Đam Mỹ

Có 3325 truyện

Web truyện - Viễn Phương

Viễn Phương

Tác giả : Yên Thủy Tinh

Chương : 44/NA

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng

Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng

Tác giả : Kathyand

Chương : 69Full

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Củ Cải Tinh Lật Đổ Tiểu Bạch Thỏ

Củ Cải Tinh Lật Đổ Tiểu Bạch Thỏ

Tác giả : Long Tỉnh Tuyết Ngư Ngư

Chương : 12Full

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Tinh Anh Tây Rởm Và Sĩ Quan Cao Cấp Tiểu Bạch Kiểm

Chàng Tinh Anh Tây Rởm Và Sĩ Quan Cao Cấp Tiểu Bạch Kiểm

Tác giả : Chung Hiểu Sinh

Chương : 7Full

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Tác giả : Lại Kỷ

Chương : 38Full

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Tác giả : Ngọc Hàn Thủy Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điều Giáo Dục Vọng Đô Thị

Điều Giáo Dục Vọng Đô Thị

Tác giả : Ngã Hữu Bạo Nha

Chương : 19Full

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt

Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt

Tác giả : Đồi

Chương : 89Full

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tác giả : Long Cửu

Chương : 33Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế

[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Tác giả : Megan Derr

Chương : 6Full

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Tác giả : Băng Tâm Độc Ảnh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

Tác giả : Yên Ba Giang Nam

Chương : 59Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 20Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Không Yêu Nữa

Tôi Không Yêu Nữa

Tác giả : Khởi Ti Kê

Chương : 12Full

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Đoạn Tình Thương

Quỷ Đoạn Tình Thương

Tác giả : Hồng Hà

Chương : 16Full

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Diệc Sơ

Bạch Diệc Sơ

Tác giả : Tương Tư Bộ Bộ Lai

Chương : 8Full

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Cung Tế

Cửu Cung Tế

Tác giả : Hồng Nhận

Chương : 31Full

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 11Full

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - An Tĩnh Đích Bộ Thủ

An Tĩnh Đích Bộ Thủ

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 7/NA

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Tác giả : Mê Dương

Chương : 13Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi

Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi

Tác giả : Luân Hồi Đích Xoa Tử

Chương : 3Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chó Ngáp Phải Ruồi

Chó Ngáp Phải Ruồi

Tác giả : Hi Qua Đoàn Tử

Chương : 14Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Tác giả : Kinh Thành Nam Sủng

Chương : 54Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ám Dạ Thao Túng Giả

Ám Dạ Thao Túng Giả

Tác giả : Nhĩ Nhã

Chương : 2Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Tác giả : Hội Phi Đích Tây Qua

Chương : 17/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ

Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ

Tác giả : Mạt Kinh Uyên Lộ

Chương : 15Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 36Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

Tác giả : Nhất Cá Mễ Bính

Chương : 14Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết