Đam Mỹ

Có 4026 truyện

Web truyện - Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Tác giả : Hương Tử Ái Lại Giác

Chương : 7Full

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thổ Hào, Chúng Ta Làm Bằng Hữu Có Được Hay Không?

Thổ Hào, Chúng Ta Làm Bằng Hữu Có Được Hay Không?

Tác giả : Thư Thư

Chương : 25Full

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 12Full

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Tác giả : Cố

Chương : 12Full

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân] Muội Quang

[Đồng Nhân] Muội Quang

Tác giả : Mao Tiểu Tiện

Chương : 9Full

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ánh Họa

Ánh Họa

Tác giả : Minh Nguyệt Nô

Chương : 17Full

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Thiêu

Tình Thiêu

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên

Chương : 21Full

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lai Giả Khả Truy

Lai Giả Khả Truy

Tác giả : loveTôTô (love苏苏)

Chương : 49Full

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tàng Kiều

Tàng Kiều

Tác giả : Đạo Hành Thanh Thiển

Chương : 9Full

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuân Ấy Vốn Là Của Cậu

Thanh Xuân Ấy Vốn Là Của Cậu

Tác giả : Trần Dung

Chương : 11/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mặc Sinh

Mặc Sinh

Tác giả : Krisenfest

Chương : 29Full

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Võng Du Chi Bạo Quân

Võng Du Chi Bạo Quân

Tác giả : Tang Phi Ngư

Chương : 100Full

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ

Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ

Tác giả : Xuân Khê Địch Hiểu

Chương : 6Full

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Truyền Thuyết Hợp Lý

Những Truyền Thuyết Hợp Lý

Tác giả : Điền Chung

Chương : 21Full

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Hảo Baby

Tuyệt Thế Hảo Baby

Tác giả : Đinh Dong (Kinkcoong)

Chương : 10Full

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chấp Niệm Yêu

Chấp Niệm Yêu

Tác giả : Chubss

Chương : 28/NA

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Tác giả : Vân Thăng

Chương : 9Full

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Trần Nhất Mộng

Hồng Trần Nhất Mộng

Tác giả : Nam Trang

Chương : 6Full

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Sinh Vô Địch Chi Văn Tâm Điêu Long

Thư Sinh Vô Địch Chi Văn Tâm Điêu Long

Tác giả : Bặc Bặc

Chương : 24Full

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Quyết Dưỡng Phượng

Bí Quyết Dưỡng Phượng

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 6Full

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Túy

Thanh Mai Túy

Tác giả : Đông Tiểu Thụ

Chương : 4Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhát Gan Là Thua

Nhát Gan Là Thua

Tác giả : Mộ Vũ Giang Thiên

Chương : 15Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âu Dương Công Tử

Âu Dương Công Tử

Tác giả : Sơn Cảnh Vương Tứ

Chương : 10/5

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thắng Giả Vi Vương

Thắng Giả Vi Vương

Tác giả : Xà Hạt Điểm Điểm

Chương : 19/20

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Tác giả : Tam Cá Quyển

Chương : 135Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Satan’s Diyu

Satan’s Diyu

Tác giả : Đồi

Chương : 32Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Tác giả : Tịch Ngư

Chương : 44Full

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hương vị trong trí nhớ

Hương vị trong trí nhớ

Tác giả : Băng Phong

Chương : 3Full

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết