Đam Mỹ

Có 3581 truyện

Web truyện - Tương Ngộ Chi Duyên

Tương Ngộ Chi Duyên

Tác giả : Thiên Đế Ngọc

Chương : 15/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạn Hồng Trần

Đoạn Hồng Trần

Tác giả : Nam Kha Ức Mộng

Chương : 8Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Tác giả : Huyết Sắc Bách Hợp

Chương : 10/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Tác giả : Trường Vụ

Chương : 19Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Part Of Me

Part Of Me

Tác giả : Yuuhi Alex

Chương : 25Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dark And White

Dark And White

Tác giả : Quân Ly

Chương : 1/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Tác giả : Lâm Bội

Chương : 11Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiệu Hàn

Thiệu Hàn

Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc

Chương : 7Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tặc Nhân

Tặc Nhân

Tác giả : Phùng Quán

Chương : 8Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Lần Xem Phim

Ba Lần Xem Phim

Tác giả : Tô Đặc

Chương : 3Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đầu Lang Tống Báo

Đầu Lang Tống Báo

Tác giả : Mê Dương

Chương : 3Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hòa thượng và tiểu hồng

Hòa thượng và tiểu hồng

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 7Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoái Vị Hoàng Đế

Thoái Vị Hoàng Đế

Tác giả : Quýnh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Thế Giáp Trùng

Thập Thế Giáp Trùng

Tác giả : Úc Tạp Đức

Chương : 11Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Phu Lão Thê

Lão Phu Lão Thê

Tác giả : Mê Âm

Chương : 4Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 7 – Quai Quai Tá Các Chủng

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Đợi Chờ

[Thích Cố] Đợi Chờ

Tác giả : Thanh Ngọc a

Chương : 7Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kì Bát Nháo Hội

Truyền Kì Bát Nháo Hội

Tác giả : Kat

Chương : 15Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 6Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Tác giả : Mê Vụ Tuyết Sinh

Chương : 17/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ôn Nhu Đích Ca Ca

Ôn Nhu Đích Ca Ca

Tác giả : Lãnh Yết Uyển Tử

Chương : 14Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi

Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi

Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc

Chương : 2Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Tâm

Thất Tâm

Tác giả : Sasura Điệp

Chương : 8/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Tình Nhân

Lạnh Lùng Tình Nhân

Tác giả : Chuế Mộng

Chương : 3Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Nhĩ Tri Đạo Đắc Thái Đa Liễu (Người Biết Qúa Nhiều)

Tác giả : Bạch Mộ Băng Luân

Chương : 5Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạt Thế Hai, Ba Sự

Mạt Thế Hai, Ba Sự

Tác giả : Bán Trản Minh Hương

Chương : 141Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Tác giả : Tử Dục

Chương : 11/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thói Quen

Thói Quen

Tác giả : Dạ Ly Gia

Chương : 6Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tính Kế Tình Yêu

Tính Kế Tình Yêu

Tác giả : Hạ Thụ Huân

Chương : 5/10

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Bình Kết Lục

Thanh Bình Kết Lục

Tác giả : Phong Duy

Chương : 17Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết