Đam Mỹ

Có 4126 truyện

Web truyện - Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Tác giả : Duyên Mị Ái Cấm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thống Ái

Thống Ái

Tác giả : Mê Mê Mê

Chương : 13Full

Lượt xem : 257

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phương Pháp ‘Nuôi Tạc Mao Thụ’ Đúng Đắn

Phương Pháp ‘Nuôi Tạc Mao Thụ’ Đúng Đắn

Tác giả : Vũ Điền Quân | Natane

Chương : 6Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Vạn Phong

Cửu Vạn Phong

Tác giả : Hứa Duy Hạ

Chương : 58/59

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoạn Dưỡng Thạch Đầu Đích Tiểu Hồ Ly

Hoạn Dưỡng Thạch Đầu Đích Tiểu Hồ Ly

Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi

Chương : 5Full

Lượt xem : 253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Lạc Vị Thức Quân

Hoa Lạc Vị Thức Quân

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 20Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tam Quốc Đồng Nhân] – Chu Lang Cố

[Tam Quốc Đồng Nhân] – Chu Lang Cố

Tác giả : Lão tử ái hảo

Chương : 11Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Tác giả : Thủ Bổn Kỳ Tử

Chương : 33/NA

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túc Hạ

Túc Hạ

Tác giả : Nhất Mai Xoa Cụ

Chương : 4Full

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Nhỏ - Cận Sắc Ivy

Thế Giới Nhỏ - Cận Sắc Ivy

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Chương : 25Full

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Tác giả : Chu Tiểu Man

Chương : 12Full

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Tìm

Truy Tìm

Tác giả : Bán Nguyệt Thần Quang

Chương : 24/28

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Cá Ở Biển Forever

Người Cá Ở Biển Forever

Tác giả : Chủng Tử

Chương : 40Full

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

Tác giả : Đào Chi Yêu

Chương : 36Full

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ôn Nhu Mà Đối Với Em

Ôn Nhu Mà Đối Với Em

Tác giả : Hienmo110

Chương : 12Full

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn (Ấm Áp)

Noãn (Ấm Áp)

Tác giả : Mạt Hồi

Chương : 9Full

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Chương : 10Full

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Phải Thiên Tài Nằm Vùng

Yêu Phải Thiên Tài Nằm Vùng

Tác giả : Apple

Chương : 11Full

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Tác giả : Dạ Huyền

Chương : 17/NA

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Tác giả : Bất Dạ

Chương : 41/42

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Gia Hỏa

Tiểu Gia Hỏa

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 3Full

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Hóa Ấm - Tiêu

Túy Hóa Ấm - Tiêu

Tác giả : Tiêu

Chương : 4Full

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Tác giả : Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Chương : 4Full

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Luyến Tâm

Luyến Tâm

Tác giả : Lăng Tử Minh

Chương : 10Full

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 7Full

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Tình Cảm Khó Giấu

[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Tình Cảm Khó Giấu

Tác giả : Hoài Dực

Chương : 7Full

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Tác giả : Thất Lý

Chương : 10Full

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bàng Sách] Tích Niên Hoán

[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Tác giả : Ngân Sắc Hải

Chương : 52Full

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Chương : 15/33

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết