Đam Mỹ

Có 3175 truyện

Web truyện - Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

Tác giả : Thanh Đoan

Chương : 61Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Văn Công Võ Lược Chi Nhị – Nhân Duyên Thứ

Văn Công Võ Lược Chi Nhị – Nhân Duyên Thứ

Tác giả : Nhược Hề

Chương : 26Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân] Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn

[Đồng Nhân] Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn

Tác giả : Hắc Gia Tiểu Hoa Gia

Chương : 31Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Mệ

Tử Mệ

Tác giả : Việt Ly

Chương : 26Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túc Mệnh

Túc Mệnh

Tác giả : pingu Phạm Hải

Chương : 19Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

Tác giả : Cẩm Trọng

Chương : 101Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ám Dạ Tình Nhân

Ám Dạ Tình Nhân

Tác giả : Thẩm Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ếch Ngồi Đáy Giếng

Ếch Ngồi Đáy Giếng

Tác giả : Khô Mễ

Chương : 6Full

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Tiêu

Lục Tiêu

Tác giả : Noãn Dương Thiển Niệm

Chương : 8Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - U Linh Tửu Điếm

U Linh Tửu Điếm

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 121Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạy Lão Đông Y Sử Dụng Biểu Cảm

Dạy Lão Đông Y Sử Dụng Biểu Cảm

Tác giả : Ái Liên Tuyết (Ái Liên Trai)

Chương : 10Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 13Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần hữu ngô vương

Thần hữu ngô vương

Tác giả : Thân Nhiễm

Chương : 10Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Tác giả : Đằng La Luyến Nguyệt

Chương : 116Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệp Tình Mỹ Thiếu Niên

Liệp Tình Mỹ Thiếu Niên

Tác giả : Ám Dạ Vi Sắc

Chương : 29Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ái Nô Hệ Liệt] Ách Nô

[Ái Nô Hệ Liệt] Ách Nô

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 11Full

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyển Dưỡng – Đồi

Quyển Dưỡng – Đồi

Tác giả : Đồi

Chương : 18Full

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Thảo Trong Gió

Anh Thảo Trong Gió

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 13Full

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký

[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký

Tác giả : Thiên Tằm Bảo giáp

Chương : 30Full

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Tinh Cầu

Kế Hoạch Tinh Cầu

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 9Full

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúng Ta Là Đôi Song Sinh Hạnh Phúc

Chúng Ta Là Đôi Song Sinh Hạnh Phúc

Tác giả : Tùy Nguyệt Ziki

Chương : 11Full

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Tử Hề

Lục Tử Hề

Tác giả : Hoàng Ninh

Chương : 33Full

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dự Khuyết Tình Địch

Dự Khuyết Tình Địch

Tác giả : Khởi Ti Kê

Chương : 7Full

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ái Nô Hệ Liệt] Lãnh Nô Nhi

[Ái Nô Hệ Liệt] Lãnh Nô Nhi

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 11Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phía Đông Thành Phố Nhỏ

Phía Đông Thành Phố Nhỏ

Tác giả : Kiếm Đoạn Đào Yêu

Chương : 17Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Cặp Trời Sinh

Một Cặp Trời Sinh

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Chương : 8Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Giang Ánh Tuyết

Thanh Giang Ánh Tuyết

Tác giả : Thụy Giả

Chương : 11Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Dung Nguyệt Mạo

Hoa Dung Nguyệt Mạo

Tác giả : aaaaa5

Chương : 11Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Dục Hải

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Dục Hải

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Chương : 10Full

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

Tác giả : Tưởng thâu tựu thâu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết