Đam Mỹ

Có 4025 truyện

Web truyện - Ba Lần Xem Phim

Ba Lần Xem Phim

Tác giả : Tô Đặc

Chương : 3Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly

[Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly

Tác giả : Tứ Quý Khuyển Dạ Xoa

Chương : 14/15

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Nam Chi Tịch Nhan

Giang Nam Chi Tịch Nhan

Tác giả : Tả Biên Đích Thần

Chương : 6Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đạo - Khuynh Nguyên

Ma Đạo - Khuynh Nguyên

Tác giả : Khuynh Nguyên

Chương : 9Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Người Yêu Đói

Khi Người Yêu Đói

Tác giả : Hồng Tiểu Miêu

Chương : 3Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Món Quà Sinh Nhật Tuyệt Vời

Món Quà Sinh Nhật Tuyệt Vời

Tác giả : Cún Con Ngốc Nghếch

Chương : 2Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Mùa Đông Ấm Áp

Đêm Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả : Unknown

Chương : 3Full

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố] Hận Thiên

[ Thích Cố] Hận Thiên

Tác giả : Akilucy

Chương : 13/14

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Tác giả : Ái Huyễn Ái Hạo

Chương : 12Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chúc Anh Hạnh Phúc

Chúc Anh Hạnh Phúc

Tác giả : Bắp

Chương : 2Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thần Anh Không Thể Nhìn Nhầm

Nam Thần Anh Không Thể Nhìn Nhầm

Tác giả : Trì Thụy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Ngươi Không Thể Hắc Hóa

Nam Chủ Ngươi Không Thể Hắc Hóa

Tác giả : Trăm Hủ Thần

Chương : 38/NA

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Phu Lão Thê

Lão Phu Lão Thê

Tác giả : Mê Âm

Chương : 4Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Khối Bánh Cookie Bé Nhỏ Còn Lợi Hại Hơn Thuốc X

Một Khối Bánh Cookie Bé Nhỏ Còn Lợi Hại Hơn Thuốc X

Tác giả : Trà Diệp Quán

Chương : 10Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Trung Trì (Trì Trong Ảnh)

Ảnh Trung Trì (Trì Trong Ảnh)

Tác giả : Lưu Niên Ức Nguyệt

Chương : 20Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Tác giả : Sa Diễm

Chương : 26/25

Lượt xem : 44

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Endless Love

Endless Love

Tác giả : hugsandkitties

Chương : 8Full

Lượt xem : 44

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Lựa Chọn Của Trái Tim

Sự Lựa Chọn Của Trái Tim

Tác giả : Lê Minh Hoàng

Chương : 19/20

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Tác giả : Lộ Gia Bàn Tử

Chương : 1/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi

Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 3Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Giới

Đại Giới

Tác giả : Phong Nhi

Chương : 3Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Tác giả : Fiona0931

Chương : 12Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Fight! Lovely Life

Fight! Lovely Life

Tác giả : Chư Cát Phi Phi

Chương : 16Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuột Túi Xã Hội Đen

Chuột Túi Xã Hội Đen

Tác giả : Vạn Tiểu Mê

Chương : 10/11

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Đại! Cầu Buông Tha!!!

Anh Đại! Cầu Buông Tha!!!

Tác giả : Lý Triêu Dương

Chương : 3/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố ] Khởi Đầu Hạnh Phúc

[ Thích Cố ] Khởi Đầu Hạnh Phúc

Tác giả : Đang tìm

Chương : 10Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 6Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Chương : 6/7

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Cũ Về Hùng Chủ Đáng Yêu Của Nguyên Soái

Chuyện Cũ Về Hùng Chủ Đáng Yêu Của Nguyên Soái

Tác giả : Nhất Bôi Tửu Lương

Chương : 6Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Y Ký

Tầm Y Ký

Tác giả : Dạ Dạ Bất Tẩy Táo

Chương : 4Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết