Loading...

Điền Văn

Có 219 truyện

Web truyện - [ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

[ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả : Tự Băng Tự Thủy

Chương : 65Full

Lượt xem : 1,378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Tác giả : Tiêu Tùy Duyên

Chương : 68/NA

Lượt xem : 1,355

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Tác giả : Công Dương Ngư

Chương : 29/NA

Lượt xem : 1,341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Tác giả : Tô Diệu Thủ

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,340

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Y Về Thời Loạn

Nữ Y Về Thời Loạn

Tác giả : Triệu Dân

Chương : 111Full

Lượt xem : 1,326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Tác giả : Tiểu Tình Tử

Chương : 16/NA

Lượt xem : 1,240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 68Full

Lượt xem : 1,202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Tác giả : Vô Xứ Khả Đào

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Tác giả : Tam Nguyệt Xuân Phong

Chương : 24/25

Lượt xem : 1,181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Tác giả : Đại Hải Xà

Chương : 47Full

Lượt xem : 1,151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúc Một Ngày Tốt Lành

Chúc Một Ngày Tốt Lành

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Chương : 34Full

Lượt xem : 1,104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú

Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú

Tác giả : Phi Huyên

Chương : 27Full

Lượt xem : 946

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Tác giả : Cô Cốt

Chương : 26Full

Lượt xem : 934

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Tác giả : Âu Dương Lâm

Chương : 24Full

Lượt xem : 902

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Giới Trà Chủ

Thú Giới Trà Chủ

Tác giả : Lão Bối

Chương : 119Full

Lượt xem : 891

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Đình Công Hầu

Gia Đình Công Hầu

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 36/NA

Lượt xem : 784

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 30Full

Lượt xem : 782

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Bất Hối

Ái Bất Hối

Tác giả : Huyễn Hải

Chương : 29Full

Lượt xem : 781

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Dị

Cuộc Sống Bình Dị

Tác giả : Junne

Chương : 22/NA

Lượt xem : 779

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Chương : 12Full

Lượt xem : 766

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hộ

Nữ Hộ

Tác giả : Ngã Tưởng Cật Nhục

Chương : 15/NA

Lượt xem : 756

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Tú Mỹ Nhân

Cẩm Tú Mỹ Nhân

Tác giả : Điền Tiểu Điền

Chương : 23Full

Lượt xem : 732

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Tác giả : Trần Hướng Bắc

Chương : 92/NA

Lượt xem : 728

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Tác giả : Nhất Oản Bạch Khai Thủy

Chương : 41Full

Lượt xem : 725

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thê Bằng Phu Quý

Thê Bằng Phu Quý

Tác giả : Thanh Việt Lưu Ca

Chương : 44/NA

Lượt xem : 707

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Làm Sủng Phi

Cách Làm Sủng Phi

Tác giả : Bích Vân Thiên

Chương : 76/NA

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Cô Hổ

Bà Cô Hổ

Tác giả : Đồng Tranh

Chương : 10Full

Lượt xem : 697

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 17Full

Lượt xem : 686

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Tác giả : Hải Lam Thảo

Chương : 38/NA

Lượt xem : 642

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 37/102

Lượt xem : 639

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết