Điền Văn

Có 335 truyện

Web truyện - Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Tác giả : Mộ Thủy Chi Ngư

Chương : 70Full

Lượt xem : 941

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bình Mật Ong

Bình Mật Ong

Tác giả : Nhất Cá Mễ Bính

Chương : 20Full

Lượt xem : 940

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Tác giả : Giáp Hợi

Chương : 35Full

Lượt xem : 936

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Thủy Kim Triêu

Lưu Thủy Kim Triêu

Tác giả : Tinh Khiết

Chương : 20Full

Lượt xem : 925

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Nói Yêu Ngươi

Muốn Nói Yêu Ngươi

Tác giả : Đồ Vô Dụng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 921

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 34/NA

Lượt xem : 911

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trước Khi Ly Hôn

Trước Khi Ly Hôn

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Chương : 9Full

Lượt xem : 910

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Đô Đào Hoa Nguyên

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên

Tác giả : Phiêu Ly Cơ

Chương : 13Full

Lượt xem : 894

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Dục Chi Dạ

Sắc Dục Chi Dạ

Tác giả : Tiểu Nhục Bao

Chương : 9/NA

Lượt xem : 881

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Tác giả : Tây Mộc Tử

Chương : 60/NA

Lượt xem : 840

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Tác giả : Hạ Thị Cẩm Niên

Chương : 15Full

Lượt xem : 833

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Dương

Tình Dương

Tác giả : Thái Trì Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 819

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Tác giả : Đường Ký Sơ

Chương : 39/NA

Lượt xem : 814

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ

Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ

Tác giả : 2 Ám Bạch

Chương : 16Full

Lượt xem : 796

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Tác giả : Sinh Thần

Chương : 60Full

Lượt xem : 746

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Gay

Chàng Gay

Tác giả : 世间人

Chương : 8Full

Lượt xem : 746

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Tác giả : Thiên Bình Tọa

Chương : 39Full

Lượt xem : 735

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Tác giả : Lý Hảo

Chương : 73/NA

Lượt xem : 707

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Tác giả : Hoa Hoa Hòa Ảnh

Chương : 42/NA

Lượt xem : 701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Tác giả : DocManLau0938

Chương : 15/NA

Lượt xem : 694

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cảnh Xuân Trong Mộng ( Động Lý Xuân Quang )

Cảnh Xuân Trong Mộng ( Động Lý Xuân Quang )

Tác giả : Tả Tả Tiểu Tả

Chương : 19Full

Lượt xem : 667

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Tác giả : Tử Sắc Kinh Cức

Chương : 23/NA

Lượt xem : 644

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than

Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than

Tác giả : Vạn Sắc

Chương : 28Full

Lượt xem : 633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Tác giả : Thanh Ninh

Chương : 26Full

Lượt xem : 631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tác giả : Nở Hoa Không Kết Quả

Chương : 11/NA

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Tác giả : Cổ Ngọc Văn Hương

Chương : 51Full

Lượt xem : 629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhìn Em

Nhìn Em

Tác giả : Sherry134

Chương : 50Full

Lượt xem : 599

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Tác giả : Thuỷ Chi Phấn

Chương : 40/NA

Lượt xem : 558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 9Full

Lượt xem : 534

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Nhạc Công Tử

Trường Nhạc Công Tử

Tác giả : Băng Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 500

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết