Loading...

Đam Mỹ

Có 2870 truyện

Web truyện - Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Tác giả : Vi Tiếu Nguyệt Quang

Chương : 4Full

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trong Thang Máy Có Quỷ

Trong Thang Máy Có Quỷ

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 7Full

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 7 Ngày – Thất thiên

7 Ngày – Thất thiên

Tác giả : CXS

Chương : 7Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Quỷ

Ảnh Quỷ

Tác giả : Kim Hổ Tiên Sâm

Chương : 14Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 365 Nghề chi Nghiệp Phục Vụ

365 Nghề chi Nghiệp Phục Vụ

Tác giả : Á Hải

Chương : 23Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Trục Nhật

Thanh Phong Trục Nhật

Tác giả : Lam Hề Lạc

Chương : 4Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

Tác giả : Yến

Chương : 7/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Ám Chi Bạn

Hắc Ám Chi Bạn

Tác giả : Fox

Chương : 20/21

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa

Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa

Tác giả : Hoa Tâm Thiếu Chủ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 23Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc

Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc

Tác giả : Nguyện

Chương : 15Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Chương : 22Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vong Ưu

Vong Ưu

Tác giả : Cô Quang Tàn Chiếu

Chương : 11Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Súc Hung Mãnh

Quỷ Súc Hung Mãnh

Tác giả : Dương Nhục Tiện Đương

Chương : 14Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Tác giả : Vô Thố Thương Hoàng

Chương : 144Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thượng Nguyệt

Thiên Thượng Nguyệt

Tác giả : Dạ Thần Vũ Tầm

Chương : 9/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Oán Truyện

Quỷ Oán Truyện

Tác giả : Sora Fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Gia Và Con Gấu

Thiếu Gia Và Con Gấu

Tác giả : Mạc Mạc Vô Văn

Chương : 18Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

[Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

Tác giả : ???

Chương : 3Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Giả Là Thổ Hào

Độc Giả Là Thổ Hào

Tác giả : Hi Nguyệt Công Tử

Chương : 8Full

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Trở Lại

Thời Gian Trở Lại

Tác giả : Quản Sát Bất Quản Mai

Chương : 6/29

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhưng Mà Ta Rất Ôn Nhu

Nhưng Mà Ta Rất Ôn Nhu

Tác giả : Nhất Mai Xoa Cụ

Chương : 11Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Tác giả : Mạn Thiên Thủy Sắc

Chương : 37Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

Tác giả : Hoài Lăng

Chương : 21Full

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 18Full

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạ Tiên

Đoạ Tiên

Tác giả : Vô Xạ

Chương : 82Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 15/33

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bia Đỡ Đạn Tiên Sinh Chuyển Chính Đi!

Bia Đỡ Đạn Tiên Sinh Chuyển Chính Đi!

Tác giả : Ốc sên nhỏ chạy vội ( 飞奔的小蜗牛)

Chương : 20/21

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bối Đạo Nhi Trì

Bối Đạo Nhi Trì

Tác giả : Tiêu Mạc Nhân

Chương : 100/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết