Đam Mỹ

Có 4093 truyện

Web truyện - Anh... Nói Yêu Em Đi!

Anh... Nói Yêu Em Đi!

Tác giả : SUNQINGtheWriter

Chương : 7Full

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] – Dạ Vị Ương

[Khuynh Càn] – Dạ Vị Ương

Tác giả : Trà Tử

Chương : 9Full

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

[Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

Tác giả : Tam Thiên Lưu Li

Chương : 23/NA

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Đắc Bất Vi Hoàng

Bất Đắc Bất Vi Hoàng

Tác giả : Tàn hoa lộng nguyệt

Chương : 5Full

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

[Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

Tác giả : [email protected]大丽花茶

Chương : 20Full

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

[Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

Tác giả : ???

Chương : 3Full

Lượt xem : 114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Tác giả : Hạ Lợi

Chương : 35Full

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em

Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em

Tác giả : Đại Hường Tịnh Tâm

Chương : 18/NA

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Tác giả : Bạn Tiểu Niên

Chương : 5Full

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Mộng

Túy Mộng

Tác giả : Kat

Chương : 15Full

Lượt xem : 113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Tác giả : Thanh Đoan

Chương : 57/NA

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đương BT Gặp Gỡ BL

Đương BT Gặp Gỡ BL

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 10Full

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Hồng Nhan

[Thích Cố] Hồng Nhan

Tác giả : Thanh Vũ Quy Điệp

Chương : 25Full

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Tác giả : Lâm Bội

Chương : 11Full

Lượt xem : 112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Tác giả : Trường Vụ

Chương : 19Full

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bình Quỷ Thụ

Bình Quỷ Thụ

Tác giả : Lang Hạ Xuyên

Chương : 10Full

Lượt xem : 109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãm Hại Một Người

Hãm Hại Một Người

Tác giả : Kết Kết

Chương : 5Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Acheron

Acheron

Tác giả : Sherrilyn Kenyon

Chương : 7Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái

Tác giả : Đào Yêu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoái Vị Hoàng Đế

Thoái Vị Hoàng Đế

Tác giả : Quýnh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoắt Biến

Thoắt Biến

Tác giả : Thi Tả

Chương : 6Full

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bánh Bao, Lại Đây Nào!

Bánh Bao, Lại Đây Nào!

Tác giả : Sobi

Chương : 7/NA

Lượt xem : 107

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thụy Điển

Thụy Điển

Tác giả : Lãng Diệp

Chương : 13Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạn Hồng Trần

Đoạn Hồng Trần

Tác giả : Nam Kha Ức Mộng

Chương : 8Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tứ Thiên Uân Đình

Tứ Thiên Uân Đình

Tác giả : Kin Phạm Leon

Chương : 10Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Tác giả : Tôn Thử Tiêu Miêu

Chương : 37Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lồng Giam Và Dương Cầm

Lồng Giam Và Dương Cầm

Tác giả : Thời Tình Ngẫu Vũ

Chương : 18/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Trúc Yêu

Tiểu Trúc Yêu

Tác giả : Mnbvcxz

Chương : 10Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết