Đam Mỹ

Có 3956 truyện

Web truyện - [ABO Hệ Liệt] – Đinh

[ABO Hệ Liệt] – Đinh

Tác giả : G

Chương : 35Full

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Cơ Sinh Tử

Đăng Cơ Sinh Tử

Tác giả : Nguyên Sang

Chương : 5Full

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Be Mine, Honey!

Be Mine, Honey!

Tác giả : Kinoko

Chương : 8Full

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Tác giả : ROB1112

Chương : 29Full

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Poter] LVSS Chi Giá Y

[Harry Poter] LVSS Chi Giá Y

Tác giả : Ngốc Đề Hoan Nha

Chương : 18Full

Lượt xem : 411

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn Ái

Noãn Ái

Tác giả : Phá Nguyệt Nhi

Chương : 7Full

Lượt xem : 411

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điên Phúc Đồng Thoại

Điên Phúc Đồng Thoại

Tác giả : Tiên thủy u du

Chương : 19Full

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

Tác giả : Vương Thập Nhất

Chương : 7Full

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm

Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm

Tác giả : Ngư Yêu

Chương : 76Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Tác giả : Phong Tăng

Chương : 77Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Chương : 1Full

Lượt xem : 406

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẻm Sâu

Hẻm Sâu

Tác giả : Bạn Tinh

Chương : 25Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 37/27

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Chương : 10Full

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trước Khi Ly Hôn

Trước Khi Ly Hôn

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Chương : 9Full

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Thượng Đế Lãng Quên

Nơi Thượng Đế Lãng Quên

Tác giả : Bách Dạ

Chương : 7Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyền rủa đảo ác mộng

Nguyền rủa đảo ác mộng

Tác giả : Mặc Phong Thần

Chương : 10Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miên Hoa Chủng Thực Viên

Tác giả : Thất Nguyệt

Chương : 16Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Tác giả : Mê Dương

Chương : 13Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - An Tĩnh Đích Bộ Thủ

An Tĩnh Đích Bộ Thủ

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 7/NA

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một bước đạp sai, hạnh phúc chung thân

Một bước đạp sai, hạnh phúc chung thân

Tác giả : Mã Lộc Quân

Chương : 6Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Tác giả : Độc Liên Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Nhan Hồng

Túy Nhan Hồng

Tác giả : Kết Kết

Chương : 13Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Aigoo, Đang Âu Yếm Nha~

Aigoo, Đang Âu Yếm Nha~

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 7Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điên Đảo Hắc Bạch Chi Điên Đảo Công Thụ Hoàng Kim Định Luật

Điên Đảo Hắc Bạch Chi Điên Đảo Công Thụ Hoàng Kim Định Luật

Tác giả : Mê Âm

Chương : 5Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quải

Quải

Tác giả : Đường Tiểu Xuyên

Chương : 28Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Đoạn Tình Thương

Quỷ Đoạn Tình Thương

Tác giả : Hồng Hà

Chương : 16Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết