Đam Mỹ

Có 3162 truyện

Web truyện - Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 37/27

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Gay

Chàng Gay

Tác giả : 世间人

Chương : 8Full

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọa Tào! Nữ Thần Của Ta Cư Nhiên Là Nam Nhân!!!

Ngọa Tào! Nữ Thần Của Ta Cư Nhiên Là Nam Nhân!!!

Tác giả : Vũ Điền Quân

Chương : 13/24

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Chuyển Phát Nhanh Siêu Cấp Và Tiểu Công Bưu Điện Của Cậu

Cậu Chuyển Phát Nhanh Siêu Cấp Và Tiểu Công Bưu Điện Của Cậu

Tác giả : Khí phụ A

Chương : 5Full

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Ám Xâm Tập

Hắc Ám Xâm Tập

Tác giả : Điển Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Tác giả : Hướng Dương

Chương : 22Full

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 300

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ

Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ

Tác giả : 2 Ám Bạch

Chương : 16Full

Lượt xem : 300

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miên Hoa Chủng Thực Viên

Tác giả : Thất Nguyệt

Chương : 16Full

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Thượng Đế Lãng Quên

Nơi Thượng Đế Lãng Quên

Tác giả : Bách Dạ

Chương : 7Full

Lượt xem : 296

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyền rủa đảo ác mộng

Nguyền rủa đảo ác mộng

Tác giả : Mặc Phong Thần

Chương : 10Full

Lượt xem : 296

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Hoa Quả Cùng Mua Hoa Quả

Bán Hoa Quả Cùng Mua Hoa Quả

Tác giả : Xà Xà Lưu

Chương : 7Full

Lượt xem : 296

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Tác giả : Mộng Khê Thạch

Chương : 6Full

Lượt xem : 296

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Kiếm Phụ Thân

Tà Kiếm Phụ Thân

Tác giả : Y Y

Chương : 24/NA

Lượt xem : 296

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân][TomSev] Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hắc Ma Vương

[Harry Potter Đồng Nhân][TomSev] Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hắc Ma Vương

Tác giả : ABS

Chương : 53Full

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sa lậu

Sa lậu

Tác giả : Bùi Lễ

Chương : 13Full

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Thích Ăn Lang

Thỏ Thích Ăn Lang

Tác giả : Phác Tiểu Nhã

Chương : 20Full

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị

Tác giả : Mộng Thường Uyển

Chương : 6Full

Lượt xem : 294

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Chi Luyến

Ma Chi Luyến

Tác giả : Mê Dương

Chương : 4Full

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Mộng Hận Phong Trần

Phù Sinh Mộng Hận Phong Trần

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 8Full

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Điệp Công Tử

Hồ Điệp Công Tử

Tác giả : Đông Vĩ

Chương : 10Full

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Si

Bạch Si

Tác giả : Thất Ưu

Chương : 44Full

Lượt xem : 292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Tác giả : Tiển Nê

Chương : 14Full

Lượt xem : 292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn Ái

Noãn Ái

Tác giả : Phá Nguyệt Nhi

Chương : 7Full

Lượt xem : 292

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Tình Tiên Sinh, Buổi Sáng Tốt Lành!

Thất Tình Tiên Sinh, Buổi Sáng Tốt Lành!

Tác giả : Miêu Sơ

Chương : 12Full

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yến Hoài Tích

Yến Hoài Tích

Tác giả : Vi Tiếu Đích Miêu

Chương : 46Full

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiện Nhân Xứng Cẩu Thiên Trường Địa Cửu

Tiện Nhân Xứng Cẩu Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả : Khởi Ti Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Tác giả : Vân Phù Nhật

Chương : 25/NA

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hetalia DJ

Hetalia DJ

Tác giả : Dragon Rider

Chương : 2Full

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Hồn Tình Nhân

Câu Hồn Tình Nhân

Tác giả : Thẩm Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 288

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết