Đam Mỹ

Có 4918 truyện

Web truyện - Mê Đồ

Mê Đồ

Tác giả : Phong Khinh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Nhân Trong Gương

Nam Nhân Trong Gương

Tác giả : Thiên Khỉ Hạ

Chương : 9Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mật ngọt chết ruồi

Mật ngọt chết ruồi

Tác giả : Dương Dương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

Tác giả : Tô Manh Manh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Dục

Lục Dục

Tác giả : Mỹ Nhạc Trần Ai

Chương : 1/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư

Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư

Tác giả : Hàn Đàm Cô Nguyệt

Chương : 6/9

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

[Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

Tác giả : Duy Ái

Chương : 2/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thư Là Pháo Hôi Tự Mình Tu Dưỡng

Xuyên Thư Là Pháo Hôi Tự Mình Tu Dưỡng

Tác giả : Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Chương : 4/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tác giả : Cẩu Vân Vân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phía sau lang là sói

Phía sau lang là sói

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược

Chương : 1Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau gáy anh có đóa hoa

Sau gáy anh có đóa hoa

Tác giả : Tây Tử Tự

Chương : 3Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Tác giả : Mạc Thần Hoan

Chương : 38/NA

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Nhất Tiên Sư

Đệ Nhất Tiên Sư

Tác giả : Yêu Nguyệt Không

Chương : 4/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Tọa Công Lược Bút Ký

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

Tác giả : Thiên Lạc Thủy

Chương : 16/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Recette Du Suicide - Công Thức Tự Sát

Recette Du Suicide - Công Thức Tự Sát

Tác giả : Melina Dasgessas

Chương : 3/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Tác giả : Bạch Sắc Tàn Điệp

Chương : 1/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 1/16

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Nhị Bệnh Cùng Người Yêu Của Hắn

Trung Nhị Bệnh Cùng Người Yêu Của Hắn

Tác giả : Dục Trục Khinh Kỵ

Chương : 7Full

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Dân Của Đế Hạo

Cuộc Sống Bình Dân Của Đế Hạo

Tác giả : Vũ Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 22

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Nguyệt

Thiên Nguyệt

Tác giả : Akiya Yuu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lăn

Lăn

Tác giả : Du Du Tâm Bất Loạn

Chương : 7Full

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [HP Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

[HP Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

Tác giả : Vấn Mạc Văn

Chương : 13/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Tác giả : Quỷ Tiếu

Chương : 2/NA

Lượt xem : 16

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Phàn Thái Tử

Huyền Phàn Thái Tử

Tác giả : Nguyễn Ngọc Nguyên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đơn Hướng Yêu Thầm Ngươi

Đơn Hướng Yêu Thầm Ngươi

Tác giả : Nhu Nhiên Bảo Bối

Chương : 3/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyễn Hình Sư

Huyễn Hình Sư

Tác giả : Bạch Vân Tử Y

Chương : 2/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Bồi Dưỡng Nhân Thê

Kế Hoạch Bồi Dưỡng Nhân Thê

Tác giả : Vị Điềm Hải

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết