Đam Mỹ

Có 4017 truyện

Web truyện - Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Chương : 40/NA

Lượt xem : 717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Tác giả : Mộng Khê Thạch

Chương : 128/NA

Lượt xem : 717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Tác giả : Lâm Bội

Chương : 16Full

Lượt xem : 716

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

Tác giả : Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quân

Chương : 13Full

Lượt xem : 716

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Trăng

Đêm Trăng

Tác giả : Công Tử Hằng

Chương : 5Full

Lượt xem : 715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kính Ảnh Tình Duyên

Kính Ảnh Tình Duyên

Tác giả : Mạt Tiêm Thù

Chương : 12Full

Lượt xem : 715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Bà Nô

Lão Bà Nô

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 9Full

Lượt xem : 715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm

Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm

Tác giả : Ngư Yêu

Chương : 76Full

Lượt xem : 715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Tác giả : Gia Cát Huyên Chi

Chương : 36Full

Lượt xem : 713

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 712

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đãn Vi Quân Cố

Đãn Vi Quân Cố

Tác giả : Hỉ Trợ Gia Hồng Cơ

Chương : 17Full

Lượt xem : 712

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phiêu Bạc Phụ Tình

Phiêu Bạc Phụ Tình

Tác giả : Đào Yêu

Chương : 21Full

Lượt xem : 712

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Linh Đảo

Tử Linh Đảo

Tác giả : Băng Long

Chương : 12Full

Lượt xem : 712

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Mã Ác Nhân Ky

Ác Mã Ác Nhân Ky

Tác giả : Hắc Bạch Kiếm Yêu (黑白剑妖)

Chương : 12Full

Lượt xem : 709

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thác Vị

Thác Vị

Tác giả : Yêu Mệ

Chương : 33/34

Lượt xem : 708

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Tác giả : Bảo Đường Đường

Chương : 29Full

Lượt xem : 707

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khổng Tước Thích Khóc

Khổng Tước Thích Khóc

Tác giả : Sơn u Quân

Chương : 20Full

Lượt xem : 706

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Tìm Đến

Tình Yêu Tìm Đến

Tác giả : Lai Tự Viễn Phương

Chương : 31Full

Lượt xem : 706

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huy Vũ Tuyệt Thế

Huy Vũ Tuyệt Thế

Tác giả : Vẫn Nặc Sí Phong

Chương : 15Full

Lượt xem : 705

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử

Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử

Tác giả : Bạch Vân

Chương : 9Full

Lượt xem : 703

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ý

Ác Ý

Tác giả : Biên Bức

Chương : 7Full

Lượt xem : 701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Tác giả : Kỳ Tiểu Yêu

Chương : 75/40

Lượt xem : 701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Thần Đích Ngọ Hậu

Mục Thần Đích Ngọ Hậu

Tác giả : Vu Tiệp

Chương : 14Full

Lượt xem : 700

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ve 17 năm

Ve 17 năm

Tác giả : Mã Khắc Ông Ông

Chương : 37Full

Lượt xem : 700

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Phối Chi Mạt Niên

Võng Phối Chi Mạt Niên

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 11Full

Lượt xem : 700

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Chương : 6Full

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)

Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)

Tác giả : Đỗ Tử Đằng

Chương : 65/67

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự

Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự

Tác giả : Huyền Huyền Vu Thư

Chương : 123Full

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hí Quân Nhập Hoài

Hí Quân Nhập Hoài

Tác giả : Duật Kiều

Chương : 16Full

Lượt xem : 698

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ràng Buộc – Huỳnh Dạ

Ràng Buộc – Huỳnh Dạ

Tác giả : Huỳnh Dạ

Chương : 12Full

Lượt xem : 696

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết