Đô Thị

Có 1055 truyện

Web truyện - Cực Đạo Thiên Ma

Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả : Cổn Khai

Chương : 15/NA

Lượt xem : 809

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả : Trần Duy

Chương : 43/NA

Lượt xem : 807

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện của mèo phi cơ

Truyện của mèo phi cơ

Tác giả : Mèo Ăn Trộm

Chương : 21/NA

Lượt xem : 806

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điêu Cốt Sư

Điêu Cốt Sư

Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Chương : 38/NA

Lượt xem : 804

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Tác giả : Thiên Cơ Đường Hồng Đậu

Chương : 359/NA

Lượt xem : 804

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già Rồi.

Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già Rồi.

Tác giả : Hồng Thế Vô Vũ

Chương : 9Full

Lượt xem : 803

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Tác giả : Vainy

Chương : 34Full

Lượt xem : 799

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả : Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

Chương : 996/NA

Lượt xem : 797

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

Tác giả : Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quân

Chương : 13Full

Lượt xem : 795

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Tác giả : Dainanson

Chương : 34Full

Lượt xem : 786

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ten Count

Ten Count

Tác giả : Takarai Rihito

Chương : 13/NA

Lượt xem : 781

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Giả Tưởng

Mạt Thế Giả Tưởng

Tác giả : KingAzir123

Chương : 68/NA

Lượt xem : 773

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Người Tôi Yêu

Em Là Người Tôi Yêu

Tác giả : Dư Bách Bách

Chương : 4/NA

Lượt xem : 769

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả : Nhạc Tiểu Nữu

Chương : 80Full

Lượt xem : 768

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Tác giả : Mật Kiến

Chương : 11Full

Lượt xem : 758

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Chờ, Em Đợi

Anh Chờ, Em Đợi

Tác giả : Tran Linh

Chương : 9/NA

Lượt xem : 757

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Cặp Trời Sinh

Một Cặp Trời Sinh

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Chương : 8Full

Lượt xem : 757

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hetalia DJ

Hetalia DJ

Tác giả : Dragon Rider

Chương : 2Full

Lượt xem : 756

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Báo Phục – Trả thù

Báo Phục – Trả thù

Tác giả : Xích Sắc Thập Nguyệt

Chương : 12Full

Lượt xem : 749

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Tác giả : Huy Chương Màu Bạc

Chương : 21Full

Lượt xem : 744

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Tác giả : Kỳ Tiểu Yêu

Chương : 75/40

Lượt xem : 744

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phòng Thuật

Phòng Thuật

Tác giả : Bào Bàn

Chương : 20/NA

Lượt xem : 744

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Chiến Lớn

Cuộc Chiến Lớn

Tác giả : dicapdaikim

Chương : 19/NA

Lượt xem : 743

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phát Súng Trượt

Phát Súng Trượt

Tác giả : Stuart Woood

Chương : 31Full

Lượt xem : 738

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẩm Thất Mỹ Lang

Tẩm Thất Mỹ Lang

Tác giả : Bố Đinh

Chương : 76Full

Lượt xem : 735

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Sơn Ẩm Ướt

Thanh Sơn Ẩm Ướt

Tác giả : Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Chương : 36Full

Lượt xem : 725

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Tác giả : Mộc Y Y

Chương : 165/NA

Lượt xem : 717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trót Yêu Em!

Trót Yêu Em!

Tác giả : Trương Hoàng Yến

Chương : 30Full

Lượt xem : 704

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Giả Hollywood

Vương Giả Hollywood

Tác giả : Tiểu Tiểu Ngả Thần

Chương : 7/NA

Lượt xem : 703

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ

TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ

Tác giả : Vũ Ngư Hoán Trần

Chương : 22Full

Lượt xem : 701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết