Đô Thị

Có 895 truyện

Web truyện - Thanh Sơn Ẩm Ướt

Thanh Sơn Ẩm Ướt

Tác giả : Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Chương : 36Full

Lượt xem : 435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phát Súng Trượt

Phát Súng Trượt

Tác giả : Stuart Woood

Chương : 31Full

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hetalia DJ

Hetalia DJ

Tác giả : Dragon Rider

Chương : 2Full

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngư Trường Hoàng Kim

Ngư Trường Hoàng Kim

Tác giả : Toàn Kim Chúc Đạn Xác

Chương : 30/NA

Lượt xem : 423

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 111/NA

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Tác giả : Hắc Ám Chi Quang

Chương : 19Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Tác giả : Đằng La Luyến Nguyệt

Chương : 116Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Tác giả : Vũ Lạc Ái

Chương : 4/NA

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư tình Bắc Nam

Thư tình Bắc Nam

Tác giả : Mĩ Nhân Xi

Chương : 5/45

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Chém Gió

Hệ Thống Chém Gió

Tác giả : Thiên Cơ Đường Hồng Đậu

Chương : 285/NA

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Tác giả : Trương Mê Kinh

Chương : 64/65

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hận Là Yêu Vô Cùng

Hận Là Yêu Vô Cùng

Tác giả : Trâu Thích Ăn Thịt (Ngưu Dam Dam)

Chương : 9/NA

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Tác giả : Tô Lưu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trót Yêu Em!

Trót Yêu Em!

Tác giả : Trương Hoàng Yến

Chương : 30Full

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điêu Cốt Sư

Điêu Cốt Sư

Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Chương : 27/NA

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Gamer Hệ Thống

The Gamer Hệ Thống

Tác giả : Katsuragi Keima

Chương : 586/NA

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Tác giả : Thanht

Chương : 19/NA

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Giả Tưởng

Mạt Thế Giả Tưởng

Tác giả : KingAzir123

Chương : 68/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì sao lấp lánh nhất

Vì sao lấp lánh nhất

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 14Full

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Của Tôi Ơi

Cô Vợ Của Tôi Ơi

Tác giả : Heo Beo Tron

Chương : 5/NA

Lượt xem : 378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ban Mã Tuyến

Ban Mã Tuyến

Tác giả : Dịch Bạch Thủ

Chương : 99Full

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

Tác giả : Đường Huyền

Chương : 9/NA

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả : Hàn Dạ Sơ Tuyết

Chương : 65Full

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tác giả : Xích Tuyết

Chương : 125/NA

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỳ Án Hoa Rơi Tử Lộ

Kỳ Án Hoa Rơi Tử Lộ

Tác giả : Vô Diện Thi Sĩ

Chương : 12/NA

Lượt xem : 369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 10Full

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viết Lại Tương Lai?

Viết Lại Tương Lai?

Tác giả : Kha An

Chương : 19/NA

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!

Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!

Tác giả : G

Chương : 16Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vua Thế Giới Ngầm

Vua Thế Giới Ngầm

Tác giả : Vân Tâm

Chương : 3/NA

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết