Đô Thị

Có 832 truyện

Web truyện - Ê, Bưu Kiện Của Anh Này

Ê, Bưu Kiện Của Anh Này

Tác giả : Quân Đậu Đậu

Chương : 11Full

Lượt xem : 675

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Xấu Thân Ái

Bạn Xấu Thân Ái

Tác giả : Ngã Đích Tiểu Q

Chương : 13Full

Lượt xem : 669

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành

Dị Năng Tiến Hóa: Tang Thi Vây Thành

Tác giả : Vu Sư Tam

Chương : 5/NA

Lượt xem : 669

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Tác giả : Vô Mặc Hề

Chương : 18/NA

Lượt xem : 659

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Quỷ Vương

Đô Thị Quỷ Vương

Tác giả : Nguyễn Tuấn Phong STV

Chương : 182/NA

Lượt xem : 658

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Đây Có Quỷ

Nơi Đây Có Quỷ

Tác giả : Võ Hoàng Phúc

Chương : 19Full

Lượt xem : 658

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Băng Phôi

Băng Phôi

Tác giả : Băng Long

Chương : 17Full

Lượt xem : 657

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Tác giả : Nhất Chi Lại Hoa

Chương : 48/NA

Lượt xem : 645

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Siêu Cấp Tiên Sư

Đô Thị Siêu Cấp Tiên Sư

Tác giả : Anh Lạc Công Tử

Chương : 40/NA

Lượt xem : 645

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Giả Hollywood

Vương Giả Hollywood

Tác giả : Tiểu Tiểu Ngả Thần

Chương : 7/NA

Lượt xem : 644

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Nam Tứ Thập

Manh Nam Tứ Thập

Tác giả : Thông Ẩn

Chương : 14Full

Lượt xem : 633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Tác giả : Kỳ Tiểu Yêu

Chương : 75/40

Lượt xem : 633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Học Trưởng, Anh Thật Phiền

Học Trưởng, Anh Thật Phiền

Tác giả : Mễ Bối

Chương : 4Full

Lượt xem : 631

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Người Tôi Yêu

Em Là Người Tôi Yêu

Tác giả : Dư Bách Bách

Chương : 4/NA

Lượt xem : 631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngải Miến Điện

Ngải Miến Điện

Tác giả : rjnrog1

Chương : 20/NA

Lượt xem : 621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 8Full

Lượt xem : 619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Tác giả : Quân Sanh

Chương : 82/NA

Lượt xem : 607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Tác giả : Song Du

Chương : 24/NA

Lượt xem : 605

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Tác giả : Na Thì Yên Hoa

Chương : 340/NA

Lượt xem : 604

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Tác giả : Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Chương : 49Full

Lượt xem : 599

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Tác giả : Mạc Vô Tâm

Chương : 14/NA

Lượt xem : 593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 48/NA

Lượt xem : 586

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Tác giả : Mèo Ami

Chương : 23/NA

Lượt xem : 581

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trăng Câu Hồn

Trăng Câu Hồn

Tác giả : Võ Hoàng Phúc

Chương : 20Full

Lượt xem : 580

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Tác giả : Nguyệt Tân Đơn

Chương : 29/NA

Lượt xem : 571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Đặc Công Xuyên Thành Nữ Phụ

Nữ Đặc Công Xuyên Thành Nữ Phụ

Tác giả : Ảnh Dạ Băng Y ( Icye DarkNight )

Chương : 8/NA

Lượt xem : 566

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Chờ, Em Đợi

Anh Chờ, Em Đợi

Tác giả : Tran Linh

Chương : 9/NA

Lượt xem : 560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Tác giả : Túy Hậu Ngư Ca

Chương : 24/58

Lượt xem : 560

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Võng Khuynh Tâm

Nhất Võng Khuynh Tâm

Tác giả : Donggua1986

Chương : 67Full

Lượt xem : 556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Tác giả : Mật Kiến

Chương : 11Full

Lượt xem : 550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết