Đam Mỹ

Có 4126 truyện

Web truyện - [ Thích Cố ] Khởi Đầu Hạnh Phúc

[ Thích Cố ] Khởi Đầu Hạnh Phúc

Tác giả : Đang tìm

Chương : 10Full

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Paint It Black

Paint It Black

Tác giả : Lan

Chương : 22Full

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Tác giả : Không Mộng

Chương : 7Full

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý

[Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10/11

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Bỉ Ngạn Hoa

[Thích Cố] Bỉ Ngạn Hoa

Tác giả : Thanh Ngọc

Chương : 10Full

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Hàn

Phi Hàn

Tác giả : Oa Ngưu Hiệp

Chương : 8Full

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Chấp Chuyên Sủng

Thiên Chấp Chuyên Sủng

Tác giả : Phù Dao

Chương : 9/10

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Một “Hồn Ma” Không Chân

Yêu Một “Hồn Ma” Không Chân

Tác giả : LỖ ĐIỆN LINH QUANG

Chương : 16Full

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Ngư

Mỹ Nhân Ngư

Tác giả : Áo Lợi Thu

Chương : 10Full

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuột Túi Xã Hội Đen

Chuột Túi Xã Hội Đen

Tác giả : Vạn Tiểu Mê

Chương : 10/11

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Thế - Vũ Diệu

Ảo Thế - Vũ Diệu

Tác giả : Vũ Diệu

Chương : 5Full

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 3/10

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Thật Nghiệt Ngã

Sự Thật Nghiệt Ngã

Tác giả : Bạch Vân Tử Y

Chương : 4Full

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Tác giả : Mê Vụ Tuyết Sinh

Chương : 17/NA

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Nhân

Cố Nhân

Tác giả : An Tự Nhai

Chương : 7Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Tác giả : Đẳng Trứ Ngã

Chương : 47Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Của Quỷ

Con Của Quỷ

Tác giả : Hà Phong Đình

Chương : 83/NA

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện Kể Chín Đêm

Truyện Kể Chín Đêm

Tác giả : Tiêu

Chương : 9Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Faraway Blue (Trong Miền Xanh Thẳm)

Faraway Blue (Trong Miền Xanh Thẳm)

Tác giả : Yue

Chương : 7Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngủ Ngon, Paris

Ngủ Ngon, Paris

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Chương : 56/57

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì H Mà Tồn Tại

Vì H Mà Tồn Tại

Tác giả : Quân Nhược Tĩnh An

Chương : 2Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

Tác giả : Dạ Chi Dạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Tác giả : Huyết Sắc Bách Hợp

Chương : 10/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Tâm

Thất Tâm

Tác giả : Sasura Điệp

Chương : 8/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chết Đuối

Chết Đuối

Tác giả : Nara Kagerou

Chương : 6/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Những Mẫu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Tác giả : Nhất Chỉ Vô Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ký Túc Xá

Ký Túc Xá

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Chương : 4Full

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

Tác giả : Mê Dương

Chương : 5Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

Tác giả : Mạc Nại Hoa Lạc

Chương : 25Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Thua Cuộc

Nguyện Thua Cuộc

Tác giả : Phi Ngôn Phi Mặc

Chương : 7Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết