Cung Đấu

Có 422 truyện

Web truyện - Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Tác giả : Phong Thụ

Chương : 14Full

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Tâm

Khóa Tâm

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Sủng Phi

Thứ Nữ Sủng Phi

Tác giả : Nhất Tiểu Bình Cái

Chương : 72Full

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Tác giả : Lililicat

Chương : 196/197

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Phi Tần

Hậu Cung Phi Tần

Tác giả : Trần Ngọc Thanh Uyên

Chương : 11/NA

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Sủng

Đế Sủng

Tác giả : Mão Liên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương : 108Full

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Tác giả : Trina

Chương : 135/NA

Lượt xem : 354

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Tác giả : Nguyệt Phi Phàm

Chương : 77Full

Lượt xem : 353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Chương : 42/43

Lượt xem : 342

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Tác giả : Lãnh Băng Hinh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 340

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Tác giả : An Vy

Chương : 47/43

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả : Hoa Nhật Phi

Chương : 80/NA

Lượt xem : 336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Bi Khúc

Tử Bi Khúc

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 39Full

Lượt xem : 318

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Tác giả : Ảm Dạ Nguyệt

Chương : 23Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ly Uyên

Ly Uyên

Tác giả : Ciel Mu

Chương : 23Full

Lượt xem : 311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Tác giả : Băng Nhi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Tác giả : Tinh Kiều

Chương : 30Full

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệu Cốt Sinh Hương

Diệu Cốt Sinh Hương

Tác giả : Ca Sơ

Chương : 35/NA

Lượt xem : 302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Tác giả : Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương : 53/NA

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Tác giả : Diệp Như Thư Nguyệt

Chương : 14/NA

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Tác giả : Phong Chi Vũ

Chương : 10Full

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Cung Giả Đương Sự

Hoàng Cung Giả Đương Sự

Tác giả : Thái Vi Thiên

Chương : 36Full

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ

Quỷ

Tác giả : Back

Chương : 10Full

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả : Vũ Nhi Phiêu

Chương : 96Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Tâm

Lạc Tâm

Tác giả : Strangers Ex

Chương : 19Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Gian Kỳ Mộng

Nhân Gian Kỳ Mộng

Tác giả : Tịch Dương

Chương : 10/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Tác giả : Chu Nữ

Chương : 55Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Tác giả : AN Viên

Chương : 35/NA

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết