Đam Mỹ

Có 3868 truyện

Web truyện - Ta Là Hái Hoa Tặc

Ta Là Hái Hoa Tặc

Tác giả : Thệ Vũ

Chương : 3Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Coffee, Em Và Anh

Coffee, Em Và Anh

Tác giả : Hà Hi

Chương : 2Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

Tác giả : Cẩu Vân Vân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Rượu

Bạn Rượu

Tác giả : Thang Bao

Chương : 3Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dừng H Là Thất Đức A

Dừng H Là Thất Đức A

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 4Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Giáng Lân Nhi Chi Thiên Y Vô Phùng

Thiên Giáng Lân Nhi Chi Thiên Y Vô Phùng

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 3Full

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly

Hồ Ly

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 2Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Quỷ Vương

Tình Yêu Của Quỷ Vương

Tác giả : Huyết Nguyệt Uyên Nhi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Nguyệt

Quỷ Nguyệt

Tác giả : Không rõ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bồ Công Anh Cuốn Theo Chiều Gió

Bồ Công Anh Cuốn Theo Chiều Gió

Tác giả : DeuteriuM Xtreme

Chương : 7/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Bạo Lực Của Gian Xảo Nam Nhân

Tình Yêu Bạo Lực Của Gian Xảo Nam Nhân

Tác giả :

Chương : 2/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Life In The Potter-Malfoy Household

Life In The Potter-Malfoy Household

Tác giả : Snowroad

Chương : 8Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Giám Đốc Tà Mị Manh Sủng

Tổng Giám Đốc Tà Mị Manh Sủng

Tác giả : Cố Sở

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - A Bird May Love A Fish

A Bird May Love A Fish

Tác giả : The Bizzarist

Chương : 2Full

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Tuộc A Thái Và Cá Mực Tiểu Mặc

Bạch Tuộc A Thái Và Cá Mực Tiểu Mặc

Tác giả : Hoa Giáp.

Chương : 3Full

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạp Chí Dành Cho Phái Nữ Của Trường Hogwart

Tạp Chí Dành Cho Phái Nữ Của Trường Hogwart

Tác giả : FallForrow

Chương : 11Full

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có một thằng đực rựa tên Trang

Có một thằng đực rựa tên Trang

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Recette Du Suicide - Công Thức Tự Sát

Recette Du Suicide - Công Thức Tự Sát

Tác giả : Melina Dasgessas

Chương : 3/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

[Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

Tác giả : Duy Ái

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Tác giả : Bạch Sắc Tàn Điệp

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Dân Của Đế Hạo

Cuộc Sống Bình Dân Của Đế Hạo

Tác giả : Vũ Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết