Đam Mỹ

Có 4257 truyện

Web truyện - Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản

Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản

Tác giả : Tróc Văn Công Tử

Chương : 19Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Oneshot] Ngốc Tử! Người Tôi Yêu Vẫn Luôn Là Em!

[Oneshot] Ngốc Tử! Người Tôi Yêu Vẫn Luôn Là Em!

Tác giả : CelesH

Chương : 2/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)

Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)

Tác giả : Diệu Âm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Hải Hồ Điệp

Thương Hải Hồ Điệp

Tác giả : Lý Nhược Khanh

Chương : 29Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãng Mạn Đầy Nhà

Lãng Mạn Đầy Nhà

Tác giả : Hoa Huyền Cửu

Chương : 12Full

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Manh Tiểu Tử

Lưu Manh Tiểu Tử

Tác giả : Tiểu Linh Dương

Chương : 21Full

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Giây Thành Thiên Vương

Một Giây Thành Thiên Vương

Tác giả : Gia Tử

Chương : 59Full

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Giá

Hoa Giá

Tác giả : 食人花愛吃紙

Chương : 9Full

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thị Lang Của Bá Chủ

Thị Lang Của Bá Chủ

Tác giả : Lữ Hi Trần

Chương : 10Full

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - THẰNG CHỒNG NGHÈO XẤU XÍ

THẰNG CHỒNG NGHÈO XẤU XÍ

Tác giả : Sở Khanh Dâm Tặc

Chương : 14/15

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuốt Hết

Nuốt Hết

Tác giả : Man Ngưu

Chương : 24Full

Lượt xem : 214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Nhân Hoa

Thực Nhân Hoa

Tác giả : Mạt Hồi

Chương : 12Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thư Ký

Xuyên Thư Ký

Tác giả : Mộng Khê Thạch 梦溪石

Chương : 10Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!

[Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!

Tác giả : Túc Do Như Thử

Chương : 14Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyết Chí Tiến Lên

Quyết Chí Tiến Lên

Tác giả : Y Đình Mạt Đồng

Chương : 50/60

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Yêu Formalin

Tình Yêu Formalin

Tác giả : Thân Thảo Tinh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ

Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ

Tác giả : Bất Lạc Đích Phàm Trần

Chương : 10Full

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Tác giả : Nhật Nhật Thiện

Chương : 20/NA

Lượt xem : 211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] – Quyển 5 – Ki Thiên Duyên

[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] – Quyển 5 – Ki Thiên Duyên

Tác giả : Live

Chương : 41Full

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạc Thiên

Tạc Thiên

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 1/35

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thành Đôi

Thành Đôi

Tác giả : Đông Qua Trà Tiên Nhân

Chương : 8Full

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Tác giả : Thẩm Như

Chương : 15/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [VKOOK] Tình Cờ... Anh Lại Yêu Em Như Vậy!

[VKOOK] Tình Cờ... Anh Lại Yêu Em Như Vậy!

Tác giả : Trần Dung

Chương : 9/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 2 - Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói

[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 2 - Cuộc Chiến Giữa Cáo Và Sói

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 9Full

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Oán Truyện

Quỷ Oán Truyện

Tác giả : Sora Fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Tác giả : Trần Tiểu Thái

Chương : 42/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Tác giả : Chước Nhiễm

Chương : 18/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết