Dị Giới

Có 634 truyện

Web truyện - Huyễn Quân

Huyễn Quân

Tác giả : Huyễn Song Thành

Chương : 4/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Tác giả : Tầm Mạt Ương Ương

Chương : 33/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thế Thiên Hạ: Cuồng Thê Chí Lãnh

Khuynh Thế Thiên Hạ: Cuồng Thê Chí Lãnh

Tác giả : Hàn Y Nguyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Diệt Thiên Đế

Bất Diệt Thiên Đế

Tác giả : Nashi imi

Chương : 12/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộ Thê Ký

Hộ Thê Ký

Tác giả : Shevaanh

Chương : 37/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Tác giả : LụcTầnDương

Chương : 15/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Tác giả : Hoàng Tử Thanh

Chương : 32/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần Kiếm Khách

Đại Thần Kiếm Khách

Tác giả : Ân Lão Si

Chương : 23/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Cương

Vô Cương

Tác giả : Tiểu Đao Phong Lợi

Chương : 58/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tác giả : Từ Hoán Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nô Thê Muốn Xoay Người

Nô Thê Muốn Xoay Người

Tác giả : Miêu Nhãn Hoàng Đậu

Chương : 150/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Tác giả : Lý Hồng Thiên

Chương : 61/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoành Hành Yêu Thần Ký

Hoành Hành Yêu Thần Ký

Tác giả : ✪⚚๖ۣۜTinh ๖ۣۜVũ⚚✪

Chương : 61/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Diện Vô Tri

Tiếu Diện Vô Tri

Tác giả : Lãm Huyên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Tác giả : huynhson

Chương : 84/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Tác giả : Không Biết Lấy Tên Gì

Chương : 251Full

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Huyết

Thần Huyết

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 3/NA

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Tác giả : Hắc Ám Tử Thần

Chương : 51/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Tác giả : vuonghongnhung23

Chương : 96/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Xuyên Không Giả

Ta Là Xuyên Không Giả

Tác giả : vanthangvan14

Chương : 81/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Tác giả : Ylapboitoa

Chương : 17/NA

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Nhãn Thế Giới

Thần Nhãn Thế Giới

Tác giả : Deathsword

Chương : 30/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Marvel] Chính Nghĩa Biến Thân

[Marvel] Chính Nghĩa Biến Thân

Tác giả : tungbach

Chương : 48/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Tác giả : Lê Hoa Bạch Thạch

Chương : 17/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Tác giả : Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

Chương : 68/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Tử Võ Tôn

Bất Tử Võ Tôn

Tác giả : Yêu Nguyệt Dạ

Chương : 15/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Yêu Đế Chủ

Vạn Yêu Đế Chủ

Tác giả : Nhâm Ngã Tiếu

Chương : 25/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Sủng

Song Sủng

Tác giả : Trịnh Tiểu Trinh

Chương : 8/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Short-Fic] Những Câu Chuyện Khó Hiểu

[Short-Fic] Những Câu Chuyện Khó Hiểu

Tác giả : Linh Vy

Chương : 1Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bẩy Đêm Ma Mị

Bẩy Đêm Ma Mị

Tác giả : Giai Ấu

Chương : 29Full

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết