Điền Văn

Có 280 truyện

Web truyện - Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Tác giả : Tây Mộc Tử

Chương : 60/NA

Lượt xem : 419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Dục Chi Dạ

Sắc Dục Chi Dạ

Tác giả : Tiểu Nhục Bao

Chương : 9/NA

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Tác giả : Sinh Thần

Chương : 60Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Tác giả : DocManLau0938

Chương : 15/NA

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cảnh Xuân Trong Mộng ( Động Lý Xuân Quang )

Cảnh Xuân Trong Mộng ( Động Lý Xuân Quang )

Tác giả : Tả Tả Tiểu Tả

Chương : 19Full

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Tác giả : Thuỷ Chi Phấn

Chương : 40/NA

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Tác giả : Cổ Ngọc Văn Hương

Chương : 51Full

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 34/NA

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Nhạc Công Tử

Trường Nhạc Công Tử

Tác giả : Băng Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Mùa Hè - Monolife

Gió Mùa Hè - Monolife

Tác giả : Monolife

Chương : 7Full

Lượt xem : 325

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Trùng Sinh Của Nhân Vật Quần Chúng

Nhật Ký Trùng Sinh Của Nhân Vật Quần Chúng

Tác giả : Vưu Tịch

Chương : 3/NA

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 9Full

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Tác giả : Đường Ký Sơ

Chương : 25/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Tác giả : Thanh Ninh

Chương : 26Full

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em?

Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em?

Tác giả : Đường Sương

Chương : 10Full

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Tác giả : Mạch Hương Sắt

Chương : 22/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Tác giả : Tàn Mộng Ngũ Canh Chung

Chương : 28/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Lại Sau Biệt Ly

Gặp Lại Sau Biệt Ly

Tác giả : Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện

Chương : 9Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 31Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quả Tử Kì Duyến

Quả Tử Kì Duyến

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 9/10

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Tác giả : Trường Vụ

Chương : 19Full

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Nhà Nghèo

Thiên Kim Nhà Nghèo

Tác giả : Cống Trà

Chương : 7/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Sao, Anh Nuôi Em

Không Sao, Anh Nuôi Em

Tác giả : Phong Kỳ

Chương : 6Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không loạn không vui

Không loạn không vui

Tác giả : Trà Quan Âm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Tác giả : Nhất Chỉ Vô Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Tác giả : Mộ Thủy Chi Ngư

Chương : 20/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng

Mộng

Tác giả : xielinfen0109

Chương : 38Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nông Gia Nhàn Tản

Nông Gia Nhàn Tản

Tác giả : Trần Yên Linh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng

Điền Viên Mật Sủng

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 1/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Tưởng Môn

Thiên Kim Tưởng Môn

Tác giả : Cống Trà

Chương : 11/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết