Loading...

Đam Mỹ

Có 2969 truyện

Web truyện - Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 15/33

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa

Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa

Tác giả : Hoa Tâm Thiếu Chủ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Oán Truyện

Quỷ Oán Truyện

Tác giả : Sora Fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Tác giả : Trong Hồ Lô Có Anh Hoa

Chương : 16Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Tác giả : Mạn Thiên Thủy Sắc

Chương : 37Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Trở Lại

Thời Gian Trở Lại

Tác giả : Quản Sát Bất Quản Mai

Chương : 6/29

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Tác giả : Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch

Chương : 35Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Giả Là Thổ Hào

Độc Giả Là Thổ Hào

Tác giả : Hi Nguyệt Công Tử

Chương : 8Full

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ám Ảnh Chi Ma Luyến

Ám Ảnh Chi Ma Luyến

Tác giả : Thanh Vũ U Vũ

Chương : 33Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bia Đỡ Đạn Tiên Sinh Chuyển Chính Đi!

Bia Đỡ Đạn Tiên Sinh Chuyển Chính Đi!

Tác giả : Ốc sên nhỏ chạy vội ( 飞奔的小蜗牛)

Chương : 20/21

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Hồn Khúc

Âm Hồn Khúc

Tác giả : Hi Lộ Phù Tư Chiến Kí

Chương : 12Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghiệm Một Nụ Hôn

Nghiệm Một Nụ Hôn

Tác giả : Nalan Hải Ying

Chương : 1/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Yaoi] Khu Vườn Đom Đóm

[Yaoi] Khu Vườn Đom Đóm

Tác giả : Lão Lão

Chương : 2/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 14Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Tiêu Hồn

Ngọc Tiêu Hồn

Tác giả : La Liên

Chương : 11Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biến Mất

Biến Mất

Tác giả : ???

Chương : 1/12

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam

Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam

Tác giả : Hoạt Lịch Sam

Chương : 16/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

Tác giả : Thiên Nhất

Chương : 7/15

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 7/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Phi Khứ, Biệt Lai Vô Dạng

Phong Phi Khứ, Biệt Lai Vô Dạng

Tác giả : Phong phi khứ

Chương : 5Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Mận Trái Thì

Hoa Mận Trái Thì

Tác giả : Lăn Một Vòng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 3/10

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dark And White

Dark And White

Tác giả : Quân Ly

Chương : 1/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Quá Thiên Minh, Phù Sinh Ngược Mộng

Vũ Quá Thiên Minh, Phù Sinh Ngược Mộng

Tác giả : Bỉ Ngạn Tiêu Thanh

Chương : 10/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ten Count

Ten Count

Tác giả : Takarai Rihito

Chương : 3/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Chương : 6/7

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 1/16

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết