Đam Mỹ

Có 4017 truyện

Web truyện - [Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

[Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

Tác giả : Tạ Họa Bình

Chương : 5Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Tác giả : Nhất Chỉ Đại Nhạn

Chương : 44/45

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Tác giả : A Di Dã

Chương : 3Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bánh Chưng Mặn Và Bánh Chưng Chay

Bánh Chưng Mặn Và Bánh Chưng Chay

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gi

Chương : 3Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 1/16

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Quy

Bất Quy

Tác giả : Tiểu Mục

Chương : 3/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tác giả : Cẩu Vân Vân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - A Bird May Love A Fish

A Bird May Love A Fish

Tác giả : The Bizzarist

Chương : 2Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Life In The Potter-Malfoy Household

Life In The Potter-Malfoy Household

Tác giả : Snowroad

Chương : 8Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Tà Mị Manh Sủng

Tổng Giám Đốc Tà Mị Manh Sủng

Tác giả : Cố Sở

Chương : 1/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Tác giả : Túy Lạc Tuyết Ám Hương

Chương : 5Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

[Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

Tác giả : Duy Ái

Chương : 2/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Cũ, Mình Yêu Nhau Đi!

Bạn Cũ, Mình Yêu Nhau Đi!

Tác giả : Sủi Cảo

Chương : 1/3

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Hồ Dương Trừng

Đế Vương Hồ Dương Trừng

Tác giả : Superpanda

Chương : 3Full

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Tác giả : Bạch Sắc Tàn Điệp

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Thực Ký

Mỹ Thực Ký

Tác giả : Nam Chi

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Tác giả : Trường Sinh Thiên Diệp

Chương : 2/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Tác giả : Cửu Châu Nguyệt Hạ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Tác giả : Đồ Thủ Cật Thảo Môi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Recette Du Suicide - Công Thức Tự Sát

Recette Du Suicide - Công Thức Tự Sát

Tác giả : Melina Dasgessas

Chương : 3/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Dân Của Đế Hạo

Cuộc Sống Bình Dân Của Đế Hạo

Tác giả : Vũ Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

Tác giả : Tô Manh Manh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết