Đô Thị

Có 1055 truyện

Web truyện - Y Tiên Thiểu

Y Tiên Thiểu

Tác giả : Vô Trục

Chương : 1/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhặt Được Một Người Cá

Nhặt Được Một Người Cá

Tác giả : Uông Mao Cầu

Chương : 12Full

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Định Không Nối Lại

Nhất Định Không Nối Lại

Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp

Chương : 8Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả : D. Hien

Chương : 564/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngôi Sao Sáng Nhất

Ngôi Sao Sáng Nhất

Tác giả : VioletFlower

Chương : 65/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Này Yêu Em

Kiếp Này Yêu Em

Tác giả : Thập Nhất Đậu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Thần

Thực Thần

Tác giả : Bất Diệc

Chương : 5/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Giới

Đại Giới

Tác giả : Phong Nhi

Chương : 3Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Chủ

Thiên Chủ

Tác giả : Năm Đó Trăng Tròn

Chương : 9/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Đẹp Và Giáo Sư

Người Đẹp Và Giáo Sư

Tác giả : Công Tử Như Lan

Chương : 3/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Tác giả : Ta Là Lão Thất

Chương : 31/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Clouds

Clouds

Tác giả : Ngự Tiểu Phàm

Chương : 6Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đỉnh Cấp Công Tử

Đỉnh Cấp Công Tử

Tác giả : phonglinh1710

Chương : 64/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uổng Phí Thông Minh

Uổng Phí Thông Minh

Tác giả : Thời Nhĩ

Chương : 46/47

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Tác giả : Thất Bảo Tô

Chương : 63/64

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thu Phục Nam Thần Phái Cấm Dục

Thu Phục Nam Thần Phái Cấm Dục

Tác giả : Cố Vô Ngân

Chương : 8/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố ] Nếu Như Yêu

[ Thích Cố ] Nếu Như Yêu

Tác giả : Đang tìm

Chương : 9Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 6Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Tác giả : Hải Nham

Chương : 42Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phóng Túng

Phóng Túng

Tác giả : Nhất Hạ Hồ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Duyệt

Hồ Duyệt

Tác giả : Hồ Hồ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Tác giả : Sa Diễm

Chương : 26/25

Lượt xem : 52

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tình Giấu Kín

Người Tình Giấu Kín

Tác giả : Quỳnh Trang

Chương : 10/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Anh Được Bình An Vui Vẻ

Nguyện Anh Được Bình An Vui Vẻ

Tác giả : Tĩnh Phi Tuyết

Chương : 10/NA

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyến đi đáng nhớ

Chuyến đi đáng nhớ

Tác giả : Diệt Tâm Thiếu

Chương : 3Full

Lượt xem : 48

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Thật Sự Không Mở Hack

Ta Thật Sự Không Mở Hack

Tác giả : Cũ Sinh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đem Hạt Giống Tình yêu Cắm Vào Máu

Đem Hạt Giống Tình yêu Cắm Vào Máu

Tác giả : Tiêu Nghiên

Chương : 68Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vũ Trụ

Chiến Tranh Vũ Trụ

Tác giả : SATAN

Chương : 9/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Thánh Của Một Người

Kinh Thánh Của Một Người

Tác giả : Cao Hành Kiện

Chương : 45Full

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết