Cung Đấu

Có 407 truyện

Web truyện - Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Tác giả : Phượng Vũ Chủ

Chương : 23/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Bi Khúc

Tử Bi Khúc

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 29/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hậu

Đế Hậu

Tác giả : Tô Tiểu Lương

Chương : 15/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 18/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Tác giả : Đại Phi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Tác giả : Hà Sở

Chương : 3Full

Lượt xem : 47

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Tác giả : Fiona0931

Chương : 12Full

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Lai lâu

Phượng Lai lâu

Tác giả : Trung Gia

Chương : 2Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 14/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 8Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Tác giả : Nguyệt Phong

Chương : 5Full

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục

Tác giả : Nhất Chỉ Đại Nhạn

Chương : 44/45

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả : Phượng Vũ

Chương : 82Full

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Tác giả : Akaniji

Chương : 4/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

Tác giả : Lưu Liễm Tử

Chương : 2Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Tác giả : Diệp Dương Lam

Chương : 4/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cầu Nữ

Cầu Nữ

Tác giả : Triệu Hi Chi

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết