Đô Thị

Có 977 truyện

Web truyện - Thư tình Bắc Nam

Thư tình Bắc Nam

Tác giả : Mĩ Nhân Xi

Chương : 5/45

Lượt xem : 491

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cạm Bẫy Nam Nam

Cạm Bẫy Nam Nam

Tác giả : Tô Biệt Tự

Chương : 30Full

Lượt xem : 487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Tác giả : Thanht

Chương : 19/NA

Lượt xem : 485

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại

Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại

Tác giả : Tĩnh Phi Tuyết

Chương : 74/NA

Lượt xem : 485

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện của mèo phi cơ

Truyện của mèo phi cơ

Tác giả : Mèo Ăn Trộm

Chương : 21/NA

Lượt xem : 481

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tác giả : Xích Tuyết

Chương : 125/NA

Lượt xem : 475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Tác giả : Vũ Lạc Ái

Chương : 4/NA

Lượt xem : 475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Tác giả : Tô Lưu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộ Hoa Trạng Nguyên

Hộ Hoa Trạng Nguyên

Tác giả : Lương Thiếu

Chương : 22/NA

Lượt xem : 474

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Khí Quan Trường

Phong Khí Quan Trường

Tác giả : Cảnh Tục

Chương : 478/NA

Lượt xem : 466

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Tác giả : Độc Hành Chí Tôn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 465

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hận Là Yêu Vô Cùng

Hận Là Yêu Vô Cùng

Tác giả : Trâu Thích Ăn Thịt (Ngưu Dam Dam)

Chương : 9/NA

Lượt xem : 460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Tô Y Tiên

Hợp Tô Y Tiên

Tác giả : Bạch Chỉ Nhất Tương

Chương : 15/NA

Lượt xem : 457

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả : Hàn Dạ Sơ Tuyết

Chương : 65Full

Lượt xem : 454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì sao lấp lánh nhất

Vì sao lấp lánh nhất

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 14Full

Lượt xem : 453

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viết Lại Tương Lai?

Viết Lại Tương Lai?

Tác giả : Kha An

Chương : 19/NA

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

Tác giả : Đường Huyền

Chương : 9/NA

Lượt xem : 448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Càng đẩy tôi sẽ càng ôm em thật chặt

Càng đẩy tôi sẽ càng ôm em thật chặt

Tác giả : Siêu Đại Mèo Lười

Chương : 7/NA

Lượt xem : 447

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỳ Án Hoa Rơi Tử Lộ

Kỳ Án Hoa Rơi Tử Lộ

Tác giả : Vô Diện Thi Sĩ

Chương : 12/NA

Lượt xem : 446

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hương Yêu

Hương Yêu

Tác giả : Tiểu Chước Vi Huân

Chương : 59Full

Lượt xem : 444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Tác giả : Phạm Gia Khánh

Chương : 20/21

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẩm Thất Mỹ Lang

Tẩm Thất Mỹ Lang

Tác giả : Bố Đinh

Chương : 76Full

Lượt xem : 433

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 10Full

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm xưa

Năm xưa

Tác giả : Cửu Nguyệt Quang

Chương : 36/63

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô gái tôi từng yêu

Cô gái tôi từng yêu

Tác giả : Katthy Bùi

Chương : 10/NA

Lượt xem : 424

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Tác giả : Kinh Thành Nam Sủng

Chương : 54Full

Lượt xem : 419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ABO Hệ Liệt] – Đinh

[ABO Hệ Liệt] – Đinh

Tác giả : G

Chương : 35Full

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vua Thế Giới Ngầm

Vua Thế Giới Ngầm

Tác giả : Vân Tâm

Chương : 3/NA

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị

Tác giả : Mộng Thường Uyển

Chương : 6Full

Lượt xem : 407

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Búp Bê Bắc Kinh

Búp Bê Bắc Kinh

Tác giả : Xuân Thu

Chương : 55Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết