Điền Văn

Có 308 truyện

Web truyện - Trước Khi Ly Hôn

Trước Khi Ly Hôn

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Chương : 9Full

Lượt xem : 654

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Dương

Tình Dương

Tác giả : Thái Trì Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ

Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ

Tác giả : 2 Ám Bạch

Chương : 16Full

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Tác giả : Sinh Thần

Chương : 60Full

Lượt xem : 633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Tác giả : Giáp Hợi

Chương : 35Full

Lượt xem : 619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Thủy Kim Triêu

Lưu Thủy Kim Triêu

Tác giả : Tinh Khiết

Chương : 20Full

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Tác giả : Thiên Bình Tọa

Chương : 39Full

Lượt xem : 607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Tác giả : Tây Mộc Tử

Chương : 60/NA

Lượt xem : 602

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 34/NA

Lượt xem : 598

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Gay

Chàng Gay

Tác giả : 世间人

Chương : 8Full

Lượt xem : 596

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tác giả : Nở Hoa Không Kết Quả

Chương : 11/NA

Lượt xem : 564

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Tác giả : DocManLau0938

Chương : 15/NA

Lượt xem : 538

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Dục Chi Dạ

Sắc Dục Chi Dạ

Tác giả : Tiểu Nhục Bao

Chương : 9/NA

Lượt xem : 522

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Tác giả : Đường Ký Sơ

Chương : 39/NA

Lượt xem : 521

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Gian Linh Tuyền: Điền Viên Y Nữ.

Không Gian Linh Tuyền: Điền Viên Y Nữ.

Tác giả : Hinh Yên

Chương : 61/NA

Lượt xem : 511

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cảnh Xuân Trong Mộng ( Động Lý Xuân Quang )

Cảnh Xuân Trong Mộng ( Động Lý Xuân Quang )

Tác giả : Tả Tả Tiểu Tả

Chương : 19Full

Lượt xem : 497

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Tác giả : Cổ Ngọc Văn Hương

Chương : 51Full

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Nhạc Công Tử

Trường Nhạc Công Tử

Tác giả : Băng Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Tác giả : Thuỷ Chi Phấn

Chương : 40/NA

Lượt xem : 436

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Tác giả : Thanh Ninh

Chương : 26Full

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 9Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Tác giả : Mạch Hương Sắt

Chương : 55/NA

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 31Full

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Mùa Hè - Monolife

Gió Mùa Hè - Monolife

Tác giả : Monolife

Chương : 7Full

Lượt xem : 362

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Tác giả : Mộ Thủy Chi Ngư

Chương : 69/NA

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Trùng Sinh Của Nhân Vật Quần Chúng

Nhật Ký Trùng Sinh Của Nhân Vật Quần Chúng

Tác giả : Vưu Tịch

Chương : 3/NA

Lượt xem : 320

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang

Tác giả : Nhạc Dương

Chương : 38/NA

Lượt xem : 281

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em?

Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em?

Tác giả : Đường Sương

Chương : 10Full

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Tác giả : Tử Sắc Kinh Cức

Chương : 23/NA

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Tác giả : Tố Y Độ Giang

Chương : 37/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết