Đam Mỹ

Có 3775 truyện

Web truyện - [TFBoys 3P] Là Em!

[TFBoys 3P] Là Em!

Tác giả : Thiên Ngọc Trang

Chương : 8Full

Lượt xem : 547

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ái Nô Hệ Liệt] Tuyết Nô Nhi

[Ái Nô Hệ Liệt] Tuyết Nô Nhi

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 11Full

Lượt xem : 546

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Cặp Trời Sinh

Một Cặp Trời Sinh

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Chương : 8Full

Lượt xem : 546

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

Tác giả : Hảo Cật Thúc Ngận Hảo Cật

Chương : 70Full

Lượt xem : 545

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhũ Mẫu

Nhũ Mẫu

Tác giả : Nhàn Tư Bất Quá

Chương : 8Full

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Hoặc Chi Chân Ái

Dụ Hoặc Chi Chân Ái

Tác giả : Tuyệt Đại Mị Cơ

Chương : 5Full

Lượt xem : 543

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng Vật

Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng Vật

Tác giả : Đồng Hi

Chương : 10Full

Lượt xem : 543

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lén Lút

Lén Lút

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà – 嗜酒吃茶

Chương : 8Full

Lượt xem : 543

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Viện

Thánh Viện

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 100/NA

Lượt xem : 541

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quẩn Quanh Nhân Gian

Quẩn Quanh Nhân Gian

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 51Full

Lượt xem : 540

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phạt Anh Phải Lòng Em

Phạt Anh Phải Lòng Em

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 26Full

Lượt xem : 540

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiễu Chỉ Nhu

Nhiễu Chỉ Nhu

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chương : 34Full

Lượt xem : 540

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngân Hồ Lãng Ngữ

Ngân Hồ Lãng Ngữ

Tác giả : Chưa rõ

Chương : 11Full

Lượt xem : 540

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Hôn

Âm Hôn

Tác giả : Thức Vi Hà Thải

Chương : 41Full

Lượt xem : 539

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Thế Đích Ái

Tiền Thế Đích Ái

Tác giả : Erus

Chương : 14Full

Lượt xem : 538

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bình Đạm Sinh Hoạt

Bình Đạm Sinh Hoạt

Tác giả : Lam Xuyên

Chương : 67/68

Lượt xem : 537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điều Giáo Dục Vọng Đô Thị

Điều Giáo Dục Vọng Đô Thị

Tác giả : Ngã Hữu Bạo Nha

Chương : 19Full

Lượt xem : 536

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Có Hồ Ly Tinh

Nhà Có Hồ Ly Tinh

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 10Full

Lượt xem : 535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Thanh

Sát Thanh

Tác giả : K.GREEN

Chương : 71Full

Lượt xem : 533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Tác giả : Khải Tát Nguyệt

Chương : 70Full

Lượt xem : 533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Tác giả : Sa Mạc Cuồng Vân

Chương : 18/NA

Lượt xem : 532

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] [SNARRY] Chờ Đợi Hạnh Phúc

[Harry Potter Đồng Nhân] [SNARRY] Chờ Đợi Hạnh Phúc

Tác giả : Tử Dật

Chương : 10Full

Lượt xem : 532

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Tác giả : Đồ Tích Tầm Qua

Chương : 14Full

Lượt xem : 531

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Báo Phục – Trả thù

Báo Phục – Trả thù

Tác giả : Xích Sắc Thập Nguyệt

Chương : 12Full

Lượt xem : 531

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 531

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Tác giả : Bất Hội Hạ Kỳ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 530

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Dã Thú Ái Ái Ái

Cùng Dã Thú Ái Ái Ái

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Chương : 11/12

Lượt xem : 529

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Giải Phong Tình

Bất Giải Phong Tình

Tác giả : Na Điểm Sự Nhi

Chương : 16Full

Lượt xem : 529

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hương Thảo Thúc Tình

Hương Thảo Thúc Tình

Tác giả : Bạch Hải Đường

Chương : 13Full

Lượt xem : 528

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết