Loading...

Cung Đấu

Có 309 truyện

Web truyện - Hoa Nhỏ

Hoa Nhỏ

Tác giả : Lục Ngấn

Chương : 12Full

Lượt xem : 1,585

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muội Phải Ở Bên Ta Mãi Mãi, Biết Chưa?

Muội Phải Ở Bên Ta Mãi Mãi, Biết Chưa?

Tác giả : Scarlet Kitten

Chương : 39/NA

Lượt xem : 1,557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Tác giả : Nhu Nạo Khinh Mạn

Chương : 35/NA

Lượt xem : 1,531

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Tác giả : Văn Thanh Thanh

Chương : 36Full

Lượt xem : 1,501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Phi Ly

Phượng Phi Ly

Tác giả : Phong Duy

Chương : 12Full

Lượt xem : 1,484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Nữ Hoàng Hậu Đa Tài

Tiên Nữ Hoàng Hậu Đa Tài

Tác giả : Bi-Bi

Chương : 13/NA

Lượt xem : 1,427

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Yêu Ai

Ai Yêu Ai

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Chương : 124/NA

Lượt xem : 1,423

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Na Thì Hậu Hoa Khai

Na Thì Hậu Hoa Khai

Tác giả : Đào Yêu

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,411

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Phúc Dao

Hồng Phúc Dao

Tác giả : Neleta

Chương : 41Full

Lượt xem : 1,400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác

Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác

Tác giả : Ngũ Đồng Tiền

Chương : 17/NA

Lượt xem : 1,380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Trường Mệnh

Khóa Trường Mệnh

Tác giả : KhôngThởĐược

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,331

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiêu Tương Thủy Sắc

Tiêu Tương Thủy Sắc

Tác giả : Neleta

Chương : 67Full

Lượt xem : 1,319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Diêm Nam Tình Sự

Vô Diêm Nam Tình Sự

Tác giả : Hữu Hạ

Chương : 67/NA

Lượt xem : 1,314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối! Lại Đây

Bảo Bối! Lại Đây

Tác giả : Tiểu Linh Dương

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Cờ

Quân Cờ

Tác giả : Trạch nữ

Chương : 19/NA

Lượt xem : 1,284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Lâm Lâm

Vũ Lâm Lâm

Tác giả : Diệp Hoa

Chương : 60Full

Lượt xem : 1,200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Tác giả : Điệp Phiêu Phiêu

Chương : 25Full

Lượt xem : 1,197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Tác giả : Thuonglu

Chương : 18/NA

Lượt xem : 1,189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương : 91/NA

Lượt xem : 1,187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Quốc Anh Hùng

Khuynh Quốc Anh Hùng

Tác giả : Tình Bảo Nhi

Chương : 22Full

Lượt xem : 1,186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tác giả : Nhu Nhu A

Chương : 68Full

Lượt xem : 1,166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

Tác giả : Thập Thế

Chương : 67Full

Lượt xem : 1,138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Tác giả : Tửu Linh

Chương : 64Full

Lượt xem : 1,131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Tàn Địa Tẫn

Khuynh Tàn Địa Tẫn

Tác giả : Hạ Nguyệt

Chương : 40Full

Lượt xem : 1,131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Tác giả : Quỹ Tích Đồ Đồ

Chương : 59/NA

Lượt xem : 1,105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Bận Rộn

Đích Nữ Bận Rộn

Tác giả : Vũ Tịch Nhan

Chương : 24/NA

Lượt xem : 1,086

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Đệ Nhất Nịnh Thần

Thiên Hạ Đệ Nhất Nịnh Thần

Tác giả : Hồng Trần Huyễn

Chương : 19/NA

Lượt xem : 1,076

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Hồn Vương Phi

Nhiếp Hồn Vương Phi

Tác giả : Vân Khinh Nhiễm Nhiễm

Chương : 36/NA

Lượt xem : 1,055

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Tác giả : Dạ Chi Dạ

Chương : 126/NA

Lượt xem : 1,044

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết