Đam Mỹ

Có 3955 truyện

Web truyện - Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

Tác giả : Nhược Thuỷ

Chương : 10Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Đồng

Thư Đồng

Tác giả : Đào Phù

Chương : 6Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Tác giả : Chước Nhiễm

Chương : 18/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 4Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] – Tâm Khóa

[Thích Cố] – Tâm Khóa

Tác giả : Tử Hi

Chương : 27Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện Kể Chín Đêm

Truyện Kể Chín Đêm

Tác giả : Tiêu

Chương : 9Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

Tác giả : Dạ Chi Dạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 5Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Tác giả : Không Mộng

Chương : 7Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Yaoi] Khu Vườn Đom Đóm

[Yaoi] Khu Vườn Đom Đóm

Tác giả : Lão Lão

Chương : 2/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Tác giả : Mê Vụ Tuyết Sinh

Chương : 17/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghiệm Một Nụ Hôn

Nghiệm Một Nụ Hôn

Tác giả : Nalan Hải Ying

Chương : 1/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Tác giả : Huyết Sắc Bách Hợp

Chương : 10/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

[Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

Tác giả : [email protected]大丽花茶

Chương : 20Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sinh Nhật Thích Bánh Bao

Sinh Nhật Thích Bánh Bao

Tác giả : Không biết

Chương : 6Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Căn Hộ Điên

Căn Hộ Điên

Tác giả : LATOW

Chương : 6Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phương Pháp Bẻ Cong Thẳng Nam Chính Là Yên Lặng

Phương Pháp Bẻ Cong Thẳng Nam Chính Là Yên Lặng

Tác giả : Yêm Diện Thiêu Hoa Loại Biệt

Chương : 4Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

[Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

Tác giả : Tam Thiên Lưu Li

Chương : 19/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngủ Ngon, Paris

Ngủ Ngon, Paris

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Chương : 56/57

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Tác giả : Nguyệt Hạ Tang

Chương : 20Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Nhất Lâu

Thập Nhất Lâu

Tác giả : Lam Lâm

Chương : 2/3

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 3/10

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Chương : 7Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tái Kiến Vô Thanh

Tái Kiến Vô Thanh

Tác giả : Củ Nhược

Chương : 9Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tác giả : Dịch Tu La

Chương : 10Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Vô - Bé Nắng

Hư Vô - Bé Nắng

Tác giả : Bé Nắng

Chương : 5Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Tình Yêu Thắng

Chỉ Tình Yêu Thắng

Tác giả : Green Park

Chương : 9/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Thắp Sáng Sao Trời

Người Thắp Sáng Sao Trời

Tác giả : Tự Từ

Chương : 11Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển

Trung Khuyển

Tác giả : XJDEbaiding

Chương : 5Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết