Điền Văn

Có 271 truyện

Web truyện - Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Tác giả : DocManLau0938

Chương : 15/NA

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Trùng Sinh Của Nhân Vật Quần Chúng

Nhật Ký Trùng Sinh Của Nhân Vật Quần Chúng

Tác giả : Vưu Tịch

Chương : 3/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Mùa Hè - Monolife

Gió Mùa Hè - Monolife

Tác giả : Monolife

Chương : 7Full

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 9Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Tác giả : Đường Ký Sơ

Chương : 25/NA

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Tác giả : Cổ Ngọc Văn Hương

Chương : 51Full

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 25/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em?

Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em?

Tác giả : Đường Sương

Chương : 10Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Tác giả : Thanh Ninh

Chương : 26Full

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Tác giả : Trường Vụ

Chương : 19Full

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quả Tử Kì Duyến

Quả Tử Kì Duyến

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 9/10

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Lại Sau Biệt Ly

Gặp Lại Sau Biệt Ly

Tác giả : Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện

Chương : 9Full

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Nhà Nghèo

Thiên Kim Nhà Nghèo

Tác giả : Cống Trà

Chương : 7/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 31Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Sao, Anh Nuôi Em

Không Sao, Anh Nuôi Em

Tác giả : Phong Kỳ

Chương : 6Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Tác giả : Tàn Mộng Ngũ Canh Chung

Chương : 19/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng

Mộng

Tác giả : xielinfen0109

Chương : 38Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng

Điền Viên Mật Sủng

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 1/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không loạn không vui

Không loạn không vui

Tác giả : Trà Quan Âm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm

Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm

Tác giả : Rùa

Chương : 5Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Tác giả : Nhất Chỉ Vô Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thần Anh Không Thể Nhìn Nhầm

Nam Thần Anh Không Thể Nhìn Nhầm

Tác giả : Trì Thụy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nông Gia Nhàn Tản

Nông Gia Nhàn Tản

Tác giả : Trần Yên Linh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Tác giả : Trạch Nữ Nhất Chi Hoa

Chương : 4/18

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Trở về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Tác giả : tieutam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Tác giả : Tương Chí

Chương : 10Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Ngàn Linh Một Loại Phu Quân

Một Ngàn Linh Một Loại Phu Quân

Tác giả : Hạnh Dao Vị Vãn

Chương : 3/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Tác giả : Mạch Hương Sắt

Chương : 6/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Tưởng Môn

Thiên Kim Tưởng Môn

Tác giả : Cống Trà

Chương : 9/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

Tác giả : Lưu Liễm Tử

Chương : 2Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết