Dị Năng

Có 190 truyện

Web truyện  - Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Tác giả : Nguyên Phi Tây Phong Tiếu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Tác giả : Duyên Mị Ái Cấm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Tác giả : Hoắc Ma

Chương : 5/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - You Are My Sunshine

You Are My Sunshine

Tác giả : Ám Dạ Vương

Chương : 2/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Tác giả : Siêu Đại Mèo Lười

Chương : 2/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Sống Lại Một Đời An Vui

Sống Lại Một Đời An Vui

Tác giả : Diệp Tích Lam

Chương : 2/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Tai Tinh Vương

Tai Tinh Vương

Tác giả : Sầu Thiên Kiếp

Chương : 2/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Bố Tôi Là Ma Cà Rồng

Bố Tôi Là Ma Cà Rồng

Tác giả : Mỹ Baka

Chương : 2/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Ai Mới Là Phù Thủy

Ai Mới Là Phù Thủy

Tác giả : Phạm Thúy Hạnh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Nữ Phụ Là Tử Thần

Nữ Phụ Là Tử Thần

Tác giả : Diệp Nhược Thu912

Chương : 5/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết