Đam Mỹ

Có 3768 truyện

Web truyện - Fight! Lovely Life

Fight! Lovely Life

Tác giả : Chư Cát Phi Phi

Chương : 16Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

[Đấu La] Võ Hồn Của Ta Là Một Cái Gương!

Tác giả : Tô Tiểu Phong

Chương : 6/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Mùa Xuân

Bí Mật Mùa Xuân

Tác giả : Thanh Tử

Chương : 3Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhị Đại Khai Phong Phủ

Nhị Đại Khai Phong Phủ

Tác giả : Huyền Kazumi

Chương : 5Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản

Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản

Tác giả : Tróc Văn Công Tử

Chương : 19Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Tác giả : A Di Dã

Chương : 3Full

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phơi Tôi Ngoài Trời

Phơi Tôi Ngoài Trời

Tác giả : Heart Race

Chương : 5/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Rời Xa Eden

Rời Xa Eden

Tác giả : CaseyBear

Chương : 5/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Chi Anh Em Nobita

Xuyên Qua Chi Anh Em Nobita

Tác giả : xxGia-Huyxx (TGH)

Chương : 2/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giấc Mộng Ngàn Năm (Thiên Niên Mộng)

Giấc Mộng Ngàn Năm (Thiên Niên Mộng)

Tác giả : Lạc Mai

Chương : 2Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tái Kiến Vô Thanh

Tái Kiến Vô Thanh

Tác giả : Củ Nhược

Chương : 9Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Tự

Lạc Tự

Tác giả : Nguyệt Ly

Chương : 6Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Tác giả : Túy Lạc Tuyết Ám Hương

Chương : 5Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Acheron

Acheron

Tác giả : Sherrilyn Kenyon

Chương : 7Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 8Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 1/16

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Thăng Hoa Của Kẻ Trộm

Sự Thăng Hoa Của Kẻ Trộm

Tác giả : Tiểu Ny Điểm Điểm

Chương : 2Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sớm Bạc Đầu

Sớm Bạc Đầu

Tác giả : Âm Sí Thịnh

Chương : 3Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Tác giả : Chước Nhiễm

Chương : 4/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gối Ôm Ấm Áp

Gối Ôm Ấm Áp

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 5Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Một Tên Khốn

Có Một Tên Khốn

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 5Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Nó À! Em Thật Mạnh Mẽ

Mẹ Nó À! Em Thật Mạnh Mẽ

Tác giả : Yêu Điện Hạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Lựa Chọn Của Trái Tim

Sự Lựa Chọn Của Trái Tim

Tác giả : Lê Minh Hoàng

Chương : 19/20

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Coffee, Em Và Anh

Coffee, Em Và Anh

Tác giả : Hà Hi

Chương : 2Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẫn Vô Ngôn

Tẫn Vô Ngôn

Tác giả : Tàn Thạch

Chương : 5Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

[Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

Tác giả : Tam Thiên Lưu Li

Chương : 9/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sai Lầm

Sai Lầm

Tác giả : FallForrow

Chương : 16Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đam Mỹ] Cấm Tình

[Đam Mỹ] Cấm Tình

Tác giả : Bạch Vân Tử Y

Chương : 3Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Muốn Thổi Thổi

Anh Muốn Thổi Thổi

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên

Chương : 2Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dừng H Là Thất Đức A

Dừng H Là Thất Đức A

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 4Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết