Đam Mỹ

Có 4196 truyện

Web truyện - [Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam

[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 35Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Lee

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Lee

Tác giả : Lee

Chương : 10Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Tác giả : Phong Thụ

Chương : 14Full

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Tu Dưỡng Của Gối Ôm

Nhật Ký Tu Dưỡng Của Gối Ôm

Tác giả : Đan Tam Tam

Chương : 40Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta

Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta

Tác giả : Người Đưa Đò Minh Hà

Chương : 24Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Tác giả : SUNQING

Chương : 135Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

Tác giả : Ufo7777777

Chương : 5Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Đêm Đều Bị Đè Đến Thở Không Nổi

Mỗi Đêm Đều Bị Đè Đến Thở Không Nổi

Tác giả : Lê Tiểu Diên

Chương : 23/24

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Du Thế

Du Thế

Tác giả : Live

Chương : 17Full

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Thân

Âm Thân

Tác giả : 阴亲

Chương : 8Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Mất Đi JJ

Sau Khi Mất Đi JJ

Tác giả : Thùy Thị Hoa Hoa

Chương : 19Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khắc tinh

Khắc tinh

Tác giả : Thất Nguyệt Mộ

Chương : 8/4

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 11Full

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Chạy Trốn Của Giống Cái

Nhật Ký Chạy Trốn Của Giống Cái

Tác giả : Hỉ Dã Bi

Chương : 98Full

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi

Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi

Tác giả : Tiểu Việt Nhi

Chương : 22Full

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phú Giang

Phú Giang

Tác giả : Công Tử Hằng

Chương : 6Full

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ChanBaek][Những Lá Thư Tình Giấu Kín Trong Chai]

[ChanBaek][Những Lá Thư Tình Giấu Kín Trong Chai]

Tác giả : lefsh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Địch

Tình Địch

Tác giả : Duyên Hà Cố

Chương : 12Full

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thầy Giáo 18 Tuổi

Thầy Giáo 18 Tuổi

Tác giả : thienbang_96

Chương : 23Full

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phản Đồ

Phản Đồ

Tác giả : Uẩn Phàm

Chương : 12Full

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Đông Phương Bất Bại Chi Tử Sam Thị Vệ

Tác giả : Panax

Chương : 10/NA

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Tác giả : Đại Phúc Đoàn

Chương : 30Full

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Sắc Liêu Nhân

Mỹ Sắc Liêu Nhân

Tác giả : Huyến Lạn Như Hoa

Chương : 23Full

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Tác giả : An Dĩ Thuần

Chương : 37/NA

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Thân - Khuynh Nguyên

Thế Thân - Khuynh Nguyên

Tác giả : Khuynh Nguyên (Khuynh Hoan)

Chương : 11Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Tà Thần

Tuyệt Sắc Tà Thần

Tác giả : Cát Cát Ái Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Vương Đón Dâu

Hồ Vương Đón Dâu

Tác giả : Chu Sa Tà

Chương : 33Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Tác giả : Mộc Vũ Linh Âm

Chương : 10Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Mộng Hận Phong Trần

Phù Sinh Mộng Hận Phong Trần

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 8Full

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết