Đam Mỹ

Có 3775 truyện

Web truyện - Thần hữu ngô vương

Thần hữu ngô vương

Tác giả : Thân Nhiễm

Chương : 10Full

Lượt xem : 474

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Huyết

Quỷ Huyết

Tác giả : Mộ Cửu Vũ

Chương : 18Full

Lượt xem : 474

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Quá Khó Khăn

Yêu Quá Khó Khăn

Tác giả : Glum

Chương : 22Full

Lượt xem : 473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tự Ái Nhi Phi

Tự Ái Nhi Phi

Tác giả : Chanh Tử Vũ

Chương : 31Full

Lượt xem : 473

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Tác giả : Vainy

Chương : 34Full

Lượt xem : 472

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trên Đầu Tôi Là Một Vùng Thảo Nguyên Xanh Mượt

Trên Đầu Tôi Là Một Vùng Thảo Nguyên Xanh Mượt

Tác giả : Thiên Quân Nguyệt Phá

Chương : 20Full

Lượt xem : 472

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Tác giả : Mê Dương

Chương : 23Full

Lượt xem : 470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Văn Công Võ Lược Chi Nhị – Nhân Duyên Thứ

Văn Công Võ Lược Chi Nhị – Nhân Duyên Thứ

Tác giả : Nhược Hề

Chương : 26Full

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ám Dạ Tình Nhân

Ám Dạ Tình Nhân

Tác giả : Thẩm Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phòng Thí Nghiệm

Phòng Thí Nghiệm

Tác giả : Vân Thành Jun

Chương : 14Full

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng

Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 8Full

Lượt xem : 468

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Thượng Giả Diện Trợ Lý

Ái Thượng Giả Diện Trợ Lý

Tác giả : Apple

Chương : 11Full

Lượt xem : 467

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nô Tài

Nô Tài

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 60/61

Lượt xem : 467

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Tú Mộ Phần

Cẩm Tú Mộ Phần

Tác giả : Tâm Như Lâm

Chương : 13/NA

Lượt xem : 465

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Tác giả : Trương Mê Kinh

Chương : 64/65

Lượt xem : 465

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ

Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ

Tác giả : Ale Lưu Bạch

Chương : 66Full

Lượt xem : 461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Vô Chi Tế

Thần Vô Chi Tế

Tác giả : Nhã Kỉ

Chương : 82Full

Lượt xem : 461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúng Ta Là Đôi Song Sinh Hạnh Phúc

Chúng Ta Là Đôi Song Sinh Hạnh Phúc

Tác giả : Tùy Nguyệt Ziki

Chương : 11Full

Lượt xem : 461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 111/NA

Lượt xem : 460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sa Mạc Phong Bạo

Sa Mạc Phong Bạo

Tác giả : Chiến Thanh

Chương : 19/NA

Lượt xem : 460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Niên Hoa Cẩm Sắt

Niên Hoa Cẩm Sắt

Tác giả : Yến Triệu Công Tử

Chương : 16Full

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ

Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ

Tác giả : Lý Tà

Chương : 29Full

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thích em lâu hơn chút nữa

Thích em lâu hơn chút nữa

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà – 嗜酒吃茶

Chương : 12Full

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Xâm

Linh Xâm

Tác giả : Mặc Vũ Yên Dạ

Chương : 11Full

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 11Full

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Bồn Cầu

Ma Bồn Cầu

Tác giả : Trang Trang

Chương : 10Full

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tang Thụ Nương Nương

Tang Thụ Nương Nương

Tác giả : Ngân Sắc Huy Chương

Chương : 10Full

Lượt xem : 457

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ái Nô Hệ Liệt] Ách Nô

[Ái Nô Hệ Liệt] Ách Nô

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 11Full

Lượt xem : 455

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 455

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu

Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 7Full

Lượt xem : 455

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết