Đam Mỹ

Có 3510 truyện

Web truyện - Blue

Blue

Tác giả : Thủy Túc

Chương : 6Full

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiệm Trà Sữa

Tiệm Trà Sữa

Tác giả : Cát Thì

Chương : 10Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tường Lân Uy Phượng

Tường Lân Uy Phượng

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 11Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ám Dạ Thao Túng Giả

Ám Dạ Thao Túng Giả

Tác giả : Nhĩ Nhã

Chương : 2Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 10Full

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi

Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi

Tác giả : Luân Hồi Đích Xoa Tử

Chương : 3Full

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Vu Thương

[Thích Cố] Vu Thương

Tác giả : Khấp Tích

Chương : 11/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Tác giả : Phong Thụ

Chương : 14Full

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Mùa Hè - Monolife

Gió Mùa Hè - Monolife

Tác giả : Monolife

Chương : 7Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Tác giả : 随手搞搞/莫里/弃妇A

Chương : 14Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoảng Cách 9000 Fan

Khoảng Cách 9000 Fan

Tác giả : Công Tử Khiếm Trừu

Chương : 9Full

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cạm Bẫy Nam Nam

Cạm Bẫy Nam Nam

Tác giả : Tô Biệt Tự

Chương : 30Full

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Diễm

Liễm Diễm

Tác giả : Bán Nhật Nhàn

Chương : 25/32

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hùng Thụ Đương Tự Cường

Hùng Thụ Đương Tự Cường

Tác giả : Lệ Mộ Huyết Lan

Chương : 23Full

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Quá Thiên Phàm

Phong Quá Thiên Phàm

Tác giả : Hạ Thứ Hạ Chí

Chương : 52Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Tác giả : Vô Địch Kiêm Gia Đại Nữ Vương

Chương : 10Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Sở Sở Hệ Liệt] – Yêu Ma

[Sở Sở Hệ Liệt] – Yêu Ma

Tác giả : Hiên Viên Huyền

Chương : 12Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Món Ăn Khai Vị Của Tổng Tài

Món Ăn Khai Vị Của Tổng Tài

Tác giả : Phùng Quán

Chương : 9/NA

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Tác giả : Hoạn Đồng Học

Chương : 8Full

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Fanfic] – Deep Meanings

[Fanfic] – Deep Meanings

Tác giả : iluvrose

Chương : 16Full

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Vân Độ

Phi Vân Độ

Tác giả : Lưu Thủy Vô Tình

Chương : 40Full

Lượt xem : 258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bồ Chi Luyến

Bồ Chi Luyến

Tác giả : Lâm Vũ Hàn

Chương : 7Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Kính Như Tân

Tương Kính Như Tân

Tác giả : Trịnh Nhị

Chương : 14Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Năm Lại Ba Năm

Ba Năm Lại Ba Năm

Tác giả : Thử Ly

Chương : 7Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Vách Trúc Mã

Cách Vách Trúc Mã

Tác giả : Hủ Phi

Chương : 7Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỵ Sĩ Diệt Vong

Kỵ Sĩ Diệt Vong

Tác giả : Nhu の Thiên Vũ (Nhu Nạo Thiên Vũ/ Nhu Chi Thiên Vũ)

Chương : 10/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Tác giả : Hương Tử Ái Lại Giác

Chương : 7Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Bạo Quân

Võng Du Chi Bạo Quân

Tác giả : Tang Phi Ngư

Chương : 100Full

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết