Đam Mỹ

Có 3872 truyện

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 648

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chung cực ngoan liệt miêu dữ miêu ba ba

Chung cực ngoan liệt miêu dữ miêu ba ba

Tác giả : Thủy Chiêu

Chương : 28Full

Lượt xem : 648

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Tác giả : Ngốc Tiểu Mạch Chủ

Chương : 47Full

Lượt xem : 646

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Thiên Thần

Thế Giới Thiên Thần

Tác giả : Hắc Bạch Nhi

Chương : 25Full

Lượt xem : 645

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả

Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả

Tác giả : Di Giác

Chương : 18Full

Lượt xem : 645

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kính Ảnh Tình Duyên

Kính Ảnh Tình Duyên

Tác giả : Mạt Tiêm Thù

Chương : 12Full

Lượt xem : 644

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trầm Hương Tỏa

Trầm Hương Tỏa

Tác giả : Lệ Mộ Huyết Lan

Chương : 11Full

Lượt xem : 644

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Tác giả : Hạ Thị Cẩm Niên

Chương : 15Full

Lượt xem : 641

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tác giả : Mưa Khinh Trần

Chương : 10Full

Lượt xem : 641

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏa Chí Tiêu Dao

Thỏa Chí Tiêu Dao

Tác giả : Thiếu Tử

Chương : 29Full

Lượt xem : 640

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Đội

Yêu Đội

Tác giả : Sơ Hòa

Chương : 96Full

Lượt xem : 639

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Mệ

Tử Mệ

Tác giả : Việt Ly

Chương : 26Full

Lượt xem : 638

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Tác giả : Gia Cát Huyên Chi

Chương : 36Full

Lượt xem : 636

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Linh Đảo

Tử Linh Đảo

Tác giả : Băng Long

Chương : 12Full

Lượt xem : 636

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 50Full

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Hôn

Âm Hôn

Tác giả : Thức Vi Hà Thải

Chương : 41Full

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Tác giả : Tương Chí

Chương : 52/NA

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Mẫu

Bảo Mẫu

Tác giả : TICTAC

Chương : 20/NA

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tù Binh - Thất Nhan Nhan

Tù Binh - Thất Nhan Nhan

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Chương : 10Full

Lượt xem : 635

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Đại Khốc Hình

Thập Đại Khốc Hình

Tác giả : Tiểu Chu 123

Chương : 18Full

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ý

Ác Ý

Tác giả : Biên Bức

Chương : 7Full

Lượt xem : 634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Tác giả : Vainy

Chương : 18Full

Lượt xem : 633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Tử Hề

Lục Tử Hề

Tác giả : Hoàng Ninh

Chương : 33Full

Lượt xem : 632

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thần Cùng Quản Gia

Ma Thần Cùng Quản Gia

Tác giả : Tàn Mộng

Chương : 21Full

Lượt xem : 632

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lặng Lẽ Thích Anh

Lặng Lẽ Thích Anh

Tác giả : Một Cốc Sundae Thật Là Quý Giá

Chương : 13Full

Lượt xem : 632

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu

Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu

Tác giả : Ngư hương nhục ti/ Tangstory (Đường tỷ)

Chương : 22Full

Lượt xem : 632

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Như Nam Thần Nhà Ngươi Mất Trí Nhớ

Nếu Như Nam Thần Nhà Ngươi Mất Trí Nhớ

Tác giả : Đào Hoa Tửu

Chương : 32Full

Lượt xem : 631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cả Đời Có Ngươi

Cả Đời Có Ngươi

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Chương : 3Full

Lượt xem : 631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Một Ảnh vệ

Ta Là Một Ảnh vệ

Tác giả : Tiểu Vũ Phi

Chương : 88Full

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết