Dị Giới

Có 634 truyện

Web truyện - Y Tiên Thiểu

Y Tiên Thiểu

Tác giả : Vô Trục

Chương : 1/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hủy Diệt Hệ Thống

Hủy Diệt Hệ Thống

Tác giả : thianhnam000

Chương : 6/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Thế

Thần Thế

Tác giả : Mạc Vọng J

Chương : 5Full

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Khóa Giả

Kiếm Khóa Giả

Tác giả : [email protected]

Chương : 16/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bố Tôi Là Ma Cà Rồng

Bố Tôi Là Ma Cà Rồng

Tác giả : Mỹ Baka

Chương : 2/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Thiên Tài

Tuyệt Thế Thiên Tài

Tác giả : Bách Giai Nghiên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Tác giả : Luciferproqua

Chương : 10/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Du Thế Giới

Siêu Du Thế Giới

Tác giả : [email protected]

Chương : 31/5

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Tác giả : huynhson

Chương : 10/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Tác giả : SuperBiBi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Chi Đế Tu

Long Chi Đế Tu

Tác giả : Cua Kì Cục Cục

Chương : 21/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Thiên Lý

Hành Thiên Lý

Tác giả : Tịnh Ma Tiểu Tử

Chương : 7/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Loạn Sơn Hà

Chiến Loạn Sơn Hà

Tác giả : Tiếu Diện Tà Thần

Chương : 5/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Tác giả : phansang

Chương : 32/NA

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Thiên Đại Đế

Hành Thiên Đại Đế

Tác giả : Nguyễn Hoàng Thế Sơn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Tác giả : Quảng Nhật

Chương : 34/NA

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Servant Hệ Thống

Servant Hệ Thống

Tác giả : [email protected]

Chương : 31/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Pokemon Làm Sợ Nối Tơ Tình

Xuyên Qua Pokemon Làm Sợ Nối Tơ Tình

Tác giả : Aki Na

Chương : 12/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bổ Hiệp Lữ

Thần Bổ Hiệp Lữ

Tác giả : Nataly Ho

Chương : 12/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vũ Trụ

Chiến Tranh Vũ Trụ

Tác giả : SATAN

Chương : 9/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Đấu La Đại Lục: Vương Giả Chi Lộ

Tân Đấu La Đại Lục: Vương Giả Chi Lộ

Tác giả : Tiêu Dao Tử

Chương : 7/NA

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Tác giả : Yêu Nguy

Chương : 42/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Tác giả : Hắc Tôn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Hệ Thống

Thiên Ma Hệ Thống

Tác giả : ÁmThiênXu

Chương : 13/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Tác giả : Vũ Lam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Tác giả : Dương

Chương : 22/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Thần Lộ

Nghịch Thiên Thần Lộ

Tác giả : Vô Danh Thủy Tổ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - (Đấu La Đại Lục) Chu Tước

(Đấu La Đại Lục) Chu Tước

Tác giả : Cố Mộng

Chương : 3/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tồn Tại Tối Cao

Tồn Tại Tối Cao

Tác giả : Hàn.Nhất.Phong

Chương : 3/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bug Tại Thế Giới Game

Bug Tại Thế Giới Game

Tác giả : Bất Diệc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết