Đam Mỹ

Có 4126 truyện

Web truyện - Thiên Vị

Thiên Vị

Tác giả : Bỉ ngạn _ hoa thương

Chương : 30/NA

Lượt xem : 548

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Tư Hữu Hại

Tương Tư Hữu Hại

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chương : 33Full

Lượt xem : 547

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thiếu Gia, Tuyệt Đối

Sủng Thiếu Gia, Tuyệt Đối

Tác giả : Linh Chi Chuyên Dụng

Chương : 40Full

Lượt xem : 547

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà!

Tôi Không Có Mượn Ngạnh Mà!

Tác giả : Tam Thì Di Sinh

Chương : 13Full

Lượt xem : 547

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Biết Ngọt

Không Biết Ngọt

Tác giả : Đỗ Tân

Chương : 13Full

Lượt xem : 546

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Tác giả : Hướng Dương

Chương : 22Full

Lượt xem : 546

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhược Thụ

Nhược Thụ

Tác giả : Vainy

Chương : 29Full

Lượt xem : 545

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Chi Mãnh Xâm Hại

Hoa Chi Mãnh Xâm Hại

Tác giả : Lục

Chương : 3Full

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Tác giả : Mi Như Đại

Chương : 60Full

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Tác giả : ROB1112

Chương : 29Full

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Bảo Bối

Ta Là Bảo Bối

Tác giả : Vong Liễu

Chương : 4Full

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 20Full

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Tác giả : Ky Giới Tính Tiến Thực

Chương : 13Full

Lượt xem : 543

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Tác giả : Tiêu Dao Du – Phái Phái Hậu Hoa Viên

Chương : 10Full

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Tác giả : Ngũ Sắc Long Chương

Chương : 91Full

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Lạc

Song Lạc

Tác giả : Trạch Nữ Giác Lạc

Chương : 9Full

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Ngũ Niên Chi Dương

Thập Ngũ Niên Chi Dương

Tác giả : Toan Thái Đàn Tử

Chương : 34Full

Lượt xem : 541

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đường Của Dã Thú

Thiên Đường Của Dã Thú

Tác giả : f11223385

Chương : 44Full

Lượt xem : 540

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miêu Mễ Bất Phát Uy

Miêu Mễ Bất Phát Uy

Tác giả : Khí phụ A

Chương : 30Full

Lượt xem : 538

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

Tác giả : Mộ Dung Huyễn Thương

Chương : 81Full

Lượt xem : 538

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trước Khi Ly Hôn

Trước Khi Ly Hôn

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Chương : 9Full

Lượt xem : 538

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]

Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]

Tác giả : Thu Lăng

Chương : 30Full

Lượt xem : 537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 13Full

Lượt xem : 535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Tri Phi Hồ

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 534

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Tác giả : Hội Phi Đích Tây Qua

Chương : 19/NA

Lượt xem : 534

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Tác giả : Nguyệt Quang Vật Ngữ

Chương : 11/10

Lượt xem : 534

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Gay

Chàng Gay

Tác giả : 世间人

Chương : 8Full

Lượt xem : 534

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thêm Một Lần Yêu

Thêm Một Lần Yêu

Tác giả : Susan Nhã

Chương : 42Full

Lượt xem : 532

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Sắc Chi Nguyệt

Huyết Sắc Chi Nguyệt

Tác giả : Trọng Ân

Chương : 27Full

Lượt xem : 530

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Tác giả : Sinh Thần

Chương : 60Full

Lượt xem : 529

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết