Đam Mỹ

Có 4078 truyện

Web truyện - Xoay Trái Xoay Phải

Xoay Trái Xoay Phải

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Chương : 3Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Cũ Về Hùng Chủ Đáng Yêu Của Nguyên Soái

Chuyện Cũ Về Hùng Chủ Đáng Yêu Của Nguyên Soái

Tác giả : Nhất Bôi Tửu Lương

Chương : 6Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sớm Bạc Đầu

Sớm Bạc Đầu

Tác giả : Âm Sí Thịnh

Chương : 3Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạp Chí Dành Cho Phái Nữ Của Trường Hogwart

Tạp Chí Dành Cho Phái Nữ Của Trường Hogwart

Tác giả : FallForrow

Chương : 11Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly Báo Ân

Hồ Ly Báo Ân

Tác giả : Đại Vĩ Ba Hồ Ly

Chương : 14Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân)

Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân)

Tác giả : Vi Thụy Nhị Thế Tổ

Chương : 3Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

Tác giả : Độc Độc Tiếu Phi

Chương : 2Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi

Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi

Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc

Chương : 2Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Quỷ Của Bác Sĩ

Chàng Quỷ Của Bác Sĩ

Tác giả : Bắc Dã

Chương : 18/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Vạn Nhân Mê Chơi Công Lược

Khi Vạn Nhân Mê Chơi Công Lược

Tác giả : LBN

Chương : 10/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Ngân

Lưu Ngân

Tác giả : Truyện Thế Thanh Hiên

Chương : 26Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Tác giả : Công Tử Hằng

Chương : 4Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Clouds

Clouds

Tác giả : Ngự Tiểu Phàm

Chương : 6Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố ] Nếu Như Yêu

[ Thích Cố ] Nếu Như Yêu

Tác giả : Đang tìm

Chương : 9Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Tư Thầm Mến Anh Đừng Đoán

Tâm Tư Thầm Mến Anh Đừng Đoán

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 8Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Và Bạn Trai Cũ Cởi Áo Ngủ

Tôi Và Bạn Trai Cũ Cởi Áo Ngủ

Tác giả : Hữu Nhân Vô Phẩm

Chương : 3Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sai Lầm

Sai Lầm

Tác giả : FallForrow

Chương : 16Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Hồ Băng

Ngọc Hồ Băng

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 4Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thiên Truyện

Tiểu Thiên Truyện

Tác giả : Mộc Tử Nhân

Chương : 4Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lệ Máu

Lệ Máu

Tác giả : Lạc Trần Giang (Ngọc Ẩn)

Chương : 3Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Tác giả : Lưu Ái Mỹ

Chương : 5Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Tác giả : Tử Dục

Chương : 11/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Thủ Mù – The Blind Assassin

Sát Thủ Mù – The Blind Assassin

Tác giả : Tô Lạp Tô

Chương : 14Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Ai Chết Vì Bẩn… Chỉ Có Người Chết Vì Quá Sạch

Không Ai Chết Vì Bẩn… Chỉ Có Người Chết Vì Quá Sạch

Tác giả : Hà Hi

Chương : 3Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Tác giả : Bạch Mộ Băng Luân

Chương : 5Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phơi Tôi Ngoài Trời

Phơi Tôi Ngoài Trời

Tác giả : Heart Race

Chương : 5/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

Hộp Âm Nhạc Của Seraphine

Tác giả : Nhất Tập Đàn Sắc

Chương : 11Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

Tác giả : Thâm Lam Đích Hải Thủy

Chương : 3Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Một Tên Khốn

Có Một Tên Khốn

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 5Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết