Loading...

Đam Mỹ

Có 2990 truyện

Web truyện - Thanh Văn Dữ Đông Phương Hồng

Thanh Văn Dữ Đông Phương Hồng

Tác giả : Tiểu Lâm Tử

Chương : 9Full

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Long Hãm Tình

Thiên Long Hãm Tình

Tác giả : Tiểu Thập Tứ

Chương : 10Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Đoạn Huyền

Dạ Đoạn Huyền

Tác giả : Kết Kết

Chương : 10Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Tác giả : Dainanson

Chương : 34Full

Lượt xem : 314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tê Phượng Hàng Long

Tê Phượng Hàng Long

Tác giả : Phi Chuyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

Tác giả : Mê Dương

Chương : 26Full

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Săn Giả Tổng Tài

Tình Săn Giả Tổng Tài

Tác giả : Mễ Lạc

Chương : 6/10

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Nhân Yêu

Võng Du Chi Nhân Yêu

Tác giả : Huệ Huệ Yan

Chương : 60/61

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đối Phương Muốn Thông Báo Với Anh Rằng Vứt Mẹ Trúc Mã Đi

Đối Phương Muốn Thông Báo Với Anh Rằng Vứt Mẹ Trúc Mã Đi

Tác giả : Ủy Quỷ Ô Y

Chương : 7Full

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Tác giả : Độc Liên Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Tri Phi Hồ

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Phải Không Yêu

Không Phải Không Yêu

Tác giả : Phong Lưu Thế

Chương : 9Full

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

Tác giả : SINGLEFEARTHER

Chương : 16Full

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Vợ Em Nhé

Làm Vợ Em Nhé

Tác giả : keiasami

Chương : 8Full

Lượt xem : 309

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vụ Cốc

Vụ Cốc

Tác giả : Hoàng Hoa

Chương : 71Full

Lượt xem : 308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó

[Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký

[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký

Tác giả : Thiên Tằm Bảo giáp

Chương : 30Full

Lượt xem : 308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Lâm Linh

Vũ Lâm Linh

Tác giả : Bổn Mạt Điên Đảo

Chương : 9Full

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - (Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

Tác giả : Phi Phi Tiểu Trư Hiệp

Chương : 21Full

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Si Hán Nhật Thường

Si Hán Nhật Thường

Tác giả : Phỉ Thành Chương

Chương : 7Full

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Hắc Bạch

Bạch Hắc Bạch

Tác giả : Hàn Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giấc Mộng Ngàn Năm

Giấc Mộng Ngàn Năm

Tác giả : Thiên Kha

Chương : 12Full

Lượt xem : 306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Chương : 7/8

Lượt xem : 305

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ Lý Nữ Vương Của Tổng Tài Công Ty Bên Cạnh

Trợ Lý Nữ Vương Của Tổng Tài Công Ty Bên Cạnh

Tác giả : Kiru

Chương : 6Full

Lượt xem : 305

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Kỳ Ba

Tiểu Kỳ Ba

Tác giả : Minh Nguyệt Nô

Chương : 16Full

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Thượng Giả Diện Trợ Lý

Ái Thượng Giả Diện Trợ Lý

Tác giả : Apple

Chương : 11Full

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - U Linh Tửu Điếm

U Linh Tửu Điếm

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 121Full

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Từ Từ, Người Lâu Dài

Đường Từ Từ, Người Lâu Dài

Tác giả : Bán Nguyệt Thần Quang

Chương : 9Full

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

Tác giả : Vương Thập Nhất

Chương : 7Full

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Poter] LVSS Chi Giá Y

[Harry Poter] LVSS Chi Giá Y

Tác giả : Ngốc Đề Hoan Nha

Chương : 18Full

Lượt xem : 300

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết