Đam Mỹ

Có 4459 truyện

Web truyện - Bài văn của một học sinh tiểu học [ đoản văn]

Bài văn của một học sinh tiểu học [ đoản văn]

Tác giả : Thủy Nguyệt Phiêu Linh

Chương : 1Full

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái

Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái

Tác giả : Đào Bảo Quyển

Chương : 13Full

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngủ Ngon, Paris

Ngủ Ngon, Paris

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Chương : 56/57

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Xuyên Thư] Không Có Nữ Chủ Bạch Liên Hoa!

[Xuyên Thư] Không Có Nữ Chủ Bạch Liên Hoa!

Tác giả : HongFengYe

Chương : 9/NA

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tác giả : Dịch Tu La

Chương : 10Full

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị U Danh Tử

Mị U Danh Tử

Tác giả : Hỉ Hoan Cật Nhĩ Hạ Đích Diện

Chương : 16Full

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoắt Biến

Thoắt Biến

Tác giả : Thi Tả

Chương : 6Full

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuân Dã

Xuân Dã

Tác giả : Độc Thử

Chương : 27/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Tác giả : Vân Quá Thị Phi

Chương : 43/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Hôn Không Có Cô Dâu

Kết Hôn Không Có Cô Dâu

Tác giả : Đoạn Dực

Chương : 4Full

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Trục Nhật

Thanh Phong Trục Nhật

Tác giả : Lam Hề Lạc

Chương : 4Full

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diễm Sắc Thiếu Niên

Diễm Sắc Thiếu Niên

Tác giả : Vô Ý Vi Chi

Chương : 9Full

Lượt xem : 198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

Tác giả : Chính trực đích tiểu hoàng kê

Chương : 5Full

Lượt xem : 198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Ngư

Mỹ Nhân Ngư

Tác giả : Áo Lợi Thu

Chương : 10Full

Lượt xem : 196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Quỷ Vương

Tình Yêu Của Quỷ Vương

Tác giả : Huyết Nguyệt Uyên Nhi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Nhất Trạm Thiên Vương

Hạ Nhất Trạm Thiên Vương

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Chương : 23/24

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Gia Dược Phổ

Diệp Gia Dược Phổ

Tác giả : Khiêm Thiểu

Chương : 9Full

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

Tác giả : Mộng Dĩ Thành Chúc

Chương : 4Full

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Diện Diêm Vương

Ngọc Diện Diêm Vương

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 9Full

Lượt xem : 195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Thắp Sáng Sao Trời

Người Thắp Sáng Sao Trời

Tác giả : Tự Từ

Chương : 11Full

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xà Vương, Thần Thánh Không Thể Xâm Phạm

Xà Vương, Thần Thánh Không Thể Xâm Phạm

Tác giả : Tư Nguyệt Linh Lan

Chương : 5/NA

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Fight! Lovely Life

Fight! Lovely Life

Tác giả : Chư Cát Phi Phi

Chương : 16Full

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Tác giả : La Bặc Thỏ Tử

Chương : 28/NA

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Thành Và Tình Yêu

Trung Thành Và Tình Yêu

Tác giả : Ảnh

Chương : 12Full

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn

Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn

Tác giả : Vu Linh

Chương : 12Full

Lượt xem : 192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Tâm

Thất Tâm

Tác giả : Sasura Điệp

Chương : 8/NA

Lượt xem : 192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyết Tuyệt

Quyết Tuyệt

Tác giả : The Thorn Birds

Chương : 28Full

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Trúc Yêu

Tiểu Trúc Yêu

Tác giả : Mnbvcxz

Chương : 10Full

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Tác giả : Tiêu Đường Đông Qua

Chương : 24/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Thuyết Phù Thủy

Truyền Thuyết Phù Thủy

Tác giả : Lam Lê

Chương : 10Full

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết