Đam Mỹ

Có 3530 truyện

Web truyện - Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 17Full

Lượt xem : 998

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tác Tử (Tìm Đường Chết)

Tác Tử (Tìm Đường Chết)

Tác giả : Thủy Phương Vưu

Chương : 44Full

Lượt xem : 997

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bối Đạo Nhi Trì

Bối Đạo Nhi Trì

Tác giả : Tiêu Mạc Nhân

Chương : 100/NA

Lượt xem : 996

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túng Dục

Túng Dục

Tác giả : Tam Hào Dương Tiễn

Chương : 10Full

Lượt xem : 996

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Tác giả : Vô Thố Thương Hoàng

Chương : 144Full

Lượt xem : 996

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Động Cơ Giết Người

Động Cơ Giết Người

Tác giả : Mục Khanh Y

Chương : 33Full

Lượt xem : 995

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Tác giả : Hắc Ám Chi Quang

Chương : 48Full

Lượt xem : 995

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Ba Đãng Nhi

Dâm Ba Đãng Nhi

Tác giả : Thao Thiết Phụ Tử

Chương : 5Full

Lượt xem : 994

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Dục Phục Tùng

Ái Dục Phục Tùng

Tác giả : Thập Cửu Khiêm Hòa

Chương : 36Full

Lượt xem : 990

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc

Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc

Tác giả : Sắc Như Không

Chương : 22Full

Lượt xem : 989

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Tử Đương Đồ

Túy Tử Đương Đồ

Tác giả : Wei Norah

Chương : 39Full

Lượt xem : 988

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - "Chức Nữ" Bị hãm Hại

"Chức Nữ" Bị hãm Hại

Tác giả : Bạch Lộ Lập Tuyết

Chương : 8Full

Lượt xem : 988

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố Đồng Nhân] Ái Nhân Hảo Trạch

[Thích Cố Đồng Nhân] Ái Nhân Hảo Trạch

Tác giả : Đông Lan

Chương : 18Full

Lượt xem : 988

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Cao Lộ Viễn

Thiên Cao Lộ Viễn

Tác giả : Ngự Tiểu Phàm

Chương : 62Full

Lượt xem : 987

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!

Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!

Tác giả : Thâm Hải Thủ Thuật Đao

Chương : 50Full

Lượt xem : 985

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 983

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Chi Thương

Dạ Chi Thương

Tác giả : Ái

Chương : 27Full

Lượt xem : 983

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Tác giả : Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ

Chương : 113Full

Lượt xem : 982

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Quan Sát

Nhật Ký Quan Sát

Tác giả : Đản Đản Thử

Chương : 11Full

Lượt xem : 981

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Đạo Công Thức

Dụ Đạo Công Thức

Tác giả : Qua Thục Để Lạc

Chương : 8Full

Lượt xem : 979

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất niệm nhất sinh

Nhất niệm nhất sinh

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Chương : 2Full

Lượt xem : 976

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi!

Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi!

Tác giả : Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu

Chương : 21Full

Lượt xem : 976

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Tác giả : Kin Nguyễn

Chương : 50Full

Lượt xem : 976

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Chương : 12Full

Lượt xem : 974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắc Kinh Cố Sự

Bắc Kinh Cố Sự

Tác giả : Bắc Kinh đồng chí

Chương : 32Full

Lượt xem : 974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt

Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chương : 39Full

Lượt xem : 974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 12Full

Lượt xem : 972

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiện Xà Truy Thê Lục

Tiện Xà Truy Thê Lục

Tác giả : Tiêu Lâm

Chương : 57Full

Lượt xem : 971

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - DSG

DSG

Tác giả : Hồ Ly Tu Thành Tinh

Chương : 10/NA

Lượt xem : 971

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Hạ

Đông Hạ

Tác giả : Phong Cuồng

Chương : 4Full

Lượt xem : 968

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết