Loading...

Điền Văn

Có 197 truyện

Web truyện - Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Tác giả : Đại Hải Xà

Chương : 47Full

Lượt xem : 974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

[ Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Tác giả : Tự Băng Tự Thủy

Chương : 65Full

Lượt xem : 909

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 68Full

Lượt xem : 797

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúc Một Ngày Tốt Lành

Chúc Một Ngày Tốt Lành

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Chương : 34Full

Lượt xem : 771

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Tài Nghĩ Quá Nhiều

Tổng Tài Nghĩ Quá Nhiều

Tác giả : Tư Thập Tứ 司十四

Chương : 35Full

Lượt xem : 684

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Tác giả : Tam Nguyệt Xuân Phong

Chương : 15/25

Lượt xem : 681

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Bất Hối

Ái Bất Hối

Tác giả : Huyễn Hải

Chương : 29Full

Lượt xem : 651

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hộ

Nữ Hộ

Tác giả : Ngã Tưởng Cật Nhục

Chương : 15/NA

Lượt xem : 640

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gia Đình Công Hầu

Gia Đình Công Hầu

Tác giả : Tú Cẩm

Chương : 36/NA

Lượt xem : 623

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Tác giả : Âu Dương Lâm

Chương : 24Full

Lượt xem : 621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Cô Hổ

Bà Cô Hổ

Tác giả : Đồng Tranh

Chương : 10Full

Lượt xem : 601

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Giới Trà Chủ

Thú Giới Trà Chủ

Tác giả : Lão Bối

Chương : 119Full

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Tú Mỹ Nhân

Cẩm Tú Mỹ Nhân

Tác giả : Điền Tiểu Điền

Chương : 23Full

Lượt xem : 493

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Chương : 12Full

Lượt xem : 491

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Dị

Cuộc Sống Bình Dị

Tác giả : Junne

Chương : 22/NA

Lượt xem : 482

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè

Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè

Tác giả : Thiển Xướng Đạm Tiếu

Chương : 17Full

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 17Full

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 37/102

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Tác giả : Summerbreeze

Chương : 18Full

Lượt xem : 444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Tác giả : Hạ Thị Cẩm Niên

Chương : 15Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tử Bất Du

Chí Tử Bất Du

Tác giả : Băng Long

Chương : 18Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Một Gáo Nước

Thiếu Một Gáo Nước

Tác giả : Lâm Sơ Ước

Chương : 22/NA

Lượt xem : 395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Tác giả : Hoa Sơn Trà

Chương : 30Full

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú

Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú

Tác giả : Phi Huyên

Chương : 27Full

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Nói Yêu Ngươi

Muốn Nói Yêu Ngươi

Tác giả : Đồ Vô Dụng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Tác giả : Cô Cốt

Chương : 26Full

Lượt xem : 327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả : Triêu Tiểu Thành

Chương : 17Full

Lượt xem : 322

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Xuyên Qua Làm Chủ Một Gia Đình

Tác giả : Hải Lam Thảo

Chương : 18/NA

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Đô Đào Hoa Nguyên

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên

Tác giả : Phiêu Ly Cơ

Chương : 13Full

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chi Nông Tức Không Chịu Nổi

Chi Nông Tức Không Chịu Nổi

Tác giả : Thường Thường Cửu Cửu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết