Đam Mỹ

Có 3956 truyện

Web truyện - Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Tác giả : Mạn Thiên Thủy Sắc

Chương : 37Full

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

Tác giả : Mộc Hề Nương

Chương : 5Full

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sắc Vi

Sắc Vi

Tác giả : Y Tuyết

Chương : 24/25

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 15/33

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lật Ta Lại Mau Tên Khốn!

Lật Ta Lại Mau Tên Khốn!

Tác giả : Hủ Thi Tuyết Cơ

Chương : 8Full

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưới Tình

Lưới Tình

Tác giả : Long Văn Nghiễn

Chương : 30/31

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Lạc Vị Thức Quân

Hoa Lạc Vị Thức Quân

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 20Full

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

Tác giả : Dịch Tu La

Chương : 12Full

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Thanh Tử Câm

Thanh Thanh Tử Câm

Tác giả : Thụy Giả

Chương : 10Full

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy

Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy

Tác giả : Nguyễn Thơ Sinh

Chương : 58Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trao Đổi

Trao Đổi

Tác giả : rrin67

Chương : 14Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 1 - Anh Đào Nở Trong Mưa

[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 1 - Anh Đào Nở Trong Mưa

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 12Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Quốc Tình Sự

Cổ Quốc Tình Sự

Tác giả : Quân Đại

Chương : 13Full

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cam Thân Tù Tỏa

Cam Thân Tù Tỏa

Tác giả : Hà Bạch

Chương : 10Full

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Gia Luyện Công Ký

Lão Gia Luyện Công Ký

Tác giả : Diễm Tuyết Tuyết

Chương : 25Full

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Tình Còn Lạnh Lẽo Hơn Cái Chết

Ái Tình Còn Lạnh Lẽo Hơn Cái Chết

Tác giả : Không Mộng (Giấc mộng hư vô)

Chương : 11Full

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

Tác giả : Từ Hoán Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Tác giả : Phong Dạ Hân

Chương : 10Full

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Giữ Tháp

Người Giữ Tháp

Tác giả : Giang Đình

Chương : 14Full

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên

[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên

Tác giả : Kathyand

Chương : 31Full

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thành Ca, Nói Không Với Yêu Đương Cơ Mà

Thành Ca, Nói Không Với Yêu Đương Cơ Mà

Tác giả : Sơ Hòa

Chương : 9Full

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới

Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới

Tác giả : Thì Tam Thập

Chương : 20Full

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tên 2B Lầu Trên

Tên 2B Lầu Trên

Tác giả : Phác Đông

Chương : 7Full

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Đạo

Tu Đạo

Tác giả : kameless

Chương : 15Full

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

Tác giả : Giả Minh Huyền

Chương : 24/NA

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Part Of Me

Part Of Me

Tác giả : Yuuhi Alex

Chương : 25Full

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Chương : 23Full

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết