Đô Thị

Có 898 truyện

Web truyện - Bất ngờ yêu!

Bất ngờ yêu!

Tác giả : Người tình bóng đêm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 8Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Có Thể Biến Thành Cá

Ta Có Thể Biến Thành Cá

Tác giả : Cá Con Ăn Thịt Rồng

Chương : 34/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Tác giả : Mê Vụ Tuyết Sinh

Chương : 17/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đem Hạt Giống Tình yêu Cắm Vào Máu

Đem Hạt Giống Tình yêu Cắm Vào Máu

Tác giả : Tiêu Nghiên

Chương : 68Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 4Full

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Tại Thiên Nhai

Long Tại Thiên Nhai

Tác giả : Sơn Hà

Chương : 1/NA

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Tác giả : Sa Diễm

Chương : 26/25

Lượt xem : 24

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Tác giả : Thất Bảo Tô

Chương : 58/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Này Yêu Em

Kiếp Này Yêu Em

Tác giả : Thập Nhất Đậu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 14/35 Nguyễn Khuyến

14/35 Nguyễn Khuyến

Tác giả : Mèo lười thích cá

Chương : 1/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Giới

Đại Giới

Tác giả : Phong Nhi

Chương : 3Full

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thân Ái Đối Phương Biện Hữu

Thân Ái Đối Phương Biện Hữu

Tác giả : Quân Ước

Chương : 6/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Anh Được Bình An Vui Vẻ

Nguyện Anh Được Bình An Vui Vẻ

Tác giả : Tĩnh Phi Tuyết

Chương : 10/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

Tác giả : Tàn Khốc Đồng Thoại

Chương : 5Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Thầy Một Ngày, Cả Đời Làm Chồng

Làm Thầy Một Ngày, Cả Đời Làm Chồng

Tác giả : Lão Nương Không Đặt Nổi Tên

Chương : 4Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gửi Người Tôi Yêu Nhất

Gửi Người Tôi Yêu Nhất

Tác giả : Trì Trần

Chương : 2/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Nói Em Yêu Anh

Mau Nói Em Yêu Anh

Tác giả : Vô Tụ Long Hương

Chương : 5Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Định Không Nối Lại

Nhất Định Không Nối Lại

Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp

Chương : 8Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Thật Sự Không Mở Hack

Ta Thật Sự Không Mở Hack

Tác giả : Cũ Sinh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyến đi đáng nhớ

Chuyến đi đáng nhớ

Tác giả : Diệt Tâm Thiếu

Chương : 3Full

Lượt xem : 6

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Tác giả : Stexxa

Chương : 21/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Quan

Thanh Quan

Tác giả : Qua Nhân

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Tác giả : Nguyệt Băng (Sara)

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Tác giả : Sherry

Chương : 26/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết