Đô Thị

Có 1032 truyện

Web truyện - Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Tác giả : Hoắc Ma

Chương : 5/NA

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất ngờ yêu!

Bất ngờ yêu!

Tác giả : Người tình bóng đêm

Chương : 9/NA

Lượt xem : 176

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!

[Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!

Tác giả : Túc Do Như Thử

Chương : 14Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tứ Mạc Hí

Tứ Mạc Hí

Tác giả : Đường Thất Công Tử

Chương : 86Full

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gửi Người Tôi Yêu Nhất

Gửi Người Tôi Yêu Nhất

Tác giả : Trì Trần

Chương : 17/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Tác giả : Hạo Trăn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam

Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam

Tác giả : Thời Nhĩ

Chương : 50Full

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Có Thể Biến Thành Cá

Ta Có Thể Biến Thành Cá

Tác giả : Cá Con Ăn Thịt Rồng

Chương : 34/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sai Quyền

Sai Quyền

Tác giả : Phương Tịnh Tịnh

Chương : 8Full

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả : Cố Tây Tước

Chương : 62Full

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Vật Luyến Nhân

Sủng Vật Luyến Nhân

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 8/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Sát Thủ

Ta Là Sát Thủ

Tác giả : Bệnh Oa

Chương : 70Full

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Tác giả : Stexxa

Chương : 45/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Loạn Tiêu Dao

Sắc Loạn Tiêu Dao

Tác giả : Tộc Đài

Chương : 27/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Tìm

Truy Tìm

Tác giả : Bán Nguyệt Thần Quang

Chương : 24/28

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Tác giả : Roseblack

Chương : 49/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Nobita

Thần Nobita

Tác giả : Linh95

Chương : 142/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Tác giả : Na Thời Yên Hoa

Chương : 16/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chín Chương Thành Thơ

Chín Chương Thành Thơ

Tác giả : Thời Câm

Chương : 45/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nữ! Đừng Sợ, Anh Đùa Thôi Mà!

Mỹ Nữ! Đừng Sợ, Anh Đùa Thôi Mà!

Tác giả : Soái Ca

Chương : 1/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưới Tình

Lưới Tình

Tác giả : Long Văn Nghiễn

Chương : 30/31

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em

Tác giả : Thất Bảo Tô

Chương : 34Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Nàng Tí Hon

Cô Nàng Tí Hon

Tác giả : Thất Tiểu Liễu

Chương : 53Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Tình Thật Vĩ Đại (Tình Yêu Thật Vĩ Đại)

Ái Tình Thật Vĩ Đại (Tình Yêu Thật Vĩ Đại)

Tác giả : Bội Bội

Chương : 9Full

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Tái Sinh

Phượng Hoàng Tái Sinh

Tác giả : Thập Nhị Liên Hoa

Chương : 17/NA

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Ngàn Năm

Võ Đạo Ngàn Năm

Tác giả : Nguyên Thủy Thiên Ma

Chương : 6/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả : Kim Bính

Chương : 66Full

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tớ Sẽ Tìm Cậu, Trong Gió!

Tớ Sẽ Tìm Cậu, Trong Gió!

Tác giả : Tiểu Mã Lười

Chương : 1/NA

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Tác giả : cuuviho1687

Chương : 65/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết