Điền Văn

Có 270 truyện

Web truyện - Làm Quả Phụ Thật Khó

Làm Quả Phụ Thật Khó

Tác giả : Thanh Phong Noãn

Chương : 36Full

Lượt xem : 2,088

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nông Gia Dược Nữ

Nông Gia Dược Nữ

Tác giả : Vô Danh

Chương : 10/NA

Lượt xem : 2,062

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 15/NA

Lượt xem : 2,055

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 94Full

Lượt xem : 2,044

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Thuần Phu

Nhật Ký Thuần Phu

Tác giả : Mê Lộ Long

Chương : 18/NA

Lượt xem : 2,022

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áp Trại Phu Nhân

Áp Trại Phu Nhân

Tác giả : Lam Hề Lạc

Chương : 28Full

Lượt xem : 1,995

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Y - Lạc Tân

Thú Y - Lạc Tân

Tác giả : Lạc Tân

Chương : 100Full

Lượt xem : 1,972

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Đến Nông Gia

Trọng Sinh Đến Nông Gia

Tác giả : Quỷ Sửu

Chương : 59Full

Lượt xem : 1,972

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Tác giả : Trần Hướng Bắc

Chương : 95/NA

Lượt xem : 1,959

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển

Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển

Tác giả : Du Đăng

Chương : 85Full

Lượt xem : 1,936

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Tác giả : Tiêu Tùy Duyên

Chương : 68/NA

Lượt xem : 1,934

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Đầu Xuân Ấm

Hoa Đầu Xuân Ấm

Tác giả : Nhàn Thính Lạc Hoa

Chương : 31/NA

Lượt xem : 1,930

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Hữu Đại Giá Lang

Gia Hữu Đại Giá Lang

Tác giả : Thanh Tranh

Chương : 72Full

Lượt xem : 1,906

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Tác giả : Thất Nguyệt Thanh Quả

Chương : 66Full

Lượt xem : 1,877

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Tác giả : Nhất Oản Bạch Khai Thủy

Chương : 41Full

Lượt xem : 1,872

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Khờ

Chồng Khờ

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Chương : 10Full

Lượt xem : 1,845

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Tác giả : Công Dương Ngư

Chương : 29/NA

Lượt xem : 1,811

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cắt Móng Tay Cho Cú Mèo

Cắt Móng Tay Cho Cú Mèo

Tác giả : Túy Chu Chi Phúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 1,774

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

[ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả : Tự Băng Tự Thủy

Chương : 65Full

Lượt xem : 1,774

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 68Full

Lượt xem : 1,739

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúc Một Ngày Tốt Lành

Chúc Một Ngày Tốt Lành

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Chương : 34Full

Lượt xem : 1,714

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Tác giả : Tam Nguyệt Xuân Phong

Chương : 24/25

Lượt xem : 1,709

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Làm Sủng Phi

Cách Làm Sủng Phi

Tác giả : Bích Vân Thiên

Chương : 87/NA

Lượt xem : 1,706

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Tác giả : Cô Cốt

Chương : 26Full

Lượt xem : 1,661

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mang Theo Không Gian Sống Lại

Mang Theo Không Gian Sống Lại

Tác giả : Quân tử bạch

Chương : 46Full

Lượt xem : 1,626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú

Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú

Tác giả : Phi Huyên

Chương : 27Full

Lượt xem : 1,599

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Tác giả : Tiểu Tình Tử

Chương : 16/NA

Lượt xem : 1,594

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Tác giả : Vô Xứ Khả Đào

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Tác giả : Tô Diệu Thủ

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 76/77

Lượt xem : 1,386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết