Đoản Văn

Có 465 truyện

Web truyện - Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Tác giả : Túy Lạc Tuyết Ám Hương

Chương : 5Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Ai Chết Vì Bẩn… Chỉ Có Người Chết Vì Quá Sạch

Không Ai Chết Vì Bẩn… Chỉ Có Người Chết Vì Quá Sạch

Tác giả : Hà Hi

Chương : 3Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thất Ngũ] Người Xưa

[Thất Ngũ] Người Xưa

Tác giả : Phong Định Sơ

Chương : 3Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

[Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

Tác giả : Tạ Họa Bình

Chương : 5Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Tác giả : Lưu Ái Mỹ

Chương : 5Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Tạ

Cố Tạ

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 4Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giấc Mộng Ngàn Năm (Thiên Niên Mộng)

Giấc Mộng Ngàn Năm (Thiên Niên Mộng)

Tác giả : Lạc Mai

Chương : 2Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toái Tiêu

Toái Tiêu

Tác giả : Phong Duy

Chương : 4Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Hề Quan Hệ

Không Hề Quan Hệ

Tác giả : Không rõ

Chương : 4Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Tích,Hoá Ra Là Như Thế

Cổ Tích,Hoá Ra Là Như Thế

Tác giả : Sa Nguyên

Chương : 7Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Chưa Yêu

Người Chưa Yêu

Tác giả : Bông Chà

Chương : 6Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dừng H Là Thất Đức A

Dừng H Là Thất Đức A

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 4Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyến Công Tác Cuối Năm

Chuyến Công Tác Cuối Năm

Tác giả : Cá Heo Mông Vịt

Chương : 2Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mãi Xa

Mãi Xa

Tác giả : Thu Hà

Chương : 5Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Luyến Long (RồngxRồng)

Long Luyến Long (RồngxRồng)

Tác giả : ” Nằm úp sấp nằm úp sấp”

Chương : 2Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rùa Và Thỏ

Rùa Và Thỏ

Tác giả : Chích Thì Giới 99

Chương : 2Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Kì Lạ

Câu Chuyện Kì Lạ

Tác giả : Juvia Evans

Chương : 4Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Sau Của Ngày Sau

Ngày Sau Của Ngày Sau

Tác giả : Kiii

Chương : 3Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Đơn

Cô Đơn

Tác giả : Thu Hà

Chương : 3Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Nguyệt

Quỷ Nguyệt

Tác giả : Không rõ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Da Truyền Thuyết

Ma Da Truyền Thuyết

Tác giả : Thập Thế

Chương : 3Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Trong Tủ Quần Áo

Người Trong Tủ Quần Áo

Tác giả : Túy Chu Chi Phúc

Chương : 4Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẫn Vô Ngôn

Tẫn Vô Ngôn

Tác giả : Tàn Thạch

Chương : 5Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Hình

Hành Hình

Tác giả : Đoan Trần

Chương : 2Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn

Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn

Tác giả : Hoa tuyết

Chương : 1Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quốc Vương Và Gương Thần

Quốc Vương Và Gương Thần

Tác giả : Mông Toa

Chương : 6Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Muốn Thổi Thổi

Anh Muốn Thổi Thổi

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên

Chương : 2Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chi Viên

Chi Viên

Tác giả : Tử Tiện Lí

Chương : 4Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liên Hoa Mỹ Nhân Kiếp

Liên Hoa Mỹ Nhân Kiếp

Tác giả : Lộ Quá Nhi Dĩ

Chương : 8Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cõi Lòng Cô Đơn

Cõi Lòng Cô Đơn

Tác giả : Khanh Lam

Chương : 6Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết