Đam Mỹ

Có 4356 truyện

Web truyện - Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Tác giả : Nguyệt Hạ Tang

Chương : 20Full

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Huyền - Kawalu

Thanh Huyền - Kawalu

Tác giả : Kawalu

Chương : 12Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Ngư

Mỹ Nhân Ngư

Tác giả : Áo Lợi Thu

Chương : 10Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sai Lầm

Sai Lầm

Tác giả : FallForrow

Chương : 16Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 9/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Thờ Trinh Tiết Của Kỹ Nam

Bàn Thờ Trinh Tiết Của Kỹ Nam

Tác giả : Tán Quan

Chương : 12Full

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Quỷ Vương

Tình Yêu Của Quỷ Vương

Tác giả : Huyết Nguyệt Uyên Nhi

Chương : 14/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vệ Linh Phong

Vệ Linh Phong

Tác giả : windisfreedom

Chương : 13Full

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huấn Tình

Huấn Tình

Tác giả : Kinh Hoa Nhất Khúc Tư

Chương : 8Full

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Gia Dược Phổ

Diệp Gia Dược Phổ

Tác giả : Khiêm Thiểu

Chương : 9Full

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Mận Trái Thì

Hoa Mận Trái Thì

Tác giả : Lăn Một Vòng

Chương : 7/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Diện Diêm Vương

Ngọc Diện Diêm Vương

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 9Full

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bình Quỷ Thụ

Bình Quỷ Thụ

Tác giả : Lang Hạ Xuyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Thành Và Tình Yêu

Trung Thành Và Tình Yêu

Tác giả : Ảnh

Chương : 12Full

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Tác giả : Vi Tiếu Nguyệt Quang

Chương : 4Full

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuột Túi Xã Hội Đen

Chuột Túi Xã Hội Đen

Tác giả : Vạn Tiểu Mê

Chương : 10/11

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

Tác giả : Vô Diện Nhân

Chương : 10Full

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kính Hoa Duyên

Kính Hoa Duyên

Tác giả : Ban Tuyền Sơn Nhân

Chương : 11Full

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thao Khóc Lão Sư

Thao Khóc Lão Sư

Tác giả : Hiệp Tổng Công

Chương : 6/NA

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố] Hận Thiên

[ Thích Cố] Hận Thiên

Tác giả : Akilucy

Chương : 13/14

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [HP Đồng Nhân] Giam Cầm

[HP Đồng Nhân] Giam Cầm

Tác giả : Trích Thức

Chương : 21Full

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Thanh Tích Tích

Thủy Thanh Tích Tích

Tác giả : Phong Khởi Liên Y

Chương : 13Full

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tác giả : Từ Hoán Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Faraway Blue (Trong Miền Xanh Thẳm)

Faraway Blue (Trong Miền Xanh Thẳm)

Tác giả : Yue

Chương : 7Full

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

Tác giả : Vô Trần Hoài Niệm

Chương : 14Full

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Quá Thiên Minh, Phù Sinh Ngược Mộng

Vũ Quá Thiên Minh, Phù Sinh Ngược Mộng

Tác giả : Bỉ Ngạn Tiêu Thanh

Chương : 10/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cấp Yêu Đích Ngươi

Cấp Yêu Đích Ngươi

Tác giả : SaiLee

Chương : 6Full

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ký Túc Xá

Ký Túc Xá

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Chương : 4Full

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Tác giả : Fmare

Chương : 14Full

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết