Đam Mỹ

Có 4017 truyện

Web truyện - Thư Ca

Thư Ca

Tác giả : Hải Lý Sa

Chương : 19Full

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Tương Tùy

Trường Tương Tùy

Tác giả : Trữ Gian/ Ninh Gian

Chương : 12Full

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

Tác giả : Ufo7777777

Chương : 5Full

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?

Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?

Tác giả : Khúc A Di A

Chương : 20Full

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Tác giả : Băng Tâm Độc Ảnh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thích Cậu

Thích Cậu

Tác giả : Đạo Đạo Lĩnh

Chương : 29Full

Lượt xem : 365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ôn Mộc Thành Lâm

Ôn Mộc Thành Lâm

Tác giả : Nhất Cá Mễ Bính

Chương : 41Full

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Tác giả : U Linh Ái CP

Chương : 94Full

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Thành Hồ

Thanh Thành Hồ

Tác giả : Hồng Châu Hữu Lệ

Chương : 7Full

Lượt xem : 363

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nỗi Khổ Trong Lòng Beta (Beta Hắn Trong Lòng Khổ)

Nỗi Khổ Trong Lòng Beta (Beta Hắn Trong Lòng Khổ)

Tác giả : Yến Thập Nhật

Chương : 4Full

Lượt xem : 363

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Nhạc Công Tử

Trường Nhạc Công Tử

Tác giả : Băng Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 362

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cách Vách Trúc Mã

Cách Vách Trúc Mã

Tác giả : Hủ Phi

Chương : 7Full

Lượt xem : 362

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Chương : 40Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 16Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Thấy Comt Của Em Tôi DIY Không Được

Không Thấy Comt Của Em Tôi DIY Không Được

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia106

Chương : 12/NA

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Không Yêu Nữa

Tôi Không Yêu Nữa

Tác giả : Khởi Ti Kê

Chương : 12Full

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Niên Của Anh

Thiếu Niên Của Anh

Tác giả : Dạ Đích

Chương : 21Full

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đoản Văn] Tín Hiệu Bão

[Đoản Văn] Tín Hiệu Bão

Tác giả : Tạp Bỉ Khâu 卡比丘

Chương : 7Full

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 7

7

Tác giả : Tôn Trung Sơn Đích Thương

Chương : 10Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Cốt

Phong Cốt

Tác giả : Tiểu Tần Tử

Chương : 12Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Yêu Xấu Xa

Anh Yêu Xấu Xa

Tác giả : Chibi của ta

Chương : 5/1

Lượt xem : 359

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Năm Lại Ba Năm

Ba Năm Lại Ba Năm

Tác giả : Thử Ly

Chương : 7Full

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỵ Sĩ Diệt Vong

Kỵ Sĩ Diệt Vong

Tác giả : Nhu の Thiên Vũ (Nhu Nạo Thiên Vũ/ Nhu Chi Thiên Vũ)

Chương : 10/NA

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Vợ

Mua Vợ

Tác giả : Dạ Cực Quang

Chương : 4Full

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 36Full

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 4 - Dấu Chân Người Tình

[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 4 - Dấu Chân Người Tình

Tác giả : Lạc Hy

Chương : 29Full

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Tác giả : Cổ Ngọc Văn Hương

Chương : 51Full

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Tác giả : Mộc Vũ Linh Âm

Chương : 10Full

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiện Nhân Xứng Cẩu Thiên Trường Địa Cửu

Tiện Nhân Xứng Cẩu Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả : Khởi Ti Kê

Chương : 9Full

Lượt xem : 355

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Like Love

Like Love

Tác giả : Like Love

Chương : 114/115

Lượt xem : 354

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết