Loading...

Điền Văn

Có 219 truyện

Web truyện - Thiếu Một Gáo Nước

Thiếu Một Gáo Nước

Tác giả : Lâm Sơ Ước

Chương : 26/NA

Lượt xem : 620

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Tác giả : Mạc Như Quy

Chương : 59/85

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè

Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè

Tác giả : Thiển Xướng Đạm Tiếu

Chương : 17Full

Lượt xem : 578

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Tác giả : Summerbreeze

Chương : 18Full

Lượt xem : 556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Tác giả : Trần Hướng Nam

Chương : 51/NA

Lượt xem : 547

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Tác giả : skyrian123456

Chương : 37Full

Lượt xem : 541

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tử Bất Du

Chí Tử Bất Du

Tác giả : Băng Long

Chương : 18Full

Lượt xem : 540

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Đầu Hạnh Phúc

Bắt Đầu Hạnh Phúc

Tác giả : Lại Lại đích Miêu Miêu Xà

Chương : 72Full

Lượt xem : 516

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Tác giả : Hạ Thị Cẩm Niên

Chương : 15Full

Lượt xem : 507

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Nói Yêu Ngươi

Muốn Nói Yêu Ngươi

Tác giả : Đồ Vô Dụng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 457

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 76/77

Lượt xem : 452

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả : Triêu Tiểu Thành

Chương : 17Full

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chi Nông Tức Không Chịu Nổi

Chi Nông Tức Không Chịu Nổi

Tác giả : Thường Thường Cửu Cửu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Đô Đào Hoa Nguyên

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên

Tác giả : Phiêu Ly Cơ

Chương : 13Full

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 299/300

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vườn Trẻ Của Vương Quốc

Vườn Trẻ Của Vương Quốc

Tác giả : Nhất Chích Đại Nhạn

Chương : 35Full

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tác giả : Nở Hoa Không Kết Quả

Chương : 11/NA

Lượt xem : 365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Tác giả : Tiêu Hồ Điệp

Chương : 24Full

Lượt xem : 336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Tác giả : Vương Vượng Vượng

Chương : 26/NA

Lượt xem : 335

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Một Beta

Làm Một Beta

Tác giả : Hạ Yến Thanh

Chương : 18Full

Lượt xem : 326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Gay

Chàng Gay

Tác giả : 世间人

Chương : 8Full

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ

Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ

Tác giả : 2 Ám Bạch

Chương : 16Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bố Y Thiên Kim

Bố Y Thiên Kim

Tác giả : Úy Không

Chương : 41/NA

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Trùng Sinh Của Nhân Vật Quần Chúng

Nhật Ký Trùng Sinh Của Nhân Vật Quần Chúng

Tác giả : Vưu Tịch

Chương : 3/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời

Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời

Tác giả : Thốn Bộ Nan Hành

Chương : 26Full

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngài Lảm Nhảm

Quý Ngài Lảm Nhảm

Tác giả : Trường Vụ

Chương : 19Full

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Tác giả : Tây Mộc Tử

Chương : 60/NA

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Mùa Hè - Monolife

Gió Mùa Hè - Monolife

Tác giả : Monolife

Chương : 7Full

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Nhạc Công Tử

Trường Nhạc Công Tử

Tác giả : Băng Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Chi Môn

Thế Giới Chi Môn

Tác giả : Từ Từ Tiêu

Chương : 32Full

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết