Đam Mỹ

Có 2509 truyện

Web truyện - Mẹ Nhỏ

Mẹ Nhỏ

Tác giả : Ba Tức Tê Thảm

Chương : 13Full

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hợp Hoan

Hợp Hoan

Tác giả : Tuyết Trung Không Linh

Chương : 10Full

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Nguyệt Ca

Yên Nguyệt Ca

Tác giả : Cô Quang Tàn Chiếu

Chương : 17Full

Lượt xem : 387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trà duyên

Trà duyên

Tác giả : Cảnh Du Nhiên

Chương : 2Full

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Mi

Liễm Mi

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chương : 11Full

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Đãi Trọng Đầu

[Thử Miêu] Đãi Trọng Đầu

Tác giả : Tạm Xuyên Mã Giáp

Chương : 37Full

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư

[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 17Full

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Cuồng Đích Mộc Đầu/ Điên Cuồng Đích Đầu Gỗ

Phong Cuồng Đích Mộc Đầu/ Điên Cuồng Đích Đầu Gỗ

Tác giả : Bảo Ngư

Chương : 13Full

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh

Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh

Tác giả : Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu

Chương : 32/NA

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền

Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền

Tác giả : Đầu Bán Dạ Thụy Bất Trứ

Chương : 32Full

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính

[Harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính

Tác giả : Vấn Mạc Văn

Chương : 43Full

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trạch Nam Hữu Ái

Trạch Nam Hữu Ái

Tác giả : Ly Không

Chương : 12/NA

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Tác giả : Kỳ Tiểu Yêu

Chương : 75/40

Lượt xem : 378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 9Full

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vãn Thiên Hà

Vãn Thiên Hà

Tác giả : Trần Tiểu Thái

Chương : 41Full

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Chi Tương Tư Môn

Chí Dị Huyền Nghi Chi Tương Tư Môn

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 19/20

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Ở Hamo

Yêu Ở Hamo

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Chương : 23Full

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Tác giả : Tây Linh Túy Tửu

Chương : 74Full

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Anh, Tôi Mất Đi Cả Thế Giới

Gặp Anh, Tôi Mất Đi Cả Thế Giới

Tác giả : Bạch Phù

Chương : 9Full

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đông Phương Bất Bại Đồng Nhận] Hái Hoa Tặc

[Đông Phương Bất Bại Đồng Nhận] Hái Hoa Tặc

Tác giả : Tán Phiến Tử

Chương : 10Full

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Bảo Bối

Ta Là Bảo Bối

Tác giả : Vong Liễu

Chương : 4Full

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Bình Nhạc

Thanh Bình Nhạc

Tác giả : Bạch Sắc Liên Y.

Chương : 27/28

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?

Tác giả : Summerbreeze

Chương : 18Full

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

Tác giả : A Thất

Chương : 26Full

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Nô Bộc

Tuyệt Sắc Nô Bộc

Tác giả : Ếch vứt bỏ sai lầm

Chương : 17Full

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

Tác giả : Tả Nguyệt Văn

Chương : 9Full

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cúc Đãng

Cúc Đãng

Tác giả : Lâm Quải Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - U Lan Lộ

U Lan Lộ

Tác giả : Hiên Viên Hoa Tế

Chương : 57Full

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tử Bất Du

Chí Tử Bất Du

Tác giả : Băng Long

Chương : 18Full

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Vô Hạn Xuyên Không ] Lâm Phong Và Lãnh Huyết

[Vô Hạn Xuyên Không ] Lâm Phong Và Lãnh Huyết

Tác giả : Đê Điệu Chuyển Thân

Chương : 33Full

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết