Đam Mỹ

Có 4306 truyện

Web truyện - Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tác giả : Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương : 21/NA

Lượt xem : 182

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thanh Vũ] Thanh Phù

[Thanh Vũ] Thanh Phù

Tác giả : Hồ Tử Huân

Chương : 27Full

Lượt xem : 182

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Tác giả : Uyển Nhược Du Long

Chương : 104Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thượng Nguyệt

Thiên Thượng Nguyệt

Tác giả : Dạ Thần Vũ Tầm

Chương : 9/NA

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Tác giả : Bạn Tiểu Niên

Chương : 5Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hòa thượng và tiểu hồng

Hòa thượng và tiểu hồng

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 7Full

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương BT Gặp Gỡ BL

Đương BT Gặp Gỡ BL

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 10Full

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Tác giả : Phong Bình Phàm

Chương : 23/NA

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Sắc Giới

Vô Sắc Giới

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 9Full

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoắt Biến

Thoắt Biến

Tác giả : Thi Tả

Chương : 6Full

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chơi Trốn Tìm

Chơi Trốn Tìm

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 9Full

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Tác giả : Đẳng Trứ Ngã

Chương : 47Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thương Nào Cho Em!

Yêu Thương Nào Cho Em!

Tác giả : Kim Tuấn Mi

Chương : 9Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Tác giả : Diệp Mục Túc

Chương : 41/NA

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Hôn Không Có Cô Dâu

Kết Hôn Không Có Cô Dâu

Tác giả : Đoạn Dực

Chương : 4Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tên 2B Lầu Trên

Tên 2B Lầu Trên

Tác giả : Phác Đông

Chương : 7Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nan Tự Chế

Tình Nan Tự Chế

Tác giả : Tiểu Thập Tứ

Chương : 10Full

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 8Full

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

Tác giả : Mộng Dĩ Thành Chúc

Chương : 4Full

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Tác giả : Daen Vệ Huyên

Chương : 8/NA

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Trục Nhật

Thanh Phong Trục Nhật

Tác giả : Lam Hề Lạc

Chương : 4Full

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 8Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Tình Yêu Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Tác giả : W1_07082017

Chương : 12/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưới Ma – Mộc Hề Nương

Cưới Ma – Mộc Hề Nương

Tác giả : Mộc Hề Nương

Chương : 6Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ly Sầu Hận

Ly Sầu Hận

Tác giả : Soland

Chương : 54Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu niên năm ấy

Thiếu niên năm ấy

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Chương : 8Full

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tặc Nhân

Tặc Nhân

Tác giả : Phùng Quán

Chương : 8Full

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái

Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái

Tác giả : Đào Bảo Quyển

Chương : 13Full

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Tác giả : Hạ Lợi

Chương : 35Full

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Mẹ Chồng Gặp Nàng Dâu

Khi Mẹ Chồng Gặp Nàng Dâu

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 6Full

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết