Cung Đấu

Có 289 truyện

Web truyện - Kiếm Tại Thiên Hạ

Kiếm Tại Thiên Hạ

Tác giả : Bạch Huyên

Chương : 50Full

Lượt xem : 1,249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Tác giả : Mai Hoa Tam Lộng

Chương : 75/NA

Lượt xem : 1,240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng

Tác giả : Thiên Hà

Chương : 54Full

Lượt xem : 1,198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Tác giả : Nhu Nạo Khinh Mạn

Chương : 22/NA

Lượt xem : 1,170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Tác giả : Văn Thanh Thanh

Chương : 36Full

Lượt xem : 1,139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Trường Mệnh

Khóa Trường Mệnh

Tác giả : KhôngThởĐược

Chương : 12/NA

Lượt xem : 1,119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Bối! Lại Đây

Bảo Bối! Lại Đây

Tác giả : Tiểu Linh Dương

Chương : 21Full

Lượt xem : 1,055

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Yêu Ai

Ai Yêu Ai

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Chương : 124/NA

Lượt xem : 1,033

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Na Thì Hậu Hoa Khai

Na Thì Hậu Hoa Khai

Tác giả : Đào Yêu

Chương : 18Full

Lượt xem : 1,015

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác

Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác

Tác giả : Ngũ Đồng Tiền

Chương : 17/NA

Lượt xem : 984

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Diêm Nam Tình Sự

Vô Diêm Nam Tình Sự

Tác giả : Hữu Hạ

Chương : 67/NA

Lượt xem : 973

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Thuỷ Dao

Tâm Thuỷ Dao

Tác giả : Neleta

Chương : 80Full

Lượt xem : 961

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Tác giả : Thuonglu

Chương : 18/NA

Lượt xem : 950

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Cờ

Quân Cờ

Tác giả : Trạch nữ

Chương : 19/NA

Lượt xem : 923

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

Tác giả : Thập Thế

Chương : 67Full

Lượt xem : 922

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Nữ Bận Rộn

Đích Nữ Bận Rộn

Tác giả : Vũ Tịch Nhan

Chương : 24/NA

Lượt xem : 897

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự

[DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự

Tác giả : Tại Bất Kiến Quân

Chương : 41Full

Lượt xem : 883

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Tác giả : Quỹ Tích Đồ Đồ

Chương : 59/NA

Lượt xem : 837

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Đệ Nhất Nịnh Thần

Thiên Hạ Đệ Nhất Nịnh Thần

Tác giả : Hồng Trần Huyễn

Chương : 19/NA

Lượt xem : 827

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Tàn Địa Tẫn

Khuynh Tàn Địa Tẫn

Tác giả : Hạ Nguyệt

Chương : 40Full

Lượt xem : 814

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Tắc Nữ Quan

Quy Tắc Nữ Quan

Tác giả : Phồn Hoa Ca Tẫn

Chương : 70Full

Lượt xem : 786

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Tác giả : Điệp Phiêu Phiêu

Chương : 25Full

Lượt xem : 783

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng

Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng

Tác giả : Hàn Hi Nhi

Chương : 96Full

Lượt xem : 754

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Ngược Khí Phi

Thất Ngược Khí Phi

Tác giả : Thiển Tiểu Lê Qua

Chương : 128Full

Lượt xem : 750

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Toả Thâm Cung

Tình Toả Thâm Cung

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 22Full

Lượt xem : 734

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương : 76/NA

Lượt xem : 731

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Thí Thiên Hạ

Thả Thí Thiên Hạ

Tác giả : Khuynh Linh Nguyệt

Chương : 55Full

Lượt xem : 730

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Chương : 89Full

Lượt xem : 728

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Hồn Vương Phi

Nhiếp Hồn Vương Phi

Tác giả : Vân Khinh Nhiễm Nhiễm

Chương : 33/NA

Lượt xem : 726

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết