Đam Mỹ

Có 4306 truyện

Web truyện - Sa Mạc Phong Bạo

Sa Mạc Phong Bạo

Tác giả : Chiến Thanh

Chương : 19/NA

Lượt xem : 719

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hải Nhi Tử

Hải Nhi Tử

Tác giả : Wy Tử Mạch

Chương : 23Full

Lượt xem : 718

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chấp Niệm Yêu

Chấp Niệm Yêu

Tác giả : Chubss

Chương : 29/NA

Lượt xem : 718

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tặng Hoa Cho Bách Đồ - Từ Từ Đồ Chi

Tặng Hoa Cho Bách Đồ - Từ Từ Đồ Chi

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Chương : 53Full

Lượt xem : 717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Tác giả : ROB1112

Chương : 29Full

Lượt xem : 714

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Đời Có Ngươi

Cả Đời Có Ngươi

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Chương : 3Full

Lượt xem : 714

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lương Chúc Tân Truyền

Lương Chúc Tân Truyền

Tác giả : Tiêm Chỉ Giáp

Chương : 11Full

Lượt xem : 713

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Chương : 11Full

Lượt xem : 712

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Tác giả : Đường Ký Sơ

Chương : 39/NA

Lượt xem : 712

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 25Full

Lượt xem : 711

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Fanfic] [Exo] Tổ Ấm Nhỏ Của Exo

[Fanfic] [Exo] Tổ Ấm Nhỏ Của Exo

Tác giả : Lãnh Hàn Tử Nguyệt

Chương : 31/NA

Lượt xem : 709

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Tác giả : Sinh Thần

Chương : 60Full

Lượt xem : 708

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trần Tam Lang

Trần Tam Lang

Tác giả : Giang Thành

Chương : 10Full

Lượt xem : 706

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Tác giả : Silentcarol

Chương : 45Full

Lượt xem : 705

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuân sơn nặng mấy vạn

Xuân sơn nặng mấy vạn

Tác giả : Na Khả Lộ Lộ

Chương : 14Full

Lượt xem : 704

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Ngữ Ngôn Thương

Vô Ngữ Ngôn Thương

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược

Chương : 4Full

Lượt xem : 704

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

Tác giả : Phong Tự Nguyệt

Chương : 12Full

Lượt xem : 704

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Trảo Thân Thân

Tầm Trảo Thân Thân

Tác giả : Tử Thố

Chương : 7Full

Lượt xem : 703

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

Tác giả : Yên Ba Giang Nam

Chương : 59Full

Lượt xem : 701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Make A Secret (YUNJAE)

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả : Bạo Lực Tiểu Trí

Chương : 159Full

Lượt xem : 701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Tác giả : Hội Phi Đích Tây Qua

Chương : 19/NA

Lượt xem : 700

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miêu Mễ Bất Phát Uy

Miêu Mễ Bất Phát Uy

Tác giả : Khí phụ A

Chương : 30Full

Lượt xem : 700

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tác giả : Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Chương : 23Full

Lượt xem : 700

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đối Phương Muốn Thông Báo Với Anh Rằng Vứt Mẹ Trúc Mã Đi

Đối Phương Muốn Thông Báo Với Anh Rằng Vứt Mẹ Trúc Mã Đi

Tác giả : Ủy Quỷ Ô Y

Chương : 7Full

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

[Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

Tác giả : Tiểu Đạm

Chương : 17Full

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tứ Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thảng Đích Thịnh Hạ

Tứ Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thảng Đích Thịnh Hạ

Tác giả : Sueemo

Chương : 18Full

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thêm Một Lần Yêu

Thêm Một Lần Yêu

Tác giả : Susan Nhã

Chương : 42Full

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố Đồng Nhân] Dị Yêu Chí Chi Tê Mộng Thận Ảnh

[Thích Cố Đồng Nhân] Dị Yêu Chí Chi Tê Mộng Thận Ảnh

Tác giả : Hà Kỳ Lạc

Chương : 26Full

Lượt xem : 698

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết