Đam Mỹ

Có 3342 truyện

Web truyện - Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

Tác giả : Sơ Hạ Hạm Đạm

Chương : 11Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghiệm Một Nụ Hôn

Nghiệm Một Nụ Hôn

Tác giả : Nalan Hải Ying

Chương : 1/NA

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mười Ngày Thu Phục Một Thụ

Mười Ngày Thu Phục Một Thụ

Tác giả : Chu Hiểu Nhiễm

Chương : 14Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường

Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường

Tác giả : Hắc Miêu Dạ Vũ

Chương : 15Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển

Tác giả : Tang Phi Ngư

Chương : 56Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biến Mất

Biến Mất

Tác giả : ???

Chương : 1/12

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Hoa Mộng

Nam Hoa Mộng

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 9Full

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Quốc

Phúc Quốc

Tác giả : Hòa Miểu

Chương : 10Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Mận Trái Thì

Hoa Mận Trái Thì

Tác giả : Lăn Một Vòng

Chương : 7/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phương Pháp Bẻ Cong Thẳng Nam Chính Là Yên Lặng

Phương Pháp Bẻ Cong Thẳng Nam Chính Là Yên Lặng

Tác giả : Yêm Diện Thiêu Hoa Loại Biệt

Chương : 4Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Chấp Chuyên Sủng

Thiên Chấp Chuyên Sủng

Tác giả : Phù Dao

Chương : 9/10

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Xuyên Thư] Không Có Nữ Chủ Bạch Liên Hoa!

[Xuyên Thư] Không Có Nữ Chủ Bạch Liên Hoa!

Tác giả : HongFengYe

Chương : 9/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thụy Điển

Thụy Điển

Tác giả : Lãng Diệp

Chương : 13Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Lãnh Tâm Hàn

Kiếm Lãnh Tâm Hàn

Tác giả : Lê Hoa

Chương : 13Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kiếm Tam][Sách Tàng] Mê Tiên Dẫn

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Mê Tiên Dẫn

Tác giả : A Cật

Chương : 20Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Tác giả : Không Lương Đích Thành

Chương : 45Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Tác giả : Phi Ngữ

Chương : 7Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 3/10

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Vạn Phong

Cửu Vạn Phong

Tác giả : Hứa Duy Hạ

Chương : 58/59

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Đắc Bất Vi Hoàng

Bất Đắc Bất Vi Hoàng

Tác giả : Tàn hoa lộng nguyệt

Chương : 5Full

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Trung Hỏa

Thủy Trung Hỏa

Tác giả : Viêm Li

Chương : 8Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)

Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)

Tác giả : Hàn Y

Chương : 12Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệnh Mất Ngủ

Bệnh Mất Ngủ

Tác giả : Cửu dạ

Chương : 17Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

Tác giả : Mê Dương

Chương : 5Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Thiên

Bạch Thiên

Tác giả : Cố Sở

Chương : 5Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Part Of Me

Part Of Me

Tác giả : Yuuhi Alex

Chương : 25Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoái Vị Hoàng Đế

Thoái Vị Hoàng Đế

Tác giả : Quýnh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dark And White

Dark And White

Tác giả : Quân Ly

Chương : 1/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đằng Nhi

Đằng Nhi

Tác giả : Mê Mộng

Chương : 4Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết