Cung Đấu

Có 464 truyện

Web truyện - Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

Tác giả : Khuynh Linh Nguyệt

Chương : 54/55

Lượt xem : 303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Tác giả : Trần Tiểu Thái

Chương : 43/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 19/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Tác giả : Phượng Vũ Chủ

Chương : 29/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

Tác giả : Vô Diện Nhân

Chương : 10Full

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Luyến Cấm Thủy

Thiên Luyến Cấm Thủy

Tác giả : Phong Khinh Dương

Chương : 34Full

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái

Tác giả : Đào Yêu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Tác giả : Thủy Mi Ngọc Tuyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Tác giả : Nhất Tiễn Lưu Quang

Chương : 82/NA

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả : Cuồng Thương Gia Cuồng​

Chương : 80/NA

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Hoàng Hậu

Phế Hoàng Hậu

Tác giả : Phượng Cửu

Chương : 10/NA

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Toán (Trời Tính)

Thiên Toán (Trời Tính)

Tác giả : Lãnh Âm

Chương : 22/23

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ái Phi

Độc Sủng Ái Phi

Tác giả : LiLa

Chương : 39/NA

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Ngốc, Ta Yêu Chàng

Hoàng Đế Ngốc, Ta Yêu Chàng

Tác giả : Cẩm Bình

Chương : 1/NA

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Quốc Đích Phi

Nhiếp Quốc Đích Phi

Tác giả : Ngô Tiếu Tiếu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Phế Hậu

Độc Sủng Phế Hậu

Tác giả : NGÔ HẠ CHI

Chương : 12/NA

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Đệ Nhất

Thiên Hạ Đệ Nhất

Tác giả : Thanh Lam

Chương : 8Full

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Trở Về

Phượng Hoàng Trở Về

Tác giả : Minh Nguyệt Đang

Chương : 44/45

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Băng Lãnh Cuồng Sủng Nam Ái Phi

Hoàng Đế Băng Lãnh Cuồng Sủng Nam Ái Phi

Tác giả : Nakiti

Chương : 5/NA

Lượt xem : 237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Tác giả : Đương Mộc Đương Trạch

Chương : 47Full

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả : Phượng Vũ

Chương : 82Full

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nan Tự Chế

Tình Nan Tự Chế

Tác giả : Tiểu Thập Tứ

Chương : 10Full

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Tác giả : Nguyễn Văn Thanh Sơn

Chương : 8/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dược Nữ Hàn Y

Dược Nữ Hàn Y

Tác giả : han fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Phi

Độc Sủng Ngốc Phi

Tác giả : Tường Vy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương : 155/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

Tác giả : Dạ Tử Vũ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Trục Nhật

Thanh Phong Trục Nhật

Tác giả : Lam Hề Lạc

Chương : 4Full

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

Tác giả : Kỷ Thất Thất

Chương : 18Full

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Trộm Cuồng Phi

Thần Trộm Cuồng Phi

Tác giả : Di Hương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết