 99

Chương : 2Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi

Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi

Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc

Chương : 2Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẻm Không Người

Hẻm Không Người

Tác giả : Hướng cúc cười dâm.

Chương : 3Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Nhau

Gặp Nhau

Tác giả : Thất Thải Ngư

Chương : 6Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Chương : 11Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân)

Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân)

Tác giả : Vi Thụy Nhị Thế Tổ

Chương : 3Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Tác giả : Công Tử Hằng

Chương : 4Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Qua Đường Gặp Nhân Duyên

Qua Đường Gặp Nhân Duyên

Tác giả : Khúc Lưu Cảnh

Chương : 3Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Một Kẻ Giả Tạo

Yêu Một Kẻ Giả Tạo

Tác giả : CherryLeo

Chương : 8Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Khối Bánh Cookie Bé Nhỏ Còn Lợi Hại Hơn Thuốc X

Một Khối Bánh Cookie Bé Nhỏ Còn Lợi Hại Hơn Thuốc X

Tác giả : Trà Diệp Quán

Chương : 10Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

Tác giả : Thâm Lam Đích Hải Thủy

Chương : 3Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm Tháng

Năm Tháng

Tác giả : Đường Miên

Chương : 3Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Đó Là Em - Khả Dương

Vì Đó Là Em - Khả Dương

Tác giả : Khả Dương

Chương : 4Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Sáu KTV

Thứ Sáu KTV

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 3Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

Tác giả : Độc Độc Tiếu Phi

Chương : 2Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Kì Lạ

Câu Chuyện Kì Lạ

Tác giả : Juvia Evans

Chương : 4Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giấc Mộng Ngàn Năm (Thiên Niên Mộng)

Giấc Mộng Ngàn Năm (Thiên Niên Mộng)

Tác giả : Lạc Mai

Chương : 2Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Thân - Nguyệt Lệ Vô Song

Thế Thân - Nguyệt Lệ Vô Song

Tác giả : Nguyệt Lệ Vô Song

Chương : 4Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Tạ

Cố Tạ

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 4Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mưa Và Ốc Sên

Mưa Và Ốc Sên

Tác giả : Bông Chà

Chương : 5Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nguyện - Bổng Quả Dung Frucy

Tình Nguyện - Bổng Quả Dung Frucy

Tác giả : Bổng Quả Dung Frucy

Chương : 7Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngồi Trên Mái Nhà

Ngồi Trên Mái Nhà

Tác giả : Yue

Chương : 6Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết