Cung Đấu

Có 448 truyện

Web truyện - Dược Nữ Hàn Y

Dược Nữ Hàn Y

Tác giả : han fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Toán (Trời Tính)

Thiên Toán (Trời Tính)

Tác giả : Lãnh Âm

Chương : 22/23

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Trộm Cuồng Phi

Thần Trộm Cuồng Phi

Tác giả : Di Hương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Băng Lãnh Cuồng Sủng Nam Ái Phi

Hoàng Đế Băng Lãnh Cuồng Sủng Nam Ái Phi

Tác giả : Nakiti

Chương : 5/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Đệ Nhất

Thiên Hạ Đệ Nhất

Tác giả : Thanh Lam

Chương : 8Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Nan Tự Chế

Tình Nan Tự Chế

Tác giả : Tiểu Thập Tứ

Chương : 10Full

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Mộng Trần Gian

Hoa Mộng Trần Gian

Tác giả : Thanh Cẩm

Chương : 16Full

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái

Tác giả : Đào Yêu

Chương : 12/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đặc Công Hàn Phi

Đặc Công Hàn Phi

Tác giả : Phi Yến Nhược Thiên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Tác giả : Phượng Vũ Chủ

Chương : 26/NA

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Trục Nhật

Thanh Phong Trục Nhật

Tác giả : Lam Hề Lạc

Chương : 4Full

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Trở Về

Phượng Hoàng Trở Về

Tác giả : Minh Nguyệt Đang

Chương : 44/45

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Tác giả : Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương : 102Full

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Hậu

Thái Hậu

Tác giả : Hoàng Minh Thư

Chương : 6/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Tác giả : Tinh Vô Ngôn

Chương : 99/100

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Tác giả : Hoại Phi Vãn Vãn

Chương : 59/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 19/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

Tác giả : Dạ Tử Vũ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Phế Hậu

Độc Sủng Phế Hậu

Tác giả : NGÔ HẠ CHI

Chương : 12/NA

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Tác giả : Kimngan Lu

Chương : 140Full

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Phi

Độc Sủng Ngốc Phi

Tác giả : Tường Vy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoái Vị Hoàng Đế

Thoái Vị Hoàng Đế

Tác giả : Quýnh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả : Cuồng Thương Gia Cuồng​

Chương : 74/NA

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Tác giả : Nhất Tiễn Lưu Quang

Chương : 82/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hậu

Đế Hậu

Tác giả : Tô Tiểu Lương

Chương : 16/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 8Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả : Phượng Vũ

Chương : 82Full

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

Tác giả : Khuynh Linh Nguyệt

Chương : 54/55

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Tác giả : Fiona0931

Chương : 12Full

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết