Đam Mỹ

Có 4306 truyện

Web truyện - Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc

Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc

Tác giả : Nguyện

Chương : 15Full

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từng Bước Xâm Chiếm

Từng Bước Xâm Chiếm

Tác giả : alskg

Chương : 9Full

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Chương : 42/43

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Cút Bắt

Trò Chơi Cút Bắt

Tác giả : SUNQINGtheWriter

Chương : 21Full

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thần Mua Kem Ly Cách Đây 100m

Đại Thần Mua Kem Ly Cách Đây 100m

Tác giả : Ngọa Tào Khoái Bát Hạ

Chương : 7Full

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Tui Ra Khỏi Búp Bê Tềnh Dục!

Thả Tui Ra Khỏi Búp Bê Tềnh Dục!

Tác giả : Mịch Lộ Tiền Hành

Chương : 13Full

Lượt xem : 369

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Có Cún Yêu

Nhà Có Cún Yêu

Tác giả : Tử Căng

Chương : 6Full

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Nô

Hổ Nô

Tác giả : Tiểu Thập Tứ

Chương : 10Full

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Tác giả : Vân Thăng

Chương : 9Full

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bàng Sách] Tích Niên Hoán

[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Tác giả : Ngân Sắc Hải

Chương : 52Full

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện của Thời Niên

Truyện của Thời Niên

Tác giả : Thán Ly Trần

Chương : 20Full

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Ái

Nghịch Ái

Tác giả : Mê Dương

Chương : 16Full

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hán Thủy Đan Ưng

Hán Thủy Đan Ưng

Tác giả : Tiêu

Chương : 6Full

Lượt xem : 365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiết Quế

Chiết Quế

Tác giả : Thủy Tình Quang

Chương : 3Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Tác giả : Phong Chi Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ân, Không Sao Cả

Ân, Không Sao Cả

Tác giả : Bò Cạp Ôn Nhu

Chương : 3Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm Thâm

Thâm Thâm

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 14Full

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Tâm

Lạc Tâm

Tác giả : Strangers Ex

Chương : 19Full

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Tác giả : Nguyệt Bán Đinh

Chương : 19Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Túy

Thanh Mai Túy

Tác giả : Đông Tiểu Thụ

Chương : 4Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Tác giả : Duyên Mị Ái Cấm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đứa Con Câm

Đứa Con Câm

Tác giả : Hiên Viên Huyền

Chương : 10Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Tác giả : Tôi Là Ai?!

Chương : 12Full

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Nguyện Nắm Tay Người Đối Đầu Với Thế Giới

Tôi Nguyện Nắm Tay Người Đối Đầu Với Thế Giới

Tác giả : Lý Bạc Văn

Chương : 18Full

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuốt Hết

Nuốt Hết

Tác giả : Man Ngưu

Chương : 24Full

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Anh Hãy Cười Đi!

Xin Anh Hãy Cười Đi!

Tác giả : Ủy Quỷ Ô Y

Chương : 7Full

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Công Quả Thụ

Cô Công Quả Thụ

Tác giả : Việt Lượng Tĩnh Lưu

Chương : 44/45

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Cóc

Bắt Cóc

Tác giả : Thanh Phong

Chương : 10Full

Lượt xem : 355

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng

[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng

Tác giả : Tư Đồ Yêu Yêu

Chương : 62Full

Lượt xem : 355

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Quyết Dưỡng Phượng

Bí Quyết Dưỡng Phượng

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 6Full

Lượt xem : 355

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết