Dị Giới

Có 658 truyện

Web truyện - Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Tác giả : Đậu Đậu Trôi Sông

Chương : 3/NA

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Mới Tại Thế Giới Dragon Ball

Cuộc Sống Mới Tại Thế Giới Dragon Ball

Tác giả : Saitoh Michio

Chương : 137/NA

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Tác giả : Nguyễn Phú Huy

Chương : 55/NA

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Tác giả : Naophang23

Chương : 138/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Là Tử Thần

Nữ Phụ Là Tử Thần

Tác giả : Diệp Nhược Thu912

Chương : 8/NA

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngạo Thế Tuyệt Trần

Ngạo Thế Tuyệt Trần

Tác giả : Tuyệt Trần Tử Thương

Chương : 93Full

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Đạo Tông Sư

Võ Đạo Tông Sư

Tác giả : Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Chương : 52/NA

Lượt xem : 299

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Danh Giới

Vô Danh Giới

Tác giả : [email protected]

Chương : 79/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứa Con Của Tạo Hóa

Đứa Con Của Tạo Hóa

Tác giả : Ẩn Cư Sĩ

Chương : 172/NA

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Tác giả : Trư Tam Bất

Chương : 122/NA

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc La Sát

Tuyệt Sắc La Sát

Tác giả : Khinh Y Hạnh Vũ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Cực Chưởng Khống Giả

Vô Cực Chưởng Khống Giả

Tác giả : Victortran888

Chương : 113/NA

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Thần

Lạc Thần

Tác giả : Wingx

Chương : 75/NA

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Cương

Vô Cương

Tác giả : Tiểu Đao Phong Lợi

Chương : 58/NA

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Chế Đại Việt

Đế Chế Đại Việt

Tác giả : Hàm Ngư

Chương : 136/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bẩy Đêm Ma Mị

Bẩy Đêm Ma Mị

Tác giả : Giai Ấu

Chương : 29Full

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thế Thần Phong

Khuynh Thế Thần Phong

Tác giả : Ngọc Khả Phong

Chương : 4/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Băng Trong Sương

Băng Trong Sương

Tác giả : thienbinh3811595

Chương : 5/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Tác giả : vuonghongnhung23

Chương : 127/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Ám Thần Đế

Hắc Ám Thần Đế

Tác giả : Hắc Đế

Chương : 30/NA

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quang Vinh Đế Phong Lưu

Quang Vinh Đế Phong Lưu

Tác giả : anhlinhkirito

Chương : 120/NA

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Nhãn Thế Giới

Thần Nhãn Thế Giới

Tác giả : Deathsword

Chương : 39/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Tác giả : Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Chương : 22/NA

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Duyên Kiếp

Thiên Duyên Kiếp

Tác giả : Mạc Vô Danh

Chương : 30/NA

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Diện Vương Gia

Mỹ Diện Vương Gia

Tác giả : NHẬT TÂM

Chương : 8/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Tác giả : Lạc Lạc Lạc Thanh Ca

Chương : 8/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới

Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới

Tác giả : Thì Tam Thập

Chương : 20Full

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Sinh Họ Hàn

Thư Sinh Họ Hàn

Tác giả : Thannam

Chương : 42/NA

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộ Thê Ký

Hộ Thê Ký

Tác giả : Shevaanh

Chương : 37/NA

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Tác giả : smskmytien

Chương : 7/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết