Đô Thị

Có 1055 truyện

Web truyện - Nếu Tớ Có Thể

Nếu Tớ Có Thể

Tác giả : Phương'g Yêu'u

Chương : 10/NA

Lượt xem : 691

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp

Chương : 8Full

Lượt xem : 684

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 9Full

Lượt xem : 683

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Độn Ma Thần

Hỗn Độn Ma Thần

Tác giả : Vô Danh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 683

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quay Về Điểm Xuất Phát! Hảo Vẫn Còn Kịp!

Quay Về Điểm Xuất Phát! Hảo Vẫn Còn Kịp!

Tác giả : Cáp và Táo

Chương : 3/NA

Lượt xem : 672

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộ Hoa Trạng Nguyên

Hộ Hoa Trạng Nguyên

Tác giả : Lương Thiếu

Chương : 22/NA

Lượt xem : 667

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Tác giả : Trương Mê Kinh

Chương : 64/65

Lượt xem : 658

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tác giả : Xích Tuyết

Chương : 125/NA

Lượt xem : 647

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Cậu Khóc Tôi Cũng Sẽ Rơi Lệ

Nếu Cậu Khóc Tôi Cũng Sẽ Rơi Lệ

Tác giả : Ám Dạ Lộ Hành

Chương : 26Full

Lượt xem : 646

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!

Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!

Tác giả : G

Chương : 16Full

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngư Trường Hoàng Kim

Ngư Trường Hoàng Kim

Tác giả : Toàn Kim Chúc Đạn Xác

Chương : 30/NA

Lượt xem : 631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh

Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh

Tác giả : Xandorayla

Chương : 41/NA

Lượt xem : 629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Tác giả : Vainy

Chương : 34Full

Lượt xem : 626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Tác giả : Ức Cẩm

Chương : 65Full

Lượt xem : 619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

Tác giả : Phát Cuồng Yêu Ma

Chương : 8/NA

Lượt xem : 615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Tác giả : Hắc Ám Chi Quang

Chương : 19Full

Lượt xem : 615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miêu Miêu Cực Phẩm

Miêu Miêu Cực Phẩm

Tác giả : Siêu Đại Mèo Lười

Chương : 3/NA

Lượt xem : 614

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cạm Bẫy Nam Nam

Cạm Bẫy Nam Nam

Tác giả : Tô Biệt Tự

Chương : 30Full

Lượt xem : 610

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Tác giả : Kinh Thành Nam Sủng

Chương : 54Full

Lượt xem : 602

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì sao lấp lánh nhất

Vì sao lấp lánh nhất

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 14Full

Lượt xem : 597

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Gian Xảo

Boss Gian Xảo

Tác giả : Hắc Khiết Minh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 595

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Búp Bê Bắc Kinh

Búp Bê Bắc Kinh

Tác giả : Xuân Thu

Chương : 55Full

Lượt xem : 593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Tác giả : Độc Hành Chí Tôn

Chương : 44/NA

Lượt xem : 592

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điên Phúc Đồng Thoại

Điên Phúc Đồng Thoại

Tác giả : Tiên thủy u du

Chương : 19Full

Lượt xem : 590

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tra Công Biến Miêu Ký

Tra Công Biến Miêu Ký

Tác giả : Tô Lam Y

Chương : 46Full

Lượt xem : 587

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Tác giả : Vãn Chi

Chương : 87Full

Lượt xem : 585

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại

Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại

Tác giả : Tĩnh Phi Tuyết

Chương : 74/NA

Lượt xem : 584

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cơ Giáp Chiến Thần

Cơ Giáp Chiến Thần

Tác giả : ๖ۣۜQuỷ ๖ۣۜVương

Chương : 82/NA

Lượt xem : 581

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm xưa

Năm xưa

Tác giả : Cửu Nguyệt Quang

Chương : 36/63

Lượt xem : 581

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Tô Y Tiên

Hợp Tô Y Tiên

Tác giả : Bạch Chỉ Nhất Tương

Chương : 15/NA

Lượt xem : 580

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết