Cung Đấu

Có 390 truyện

Web truyện - Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Tác giả : Lưu Kỳ Kha

Chương : 43/NA

Lượt xem : 574

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Toái Cung Khuynh

Ngọc Toái Cung Khuynh

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Chương : 30Full

Lượt xem : 573

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trắc Phi

Trắc Phi

Tác giả : Hà Lý Thạch Đầu

Chương : 7/NA

Lượt xem : 569

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Sen Nước Chảy

Hoa Sen Nước Chảy

Tác giả : Nạp Lan

Chương : 10Full

Lượt xem : 562

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Tác giả : Khải Tát Nguyệt

Chương : 70Full

Lượt xem : 553

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Tướng Quân Truyền

Phượng Tướng Quân Truyền

Tác giả : Tiểu Yêu Lạc Tử

Chương : 13Full

Lượt xem : 546

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thệ Bất Vi Phi

Thệ Bất Vi Phi

Tác giả : Vân Ngoại Thiên Đô

Chương : 322/323

Lượt xem : 540

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Tác giả : Mion Ty

Chương : 6/NA

Lượt xem : 537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : Mạn Diệu Du Ly

Chương : 25/NA

Lượt xem : 526

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Nói Một Câu

Vương Gia Nói Một Câu

Tác giả : Liên Cảnh

Chương : 13Full

Lượt xem : 524

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

Tác giả : Tiểu Như Song

Chương : 4/NA

Lượt xem : 517

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nô Tài

Nô Tài

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 60/61

Lượt xem : 510

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngắm Một Trời Xuân

Ngắm Một Trời Xuân

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 55Full

Lượt xem : 496

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Tác giả : Thịnh thế thanh ca

Chương : 13/NA

Lượt xem : 489

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Tác giả : Noãn Hà

Chương : 126Full

Lượt xem : 484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Tác giả : A Ly Tiểu Phi

Chương : 14/NA

Lượt xem : 479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

Tác giả : Du Du Tiên

Chương : 34Full

Lượt xem : 463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ứng Công Án

Ứng Công Án

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 451

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Tri Phi Hồ

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 443

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Tuý Phi Thương

Thả Tuý Phi Thương

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 10Full

Lượt xem : 438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tuyết

Yên Hoa Tuyết

Tác giả : Nhược Thuỷ

Chương : 20Full

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Cung Tế

Cửu Cung Tế

Tác giả : Hồng Nhận

Chương : 31Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Tác giả : Vân Túy Vũ

Chương : 48/NA

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Tác giả : Vu Tâm Yên

Chương : 28/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Tác giả : Phong Tăng

Chương : 77Full

Lượt xem : 388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Hoa Một Đời

Phù Hoa Một Đời

Tác giả : Thỏ Thỏ Ngọc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lệ Ngọc

Lệ Ngọc

Tác giả : Lăng Nặc

Chương : 16Full

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết