Điền Văn

Có 249 truyện

Web truyện - Thê Bằng Phu Quý

Thê Bằng Phu Quý

Tác giả : Thanh Việt Lưu Ca

Chương : 52/NA

Lượt xem : 1,043

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Đình Công Hầu

Gia Đình Công Hầu

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 36/NA

Lượt xem : 1,029

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Tác giả : Mạc Như Quy

Chương : 59/85

Lượt xem : 1,026

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 30Full

Lượt xem : 1,017

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 17Full

Lượt xem : 998

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Tác giả : Hải Lam Thảo

Chương : 59/NA

Lượt xem : 983

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Chương : 12Full

Lượt xem : 973

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hộ

Nữ Hộ

Tác giả : Ngã Tưởng Cật Nhục

Chương : 71/NA

Lượt xem : 963

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Tú Mỹ Nhân

Cẩm Tú Mỹ Nhân

Tác giả : Điền Tiểu Điền

Chương : 23Full

Lượt xem : 920

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Tác giả : Tín Dụng Tạp

Chương : 155Full

Lượt xem : 862

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Tác giả : Trần Hướng Nam

Chương : 51/NA

Lượt xem : 858

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Tác giả : skyrian123456

Chương : 37Full

Lượt xem : 825

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Một Gáo Nước

Thiếu Một Gáo Nước

Tác giả : Lâm Sơ Ước

Chương : 40/NA

Lượt xem : 817

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Tác giả : Thất Dạ Vong Tình

Chương : 103Full

Lượt xem : 772

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Cô Hổ

Bà Cô Hổ

Tác giả : Đồng Tranh

Chương : 10Full

Lượt xem : 754

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 37/102

Lượt xem : 745

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Tác giả : Tiêu Hồ Điệp

Chương : 24Full

Lượt xem : 743

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tử Bất Du

Chí Tử Bất Du

Tác giả : Băng Long

Chương : 18Full

Lượt xem : 691

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Tác giả : Lại Kỷ

Chương : 38Full

Lượt xem : 660

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Quái Thư Trai

Yêu Quái Thư Trai

Tác giả : Lộng Thanh Phong

Chương : 142Full

Lượt xem : 651

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè

Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè

Tác giả : Thiển Xướng Đạm Tiếu

Chương : 17Full

Lượt xem : 651

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Tác giả : Summerbreeze

Chương : 18Full

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chi Nông Tức Không Chịu Nổi

Chi Nông Tức Không Chịu Nổi

Tác giả : Thường Thường Cửu Cửu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 595

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Tác giả : Hạ Thị Cẩm Niên

Chương : 15Full

Lượt xem : 581

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Nói Yêu Ngươi

Muốn Nói Yêu Ngươi

Tác giả : Đồ Vô Dụng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 574

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Danh Môn Ác Nữ

Danh Môn Ác Nữ

Tác giả : Nhan Tân

Chương : 61/51

Lượt xem : 566

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả : Triêu Tiểu Thành

Chương : 17Full

Lượt xem : 558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Một Beta

Làm Một Beta

Tác giả : Hạ Yến Thanh

Chương : 18Full

Lượt xem : 546

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Đô Đào Hoa Nguyên

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên

Tác giả : Phiêu Ly Cơ

Chương : 13Full

Lượt xem : 541

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Tác giả : Vương Vượng Vượng

Chương : 26/NA

Lượt xem : 486

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết