Cung Đấu

Có 448 truyện

Web truyện - Hoa Sen Nước Chảy

Hoa Sen Nước Chảy

Tác giả : Nạp Lan

Chương : 10Full

Lượt xem : 730

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngắm Một Trời Xuân

Ngắm Một Trời Xuân

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 718

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Ân Hạo Đãng

Hoàng Ân Hạo Đãng

Tác giả : Bạch Giới Tử

Chương : 65Full

Lượt xem : 718

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Diễm

Liễm Diễm

Tác giả : Bán Nhật Nhàn

Chương : 25/32

Lượt xem : 715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Tướng Quân Truyền

Phượng Tướng Quân Truyền

Tác giả : Tiểu Yêu Lạc Tử

Chương : 13Full

Lượt xem : 713

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ứng Công Án

Ứng Công Án

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 699

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Tác giả : Noãn Hà

Chương : 126Full

Lượt xem : 688

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Tác giả : Mion Ty

Chương : 6/NA

Lượt xem : 668

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Sủng

Manh Sủng

Tác giả : Bố Đinh Lưu Ly

Chương : 60/NA

Lượt xem : 660

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Tuý Phi Thương

Thả Tuý Phi Thương

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 10Full

Lượt xem : 639

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

Tác giả : Tiểu Như Song

Chương : 4/NA

Lượt xem : 632

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Tri Phi Hồ

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Tác giả : Vân Túy Vũ

Chương : 48/NA

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Tác giả : Phong Vân

Chương : 56/NA

Lượt xem : 625

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả : Hoài Thượng

Chương : 112Full

Lượt xem : 612

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Bi Khúc

Tử Bi Khúc

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 39Full

Lượt xem : 609

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Tác giả : Trina

Chương : 162/NA

Lượt xem : 598

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Tác giả : Phong Tăng

Chương : 77Full

Lượt xem : 596

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương : 108Full

Lượt xem : 592

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

Tác giả : Ressamee

Chương : 9/NA

Lượt xem : 579

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 25/NA

Lượt xem : 576

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưỡng Mang Mang

Lưỡng Mang Mang

Tác giả : Dr·J

Chương : 44Full

Lượt xem : 558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Thế Thịnh Sủng

Loạn Thế Thịnh Sủng

Tác giả : Phi Cô Nương

Chương : 96Full

Lượt xem : 550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Tác giả : Ngốc Manh Ngốc Manh

Chương : 8/16

Lượt xem : 548

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ly Uyên

Ly Uyên

Tác giả : Ciel Mu

Chương : 23Full

Lượt xem : 545

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Ca

Thư Ca

Tác giả : Hải Lý Sa

Chương : 19Full

Lượt xem : 535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Năng Vi Phượng

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả : Nguyệt Danh

Chương : 40/NA

Lượt xem : 533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tuyết

Yên Hoa Tuyết

Tác giả : Nhược Thuỷ

Chương : 20Full

Lượt xem : 532

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết