Cung Đấu

Có 453 truyện

Web truyện - Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Tác giả : Ngốc Manh Ngốc Manh

Chương : 8/16

Lượt xem : 567

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Ca

Thư Ca

Tác giả : Hải Lý Sa

Chương : 19Full

Lượt xem : 557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Năng Vi Phượng

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả : Nguyệt Danh

Chương : 40/NA

Lượt xem : 548

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Tác giả : Nguyệt Phi Phàm

Chương : 77Full

Lượt xem : 542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Thượng Hoàng

Thái Thượng Hoàng

Tác giả : Hòa Vận

Chương : 66Full

Lượt xem : 537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tác giả : Long Cửu

Chương : 33Full

Lượt xem : 533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Lược

Cung Lược

Tác giả : Vưu Tứ Tỷ

Chương : 129/130

Lượt xem : 524

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Chương : 101Full

Lượt xem : 520

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Tác giả : Băng Nhi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 515

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 507

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Tác giả : Kimngan Lu

Chương : 140Full

Lượt xem : 498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Tác giả : Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương : 80/NA

Lượt xem : 495

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Hoa Một Đời

Phù Hoa Một Đời

Tác giả : Thỏ Thỏ Ngọc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Sủng

Đế Sủng

Tác giả : Mão Liên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Phi Tần

Hậu Cung Phi Tần

Tác giả : Trần Ngọc Thanh Uyên

Chương : 11/NA

Lượt xem : 475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Tác giả : Yên Vĩ Hồ

Chương : 38/NA

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Tác giả : Phong Thụ

Chương : 14Full

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Tác giả : Tinh Kiều

Chương : 30Full

Lượt xem : 444

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Nữ Thượng Vị Ký

Cung Nữ Thượng Vị Ký

Tác giả : Dung Quang

Chương : 7/NA

Lượt xem : 437

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả : Vũ Nhi Phiêu

Chương : 96Full

Lượt xem : 435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Sủng Phi

Thứ Nữ Sủng Phi

Tác giả : Nhất Tiểu Bình Cái

Chương : 72Full

Lượt xem : 426

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 50/NA

Lượt xem : 421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Tác giả : An Vy

Chương : 47/43

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệu Cốt Sinh Hương

Diệu Cốt Sinh Hương

Tác giả : Ca Sơ

Chương : 35/NA

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ

Quỷ

Tác giả : Back

Chương : 10Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Chương : 42/43

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả : Hoa Nhật Phi

Chương : 80/NA

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Cung Giả Đương Sự

Hoàng Cung Giả Đương Sự

Tác giả : Thái Vi Thiên

Chương : 36Full

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Tác giả : Diệp Như Thư Nguyệt

Chương : 14/NA

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết