Đam Mỹ

Có 4182 truyện

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 503

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

Tác giả : Vương Thập Nhất

Chương : 7Full

Lượt xem : 503

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả : Hoa Khúc Đạo Bán

Chương : 20Full

Lượt xem : 502

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Yunjae Fanfic] Hoàng Thượng, Thỉnh Tự Trọng

[Yunjae Fanfic] Hoàng Thượng, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả : Kim Gia Lười Biếng

Chương : 10Full

Lượt xem : 501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chó Ngáp Phải Ruồi

Chó Ngáp Phải Ruồi

Tác giả : Hi Qua Đoàn Tử

Chương : 14Full

Lượt xem : 501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Long Hãm Tình

Thiên Long Hãm Tình

Tác giả : Tiểu Thập Tứ

Chương : 10Full

Lượt xem : 500

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mèo Con Thích Ăn Cá Lớn

Mèo Con Thích Ăn Cá Lớn

Tác giả : Dao Vũ Âm Hi

Chương : 3Full

Lượt xem : 500

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ông Đây Là Fan, Không Phải Anti

Ông Đây Là Fan, Không Phải Anti

Tác giả : Hàn Thời Vũ

Chương : 24Full

Lượt xem : 499

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 10Full

Lượt xem : 499

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 36Full

Lượt xem : 498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Long Tàng

Phượng Ẩn Long Tàng

Tác giả : Tiểu Tạ

Chương : 34Full

Lượt xem : 498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Ca

Thư Ca

Tác giả : Hải Lý Sa

Chương : 19Full

Lượt xem : 497

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Vân Độ

Phi Vân Độ

Tác giả : Lưu Thủy Vô Tình

Chương : 40Full

Lượt xem : 497

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đảo Mộng Tưởng

Đảo Mộng Tưởng

Tác giả : Bạch Chỉ

Chương : 30Full

Lượt xem : 496

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đăng Cơ Sinh Tử

Đăng Cơ Sinh Tử

Tác giả : Nguyên Sang

Chương : 5Full

Lượt xem : 496

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điên Đảo Hắc Bạch Chi Điên Đảo Công Thụ Hoàng Kim Định Luật

Điên Đảo Hắc Bạch Chi Điên Đảo Công Thụ Hoàng Kim Định Luật

Tác giả : Mê Âm

Chương : 5Full

Lượt xem : 496

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 495

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

Tác giả : Xán Nhược Thần Hi

Chương : 93Full

Lượt xem : 495

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cảnh Xuân Trong Mộng ( Động Lý Xuân Quang )

Cảnh Xuân Trong Mộng ( Động Lý Xuân Quang )

Tác giả : Tả Tả Tiểu Tả

Chương : 19Full

Lượt xem : 494

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Diệc Sơ

Bạch Diệc Sơ

Tác giả : Tương Tư Bộ Bộ Lai

Chương : 8Full

Lượt xem : 494

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Phải Không Yêu

Không Phải Không Yêu

Tác giả : Phong Lưu Thế

Chương : 9Full

Lượt xem : 494

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Tương Tùy

Trường Tương Tùy

Tác giả : Trữ Gian/ Ninh Gian

Chương : 12Full

Lượt xem : 494

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thâm hải trường miên

Thâm hải trường miên

Tác giả : Trư Bì Hảo Cật Oa

Chương : 12Full

Lượt xem : 494

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thứ Yêu Nam Chính

Nam Thứ Yêu Nam Chính

Tác giả : Duy Quân Nặc

Chương : 35Full

Lượt xem : 493

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 491

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Hồn Tình Nhân

Câu Hồn Tình Nhân

Tác giả : Thẩm Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 491

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưỡng Mang Mang

Lưỡng Mang Mang

Tác giả : Dr·J

Chương : 44Full

Lượt xem : 491

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Săn Đuổi

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Săn Đuổi

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Chương : 10Full

Lượt xem : 489

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Năng Vi Phượng

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả : Nguyệt Danh

Chương : 40/NA

Lượt xem : 488

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết