Đam Mỹ

Có 2019 truyện

Web truyện - Tiểu Gia Hỏa

Tiểu Gia Hỏa

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 3Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoảng Cách 9000 Fan

Khoảng Cách 9000 Fan

Tác giả : Công Tử Khiếm Trừu

Chương : 9Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Đại Khốc Hình

Thập Đại Khốc Hình

Tác giả : Tiểu Chu 123

Chương : 18Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Miêu – Thử] Vi Quân Thanh Ti . Vi Quân Bạch Phát

[Miêu – Thử] Vi Quân Thanh Ti . Vi Quân Bạch Phát

Tác giả : Quý Lăng An

Chương : 19Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

Tác giả : Thiển Thiển Đạm Mạc Ngân

Chương : 17/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Sự

Thanh Mai Sự

Tác giả : Đông Tiểu Thụ

Chương : 25Full

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Thành Hồ

Thanh Thành Hồ

Tác giả : Hồng Châu Hữu Lệ

Chương : 7Full

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

Tác giả : Quái Đạo Hồng

Chương : 9Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] [SNARRY] Chờ Đợi Hạnh Phúc

[Harry Potter Đồng Nhân] [SNARRY] Chờ Đợi Hạnh Phúc

Tác giả : Tử Dật

Chương : 10Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Tác giả : Băng Tâm Độc Ảnh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn đã tiêu diệt một Cực Đạo Ma Tôn

Bạn đã tiêu diệt một Cực Đạo Ma Tôn

Tác giả : Đường Hoa Hoa

Chương : 44Full

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Mã Ác Nhân Ky

Ác Mã Ác Nhân Ky

Tác giả : Hắc Bạch Kiếm Yêu (黑白剑妖)

Chương : 12Full

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Du Hí Ý Ngoại

Du Hí Ý Ngoại

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 8Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nỗi Khổ Trong Lòng Beta (Beta Hắn Trong Lòng Khổ)

Nỗi Khổ Trong Lòng Beta (Beta Hắn Trong Lòng Khổ)

Tác giả : Yến Thập Nhật

Chương : 4Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư

Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư

Tác giả : Tiêu Tử Lăng

Chương : 2/6

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Chương : 22Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sa Mạc Phong Bạo

Sa Mạc Phong Bạo

Tác giả : Chiến Thanh

Chương : 19/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Cơ Sinh Tử

Đăng Cơ Sinh Tử

Tác giả : Nguyên Sang

Chương : 5Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Soul Mate

Soul Mate

Tác giả : RedPoofballHat

Chương : 1Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tê Phượng Hàng Long

Tê Phượng Hàng Long

Tác giả : Phi Chuyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Si Quỷ

Si Quỷ

Tác giả : PHÀN LẠC

Chương : 3/10

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Năm Lại Ba Năm

Ba Năm Lại Ba Năm

Tác giả : Thử Ly

Chương : 7Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dã Phi

Dã Phi

Tác giả : Miuvanils

Chương : 3/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nhân Trong Mùa Gió

Tình Nhân Trong Mùa Gió

Tác giả : Như Quả Ái Tựu Hiện Tại Ba

Chương : 5/66

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 2/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Tác giả : Hà Thư

Chương : 8/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ý Nghĩ Kì Quái

Ý Nghĩ Kì Quái

Tác giả : Chẩm Thấp Cú Liễu

Chương : 6Full

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - TÌNH YÊU TRONG SÁNG

TÌNH YÊU TRONG SÁNG

Tác giả : Konny

Chương : 4/12

Lượt xem : 22

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Vu Thương

[Thích Cố] Vu Thương

Tác giả : Khấp Tích

Chương : 11/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết