Cung Đấu

Có 379 truyện

Web truyện - Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Tác giả : Nhu Nạo Khinh Mạn

Chương : 53/NA

Lượt xem : 2,067

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Tác giả : Thủy Tâm Thanh Mi

Chương : 97/NA

Lượt xem : 2,066

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Yêu Tinh

Độc Sủng Yêu Tinh

Tác giả : Mộng Hi Tuyệt Luyến

Chương : 74/NA

Lượt xem : 2,030

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Na Thì Hậu Hoa Khai

Na Thì Hậu Hoa Khai

Tác giả : Đào Yêu

Chương : 18Full

Lượt xem : 2,015

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Đãng Liên Y

Tình Đãng Liên Y

Tác giả : Ssy124

Chương : 23/NA

Lượt xem : 1,994

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyền thần vi phu

Quyền thần vi phu

Tác giả : Tiêu Ngọc Lam Như

Chương : 152/153

Lượt xem : 1,977

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

Tác giả : Mãn Thành Phong Ngữ

Chương : 11/NA

Lượt xem : 1,951

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Nhỏ

Hoa Nhỏ

Tác giả : Lục Ngấn

Chương : 12Full

Lượt xem : 1,904

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Tác giả : Văn Thanh Thanh

Chương : 36Full

Lượt xem : 1,901

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Quốc Anh Hùng

Khuynh Quốc Anh Hùng

Tác giả : Tình Bảo Nhi

Chương : 22Full

Lượt xem : 1,847

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Tác giả : Điệp Phiêu Phiêu

Chương : 25Full

Lượt xem : 1,802

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Tác giả : Thôi La Thập

Chương : 94Full

Lượt xem : 1,801

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Cờ

Quân Cờ

Tác giả : Trạch nữ

Chương : 19/NA

Lượt xem : 1,794

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Phi

Làm Phi

Tác giả : Lệ Tiêu

Chương : 183/NA

Lượt xem : 1,792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác

Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác

Tác giả : Ngũ Đồng Tiền

Chương : 17/NA

Lượt xem : 1,792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiêu Tương Thủy Sắc

Tiêu Tương Thủy Sắc

Tác giả : Neleta

Chương : 67Full

Lượt xem : 1,767

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muội Phải Ở Bên Ta Mãi Mãi, Biết Chưa?

Muội Phải Ở Bên Ta Mãi Mãi, Biết Chưa?

Tác giả : Scarlet Kitten

Chương : 39/NA

Lượt xem : 1,734

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Diêm Nam Tình Sự

Vô Diêm Nam Tình Sự

Tác giả : Hữu Hạ

Chương : 67/NA

Lượt xem : 1,729

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thê Tử Của Bạo Quân

Thê Tử Của Bạo Quân

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 114/111

Lượt xem : 1,723

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 76/NA

Lượt xem : 1,696

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương : 91/NA

Lượt xem : 1,682

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Nữ Hoàng Hậu Đa Tài

Tiên Nữ Hoàng Hậu Đa Tài

Tác giả : Bi-Bi

Chương : 13/NA

Lượt xem : 1,680

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối! Lại Đây

Bảo Bối! Lại Đây

Tác giả : Tiểu Linh Dương

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,667

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Tác giả : Thiên Mai

Chương : 102/103

Lượt xem : 1,661

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Tàn Địa Tẫn

Khuynh Tàn Địa Tẫn

Tác giả : Hạ Nguyệt

Chương : 40Full

Lượt xem : 1,653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Nhược Ngữ

Nguyên Nhược Ngữ

Tác giả : Diệp Cảnh

Chương : 80Full

Lượt xem : 1,650

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Phi Ly

Phượng Phi Ly

Tác giả : Phong Duy

Chương : 12Full

Lượt xem : 1,634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Trường Mệnh

Khóa Trường Mệnh

Tác giả : KhôngThởĐược

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng

Tác giả : Hàn Hi Nhi

Chương : 96Full

Lượt xem : 1,622

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Tác giả : Tửu Linh

Chương : 64Full

Lượt xem : 1,604

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tag cloud