Đam Mỹ

Có 4260 truyện

Web truyện - [ Thích Cố ] Nếu Như Yêu

[ Thích Cố ] Nếu Như Yêu

Tác giả : Đang tìm

Chương : 9Full

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Tác giả : Nhất Chỉ Vô Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Yêu Đương

Chuyện Yêu Đương

Tác giả : Thất Trọng Huyết Sa

Chương : 4/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Thật Nghiệt Ngã

Sự Thật Nghiệt Ngã

Tác giả : Bạch Vân Tử Y

Chương : 4Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 4Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh khế

Linh khế

Tác giả : Bình Tử

Chương : 0Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 0/9

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Quỷ Tế

【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Quỷ Tế

Tác giả : Hoàng Thành U Hỏa

Chương : 0/26

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Tác giả : Fiona0931

Chương : 12Full

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

Tác giả : Dạ Chi Dạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đằng Nhi

Đằng Nhi

Tác giả : Mê Mộng

Chương : 4Full

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngư

Ngư

Tác giả : Kim Túc

Chương : 7Full

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Tác giả : Hồ Ái Trâm

Chương : 34/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Thua Cuộc

Nguyện Thua Cuộc

Tác giả : Phi Ngôn Phi Mặc

Chương : 7Full

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Tác giả : Nhất Chỉ Đại Nhạn

Chương : 44/45

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bẫy Rập Ôn Nhu

Bẫy Rập Ôn Nhu

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 5Full

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Tác giả : Fmare

Chương : 14Full

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ở Nơi Tồn Tại Hạnh Phúc

Ở Nơi Tồn Tại Hạnh Phúc

Tác giả : User41979731

Chương : 15/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chết Đuối

Chết Đuối

Tác giả : Nara Kagerou

Chương : 6/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Chương : 7Full

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Thế

Thần Thế

Tác giả : Mạc Vọng J

Chương : 5Full

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Khứ Quân Y Cựu

Quân Khứ Quân Y Cựu

Tác giả : Địch Địch

Chương : 4Full

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có một thằng đực rựa tên Trang

Có một thằng đực rựa tên Trang

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 95

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Single Man – Chàng độc thân

Single Man – Chàng độc thân

Tác giả : Nặc Danh

Chương : 10Full

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Tác giả : An Thập Nhất

Chương : 5Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện Kể Chín Đêm

Truyện Kể Chín Đêm

Tác giả : Tiêu

Chương : 9Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Mộng

Giang Mộng

Tác giả : Liễu Mặc

Chương : 4Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Tác giả : Tử Dục

Chương : 11/NA

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết