Cung Đấu

Có 408 truyện

Web truyện - Tướng Quân Vương Phi - Chi Hoa Chúc

Tướng Quân Vương Phi - Chi Hoa Chúc

Tác giả : Lộng Giản

Chương : 14Full

Lượt xem : 729

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Toái Cung Khuynh

Ngọc Toái Cung Khuynh

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Chương : 30Full

Lượt xem : 728

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Thuỷ Hàn

Yên Thuỷ Hàn

Tác giả : Nhược Thuỷ

Chương : 16Full

Lượt xem : 727

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : Mạn Diệu Du Ly

Chương : 25/NA

Lượt xem : 717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Thích Làm Xấu Nữ

Trọng Sinh Thích Làm Xấu Nữ

Tác giả : Lãnh Thiên Tuyết

Chương : 24/NA

Lượt xem : 709

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Tác giả : Hàm Tiểu Ngu

Chương : 83/NA

Lượt xem : 704

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tư Thái Cung Phi

Tư Thái Cung Phi

Tác giả : Thanh Triệt Thấu Minh

Chương : 164/NA

Lượt xem : 704

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Tác giả : Hạ Thị Cẩm Niên

Chương : 15Full

Lượt xem : 695

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túc Mệnh

Túc Mệnh

Tác giả : pingu Phạm Hải

Chương : 19Full

Lượt xem : 675

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Sủng

Hoàng Sủng

Tác giả : Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương : 101/102

Lượt xem : 666

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tống Quỳnh Dao Chi Phượng Loan

Tống Quỳnh Dao Chi Phượng Loan

Tác giả : Thanh Mộng Lưu Ca

Chương : 9/NA

Lượt xem : 649

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Thiếp

Kiều Thiếp

Tác giả : Đông Thi Nương

Chương : 96Full

Lượt xem : 624

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Sen Nước Chảy

Hoa Sen Nước Chảy

Tác giả : Nạp Lan

Chương : 10Full

Lượt xem : 622

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Tác giả : A Ly Tiểu Phi

Chương : 14/NA

Lượt xem : 621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trắc Phi

Trắc Phi

Tác giả : Hà Lý Thạch Đầu

Chương : 7/NA

Lượt xem : 621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Tướng Quân Truyền

Phượng Tướng Quân Truyền

Tác giả : Tiểu Yêu Lạc Tử

Chương : 13Full

Lượt xem : 617

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Nói Một Câu

Vương Gia Nói Một Câu

Tác giả : Liên Cảnh

Chương : 13Full

Lượt xem : 606

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Tác giả : Mion Ty

Chương : 6/NA

Lượt xem : 581

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 55Full

Lượt xem : 577

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

Tác giả : Giải Ngữ

Chương : 66/NA

Lượt xem : 571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nô Tài

Nô Tài

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 60/61

Lượt xem : 570

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngắm Một Trời Xuân

Ngắm Một Trời Xuân

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 566

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

Tác giả : Tiểu Như Song

Chương : 4/NA

Lượt xem : 565

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Tác giả : Vu Tâm Yên

Chương : 29/NA

Lượt xem : 561

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Tác giả : Thịnh thế thanh ca

Chương : 13/NA

Lượt xem : 549

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

Tác giả : Du Du Tiên

Chương : 34Full

Lượt xem : 545

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Tác giả : Noãn Hà

Chương : 126Full

Lượt xem : 544

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giấc Mộng Đế Vương

Giấc Mộng Đế Vương

Tác giả : Cuồng Càng Thêm Cuồng

Chương : 133Full

Lượt xem : 537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Tuý Phi Thương

Thả Tuý Phi Thương

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 10Full

Lượt xem : 529

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết