Dị Năng

Có 217 truyện

Web truyện  - Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt

Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt

Tác giả : Linh Lan Tuyết Sương

Chương : 7/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Tác giả : Lê Hoa Bạch Thạch

Chương : 17/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới

Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới

Tác giả : Bạch Sam Phụ Kiến

Chương : 29/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Tác giả : Third9X9

Chương : 115/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Thực Thần

Thực Thần

Tác giả : Bất Diệc

Chương : 5/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Cuộc Chơi Cuả Thợ Săn

Cuộc Chơi Cuả Thợ Săn

Tác giả : Lãnh Mạc Hắc Huyết

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả : Shin1500

Chương : 78/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết