Đam Mỹ

Có 4091 truyện

Web truyện - Cẩm Chướng Xanh Xin Đừng Tàn

Cẩm Chướng Xanh Xin Đừng Tàn

Tác giả : Nga Panna

Chương : 34Full

Lượt xem : 572

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẩm Thất Mỹ Lang

Tẩm Thất Mỹ Lang

Tác giả : Bố Đinh

Chương : 76Full

Lượt xem : 570

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

Tác giả : Du Du Tiên

Chương : 34Full

Lượt xem : 568

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Điểm Cong Của Lịch Sử

[Đồng Nhân Harry Potter] Điểm Cong Của Lịch Sử

Tác giả : Tuyết Vực Liên Hoa

Chương : 10Full

Lượt xem : 568

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

[Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

Tác giả : Tiểu Đạm

Chương : 17Full

Lượt xem : 568

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Tác giả : Hắc Ám Chi Quang

Chương : 19Full

Lượt xem : 568

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hách Liên

Hách Liên

Tác giả : Vũ Diệu

Chương : 22Full

Lượt xem : 567

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trà duyên

Trà duyên

Tác giả : Cảnh Du Nhiên

Chương : 2Full

Lượt xem : 567

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - A Khinh

A Khinh

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 24Full

Lượt xem : 567

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Tác giả : Đạm Như Thủy

Chương : 21/22

Lượt xem : 566

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Chung

Độc Chung

Tác giả : Đỗ Mạo Thái

Chương : 26Full

Lượt xem : 565

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giấc Mộng Ngàn Năm

Giấc Mộng Ngàn Năm

Tác giả : Thiên Kha

Chương : 12Full

Lượt xem : 563

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 12Full

Lượt xem : 562

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyền Thiên Dị

Quyền Thiên Dị

Tác giả : Live

Chương : 21Full

Lượt xem : 560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 25Full

Lượt xem : 560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

Tác giả : SINGLEFEARTHER

Chương : 16Full

Lượt xem : 559

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Văn Công Võ Lược Chi Nhị – Nhân Duyên Thứ

Văn Công Võ Lược Chi Nhị – Nhân Duyên Thứ

Tác giả : Nhược Hề

Chương : 26Full

Lượt xem : 559

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Khiết Chi Tử

Thuần Khiết Chi Tử

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 7Full

Lượt xem : 558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con số 0 hoàn hảo.

Con số 0 hoàn hảo.

Tác giả : Tiểu Vương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 557

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Kiếm Phụ Thân

Tà Kiếm Phụ Thân

Tác giả : Y Y

Chương : 24/NA

Lượt xem : 557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhìn Về Phía Anh

Nhìn Về Phía Anh

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 13Full

Lượt xem : 557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen

Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 11Full

Lượt xem : 556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì sao lấp lánh nhất

Vì sao lấp lánh nhất

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 14Full

Lượt xem : 553

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Tác giả : Silentcarol

Chương : 45Full

Lượt xem : 552

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

Tác giả : Tưởng thâu tựu thâu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Tai Tinh

Tuyệt Sắc Tai Tinh

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 11Full

Lượt xem : 551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố Đồng Nhân] Dị Yêu Chí Chi Tê Mộng Thận Ảnh

[Thích Cố Đồng Nhân] Dị Yêu Chí Chi Tê Mộng Thận Ảnh

Tác giả : Hà Kỳ Lạc

Chương : 26Full

Lượt xem : 550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

Tác giả : Phong Tự Nguyệt

Chương : 12Full

Lượt xem : 550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dự Khuyết Tình Địch

Dự Khuyết Tình Địch

Tác giả : Khởi Ti Kê

Chương : 7Full

Lượt xem : 548

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết