Đam Mỹ

Có 2356 truyện

Web truyện - Vãn Thiên Hà

Vãn Thiên Hà

Tác giả : Trần Tiểu Thái

Chương : 41Full

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thác Dục

Thác Dục

Tác giả : 小小爱

Chương : 10Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Khiết Chi Tử

Thuần Khiết Chi Tử

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 7Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhập vọng

Nhập vọng

Tác giả : Ô Kiểm Đại Tiếu

Chương : 66Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tang Thụ Nương Nương

Tang Thụ Nương Nương

Tác giả : Ngân Sắc Huy Chương

Chương : 10Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chính, Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi!

Nam Chính, Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi!

Tác giả : Phong Khinh Trần

Chương : 13/NA

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Vô Hạn Xuyên Không ] Lâm Phong Và Lãnh Huyết

[Vô Hạn Xuyên Không ] Lâm Phong Và Lãnh Huyết

Tác giả : Đê Điệu Chuyển Thân

Chương : 33Full

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - V Đại Có Một Bé Chuột

V Đại Có Một Bé Chuột

Tác giả : Vong Khước Đích Du

Chương : 80Full

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Tác giả : Bất Hội Hạ Kỳ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)

Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)

Tác giả : Đỗ Tử Đằng

Chương : 65/67

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Tác giả : Ta Yêu Money

Chương : 71/72

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già Rồi.

Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già Rồi.

Tác giả : Hồng Thế Vô Vũ

Chương : 9Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

Tác giả : Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quân

Chương : 13Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo

Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo

Tác giả : Lâm Hàn Yên Khanh

Chương : 11Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 11Full

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Tác giả : Phong Tao Tao Tao Tao Tao

Chương : 28Full

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - (Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

Tác giả : Phi Phi Tiểu Trư Hiệp

Chương : 21Full

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Tác giả : AzureS Úy Lam

Chương : 28Full

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Quỳnh Thương tiền truyện] Chiếu Ảnh Tích Phân Phi

[Quỳnh Thương tiền truyện] Chiếu Ảnh Tích Phân Phi

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 9Full

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Tình Tiên Sinh, Buổi Sáng Tốt Lành!

Thất Tình Tiên Sinh, Buổi Sáng Tốt Lành!

Tác giả : Miêu Sơ

Chương : 12Full

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa

Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa

Tác giả : Đinh Ninh

Chương : 8Full

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghi ngờ

Nghi ngờ

Tác giả : Lương Nhị

Chương : 9Full

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ái Nô Hệ Liệt] Tuyết Nô Nhi

[Ái Nô Hệ Liệt] Tuyết Nô Nhi

Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ

Chương : 11Full

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhũ Mẫu

Nhũ Mẫu

Tác giả : Nhàn Tư Bất Quá

Chương : 8Full

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ám Dạ Chi Tộc] – Quyển 1 – Every Death Is A Birth

[Ám Dạ Chi Tộc] – Quyển 1 – Every Death Is A Birth

Tác giả : Eggy-hab

Chương : 31Full

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàng xóm nhỏ

Hàng xóm nhỏ

Tác giả : Trừ Đồ

Chương : 6Full

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Hoặc Chi Chân Ái

Dụ Hoặc Chi Chân Ái

Tác giả : Tuyệt Đại Mị Cơ

Chương : 5Full

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoàn Tàu Cuối Cùng

Đoàn Tàu Cuối Cùng

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Chương : 11Full

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Mối 10086

Bà Mối 10086

Tác giả : Lão Nương Là Thục Nữ

Chương : 6Full

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết