Điền Văn

Có 251 truyện

Web truyện - Nhật Ký Thuần Phu

Nhật Ký Thuần Phu

Tác giả : Mê Lộ Long

Chương : 18/NA

Lượt xem : 1,850

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Đầu Hạnh Phúc

Bắt Đầu Hạnh Phúc

Tác giả : Lại Lại đích Miêu Miêu Xà

Chương : 72Full

Lượt xem : 1,789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Sống Lại Năm 1977, Để Được Gần Nhau!

Tác giả : Công Dương Ngư

Chương : 29/NA

Lượt xem : 1,737

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 94Full

Lượt xem : 1,735

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Đầu Xuân Ấm

Hoa Đầu Xuân Ấm

Tác giả : Nhàn Thính Lạc Hoa

Chương : 31/NA

Lượt xem : 1,735

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Khờ

Chồng Khờ

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Chương : 10Full

Lượt xem : 1,718

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Tác giả : Tiêu Tùy Duyên

Chương : 68/NA

Lượt xem : 1,697

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

[ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả : Tự Băng Tự Thủy

Chương : 65Full

Lượt xem : 1,673

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cắt Móng Tay Cho Cú Mèo

Cắt Móng Tay Cho Cú Mèo

Tác giả : Túy Chu Chi Phúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 1,635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Tác giả : Trần Hướng Bắc

Chương : 95/NA

Lượt xem : 1,601

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Tác giả : Tam Nguyệt Xuân Phong

Chương : 24/25

Lượt xem : 1,526

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúc Một Ngày Tốt Lành

Chúc Một Ngày Tốt Lành

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Chương : 34Full

Lượt xem : 1,505

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Phu

Âm Phu

Tác giả : Mạch Bách Tang

Chương : 44Full

Lượt xem : 1,500

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 68Full

Lượt xem : 1,479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Tác giả : Tiểu Tình Tử

Chương : 16/NA

Lượt xem : 1,471

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Tác giả : Tô Diệu Thủ

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,436

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Tác giả : Vô Xứ Khả Đào

Chương : 10/NA

Lượt xem : 1,398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Tác giả : Cô Cốt

Chương : 26Full

Lượt xem : 1,396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Tác giả : Nhất Oản Bạch Khai Thủy

Chương : 41Full

Lượt xem : 1,384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Tác giả : Thất Nguyệt Thanh Quả

Chương : 66Full

Lượt xem : 1,331

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú

Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú

Tác giả : Phi Huyên

Chương : 27Full

Lượt xem : 1,312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 76/77

Lượt xem : 1,300

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Tác giả : Đại Hải Xà

Chương : 47Full

Lượt xem : 1,286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Tác giả : Thấm Ôn Phong

Chương : 112/NA

Lượt xem : 1,255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Tác giả : Âu Dương Lâm

Chương : 24Full

Lượt xem : 1,170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Làm Sủng Phi

Cách Làm Sủng Phi

Tác giả : Bích Vân Thiên

Chương : 87/NA

Lượt xem : 1,156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mang Theo Không Gian Sống Lại

Mang Theo Không Gian Sống Lại

Tác giả : Quân tử bạch

Chương : 46Full

Lượt xem : 1,152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Bất Hối

Ái Bất Hối

Tác giả : Huyễn Hải

Chương : 29Full

Lượt xem : 1,103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 299/300

Lượt xem : 1,075

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Dị

Cuộc Sống Bình Dị

Tác giả : Junne

Chương : 22/NA

Lượt xem : 1,052

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết