Đô Thị

Có 725 truyện

Web truyện - Nếu Tớ Có Thể

Nếu Tớ Có Thể

Tác giả : Phương'g Yêu'u

Chương : 10/NA

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Của Tôi Ơi

Cô Vợ Của Tôi Ơi

Tác giả : Heo Beo Tron

Chương : 5/NA

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 8Full

Lượt xem : 301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang

Tác giả : Tử Vy Bạch Sắc

Chương : 4/12

Lượt xem : 300

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Tác giả : Ryan nguyễn

Chương : 55/NA

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vua Thế Giới Ngầm

Vua Thế Giới Ngầm

Tác giả : Vân Tâm

Chương : 3/NA

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư tình Bắc Nam

Thư tình Bắc Nam

Tác giả : Mĩ Nhân Xi

Chương : 5/45

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dearing Yêu Không Không

Dearing Yêu Không Không

Tác giả : Thủy Tinh Thấu Thấu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Tác giả : Lười Lười

Chương : 32/NA

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phòng Thuật

Phòng Thuật

Tác giả : Bào Bàn

Chương : 20/NA

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Tác giả : Sầu Thiên Kiếp

Chương : 22/NA

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Tác giả : Na Thì Yên Hoa

Chương : 340/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Tác giả : Mèo Ami

Chương : 23/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Tác giả : Điên Phong

Chương : 390Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Tác giả : Tô Lưu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Lộ Thải Hồng

Nhất Lộ Thải Hồng

Tác giả : Nguyệt Quan

Chương : 34/NA

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Tác giả : Vũ Lạc Ái

Chương : 4/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ à! Em Quậy Đủ Chưa?

Vợ à! Em Quậy Đủ Chưa?

Tác giả : Luca ss

Chương : 7/NA

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Nghèo Khó Của Tiểu Thư Fukawa

Câu Chuyện Nghèo Khó Của Tiểu Thư Fukawa

Tác giả : Georgia

Chương : 13/NA

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Báo Phục – Trả thù

Báo Phục – Trả thù

Tác giả : Xích Sắc Thập Nguyệt

Chương : 12Full

Lượt xem : 234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Đây Có Quỷ

Nơi Đây Có Quỷ

Tác giả : Võ Hoàng Phúc

Chương : 19Full

Lượt xem : 231

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Đạo Thiên Ma

Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả : Cổn Khai

Chương : 15/NA

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

Tác giả : Đường Huyền

Chương : 9/NA

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Ái

Chân Ái

Tác giả : Hàn Hạ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này, Tình cũ! Tôi gọi anh tới à?

Này, Tình cũ! Tôi gọi anh tới à?

Tác giả : Dung Mạn Linh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 217

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điên Phúc Đồng Thoại

Điên Phúc Đồng Thoại

Tác giả : Tiên thủy u du

Chương : 19Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Tác giả : Mộng Khê Thạch

Chương : 6Full

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chờ Đợi Em

Chờ Đợi Em

Tác giả : Như Song

Chương : 21/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Tác giả : Song Du

Chương : 14/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả : Trần Duy

Chương : 43/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết