Đam Mỹ

Có 3166 truyện

Web truyện - Ái Tình Còn Lạnh Lẽo Hơn Cái Chết

Ái Tình Còn Lạnh Lẽo Hơn Cái Chết

Tác giả : Không Mộng (Giấc mộng hư vô)

Chương : 11Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Tác giả : Trong Hồ Lô Có Anh Hoa

Chương : 16Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lê Dạ

Lê Dạ

Tác giả : Tịch Linh

Chương : 15Full

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Sắc Liêu Nhân

Mỹ Sắc Liêu Nhân

Tác giả : Huyến Lạn Như Hoa

Chương : 23Full

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Đệ Nhất

Thiên Hạ Đệ Nhất

Tác giả : Thanh Lam

Chương : 8Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt

Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 8Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Tác giả : Sa Mạc Cuồng Vân

Chương : 12/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nụ Hôn Đam Mê

Nụ Hôn Đam Mê

Tác giả : Arika Kuga

Chương : 18Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Oán Truyện

Quỷ Oán Truyện

Tác giả : Sora Fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Tác giả : Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch

Chương : 35Full

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Gian Trở Lại

Thời Gian Trở Lại

Tác giả : Quản Sát Bất Quản Mai

Chương : 6/29

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Si Mị Võng Lượng Hệ Liệt] – Si Mị Võng Lượng Chi Tập Đoạt

[Si Mị Võng Lượng Hệ Liệt] – Si Mị Võng Lượng Chi Tập Đoạt

Tác giả : Lâm Bội

Chương : 10Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyên Ương Thác

Uyên Ương Thác

Tác giả : U Hô

Chương : 11Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam

Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam

Tác giả : Hoạt Lịch Sam

Chương : 17/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Tác giả : Đường Nhất Trương

Chương : 29Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Quái Thư Trai

Yêu Quái Thư Trai

Tác giả : Lộng Thanh Phong

Chương : 142Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ

Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ

Tác giả : Bất Lạc Đích Phàm Trần

Chương : 10Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

Tác giả : Mộc Hề Nương

Chương : 5Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cái Gọi Là Tâm Sự

Cái Gọi Là Tâm Sự

Tác giả : Lạc Hà Văn Nhi

Chương : 20Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - A Khinh

A Khinh

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 24Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

Tác giả : Dịch Tu La

Chương : 12Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [YunJae] Kiếp Quân Nhân

[YunJae] Kiếp Quân Nhân

Tác giả : Thụy Khắc bộ trưởng

Chương : 27Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tứ Phương

Tứ Phương

Tác giả : Vô Danh

Chương : 15Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

Tác giả : Thiên Nhất

Chương : 7/15

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Trì Liên Hoa

Tử Trì Liên Hoa

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 10Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Tiêu Hồn

Ngọc Tiêu Hồn

Tác giả : La Liên

Chương : 11Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Nảy Ngày Nay Có Hai Chú Muỗi Nọ

Ngày Nảy Ngày Nay Có Hai Chú Muỗi Nọ

Tác giả : Nãi Tiểu Trữ

Chương : 14Full

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Âm Hồn Khúc

Âm Hồn Khúc

Tác giả : Hi Lộ Phù Tư Chiến Kí

Chương : 12Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết