Loading...

Đô Thị

Có 762 truyện

Web truyện - Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 8Full

Lượt xem : 482

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

Tác giả : Phát Cuồng Yêu Ma

Chương : 8/NA

Lượt xem : 476

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Tác giả : Nhất Chi Lại Hoa

Chương : 48/NA

Lượt xem : 473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Nam Tứ Thập

Manh Nam Tứ Thập

Tác giả : Thông Ẩn

Chương : 14Full

Lượt xem : 471

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

Tác giả : Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quân

Chương : 13Full

Lượt xem : 470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Tác giả : Mật Kiến

Chương : 11Full

Lượt xem : 470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 48/NA

Lượt xem : 466

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Đế VS Ảnh Đế

Ảnh Đế VS Ảnh Đế

Tác giả : Tiểu Mật

Chương : 45Full

Lượt xem : 464

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Đặc Công Xuyên Thành Nữ Phụ

Nữ Đặc Công Xuyên Thành Nữ Phụ

Tác giả : Ảnh Dạ Băng Y ( Icye DarkNight )

Chương : 8/NA

Lượt xem : 460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Tác giả : Mạc Vô Tâm

Chương : 14/NA

Lượt xem : 454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Tác giả : Nguyệt Tân Đơn

Chương : 29/NA

Lượt xem : 447

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 9Full

Lượt xem : 444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Gian Xảo

Boss Gian Xảo

Tác giả : Hắc Khiết Minh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 442

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Tác giả : Na Thì Yên Hoa

Chương : 340/NA

Lượt xem : 441

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Đây Có Quỷ

Nơi Đây Có Quỷ

Tác giả : Võ Hoàng Phúc

Chương : 19Full

Lượt xem : 427

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Tác giả : Mèo Ami

Chương : 23/NA

Lượt xem : 426

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp

Chương : 8Full

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già Rồi.

Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già Rồi.

Tác giả : Hồng Thế Vô Vũ

Chương : 9Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phóng Thanh Ca Xướng

Phóng Thanh Ca Xướng

Tác giả : Bách Luyện Thành Miêu

Chương : 17Full

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Tác giả : Sầu Thiên Kiếp

Chương : 22/NA

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Tớ Có Thể

Nếu Tớ Có Thể

Tác giả : Phương'g Yêu'u

Chương : 10/NA

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con số 0 hoàn hảo.

Con số 0 hoàn hảo.

Tác giả : Tiểu Vương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 395

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Tác giả : Huy Chương Màu Bạc

Chương : 21Full

Lượt xem : 395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Tác giả : Ryan nguyễn

Chương : 55/NA

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Tác giả : Điên Phong

Chương : 390Full

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Lộ Thải Hồng

Nhất Lộ Thải Hồng

Tác giả : Nguyệt Quan

Chương : 34/NA

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Siêu Cấp Tiên Sư

Đô Thị Siêu Cấp Tiên Sư

Tác giả : Anh Lạc Công Tử

Chương : 35/NA

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trăng Câu Hồn

Trăng Câu Hồn

Tác giả : Võ Hoàng Phúc

Chương : 20Full

Lượt xem : 375

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Đừng Yêu Em

Anh Đừng Yêu Em

Tác giả : Nguyệt Hạ Hồn Tiêu

Chương : 15/NA

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Tác giả : Song Du

Chương : 18/NA

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết