Cung Đấu

Có 422 truyện

Web truyện - Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Tác giả : Phượng Vũ Chủ

Chương : 24/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Tác giả : Xuân Ôn Nhất Tiếu

Chương : 38/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Trở Về

Phượng Hoàng Trở Về

Tác giả : Minh Nguyệt Đang

Chương : 44/45

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoái Vị Hoàng Đế

Thoái Vị Hoàng Đế

Tác giả : Quýnh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái

Tác giả : Đào Yêu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

Tác giả : Dạ Tử Vũ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Hậu

Thái Hậu

Tác giả : Hoàng Minh Thư

Chương : 6/NA

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Phế Hậu

Độc Sủng Phế Hậu

Tác giả : NGÔ HẠ CHI

Chương : 12/NA

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Mộng Trần Gian

Hoa Mộng Trần Gian

Tác giả : Thanh Cẩm

Chương : 16Full

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Tác giả : Tinh Vô Ngôn

Chương : 99/100

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Vô Cảm

Công Chúa Vô Cảm

Tác giả : ScorpiaBlacks

Chương : 55/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Phi

Độc Sủng Ngốc Phi

Tác giả : Tường Vy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hậu

Đế Hậu

Tác giả : Tô Tiểu Lương

Chương : 15/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả : Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Chương : 75/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 8Full

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Tác giả : Hoại Phi Vãn Vãn

Chương : 35/NA

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Tác giả : Nhất Tiễn Lưu Quang

Chương : 82/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 18/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Tác giả : Fiona0931

Chương : 12Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Tác giả : Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương : 102Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Tác giả : Hà Sở

Chương : 3Full

Lượt xem : 56

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Lai lâu

Phượng Lai lâu

Tác giả : Trung Gia

Chương : 2Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Tác giả : Nhất Chỉ Đại Nhạn

Chương : 44/45

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả : Phượng Vũ

Chương : 82Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Tác giả : Nguyệt Phong

Chương : 5Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Tác giả : Diệp Dương Lam

Chương : 5/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Tác giả : Akaniji

Chương : 4/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

Tác giả : Lưu Liễm Tử

Chương : 2Full

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

Tác giả : Bố Đinh Lưu Ly

Chương : 4/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết