Loading...

Đam Mỹ

Có 2740 truyện

Web truyện - Bắc Kinh Cố Sự

Bắc Kinh Cố Sự

Tác giả : Bắc Kinh đồng chí

Chương : 32Full

Lượt xem : 562

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Tác giả : Cổ Ngọc Văn Hương

Chương : 63Full

Lượt xem : 562

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Chí Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Hướng Tả Phiêu Đích Vũ

[Chí Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Hướng Tả Phiêu Đích Vũ

Tác giả : Bunny

Chương : 24Full

Lượt xem : 558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân

[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân

Tác giả : Ôn Nhu Tiểu Sương

Chương : 53Full

Lượt xem : 558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúng Ta Chia Tay Đi

Chúng Ta Chia Tay Đi

Tác giả : Xà Hạt Điểm Điểm

Chương : 9Full

Lượt xem : 557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tác giả : Hi Hòa Thanh Linh

Chương : 161Full

Lượt xem : 557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta?!

Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta?!

Tác giả : Lưu Tự

Chương : 14Full

Lượt xem : 557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Dương Mị Mị

Tiểu Dương Mị Mị

Tác giả : Phù Phong Lưu Ly

Chương : 15Full

Lượt xem : 556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền

Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền

Tác giả : Đầu Bán Dạ Thụy Bất Trứ

Chương : 32Full

Lượt xem : 556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuy Nương

Khuy Nương

Tác giả : Tây Lăng Minh

Chương : 5Full

Lượt xem : 556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Long Cùng Công Chúa

Ác Long Cùng Công Chúa

Tác giả : Homi

Chương : 20Full

Lượt xem : 555

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Lí Tình Duyên

Tiên Lí Tình Duyên

Tác giả : Nhược Lam

Chương : 15Full

Lượt xem : 555

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Tâm Thế Thân

Tử Tâm Thế Thân

Tác giả : Nô Ngọc

Chương : 11Full

Lượt xem : 555

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

Tác giả : Song Tử Tinh Không

Chương : 28Full

Lượt xem : 554

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cái Gã Chuyên Viết H Văn

Cái Gã Chuyên Viết H Văn

Tác giả : Lương Hòa Tiểu Nữ

Chương : 8Full

Lượt xem : 554

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly

Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly

Tác giả : Vưu Lỵ Công Chủ/ Vưu Lỵ Công Chúa

Chương : 16Full

Lượt xem : 551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần

Tác giả : Kỳ Tiểu Yêu

Chương : 75/40

Lượt xem : 551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

Tác giả : Lưu Ly Đại Tiên Tiên

Chương : 53/NA

Lượt xem : 551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vấn Tình

Vấn Tình

Tác giả : Duật Kiều

Chương : 10Full

Lượt xem : 551

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Băng Phôi

Băng Phôi

Tác giả : Băng Long

Chương : 17Full

Lượt xem : 550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệt Diễm

Liệt Diễm

Tác giả : Ngọ Dạ Yên Hoa

Chương : 15Full

Lượt xem : 549

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lõa thế

Lõa thế

Tác giả : Superpanda

Chương : 8/7

Lượt xem : 549

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sa Trường Lỗ Ái

Sa Trường Lỗ Ái

Tác giả : Thiểm Ảnh Hồ

Chương : 22Full

Lượt xem : 546

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang

[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang

Tác giả : Thập Thế

Chương : 55Full

Lượt xem : 545

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Phối Chi Mạt Niên

Võng Phối Chi Mạt Niên

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 11Full

Lượt xem : 545

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tây Xan Tiểu Tình Nhân

Tây Xan Tiểu Tình Nhân

Tác giả : Tứ Nguyệt Phong

Chương : 12Full

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Tác giả : Luyến Tố Bạch

Chương : 47Full

Lượt xem : 543

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Tính Đại Phát

Thú Tính Đại Phát

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bởi Vì Ta Yêu Ngươi

Bởi Vì Ta Yêu Ngươi

Tác giả : Trúc Nhược

Chương : 23Full

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quan Kỳ Bất Ngữ

Quan Kỳ Bất Ngữ

Tác giả : Tô Đặc

Chương : 25Full

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết