Loading...

Đam Mỹ

Có 2616 truyện

Web truyện - [Fanfic Đam Mỹ] [SessInu] Yêu Một Người Có Lẽ...

[Fanfic Đam Mỹ] [SessInu] Yêu Một Người Có Lẽ...

Tác giả : baobinh

Chương : 22/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh

Tác giả : Phong Tự Nguyệt

Chương : 11/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Nhan Hồng

Túy Nhan Hồng

Tác giả : Kết Kết

Chương : 13Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tường Lân Uy Phượng

Tường Lân Uy Phượng

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 11Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nhân Trong Mùa Gió

Tình Nhân Trong Mùa Gió

Tác giả : Như Quả Ái Tựu Hiện Tại Ba

Chương : 5/66

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Truy Phu

Hệ Thống Truy Phu

Tác giả : Ngọc Duyên

Chương : 149/151

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẻm Ngô Đồng

Hẻm Ngô Đồng

Tác giả : Thiên Hỉ

Chương : 7Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hán Thủy Đan Ưng

Hán Thủy Đan Ưng

Tác giả : Tiêu

Chương : 6Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Tác giả : Duyên Mị Ái Cấm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cầu Hoàng

Cầu Hoàng

Tác giả : Lãnh Mị

Chương : 13Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Thần Online

Đế Thần Online

Tác giả : Ảnh Dạ Băng Y

Chương : 1Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - TÌNH YÊU TRONG SÁNG

TÌNH YÊU TRONG SÁNG

Tác giả : Konny

Chương : 4/12

Lượt xem : 76

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thấu cảm

Thấu cảm

Tác giả : Vô Hình

Chương : 7/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Tác giả : Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Chương : 4Full

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Nhất Mộng

Phù Sinh Nhất Mộng

Tác giả : Thủy Gian Bố Oa Oa

Chương : 13Full

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

Tác giả : Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần

Chương : 9Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Chương : 57Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

Tác giả : Mộng Dĩ Thành Chúc

Chương : 4Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư

Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư

Tác giả : Tiêu Tử Lăng

Chương : 2/6

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những Chuyện Chưa Kể

[Đồng Nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những Chuyện Chưa Kể

Tác giả : Bạn đến chơi nhà

Chương : 22/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Tác giả : Hội Phi Đích Tây Qua

Chương : 6/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình

Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình

Tác giả : 1124 1214( Tư nhi)

Chương : 3Full

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Nam Phụ

Hệ Thống Nam Phụ

Tác giả : Tịch Mịch

Chương : 7/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Năng Vi Phượng

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả : Nguyệt Danh

Chương : 40/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Soul Mate

Soul Mate

Tác giả : RedPoofballHat

Chương : 1Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Tác giả : Bảo Bảo Thiên Đăng

Chương : 10/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 2/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Tác giả : Vi Tiếu Nguyệt Quang

Chương : 4Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết