Đam Mỹ

Có 4017 truyện

Web truyện - Đúng Người

Đúng Người

Tác giả : Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Chương : 10Full

Lượt xem : 620

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm

Tác giả : Nghệ Tiểu Bạch

Chương : 75/76

Lượt xem : 619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Gặp Tiểu Tam

Sau Khi Gặp Tiểu Tam

Tác giả : Tiểu Tiểu Đích Kết Tử

Chương : 10Full

Lượt xem : 619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Hòa Tha

Ngã Hòa Tha

Tác giả : Tiểu Bất Điểm

Chương : 16Full

Lượt xem : 618

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sơn Độc Hành

Thiên Sơn Độc Hành

Tác giả : Thủy Gian Bố Oa Oa

Chương : 23Full

Lượt xem : 618

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Tác giả : Lương Lạc Sanh

Chương : 107/NA

Lượt xem : 617

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Hoặc Chi Chân Ái

Dụ Hoặc Chi Chân Ái

Tác giả : Tuyệt Đại Mị Cơ

Chương : 5Full

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Cha Hài Tử!?

Ta Là Cha Hài Tử!?

Tác giả : Nhạc Sơn Tai

Chương : 12Full

Lượt xem : 616

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ái Nô Hệ Liệt] Ách Nô

[Ái Nô Hệ Liệt] Ách Nô

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 11Full

Lượt xem : 615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Tướng Quân Truyền

Phượng Tướng Quân Truyền

Tác giả : Tiểu Yêu Lạc Tử

Chương : 13Full

Lượt xem : 615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có lẽ ta là một con quỷ giả

Có lẽ ta là một con quỷ giả

Tác giả : Hề Nghiêu

Chương : 61Full

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Mối 10086

Bà Mối 10086

Tác giả : Lão Nương Là Thục Nữ

Chương : 6Full

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ếch Ngồi Đáy Giếng

Ếch Ngồi Đáy Giếng

Tác giả : Khô Mễ

Chương : 6Full

Lượt xem : 613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng quân ghẹo quốc cữu

Tướng quân ghẹo quốc cữu

Tác giả : Tiêu Diêu Hầu

Chương : 10Full

Lượt xem : 611

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Ngữ Ngôn Thương

Vô Ngữ Ngôn Thương

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược

Chương : 4Full

Lượt xem : 611

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Bình Nhạc

Thanh Bình Nhạc

Tác giả : Bạch Sắc Liên Y.

Chương : 27/28

Lượt xem : 611

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yến Hoài Tích

Yến Hoài Tích

Tác giả : Vi Tiếu Đích Miêu

Chương : 46Full

Lượt xem : 611

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp

Chương : 8Full

Lượt xem : 610

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngân Hồ Lãng Ngữ

Ngân Hồ Lãng Ngữ

Tác giả : Chưa rõ

Chương : 11Full

Lượt xem : 609

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Phách Quan

Đại Phách Quan

Tác giả : Trần Tiểu Thái

Chương : 49Full

Lượt xem : 605

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngài Lảm Nhảm

Quý Ngài Lảm Nhảm

Tác giả : Trường Vụ

Chương : 19Full

Lượt xem : 603

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Màn Đêm Cuồng Loạn

Màn Đêm Cuồng Loạn

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 21Full

Lượt xem : 603

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hương Thảo Thúc Tình

Hương Thảo Thúc Tình

Tác giả : Bạch Hải Đường

Chương : 13Full

Lượt xem : 602

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 22Full

Lượt xem : 602

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Nguyện Tương Tín, Trữ Khả Tuyển Trạch Đào Tị

Bất Nguyện Tương Tín, Trữ Khả Tuyển Trạch Đào Tị

Tác giả : Miniyuyu

Chương : 20/NA

Lượt xem : 602

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Vũ Cuồng Long

Kiếm Vũ Cuồng Long

Tác giả : Ma Yên

Chương : 21Full

Lượt xem : 601

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 13Full

Lượt xem : 601

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Tinh Cầu

Kế Hoạch Tinh Cầu

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 9Full

Lượt xem : 601

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết