Đam Mỹ

Có 3872 truyện

Web truyện - Cẩm Chướng Xanh Xin Đừng Tàn

Cẩm Chướng Xanh Xin Đừng Tàn

Tác giả : Nga Panna

Chương : 34Full

Lượt xem : 425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Lâm Linh

Vũ Lâm Linh

Tác giả : Bổn Mạt Điên Đảo

Chương : 9Full

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tác giả : Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Chương : 23Full

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 13Full

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cầu Hoàng

Cầu Hoàng

Tác giả : Lãnh Mị

Chương : 13Full

Lượt xem : 423

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến

Tác giả : Lê Hoa

Chương : 13/15

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Đô Thị Thú

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Đô Thị Thú

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Chương : 11Full

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miêu Mễ Bất Phát Uy

Miêu Mễ Bất Phát Uy

Tác giả : Khí phụ A

Chương : 30Full

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

Tác giả : Mộ Dung Huyễn Thương

Chương : 81Full

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Thấp Của Tôi

Lão Thấp Của Tôi

Tác giả : Liên Lạc

Chương : 97Full

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Tác giả : Nguyệt Quang Vật Ngữ

Chương : 11/10

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tìm Chồng

Nhật Ký Tìm Chồng

Tác giả : Chích Tại Mộng Lý

Chương : 13Full

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Định Nhâm Tiêu Dao

Tầm Định Nhâm Tiêu Dao

Tác giả : Thiên Nham

Chương : 10Full

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Điệp Công Tử

Hồ Điệp Công Tử

Tác giả : Đông Vĩ

Chương : 10Full

Lượt xem : 420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Xúc

Đại Xúc

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 81Full

Lượt xem : 419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuân Nhật Trà Thục

Xuân Nhật Trà Thục

Tác giả : Thụy Giả

Chương : 10Full

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 10Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Thanh Không Bán Thân

Bán Thanh Không Bán Thân

Tác giả : Thiên Dung Hải Sắc

Chương : 8Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [DBSK Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

[DBSK Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

Tác giả : HooSak [Hooya_Rcc – Sakichi]

Chương : 20Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tứ Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thảng Đích Thịnh Hạ

Tứ Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thảng Đích Thịnh Hạ

Tác giả : Sueemo

Chương : 18Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Tác giả : Kinh Thành Nam Sủng

Chương : 54Full

Lượt xem : 415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Màn Đêm Cuồng Loạn

Màn Đêm Cuồng Loạn

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 21Full

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân][TomSev] Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hắc Ma Vương

[Harry Potter Đồng Nhân][TomSev] Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hắc Ma Vương

Tác giả : ABS

Chương : 53Full

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

[Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

Tác giả : Thu Chí Thủy

Chương : 88Full

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Tác giả : Phong Diêu Ảnh Di

Chương : 8Full

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyết Táng Chi Ái

Tuyết Táng Chi Ái

Tác giả : Thiên Tuyết Táng Ái

Chương : 23Full

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bươm Bướm

Bươm Bướm

Tác giả : Anh Bích

Chương : 33Full

Lượt xem : 411

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuân sơn nặng mấy vạn

Xuân sơn nặng mấy vạn

Tác giả : Na Khả Lộ Lộ

Chương : 14Full

Lượt xem : 411

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Tác giả : Mi Như Đại

Chương : 60Full

Lượt xem : 411

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết