Đam Mỹ

Có 4083 truyện

Web truyện - Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Tác giả : Vainy

Chương : 18Full

Lượt xem : 811

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online

Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online

Tác giả : Luyến Trần (Mộng Tùy Tâm)

Chương : 36Full

Lượt xem : 809

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Trai Là Thụ Sue Thì Phải Làm Sao?! Đá Thôi!

Bạn Trai Là Thụ Sue Thì Phải Làm Sao?! Đá Thôi!

Tác giả : Sơn u Quân

Chương : 17Full

Lượt xem : 808

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Tác giả : King Corn

Chương : 37/NA

Lượt xem : 807

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Tác giả : Tây Tử Tự

Chương : 89Full

Lượt xem : 806

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thánh Viện

Thánh Viện

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 100/NA

Lượt xem : 806

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 111/NA

Lượt xem : 806

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Miêu

Bạch Miêu

Tác giả : Thiên Phong

Chương : 12Full

Lượt xem : 803

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cái Gã Chuyên Viết H Văn

Cái Gã Chuyên Viết H Văn

Tác giả : Lương Hòa Tiểu Nữ

Chương : 8Full

Lượt xem : 803

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử

Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử

Tác giả : Mặc Ngọc Lục

Chương : 46Full

Lượt xem : 802

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Hoan

Hợp Hoan

Tác giả : Tuyết Trung Không Linh

Chương : 10Full

Lượt xem : 802

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thác Dục

Thác Dục

Tác giả : 小小爱

Chương : 10Full

Lượt xem : 801

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Tác giả : Bích Thủy Mai Lạc

Chương : 36Full

Lượt xem : 801

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Tác giả : Đằng La Luyến Nguyệt

Chương : 116Full

Lượt xem : 800

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Tính Đại Phát

Thú Tính Đại Phát

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 798

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Tác giả : Ngốc Tiểu Mạch Chủ

Chương : 47Full

Lượt xem : 798

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Lại Có Tình Đầu Rồi

Ta Lại Có Tình Đầu Rồi

Tác giả : Sùng Dục

Chương : 6Full

Lượt xem : 798

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ

[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ

Tác giả : Rất nhiều hạt mè

Chương : 61Full

Lượt xem : 795

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

Tác giả : Lãnh Tiếu Đối Phong Đao

Chương : 34Full

Lượt xem : 793

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Tri Hiểu

Quân Tri Hiểu

Tác giả : Kết Kết

Chương : 12Full

Lượt xem : 793

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phóng Thanh Ca Xướng

Phóng Thanh Ca Xướng

Tác giả : Bách Luyện Thành Miêu

Chương : 17Full

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lặng Lẽ Thích Anh

Lặng Lẽ Thích Anh

Tác giả : Một Cốc Sundae Thật Là Quý Giá

Chương : 13Full

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ultraman Và Tiểu Quái Thú

Ultraman Và Tiểu Quái Thú

Tác giả : A Thụy

Chương : 34Full

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bội Đức Chi Kiếm

Bội Đức Chi Kiếm

Tác giả : Killer

Chương : 13Full

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Tác giả : Mạc Thanh Vũ

Chương : 63Full

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Tác giả : Bảo Đường Đường

Chương : 29Full

Lượt xem : 791

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Hận

Thanh Phong Hận

Tác giả : Hành Vân

Chương : 14Full

Lượt xem : 790

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Chương : 40/NA

Lượt xem : 789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Toái Cung Khuynh

Ngọc Toái Cung Khuynh

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Chương : 30Full

Lượt xem : 789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thần Cùng Quản Gia

Ma Thần Cùng Quản Gia

Tác giả : Tàn Mộng

Chương : 21Full

Lượt xem : 789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết