Đam Mỹ

Có 4258 truyện

Web truyện - Sói Con Ngoan Ngoãn Mở Chân Ra

Sói Con Ngoan Ngoãn Mở Chân Ra

Tác giả : Ngược Tu Câu Lạc Bộ

Chương : 13Full

Lượt xem : 765

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng

Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng

Tác giả : Ngân Nguyệt Nhận

Chương : 12Full

Lượt xem : 764

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Thế Đích Ái

Tiền Thế Đích Ái

Tác giả : Erus

Chương : 14Full

Lượt xem : 763

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ

TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ

Tác giả : Vũ Ngư Hoán Trần

Chương : 22Full

Lượt xem : 763

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Tác giả : Cố

Chương : 12Full

Lượt xem : 761

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ếch Ngồi Đáy Giếng

Ếch Ngồi Đáy Giếng

Tác giả : Khô Mễ

Chương : 6Full

Lượt xem : 761

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân

Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân

Tác giả : Hạ Lợi

Chương : 35Full

Lượt xem : 760

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Tác giả : Kinh Thành Nam Sủng

Chương : 54Full

Lượt xem : 760

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Mối 10086

Bà Mối 10086

Tác giả : Lão Nương Là Thục Nữ

Chương : 6Full

Lượt xem : 760

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Tác giả : Trương Mê Kinh

Chương : 64/65

Lượt xem : 760

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ái Nô Hệ Liệt] Lãnh Nô Nhi

[Ái Nô Hệ Liệt] Lãnh Nô Nhi

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 11Full

Lượt xem : 759

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Chương : 14Full

Lượt xem : 759

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi

Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi

Tác giả : Tiểu Tô Nhụ

Chương : 26Full

Lượt xem : 758

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyền Thiên Dị

Quyền Thiên Dị

Tác giả : Live

Chương : 21Full

Lượt xem : 756

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Hắc Bạch

Bạch Hắc Bạch

Tác giả : Hàn Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 756

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Thích Ăn Lang

Thỏ Thích Ăn Lang

Tác giả : Phác Tiểu Nhã

Chương : 20Full

Lượt xem : 755

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhũ Mẫu

Nhũ Mẫu

Tác giả : Nhàn Tư Bất Quá

Chương : 8Full

Lượt xem : 755

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giấc Mộng Ngàn Năm

Giấc Mộng Ngàn Năm

Tác giả : Thiên Kha

Chương : 12Full

Lượt xem : 753

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Cha Hài Tử!?

Ta Là Cha Hài Tử!?

Tác giả : Nhạc Sơn Tai

Chương : 12Full

Lượt xem : 752

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Tác giả : Vainy

Chương : 34Full

Lượt xem : 751

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xúi Quẩy Tìm Ai Người Nấy Chịu

Xúi Quẩy Tìm Ai Người Nấy Chịu

Tác giả : A Thất

Chương : 23Full

Lượt xem : 751

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Tinh Cầu

Kế Hoạch Tinh Cầu

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 9Full

Lượt xem : 751

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần hữu ngô vương

Thần hữu ngô vương

Tác giả : Thân Nhiễm

Chương : 10Full

Lượt xem : 750

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Tú Mộ Phần

Cẩm Tú Mộ Phần

Tác giả : Tâm Như Lâm

Chương : 13/NA

Lượt xem : 749

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Kim Tuế Nguyệt

Lưu Kim Tuế Nguyệt

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 748

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tác giả : Mưa Khinh Trần

Chương : 10Full

Lượt xem : 747

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Dung Nguyệt Mạo

Hoa Dung Nguyệt Mạo

Tác giả : aaaaa5

Chương : 11Full

Lượt xem : 746

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Tiêu

Lục Tiêu

Tác giả : Noãn Dương Thiển Niệm

Chương : 8Full

Lượt xem : 744

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vong Giả Quy Lai

Vong Giả Quy Lai

Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ

Chương : 79Full

Lượt xem : 744

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bích Thủy Tình Thiên

Bích Thủy Tình Thiên

Tác giả : Tứ Huyền

Chương : 11Full

Lượt xem : 744

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết