Đam Mỹ

Có 3775 truyện

Web truyện - Bí Quyết Dưỡng Phượng

Bí Quyết Dưỡng Phượng

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 6Full

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Chương : 20Full

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Trần Nhất Mộng

Hồng Trần Nhất Mộng

Tác giả : Nam Trang

Chương : 6Full

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thụy Khuyết Tình Sự

Thụy Khuyết Tình Sự

Tác giả : ERUST

Chương : 12Full

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quản Gia - Kha Hải Tình

Quản Gia - Kha Hải Tình

Tác giả : Kha Hải Tình

Chương : 9Full

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Nam Chi Phong Nhan

Giang Nam Chi Phong Nhan

Tác giả : Tả Biên Đích Thần

Chương : 7Full

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 7

7

Tác giả : Tôn Trung Sơn Đích Thương

Chương : 10Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ

Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 6Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưỡng Mang Mang

Lưỡng Mang Mang

Tác giả : Dr·J

Chương : 44Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khúc Kỳ Ốc

Khúc Kỳ Ốc

Tác giả : Lâm tử tự

Chương : 10Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 9Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ý Nghĩ Kì Quái

Ý Nghĩ Kì Quái

Tác giả : Chẩm Thấp Cú Liễu

Chương : 6Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lê Dạ

Lê Dạ

Tác giả : Tịch Linh

Chương : 15Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư, Phi Lễ Vật Thị

Hư, Phi Lễ Vật Thị

Tác giả : orange4455

Chương : 4Full

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuyên

Thanh Xuyên

Tác giả : A Đậu

Chương : 36Full

Lượt xem : 221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Tác giả : Xích Mộc Dữ Hoa Hoàng

Chương : 10Full

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân] Muội Quang

[Đồng Nhân] Muội Quang

Tác giả : Mao Tiểu Tiện

Chương : 9Full

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẩy Trắng Ái Tình

Tẩy Trắng Ái Tình

Tác giả : Vũ Thiên

Chương : 10Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Chí Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt] – Vi Vi Dạ Đàm

[Chí Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt] – Vi Vi Dạ Đàm

Tác giả : Bunny

Chương : 8Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Tác giả : Phong Chi Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Tác giả : Tiêu Đường Đông Hoa

Chương : 123/128

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Quỷ

Ảnh Quỷ

Tác giả : Kim Hổ Tiên Sâm

Chương : 14Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Thứ Yêu Nam Chính

Nam Thứ Yêu Nam Chính

Tác giả : Duy Quân Nặc

Chương : 35Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Tạm Biệt Nordrhein Westfalen

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Chương : 61Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [YunJae Fanfic] Đạo Quán Tiểu Thuyết Tình Yêu

[YunJae Fanfic] Đạo Quán Tiểu Thuyết Tình Yêu

Tác giả : Liu Liu Hoa Tuệ

Chương : 10Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Duyến

Hổ Duyến

Tác giả : Trì Hoả

Chương : 67Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Địch

Tình Địch

Tác giả : Duyên Hà Cố

Chương : 12Full

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sau Khi Mất Đi JJ

Sau Khi Mất Đi JJ

Tác giả : Thùy Thị Hoa Hoa

Chương : 19Full

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lung Văn Song Bức Ngọc

Lung Văn Song Bức Ngọc

Tác giả : Bí Mật Đà Điểu

Chương : 32Full

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đề Tiếu Giai Phi

Đề Tiếu Giai Phi

Tác giả : Phi Ngữ

Chương : 4Full

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết