Loading...

Đam Mỹ

Có 2740 truyện

Web truyện - Thâm hải trường miên

Thâm hải trường miên

Tác giả : Trư Bì Hảo Cật Oa

Chương : 12Full

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Blue

Blue

Tác giả : Thủy Túc

Chương : 6Full

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúng Ta Chung Sống Đi

Chúng Ta Chung Sống Đi

Tác giả : Giang Thi

Chương : 4Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âu Dương Công Tử

Âu Dương Công Tử

Tác giả : Sơn Cảnh Vương Tứ

Chương : 10/5

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Tác giả : Mộc Vũ Linh Âm

Chương : 10Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Say Rượu Tình Ý

Say Rượu Tình Ý

Tác giả : Bích Dao

Chương : 6Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 71Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến

Tác giả : Lê Hoa

Chương : 13/15

Lượt xem : 221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Tác giả : Megan Derr

Chương : 6Full

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Yêu Xấu Xa

Anh Yêu Xấu Xa

Tác giả : Chibi của ta

Chương : 5/1

Lượt xem : 220

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Thượng Đế Lãng Quên

Nơi Thượng Đế Lãng Quên

Tác giả : Bách Dạ

Chương : 7Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Diệc Sơ

Bạch Diệc Sơ

Tác giả : Tương Tư Bộ Bộ Lai

Chương : 8Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới

Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới

Tác giả : Vũ Trà Mạt Mạt

Chương : 54Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Tri Phi Hồ

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Dạ Chi Phong

Vĩnh Dạ Chi Phong

Tác giả : Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều

Chương : 157Full

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ứng Công Án

Ứng Công Án

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Kim Tuế Nguyệt

Lưu Kim Tuế Nguyệt

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

Tác giả : Thanh Đoan

Chương : 61Full

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Vương Giày Cao Gót

Nữ Vương Giày Cao Gót

Tác giả : Trương Tử Dương

Chương : 15Full

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị

Tác giả : Mộng Thường Uyển

Chương : 6Full

Lượt xem : 214

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter] If

[Harry Potter] If

Tác giả : Miêu Tỉnh

Chương : 27Full

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Tác giả : Ngọc Hàn Thủy Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hắc Ám Xâm Tập

Hắc Ám Xâm Tập

Tác giả : Điển Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Vợ

Mua Vợ

Tác giả : Dạ Cực Quang

Chương : 4Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Vô Cấm Kỵ

Ái Vô Cấm Kỵ

Tác giả : Lữ Hi Thần

Chương : 45Full

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn Ái

Noãn Ái

Tác giả : Phá Nguyệt Nhi

Chương : 7Full

Lượt xem : 211

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Tinh Anh Tây Rởm Và Sĩ Quan Cao Cấp Tiểu Bạch Kiểm

Chàng Tinh Anh Tây Rởm Và Sĩ Quan Cao Cấp Tiểu Bạch Kiểm

Tác giả : Chung Hiểu Sinh

Chương : 7Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyết Y Công Tử

Tuyết Y Công Tử

Tác giả : Xuân Không

Chương : 18/19

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Alpha Hắn Không Vui Vẻ

Alpha Hắn Không Vui Vẻ

Tác giả : Yến Thập Nhật

Chương : 4Full

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nỗi Khổ Trong Lòng Beta (Beta Hắn Trong Lòng Khổ)

Nỗi Khổ Trong Lòng Beta (Beta Hắn Trong Lòng Khổ)

Tác giả : Yến Thập Nhật

Chương : 4Full

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết