Điền Văn

Có 275 truyện

Web truyện - Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 76/77

Lượt xem : 1,596

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thê Bằng Phu Quý

Thê Bằng Phu Quý

Tác giả : Thanh Việt Lưu Ca

Chương : 52/NA

Lượt xem : 1,563

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 299/300

Lượt xem : 1,560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Tác giả : Vô Xứ Khả Đào

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Bất Hối

Ái Bất Hối

Tác giả : Huyễn Hải

Chương : 29Full

Lượt xem : 1,513

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Tác giả : Tín Dụng Tạp

Chương : 155Full

Lượt xem : 1,510

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Tác giả : Tô Diệu Thủ

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,496

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Tác giả : Hải Lam Thảo

Chương : 59/NA

Lượt xem : 1,482

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Dị

Cuộc Sống Bình Dị

Tác giả : Junne

Chương : 22/NA

Lượt xem : 1,448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Tác giả : Đại Hải Xà

Chương : 47Full

Lượt xem : 1,404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Tác giả : Âu Dương Lâm

Chương : 24Full

Lượt xem : 1,334

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 17Full

Lượt xem : 1,286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Tác giả : Mạc Như Quy

Chương : 59/85

Lượt xem : 1,273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Tác giả : Thất Dạ Vong Tình

Chương : 103Full

Lượt xem : 1,262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Tác giả : Phong Hương

Chương : 120Full

Lượt xem : 1,228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Tác giả : Trần Hướng Nam

Chương : 51/NA

Lượt xem : 1,217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Chương : 12Full

Lượt xem : 1,207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Đình Công Hầu

Gia Đình Công Hầu

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 36/NA

Lượt xem : 1,204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 30Full

Lượt xem : 1,202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hộ

Nữ Hộ

Tác giả : Ngã Tưởng Cật Nhục

Chương : 71/NA

Lượt xem : 1,154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Tú Mỹ Nhân

Cẩm Tú Mỹ Nhân

Tác giả : Điền Tiểu Điền

Chương : 23Full

Lượt xem : 1,148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Một Gáo Nước

Thiếu Một Gáo Nước

Tác giả : Lâm Sơ Ước

Chương : 40/NA

Lượt xem : 1,067

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Tác giả : Tiêu Hồ Điệp

Chương : 24Full

Lượt xem : 1,032

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Tác giả : Lại Kỷ

Chương : 38Full

Lượt xem : 1,024

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Tác giả : Yên Bán Căn

Chương : 33/NA

Lượt xem : 1,003

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tử Bất Du

Chí Tử Bất Du

Tác giả : Băng Long

Chương : 18Full

Lượt xem : 916

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 37/102

Lượt xem : 895

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Cô Hổ

Bà Cô Hổ

Tác giả : Đồng Tranh

Chương : 10Full

Lượt xem : 892

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Ta Chính Là May Mắn Như Vậy Không Phục Ngươi Đánh Ta A

Tác giả : skyrian123456

Chương : 37Full

Lượt xem : 874

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Tác giả : Summerbreeze

Chương : 18Full

Lượt xem : 771

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết