Đam Mỹ

Có 3166 truyện

Web truyện - Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại

Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 30Full

Lượt xem : 841

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bức Nam Vi Thê

Bức Nam Vi Thê

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 15Full

Lượt xem : 840

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỏa tình

Tỏa tình

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 33Full

Lượt xem : 838

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Võng Phối] Chuyện Xấu CP

[Võng Phối] Chuyện Xấu CP

Tác giả : Thiểu Lan

Chương : 29Full

Lượt xem : 837

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [TFBoys] Snowy Love

[TFBoys] Snowy Love

Tác giả : Qiao_Bao

Chương : 35Full

Lượt xem : 833

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Tác giả : Tô Du Bính

Chương : 10Full

Lượt xem : 833

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trương Dương Đích Ái Tình

Trương Dương Đích Ái Tình

Tác giả : Lãnh Yết Uyển Tử

Chương : 15Full

Lượt xem : 833

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chồng Quỷ (Quỷ Phu)

Chồng Quỷ (Quỷ Phu)

Tác giả : AnTiCo

Chương : 48Full

Lượt xem : 832

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da

Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 12Full

Lượt xem : 832

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Tác giả : Tiêu Đường Đông Qua

Chương : 86Full

Lượt xem : 831

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 828

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Đô Khuynh Hàn

Cố Đô Khuynh Hàn

Tác giả : Mi Điêu Chu Nhan

Chương : 3Full

Lượt xem : 825

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Bộ Đều Thua

Toàn Bộ Đều Thua

Tác giả : Quỷ Sửu

Chương : 25Full

Lượt xem : 824

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quay Đầu Lại Bích Vân Tây

Quay Đầu Lại Bích Vân Tây

Tác giả : Thiên Phàm Cuồng Vũ

Chương : 45Full

Lượt xem : 824

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Tác giả : Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ

Chương : 113Full

Lượt xem : 821

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sơn Hà Biểu Lý

Sơn Hà Biểu Lý

Tác giả : Priest

Chương : 80Full

Lượt xem : 817

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu

Tác giả : YY Đích Liệt Tích

Chương : 72Full

Lượt xem : 815

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí

Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí

Tác giả : Phong Chi Phi Nhi

Chương : 40Full

Lượt xem : 813

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Tác giả : Giang Nam Hồn Cô Nương

Chương : 25/21

Lượt xem : 812

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gian Tình Phát Sinh Từ Quyển Nhật Ký

Gian Tình Phát Sinh Từ Quyển Nhật Ký

Tác giả : Sa Tử

Chương : 70Full

Lượt xem : 811

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Tác giả : Thải Hồng

Chương : 45/NA

Lượt xem : 808

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 808

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ám Dạ Ma Vương

Ám Dạ Ma Vương

Tác giả : Cô Quang Tàn Chiếu

Chương : 20Full

Lượt xem : 807

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Thượng Điều Giáo Sư

Ái Thượng Điều Giáo Sư

Tác giả : Hàn Tử Ngự

Chương : 57Full

Lượt xem : 806

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Si Dã Tố Công

Bạch Si Dã Tố Công

Tác giả : Bạo Kì

Chương : 10Full

Lượt xem : 804

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Là Vợ Cũng Là Con Dâu

Là Vợ Cũng Là Con Dâu

Tác giả : Quân Đại

Chương : 10Full

Lượt xem : 802

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếp Thân Tể Tướng

Thiếp Thân Tể Tướng

Tác giả : Kinh Mộng

Chương : 16/NA

Lượt xem : 801

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Tác giả : Nam Qua Lão Yêu

Chương : 102Full

Lượt xem : 799

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiện Đại Hậu Cung

Hiện Đại Hậu Cung

Tác giả : Tiểu A Ca

Chương : 56Full

Lượt xem : 795

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quần Lót Và Nam Thần

Quần Lót Và Nam Thần

Tác giả : Wy Tử Mạch

Chương : 14Full

Lượt xem : 795

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết