Cung Đấu

Có 413 truyện

Web truyện - Cửu Cung Tế

Cửu Cung Tế

Tác giả : Hồng Nhận

Chương : 31Full

Lượt xem : 533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ứng Công Án

Ứng Công Án

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Tri Phi Hồ

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 510

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Tác giả : Phong Tăng

Chương : 77Full

Lượt xem : 498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Tác giả : Ngốc Manh Ngốc Manh

Chương : 8/16

Lượt xem : 472

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Tác giả : Vân Túy Vũ

Chương : 48/NA

Lượt xem : 471

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

Tác giả : Ressamee

Chương : 9/NA

Lượt xem : 463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tuyết

Yên Hoa Tuyết

Tác giả : Nhược Thuỷ

Chương : 20Full

Lượt xem : 461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lệ Ngọc

Lệ Ngọc

Tác giả : Lăng Nặc

Chương : 16Full

Lượt xem : 461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Manh Sủng

Manh Sủng

Tác giả : Bố Đinh Lưu Ly

Chương : 57/NA

Lượt xem : 452

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Thế Thịnh Sủng

Loạn Thế Thịnh Sủng

Tác giả : Phi Cô Nương

Chương : 96Full

Lượt xem : 452

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Tác giả : Phong Vân

Chương : 51/NA

Lượt xem : 435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Diễm

Liễm Diễm

Tác giả : Bán Nhật Nhàn

Chương : 25/32

Lượt xem : 425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Ca

Thư Ca

Tác giả : Hải Lý Sa

Chương : 19Full

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 25/NA

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Hoa Một Đời

Phù Hoa Một Đời

Tác giả : Thỏ Thỏ Ngọc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 52/NA

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tác giả : Long Cửu

Chương : 33Full

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Lược

Cung Lược

Tác giả : Vưu Tứ Tỷ

Chương : 129/130

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Thánh Tâm

Độc Sủng Thánh Tâm

Tác giả : Thịnh thế thanh ca

Chương : 97/NA

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Thượng Hoàng

Thái Thượng Hoàng

Tác giả : Hòa Vận

Chương : 66Full

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả : Hoài Thượng

Chương : 112Full

Lượt xem : 369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Tâm

Khóa Tâm

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Nữ Thượng Vị Ký

Cung Nữ Thượng Vị Ký

Tác giả : Dung Quang

Chương : 7/NA

Lượt xem : 363

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưỡng Mang Mang

Lưỡng Mang Mang

Tác giả : Dr·J

Chương : 44Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Tác giả : Phong Thụ

Chương : 14Full

Lượt xem : 357

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Sủng Phi

Thứ Nữ Sủng Phi

Tác giả : Nhất Tiểu Bình Cái

Chương : 72Full

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết