Loading...

Dị Giới

Có 416 truyện

Web truyện - Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Tác giả : Nhóm STV

Chương : 43/NA

Lượt xem : 2,691

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Tác giả : Trà Xanh Huynh Đệ

Chương : 101/NA

Lượt xem : 2,684

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả : Yêu Chu

Chương : 70/NA

Lượt xem : 2,621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Đến Muộn

Tình Yêu Đến Muộn

Tác giả : Kẹo Bông Gòn

Chương : 21Full

Lượt xem : 2,599

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủ Hộ

Thủ Hộ

Tác giả : ND

Chương : 203/NA

Lượt xem : 2,596

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Đường

Thánh Đường

Tác giả : Khô Lâu Tinh Linh

Chương : 238/NA

Lượt xem : 2,519

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Đọa Lạc

Thiên Tài Đọa Lạc

Tác giả : Lý Nhàn Ngư

Chương : 694/NA

Lượt xem : 2,519

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Kiếm Nam Chính

Tìm Kiếm Nam Chính

Tác giả : Bạch Y Tổng Công

Chương : 74/75

Lượt xem : 2,518

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Thần Châu

Tinh Thần Châu

Tác giả : Thiên Sầu

Chương : 1255/NA

Lượt xem : 2,515

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Nói Ta Là Phế Vật???

Ai Nói Ta Là Phế Vật???

Tác giả : Bạch Ngọc Huyết Băng

Chương : 15/NA

Lượt xem : 2,487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Phu Giữa Đường

Ma Phu Giữa Đường

Tác giả : Tử Tuyết Ngưng Yên

Chương : 34/NA

Lượt xem : 2,421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Nữ Chi Ma Hậu

Thần Nữ Chi Ma Hậu

Tác giả : Shizu

Chương : 41/NA

Lượt xem : 2,410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành

Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành

Tác giả : D.J. Machale

Chương : 33Full

Lượt xem : 2,406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thông Thiên Đan Y

Thông Thiên Đan Y

Tác giả : Thần Sơn Tàng Nguyệt

Chương : 24/NA

Lượt xem : 2,311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha

Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha

Tác giả : Lanhlungphan

Chương : 39/NA

Lượt xem : 2,292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kinh Phá Thiên Không

Kinh Phá Thiên Không

Tác giả : Kiệt Thị

Chương : 82/NA

Lượt xem : 2,285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Sinh Giới

Trường Sinh Giới

Tác giả : Thần Đông

Chương : 435/NA

Lượt xem : 2,234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả : Loạn

Chương : 23/NA

Lượt xem : 2,204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Thần Thú Sư

Thiên Tài Thần Thú Sư

Tác giả : Boy vô danh

Chương : 55/NA

Lượt xem : 2,200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pendragon 5 - Nước Đen

Pendragon 5 - Nước Đen

Tác giả : D.J. Machale

Chương : 43Full

Lượt xem : 2,085

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Tác giả : Phẫn Nộ Đích Tùng Thử

Chương : 134/NA

Lượt xem : 2,085

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Naruto] Cánh Sen

[Đồng Nhân Naruto] Cánh Sen

Tác giả : Hanakura

Chương : 22/NA

Lượt xem : 2,083

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu U Long Giới

Cửu U Long Giới

Tác giả : Chúng Thần

Chương : 351/NA

Lượt xem : 2,073

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Tác giả : Du Niên

Chương : 72/NA

Lượt xem : 2,058

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Lân

Nghịch Lân

Tác giả : Liễu Hạ Huy

Chương : 43/NA

Lượt xem : 1,995

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Tác giả : Ngư Tiểu Đồng

Chương : 134/NA

Lượt xem : 1,965

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pendragon 6 - Những Dòng Sông Zadaa

Pendragon 6 - Những Dòng Sông Zadaa

Tác giả : D.J. Machale

Chương : 38Full

Lượt xem : 1,957

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua: Hoa Hoa Công Tử Biến Tiểu Thụ

Xuyên Qua: Hoa Hoa Công Tử Biến Tiểu Thụ

Tác giả : Nhóc Vô Tư

Chương : 11/NA

Lượt xem : 1,936

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Ma Hệ Thống

Thần Ma Hệ Thống

Tác giả : Tư Sản Bạo Tăng

Chương : 1650/1662

Lượt xem : 1,913

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Tác giả : Đinh Đao

Chương : 67/NA

Lượt xem : 1,903

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết