Đam Mỹ

Có 4196 truyện

Web truyện - Văn Tuyết Vô Song

Văn Tuyết Vô Song

Tác giả : Thập Thế

Chương : 20/21

Lượt xem : 807

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Hôn Với Tình Địch

Kết Hôn Với Tình Địch

Tác giả : Thanh Đoan

Chương : 20/NA

Lượt xem : 800

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyết Táng Chi Ái

Tuyết Táng Chi Ái

Tác giả : Thiên Tuyết Táng Ái

Chương : 23Full

Lượt xem : 800

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 799

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [HP Đồng Nhân] Hero

[HP Đồng Nhân] Hero

Tác giả : Hòa Nhĩ

Chương : 65Full

Lượt xem : 798

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 797

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Tác giả : Đồ Tích Tầm Qua

Chương : 14Full

Lượt xem : 794

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàn Lâm công tử thăng chức ký

Hàn Lâm công tử thăng chức ký

Tác giả : Huỳnh Dạ

Chương : 10Full

Lượt xem : 794

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Muốn, Không Muốn Buông

Không Muốn, Không Muốn Buông

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 11Full

Lượt xem : 793

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trầm Hương Tỏa

Trầm Hương Tỏa

Tác giả : Lệ Mộ Huyết Lan

Chương : 11Full

Lượt xem : 793

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Tác giả : Huy Chương Màu Bạc

Chương : 21Full

Lượt xem : 793

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện xưa của cá và nước

Chuyện xưa của cá và nước

Tác giả : Tam Niên Cấp

Chương : 5Full

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Cậu Quản Gia Đẹp Trai

Yêu Cậu Quản Gia Đẹp Trai

Tác giả : Apple

Chương : 11/NA

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Trăng

Đêm Trăng

Tác giả : Công Tử Hằng

Chương : 5Full

Lượt xem : 789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 24 Từ Mấu Chốt

24 Từ Mấu Chốt

Tác giả : Không biết

Chương : 24Full

Lượt xem : 788

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyển Dưỡng – Đồi

Quyển Dưỡng – Đồi

Tác giả : Đồi

Chương : 18Full

Lượt xem : 786

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẩm Thất Mỹ Lang

Tẩm Thất Mỹ Lang

Tác giả : Bố Đinh

Chương : 76Full

Lượt xem : 786

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Tựu (Chấp Nhận)

Tương Tựu (Chấp Nhận)

Tác giả : Hà Hán

Chương : 67Full

Lượt xem : 783

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Tác giả : Kỳ Tiểu Yêu

Chương : 75/40

Lượt xem : 783

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Cặp Trời Sinh

Một Cặp Trời Sinh

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Chương : 8Full

Lượt xem : 783

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Báo Phục – Trả thù

Báo Phục – Trả thù

Tác giả : Xích Sắc Thập Nguyệt

Chương : 12Full

Lượt xem : 782

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Tác giả : Mộng Khê Thạch

Chương : 128/NA

Lượt xem : 782

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Seven

Seven

Tác giả : Trường Hạ Lưu Nhiên

Chương : 28Full

Lượt xem : 782

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi

Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi

Tác giả : Mạch Thượng Cúc Khai

Chương : 46Full

Lượt xem : 781

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời

Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời

Tác giả : Thốn Bộ Nan Hành

Chương : 26Full

Lượt xem : 781

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Chốn An Lòng

Nơi Chốn An Lòng

Tác giả : Phúc Thủy Khuynh Mặc

Chương : 13/NA

Lượt xem : 781

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Tác giả : Tiêu Đường Đông Hoa

Chương : 123/128

Lượt xem : 780

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Anh Thảo Muộn

Hoa Anh Thảo Muộn

Tác giả : SUNQINGtheWriter

Chương : 59Full

Lượt xem : 778

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết