Đam Mỹ

Có 3872 truyện

Web truyện - Quỷ

Quỷ

Tác giả : Back

Chương : 10Full

Lượt xem : 182

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

Tác giả : Đan Se Đích Hoa

Chương : 17Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý

Tác giả : Chu Tiểu Man

Chương : 12Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Chương : 10Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 11Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Súc Hung Mãnh

Quỷ Súc Hung Mãnh

Tác giả : Dương Nhục Tiện Đương

Chương : 14Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Bảo Bối Siêu Quậy

Tiểu Bảo Bối Siêu Quậy

Tác giả : L

Chương : 5/NA

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng, Gà Tây

Phượng Hoàng, Gà Tây

Tác giả : Cô Độc Đích Phong

Chương : 29Full

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Tác giả : Thất Lý

Chương : 10Full

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 7 Ngày – Thất thiên

7 Ngày – Thất thiên

Tác giả : CXS

Chương : 7Full

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Chương : 74Full

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ánh Họa

Ánh Họa

Tác giả : Minh Nguyệt Nô

Chương : 17Full

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Ái

Nghịch Ái

Tác giả : Mê Dương

Chương : 16Full

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Tác giả : Tôi Là Ai?!

Chương : 12Full

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạc Thiên

Tạc Thiên

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 1/35

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Tác giả : Đường Ký Sơ

Chương : 25/NA

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Tác giả : Bảo Bảo Thiên Đăng

Chương : 10/NA

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi

Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi

Tác giả : Thi Tả

Chương : 9Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Thụ Dạy Dỗ Hằng Ngày

Mỹ Nhân Thụ Dạy Dỗ Hằng Ngày

Tác giả : Mê Mê Mê

Chương : 6Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu

Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu

Tác giả : Khả Nhạc Nghịch Hành

Chương : 8Full

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Make A Secret (YUNJAE)

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả : Bạo Lực Tiểu Trí

Chương : 159Full

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Học Viện Quỷ Dị

Học Viện Quỷ Dị

Tác giả : Mộc Li

Chương : 10Full

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Trạng Nguyên

Kiếp Trạng Nguyên

Tác giả : Đông Trùng

Chương : 42Full

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Truyền Thuyết Hợp Lý

Những Truyền Thuyết Hợp Lý

Tác giả : Điền Chung

Chương : 21Full

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Bảo Bối

Ác Ma Bảo Bối

Tác giả : Thất Liêm Tinh

Chương : 15Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 18Full

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thắng Giả Vi Vương

Thắng Giả Vi Vương

Tác giả : Xà Hạt Điểm Điểm

Chương : 19/20

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 7Full

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!

[Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!

Tác giả : Túc Do Như Thử

Chương : 14Full

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết