Đô Thị

Có 674 truyện

Web truyện - Quan Thuật

Quan Thuật

Tác giả : Cẩu Bào Tử

Chương : 3231/NA

Lượt xem : 7,974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giới thần

Giới thần

Tác giả : Lão Chó Ghẻ

Chương : 490/NA

Lượt xem : 7,940

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử

Chương : 230/NA

Lượt xem : 7,721

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cận Thân Bảo Tiêu

Cận Thân Bảo Tiêu

Tác giả : Liễu Hạ Huy

Chương : 750/NA

Lượt xem : 7,690

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Chương : 62Full

Lượt xem : 7,578

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Tác giả : Ân Tầm

Chương : 188Full

Lượt xem : 7,354

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nghiệt

Yêu Nghiệt

Tác giả : Thảo Môi Tương

Chương : 27/NA

Lượt xem : 7,340

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả : Tuyết Sắc Đồ Mi

Chương : 268/NA

Lượt xem : 7,257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ly hôn

Ly hôn

Tác giả : Hoài Thượng

Chương : 67Full

Lượt xem : 7,211

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quan Thần

Quan Thần

Tác giả : Hà Thường Tại

Chương : 2185/NA

Lượt xem : 7,136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Khôi và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi và Nồng Nhiệt

Tác giả : Y Sắc

Chương : 118/NA

Lượt xem : 7,118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tịnh Phi Dương Quang

Tịnh Phi Dương Quang

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 21Full

Lượt xem : 7,107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Tác giả : Hồng Cửu

Chương : 60/NA

Lượt xem : 7,067

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Tác giả : Nam Quan Yêu Yêu

Chương : 263/NA

Lượt xem : 7,028

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Tác giả : Ái Khán Thiên

Chương : 139Full

Lượt xem : 6,911

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau này em sẽ là vợ anh

Sau này em sẽ là vợ anh

Tác giả : H

Chương : 38Full

Lượt xem : 6,907

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lõa Sắc Sinh Hương

Lõa Sắc Sinh Hương

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 10Full

Lượt xem : 6,893

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Tác giả : Thiến Hề

Chương : 228/227

Lượt xem : 6,642

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lòng có Lăng Hi

Lòng có Lăng Hi

Tác giả : Qifu A

Chương : 50Full

Lượt xem : 6,521

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ sắc chi tiền

Dạ sắc chi tiền

Tác giả : Nam Chi

Chương : 90Full

Lượt xem : 6,477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tượng Tâm

Tượng Tâm

Tác giả : Mao Hậu

Chương : 63Full

Lượt xem : 6,471

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Bá

Ác Bá

Tác giả : Trí Bạch

Chương : 314Full

Lượt xem : 6,467

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Trùng Sinh Chi Một Góc Điền Viên

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Một Góc Điền Viên

Tác giả : Màn Thầu Mốc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6,433

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Tác giả : Tân Di Ổ

Chương : 22Full

Lượt xem : 6,287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu trợ lý nhỏ

Cậu trợ lý nhỏ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 28Full

Lượt xem : 6,281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Tác giả : Dạ Nguyệt Vị Minh

Chương : 127/NA

Lượt xem : 6,242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Bản

Lão Bản

Tác giả : Lâm Bội

Chương : 43Full

Lượt xem : 6,198

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu tôi xin hãy nói

Yêu tôi xin hãy nói

Tác giả : Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Chương : 49Full

Lượt xem : 6,155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Tác giả : Luật Nhi Loại Biệt

Chương : 93/NA

Lượt xem : 5,954

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Gia

Diệp Gia

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Chương : 19Full

Lượt xem : 5,908

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết