Đam Mỹ

Có 2146 truyện

Web truyện - [Chanbaek][Bạch Hiền, Đợi Anh Trở Về!]

[Chanbaek][Bạch Hiền, Đợi Anh Trở Về!]

Tác giả : lefsh

Chương : 5Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hương vị trong trí nhớ

Hương vị trong trí nhớ

Tác giả : Băng Phong

Chương : 3Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Tuý Phi Thương

Thả Tuý Phi Thương

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 10Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Anh Hãy Cười Đi!

Xin Anh Hãy Cười Đi!

Tác giả : Ủy Quỷ Ô Y

Chương : 7Full

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Tác giả : Ky Giới Tính Tiến Thực

Chương : 13Full

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử

Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử

Tác giả : Bạch Vân

Chương : 9Full

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư, Phi Lễ Vật Thị

Hư, Phi Lễ Vật Thị

Tác giả : orange4455

Chương : 4Full

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Tác giả : Độc Liên Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [HP Đồng Nhân] Hero

[HP Đồng Nhân] Hero

Tác giả : Hòa Nhĩ

Chương : 65Full

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Si Hán Nhật Thường

Si Hán Nhật Thường

Tác giả : Phỉ Thành Chương

Chương : 7Full

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thần Cùng Quản Gia

Ma Thần Cùng Quản Gia

Tác giả : Tàn Mộng

Chương : 21Full

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Thần Đích Ngọ Hậu

Mục Thần Đích Ngọ Hậu

Tác giả : Vu Tiệp

Chương : 14Full

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó

[Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Của Cá Và Nước

Câu Chuyện Của Cá Và Nước

Tác giả : Tam Cấp Niên

Chương : 5Full

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

Tác giả : Vương Thập Nhất

Chương : 7Full

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mi Đại Như Viễn Sơn

Mi Đại Như Viễn Sơn

Tác giả : Maki Akino

Chương : 17Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Huyết

Quỷ Huyết

Tác giả : Mộ Cửu Vũ

Chương : 18Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Si Quỷ

Si Quỷ

Tác giả : PHÀN LẠC

Chương : 10Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh

[Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Say Nụ Cười (Túy Hoàn Nhan)

Say Nụ Cười (Túy Hoàn Nhan)

Tác giả : Trang Sinh Hiểu Mộng

Chương : 15/25

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái

[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Say Rượu Tình Ý

Say Rượu Tình Ý

Tác giả : Bích Dao

Chương : 6Full

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Chương : 10Full

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vinh Hoa Phú Quý - Kết Tử Thụ

Vinh Hoa Phú Quý - Kết Tử Thụ

Tác giả : Kết Tử Thụ

Chương : 10Full

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

[Kuroko No Basket Đồng Nhân] Đẳng Phong Đích Nhật Tử

Tác giả : Tiểu Đạm

Chương : 17Full

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâu Long Hoán Phụng

Thâu Long Hoán Phụng

Tác giả : Tiêu

Chương : 13Full

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Tác giả : Megan Derr

Chương : 6Full

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết