Dị Giới

Có 597 truyện

Web truyện - Phong Lưu Tiểu Công Tử

Phong Lưu Tiểu Công Tử

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tường Vy

Chương : 4/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - (Đấu La Đại Lục) Chu Tước

(Đấu La Đại Lục) Chu Tước

Tác giả : Cố Mộng

Chương : 3/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Tác giả : Giang Vong Xuyên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Khóa Giả

Kiếm Khóa Giả

Tác giả : [email protected]

Chương : 16/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 6Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Phương Tiểu Nguyệt

Chương : 7/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Vực Thánh Tông Kỳ Truyện

Vạn Vực Thánh Tông Kỳ Truyện

Tác giả : Hiên Viên Đế

Chương : 9/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyển Sinh Thành Ma Vương

Chuyển Sinh Thành Ma Vương

Tác giả : exe_Novel

Chương : 5/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẫm Tiến hoá Hệ Thống

Cực Phẫm Tiến hoá Hệ Thống

Tác giả : Tà Nguyệt

Chương : 4/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Trần

Vô Trần

Tác giả : Tuyệt Vô Trần

Chương : 4/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Này Có Bệnh!

Thế Giới Này Có Bệnh!

Tác giả : Sề Má

Chương : 4/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Tác giả : Nguyễn Hồng Phúc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Thiên Đại Đế

Hành Thiên Đại Đế

Tác giả : Nguyễn Hoàng Thế Sơn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Tạo Cảnh Giới

Sáng Tạo Cảnh Giới

Tác giả : Huỳnh Minh Trí

Chương : 3/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Mỹ Dị Giới Du

Truy Mỹ Dị Giới Du

Tác giả : Dâm đế

Chương : 1/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vũ Trụ

Chiến Tranh Vũ Trụ

Tác giả : SATAN

Chương : 9/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Chơi Cuả Thợ Săn

Cuộc Chơi Cuả Thợ Săn

Tác giả : Lãnh Mạc Hắc Huyết

Chương : 1/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Ma Đấu Thương Khung

Tu Ma Đấu Thương Khung

Tác giả : Tà Nguyệt

Chương : 3/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 4/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Thú

Đế Vương Thú

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tác giả : Aiden

Chương : 2/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tác giả : VMP14121999

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Tình Kiếm Thiên

Đa Tình Kiếm Thiên

Tác giả : emchuamuoitam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từ Hokage Bắt Đầu

Từ Hokage Bắt Đầu

Tác giả : Tuanminhnguyen

Chương : 576/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Hoàng Tử Vương Quốc JinJa

Những Hoàng Tử Vương Quốc JinJa

Tác giả : Nguyễn Hồng Sơn

Chương : 5/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

Tác giả : Tô Manh Manh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Sắc Nữ Đế

Bản Sắc Nữ Đế

Tác giả : Thiên Hạ Quy Nguyên

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết