Điền Văn

Có 298 truyện

Web truyện - Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Tác giả : Tín Dụng Tạp

Chương : 155Full

Lượt xem : 2,123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Tác giả : Tam Nguyệt Xuân Phong

Chương : 24/25

Lượt xem : 2,081

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Khờ

Chồng Khờ

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Chương : 10Full

Lượt xem : 2,035

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thê Bằng Phu Quý

Thê Bằng Phu Quý

Tác giả : Thanh Việt Lưu Ca

Chương : 52/NA

Lượt xem : 2,021

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Tác giả : Công Dương Ngư

Chương : 29/NA

Lượt xem : 1,987

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 76/77

Lượt xem : 1,968

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Tác giả : Hải Lam Thảo

Chương : 59/NA

Lượt xem : 1,896

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Tác giả : Mạc Như Quy

Chương : 59/85

Lượt xem : 1,884

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Bất Hối

Ái Bất Hối

Tác giả : Huyễn Hải

Chương : 29Full

Lượt xem : 1,881

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Tác giả : Tiểu Tình Tử

Chương : 16/NA

Lượt xem : 1,858

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cắt Móng Tay Cho Cú Mèo

Cắt Móng Tay Cho Cú Mèo

Tác giả : Túy Chu Chi Phúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 1,857

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Tác giả : Thất Dạ Vong Tình

Chương : 103Full

Lượt xem : 1,807

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Dị

Cuộc Sống Bình Dị

Tác giả : Junne

Chương : 22/NA

Lượt xem : 1,730

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Tác giả : Vô Xứ Khả Đào

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,680

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Tác giả : Tô Diệu Thủ

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,588

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Tác giả : Lại Kỷ

Chương : 38Full

Lượt xem : 1,528

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Tác giả : Đại Hải Xà

Chương : 47Full

Lượt xem : 1,527

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Tác giả : Trần Hướng Nam

Chương : 51/NA

Lượt xem : 1,526

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Tác giả : Tửu Hĩ

Chương : 130Full

Lượt xem : 1,523

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 17Full

Lượt xem : 1,502

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Tác giả : Âu Dương Lâm

Chương : 24Full

Lượt xem : 1,497

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 30Full

Lượt xem : 1,473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Chương : 12Full

Lượt xem : 1,360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hộ

Nữ Hộ

Tác giả : Ngã Tưởng Cật Nhục

Chương : 71/NA

Lượt xem : 1,343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Đình Công Hầu

Gia Đình Công Hầu

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 36/NA

Lượt xem : 1,339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Một Gáo Nước

Thiếu Một Gáo Nước

Tác giả : Lâm Sơ Ước

Chương : 40/NA

Lượt xem : 1,290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Tú Mỹ Nhân

Cẩm Tú Mỹ Nhân

Tác giả : Điền Tiểu Điền

Chương : 23Full

Lượt xem : 1,289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Tác giả : Yên Bán Căn

Chương : 33/NA

Lượt xem : 1,258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối Tình Nhân

Bảo Bối Tình Nhân

Tác giả : Ái Khuê Đích Ngã (Tôi yêu Kyu)

Chương : 80Full

Lượt xem : 1,202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Tác giả : Tiêu Hồ Điệp

Chương : 24Full

Lượt xem : 1,169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết