Loading...

Đam Mỹ

Có 2740 truyện

Web truyện - Lạc nguyệt đãng hoa chi

Lạc nguyệt đãng hoa chi

Tác giả : Chính trực đích tiểu hoàng kê

Chương : 5Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Hóa Ấm - Tiêu

Túy Hóa Ấm - Tiêu

Tác giả : Tiêu

Chương : 4Full

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Nhan Hồng

Túy Nhan Hồng

Tác giả : Kết Kết

Chương : 13Full

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Phải Một Con Mèo

Yêu Phải Một Con Mèo

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 11Full

Lượt xem : 90

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Tác giả : Thủy Gian Bố Oa Oa

Chương : 10Full

Lượt xem : 90

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Tác giả : Bảo Bảo Thiên Đăng

Chương : 10/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gần Nhất Thị Vệ Có Chút Không Vui

Gần Nhất Thị Vệ Có Chút Không Vui

Tác giả : Hạ Phạn Thiên Tiên 下饭天仙

Chương : 7Full

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đoản Văn] Tín Hiệu Bão

[Đoản Văn] Tín Hiệu Bão

Tác giả : Tạp Bỉ Khâu 卡比丘

Chương : 7Full

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuân Đình Tử Mạn Sinh

Xuân Đình Tử Mạn Sinh

Tác giả : Linh Tư

Chương : 25Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

Tác giả : Mộng Dĩ Thành Chúc

Chương : 4Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Thần Online

Đế Thần Online

Tác giả : Ảnh Dạ Băng Y

Chương : 1Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Song Bào Thai

Ác Ma Song Bào Thai

Tác giả : Lam Vũ灆 舞

Chương : 68Full

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư

Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư

Tác giả : Tiêu Tử Lăng

Chương : 2/6

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta

Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta

Tác giả : Người Đưa Đò Minh Hà

Chương : 24Full

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV

Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV

Tác giả : Hi Nguyệt Công Tử

Chương : 7Full

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thằng Khốn Nạn, Thả Bố Mày Ra!

Thằng Khốn Nạn, Thả Bố Mày Ra!

Tác giả : Mẫn Hạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tô Nhiên

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tô Nhiên

Tác giả : Tiểu Yêu Đường Đường

Chương : 8/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 7

7

Tác giả : Tôn Trung Sơn Đích Thương

Chương : 10Full

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thư Ký

Xuyên Thư Ký

Tác giả : Mộng Khê Thạch 梦溪石

Chương : 10Full

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Soul Mate

Soul Mate

Tác giả : RedPoofballHat

Chương : 1Full

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít

Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít

Tác giả : 小小艾

Chương : 20Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 2/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 7Full

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Tác giả : Vi Tiếu Nguyệt Quang

Chương : 4Full

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

Tác giả : Nguyệt Tiểu Hạc

Chương : 37Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử

Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử

Tác giả : Hoài Dực

Chương : 10Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dã Phi

Dã Phi

Tác giả : Miuvanils

Chương : 3/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Oneshot] Ngốc Tử! Người Tôi Yêu Vẫn Luôn Là Em!

[Oneshot] Ngốc Tử! Người Tôi Yêu Vẫn Luôn Là Em!

Tác giả : CelesH

Chương : 2/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 9/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết