Dị Giới

Có 694 truyện

Web truyện - Tiếu Diện Vô Tri

Tiếu Diện Vô Tri

Tác giả : Lãm Huyên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Tác giả : Lê Hoa Bạch Thạch

Chương : 17/NA

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Tác giả : Hoàng Tử Thanh

Chương : 32/NA

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Tác giả : Thiên Cung Tuyết Óanh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyễn Quân

Huyễn Quân

Tác giả : Huyễn Song Thành

Chương : 4/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Tác giả : Hắc Tôn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Huyết

Thần Huyết

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 3/NA

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Tử Võ Tôn

Bất Tử Võ Tôn

Tác giả : Yêu Nguyệt Dạ

Chương : 15/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỏ Phi Trọng Sinh: Độc Thủ Nữ Ma Y

Bỏ Phi Trọng Sinh: Độc Thủ Nữ Ma Y

Tác giả : Mộ Nguyệt Hy

Chương : 13/NA

Lượt xem : 192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chính Phục Dị Giới

Chính Phục Dị Giới

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 12/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Tác giả : Dương

Chương : 26/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Chức Yêu Sư

Toàn Chức Yêu Sư

Tác giả : Kikaiser

Chương : 43/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Phong Thành Thần

Đăng Phong Thành Thần

Tác giả : linchiholas

Chương : 34/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

Tác giả : Y H Thành Thành

Chương : 29/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Tác giả : phansang

Chương : 42/NA

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Ác Bá Gặp Lưu Manh

Khi Ác Bá Gặp Lưu Manh

Tác giả : Vô Niệm

Chương : 10/NA

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thế Thiên Hạ: Cuồng Thê Chí Lãnh

Khuynh Thế Thiên Hạ: Cuồng Thê Chí Lãnh

Tác giả : Hàn Y Nguyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Tác giả : veulongdevuong

Chương : 44/NA

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Tác giả : Luciferproqua

Chương : 13/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Tác giả : SuperBiBi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Tác giả : Tiểu Lộc Tử

Chương : 44/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Tác giả : Tadashi Ringo

Chương : 18/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vũ Trụ

Chiến Tranh Vũ Trụ

Tác giả : SATAN

Chương : 9/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Marvel] Chính Nghĩa Biến Thân

[Marvel] Chính Nghĩa Biến Thân

Tác giả : tungbach

Chương : 48/NA

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Phương Tiểu Nguyệt

Chương : 16/NA

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Thiên Lý

Hành Thiên Lý

Tác giả : Tịnh Ma Tiểu Tử

Chương : 7/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhặt Được Tiểu Hồ Ly 5cm

Nhặt Được Tiểu Hồ Ly 5cm

Tác giả : AHC

Chương : 7Full

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Đế

Hồ Đế

Tác giả : Quang Minh Hắc Ám

Chương : 6/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tác giả : Từ Hoán Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hủy Diệt Hệ Thống

Hủy Diệt Hệ Thống

Tác giả : thianhnam000

Chương : 6/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết