Đô Thị

Có 643 truyện

Web truyện - Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Chương : 62Full

Lượt xem : 6,934

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả : Tuyết Sắc Đồ Mi

Chương : 268/NA

Lượt xem : 6,934

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Tác giả : Hồng Cửu

Chương : 60/NA

Lượt xem : 6,869

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nghiệt

Yêu Nghiệt

Tác giả : Thảo Môi Tương

Chương : 27/NA

Lượt xem : 6,851

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Khôi và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi và Nồng Nhiệt

Tác giả : Y Sắc

Chương : 118/NA

Lượt xem : 6,823

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lõa Sắc Sinh Hương

Lõa Sắc Sinh Hương

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 10Full

Lượt xem : 6,779

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tịnh Phi Dương Quang

Tịnh Phi Dương Quang

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 21Full

Lượt xem : 6,575

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Tác giả : Nam Quan Yêu Yêu

Chương : 233/NA

Lượt xem : 6,491

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau này em sẽ là vợ anh

Sau này em sẽ là vợ anh

Tác giả : H

Chương : 38Full

Lượt xem : 6,460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Tác giả : Thiến Hề

Chương : 228/227

Lượt xem : 6,444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Bá

Ác Bá

Tác giả : Trí Bạch

Chương : 314Full

Lượt xem : 6,228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Trùng Sinh Chi Một Góc Điền Viên

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Một Góc Điền Viên

Tác giả : Màn Thầu Mốc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6,200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lòng có Lăng Hi

Lòng có Lăng Hi

Tác giả : Qifu A

Chương : 50Full

Lượt xem : 6,116

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ sắc chi tiền

Dạ sắc chi tiền

Tác giả : Nam Chi

Chương : 90Full

Lượt xem : 6,034

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Tác giả : Tân Di Ổ

Chương : 22Full

Lượt xem : 6,011

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Tác giả : Dạ Nguyệt Vị Minh

Chương : 127/NA

Lượt xem : 5,959

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lam Điều Tam Bộ Khúc

Lam Điều Tam Bộ Khúc

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 40/NA

Lượt xem : 5,938

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Bản

Lão Bản

Tác giả : Lâm Bội

Chương : 43Full

Lượt xem : 5,819

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Tác giả : Luật Nhi Loại Biệt

Chương : 93/NA

Lượt xem : 5,794

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Tác giả : Ái Khán Thiên

Chương : 139Full

Lượt xem : 5,679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu trợ lý nhỏ

Cậu trợ lý nhỏ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 28Full

Lượt xem : 5,657

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Gia

Diệp Gia

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Chương : 19Full

Lượt xem : 5,569

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Tác giả : Phương Kanddy

Chương : 44/5

Lượt xem : 5,473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Thế Gia Tử

Trùng Sinh Thế Gia Tử

Tác giả : Thái Tấn

Chương : 514/NA

Lượt xem : 5,471

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quan Thần

Quan Thần

Tác giả : Hà Thường Tại

Chương : 2185/NA

Lượt xem : 5,342

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu tôi xin hãy nói

Yêu tôi xin hãy nói

Tác giả : Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Chương : 49Full

Lượt xem : 5,314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Tác giả : Nhật Yên Vân

Chương : 34/NA

Lượt xem : 5,246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Máu Tình

Máu Tình

Tác giả : Bạch Tử Nhạn

Chương : 89/NA

Lượt xem : 5,196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Huyền Địa Hoàng

Thiên Huyền Địa Hoàng

Tác giả : Cổ Cổ

Chương : 177/NA

Lượt xem : 5,185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thành Trì Tận Thế

Thành Trì Tận Thế

Tác giả : Thập Giai Phù Đồ

Chương : 54/NA

Lượt xem : 5,155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết