Đoản Văn

Có 385 truyện

Web truyện - Cô Gái Ăn Thức Ăn Mèo

Cô Gái Ăn Thức Ăn Mèo

Tác giả : Nhiêu Tuyết Mạn

Chương : 4Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lôi Trà

Lôi Trà

Tác giả : Thất Lý

Chương : 3/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Em, Vẫn Đợi Trên Bờ Biển Xa Xôi

Tình Yêu Của Em, Vẫn Đợi Trên Bờ Biển Xa Xôi

Tác giả : Ảm Hào

Chương : 5Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Dream Hunters [Truy Mộng]

The Dream Hunters [Truy Mộng]

Tác giả : Neil Gaiman

Chương : 7/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Tác giả : Lâm Địch Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Thể Chờ Không?

Có Thể Chờ Không?

Tác giả : Cố

Chương : 5Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Tạ

Cố Tạ

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 4Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Muốn Nói Cho Anh

Em Muốn Nói Cho Anh

Tác giả : Mộc Thanh

Chương : 5Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mưa Và Ốc Sên

Mưa Và Ốc Sên

Tác giả : Bông Chà

Chương : 5Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liên Hoa Mỹ Nhân Kiếp

Liên Hoa Mỹ Nhân Kiếp

Tác giả : Lộ Quá Nhi Dĩ

Chương : 8Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bích Hải Nguyệt Ca

Bích Hải Nguyệt Ca

Tác giả : Thủy Tế Yên Hoành

Chương : 4Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lệ Máu

Lệ Máu

Tác giả : Lạc Trần Giang (Ngọc Ẩn)

Chương : 3Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Faraway Blue (Trong Miền Xanh Thẳm)

Faraway Blue (Trong Miền Xanh Thẳm)

Tác giả : Yue

Chương : 7Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Hình

Hành Hình

Tác giả : Đoan Trần

Chương : 2Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Nhi Hồng– Nhất Hộc Hoa Điêu Túy

Nữ Nhi Hồng– Nhất Hộc Hoa Điêu Túy

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 4Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Có Cầu Vòng

Nơi Có Cầu Vòng

Tác giả : Cố

Chương : 3Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưng Chừng

Lưng Chừng

Tác giả : Cố

Chương : 5Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Đấm Tình Yêu

Tay Đấm Tình Yêu

Tác giả : Tử Nhược Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Theo Đuổi - Thư Không

Theo Đuổi - Thư Không

Tác giả : Thư Không

Chương : 3Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cà Phê Đen

Cà Phê Đen

Tác giả : Heart Race

Chương : 4Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uốn Lưỡi Bảy Lần Trước Khi Ước

Uốn Lưỡi Bảy Lần Trước Khi Ước

Tác giả : Miz Watson

Chương : 6/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạm Biệt Quá Khứ Của Tôi

Tạm Biệt Quá Khứ Của Tôi

Tác giả : Mộng Tiêu Hai

Chương : 3Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bánh Chưng Mặn Và Bánh Chưng Chay

Bánh Chưng Mặn Và Bánh Chưng Chay

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gi

Chương : 3Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Lầu Trên, Hoa Lầu Dưới

Mèo Lầu Trên, Hoa Lầu Dưới

Tác giả : Tương Du Phô Lão Bản

Chương : 7Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Muốn Làm Cái Bóng Của Ngươi

Ta Muốn Làm Cái Bóng Của Ngươi

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 3Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thành Phố Tình Yêu

Thành Phố Tình Yêu

Tác giả : Cư Tiểu Diệc

Chương : 5Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Diệt

Duyên Diệt

Tác giả : Kang

Chương : 2/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Nguyệt

Quỷ Nguyệt

Tác giả : Không rõ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quần Áo Cũ

Quần Áo Cũ

Tác giả : Lý Tả Ý

Chương : 3Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly

Hồ Ly

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 2Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết