Đam Mỹ

Có 4126 truyện

Web truyện - Dục Vọng Khó Cưỡng

Dục Vọng Khó Cưỡng

Tác giả : Ninh Hiểu Nguyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Sự Của Di Động - Chan Và Tai Nghe - San

Cố Sự Của Di Động - Chan Và Tai Nghe - San

Tác giả : Cao Lãnh Đích Kiều Ca

Chương : 8Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Tác giả : Vân Quá Thị Phi

Chương : 40/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngồi Trên Mái Nhà

Ngồi Trên Mái Nhà

Tác giả : Yue

Chương : 6Full

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Hồ Băng

Ngọc Hồ Băng

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 4Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân)

Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân)

Tác giả : Vi Thụy Nhị Thế Tổ

Chương : 3Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Tác giả : Bạch Mộ Băng Luân

Chương : 5Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Tác giả : Công Tử Hằng

Chương : 4Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

Tác giả : Thâm Lam Đích Hải Thủy

Chương : 3Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi

Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi

Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc

Chương : 2Full

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Khối Bánh Cookie Bé Nhỏ Còn Lợi Hại Hơn Thuốc X

Một Khối Bánh Cookie Bé Nhỏ Còn Lợi Hại Hơn Thuốc X

Tác giả : Trà Diệp Quán

Chương : 10Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đạo - Khuynh Nguyên

Ma Đạo - Khuynh Nguyên

Tác giả : Khuynh Nguyên

Chương : 9Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

Tác giả : Độc Độc Tiếu Phi

Chương : 2Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Rượu

Bạn Rượu

Tác giả : Thang Bao

Chương : 3Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Chi Anh Em Nobita

Xuyên Qua Chi Anh Em Nobita

Tác giả : xxGia-Huyxx (TGH)

Chương : 2/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Tác giả : Nhất Chỉ Đại Nhạn

Chương : 44/45

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tú Tài Dục Thượng Binh

Tú Tài Dục Thượng Binh

Tác giả : Hỉ Hí Tây Tịch

Chương : 6Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Tác giả : Phi Ngữ

Chương : 7Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dưa Leo Hoa Cúc Túm Một Phát

Dưa Leo Hoa Cúc Túm Một Phát

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 5Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Một Tên Khốn

Có Một Tên Khốn

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 5Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lệ Máu

Lệ Máu

Tác giả : Lạc Trần Giang (Ngọc Ẩn)

Chương : 3Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Cũ Về Hùng Chủ Đáng Yêu Của Nguyên Soái

Chuyện Cũ Về Hùng Chủ Đáng Yêu Của Nguyên Soái

Tác giả : Nhất Bôi Tửu Lương

Chương : 6Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bồ Công Anh Cuốn Theo Chiều Gió

Bồ Công Anh Cuốn Theo Chiều Gió

Tác giả : DeuteriuM Xtreme

Chương : 7/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Dream Hunters [Truy Mộng]

The Dream Hunters [Truy Mộng]

Tác giả : Neil Gaiman

Chương : 7/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thiên Truyện

Tiểu Thiên Truyện

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 4Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sớm Bạc Đầu

Sớm Bạc Đầu

Tác giả : Âm Sí Thịnh

Chương : 3Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bé Cưng, Anh Yêu Em

Bé Cưng, Anh Yêu Em

Tác giả : Chunee

Chương : 3Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phơi Tôi Ngoài Trời

Phơi Tôi Ngoài Trời

Tác giả : Heart Race

Chương : 5/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đam Mỹ] Cấm Tình

[Đam Mỹ] Cấm Tình

Tác giả : Bạch Vân Tử Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết