Đam Mỹ

Có 4196 truyện

Web truyện - Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 4Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đằng Nhi

Đằng Nhi

Tác giả : Mê Mộng

Chương : 4Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Tình Thực Nghiệm

Người Tình Thực Nghiệm

Tác giả : Duật Dương

Chương : 10Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

Tác giả : Mạc Nại Hoa Lạc

Chương : 25Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 5Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Mùa Xuân

Bí Mật Mùa Xuân

Tác giả : Thanh Tử

Chương : 3Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Tác giả : Thẩm Như

Chương : 11/NA

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chưa Từng Ôm Lấy (Bất Tằng Ủng Bảo)

Chưa Từng Ôm Lấy (Bất Tằng Ủng Bảo)

Tác giả : Chu Tước Hận

Chương : 2Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Single Man – Chàng độc thân

Single Man – Chàng độc thân

Tác giả : Nặc Danh

Chương : 10Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngư

Ngư

Tác giả : Kim Túc

Chương : 7Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Tác giả : Ái Huyễn Ái Hạo

Chương : 12Full

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có một thằng đực rựa tên Trang

Có một thằng đực rựa tên Trang

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 81

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 4Full

Lượt xem : 81

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mụ Trí Chướng

Mụ Trí Chướng

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 39Full

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạp Chí Dành Cho Phái Nữ Của Trường Hogwart

Tạp Chí Dành Cho Phái Nữ Của Trường Hogwart

Tác giả : FallForrow

Chương : 11Full

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố ] Nếu Như Yêu

[ Thích Cố ] Nếu Như Yêu

Tác giả : Đang tìm

Chương : 9Full

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tính Kế Tình Yêu

Tính Kế Tình Yêu

Tác giả : Hạ Thụ Huân

Chương : 5/10

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Nam Chi Toái Mộng

Giang Nam Chi Toái Mộng

Tác giả : Tả Biên Đích Thần

Chương : 8Full

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển

Trung Khuyển

Tác giả : XJDEbaiding

Chương : 5Full

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Thế

Thần Thế

Tác giả : Mạc Vọng J

Chương : 5Full

Lượt xem : 79

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tân Niên Hạ Văn] Quy Ẩn

[Tân Niên Hạ Văn] Quy Ẩn

Tác giả : firefish

Chương : 7Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

Tác giả : Nam Khang Bạch Khởi

Chương : 3Full

Lượt xem : 78

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Giới

Đại Giới

Tác giả : Phong Nhi

Chương : 3Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Tác giả : Fiona0931

Chương : 12Full

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Tác giả : Điệp Chi Linh

Chương : 24/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Huyền Ngâm

Linh Huyền Ngâm

Tác giả : Duật Kiều

Chương : 29Full

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Mộng

Giang Mộng

Tác giả : Liễu Mặc

Chương : 4Full

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Mèo Xù

Nhật Ký Mèo Xù

Tác giả : Hoàng Dáng

Chương : 25/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biến Mất

Biến Mất

Tác giả : ???

Chương : 1/12

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Tác giả : Alein Aqua

Chương : 10/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết