Cung Đấu

Có 341 truyện

Web truyện - Thả Tuý Phi Thương

Thả Tuý Phi Thương

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 10Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Tác giả : Lưu Kỳ Kha

Chương : 27/NA

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thệ Bất Vi Phi

Thệ Bất Vi Phi

Tác giả : Vân Ngoại Thiên Đô

Chương : 322/323

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Tác giả : Vân Túy Vũ

Chương : 48/NA

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Tri Phi Hồ

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 10Full

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

Tác giả : Du Du Tiên

Chương : 34Full

Lượt xem : 350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ứng Công Án

Ứng Công Án

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Tác giả : Ngốc Manh Ngốc Manh

Chương : 8/16

Lượt xem : 333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Hoa Một Đời

Phù Hoa Một Đời

Tác giả : Thỏ Thỏ Ngọc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Tác giả : A Ly Tiểu Phi

Chương : 14/NA

Lượt xem : 330

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nô Tài

Nô Tài

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 60/61

Lượt xem : 325

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

Tác giả : Ressamee

Chương : 9/NA

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Tác giả : Noãn Hà

Chương : 126Full

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tác giả : Trang Sơ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Vương

Quân Vương

Tác giả : Duật Kiều

Chương : 32Full

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tuyết

Yên Hoa Tuyết

Tác giả : Nhược Thuỷ

Chương : 20Full

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Tâm

Khóa Tâm

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Tác giả : Long Cửu

Chương : 33Full

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Cung Tế

Cửu Cung Tế

Tác giả : Hồng Nhận

Chương : 31Full

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Nữ Thượng Vị Ký

Cung Nữ Thượng Vị Ký

Tác giả : Dung Quang

Chương : 7/NA

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Tác giả : Lãnh Băng Hinh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Ảnh

Thực Ảnh

Tác giả : Nhã Kỷ

Chương : 33Full

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Tác giả : Anh Tuyết Dực

Chương : 83Full

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Tác giả : Phong Thụ

Chương : 14Full

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Lược

Cung Lược

Tác giả : Vưu Tứ Tỷ

Chương : 129/130

Lượt xem : 207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Quốc Đích Phi

Nhiếp Quốc Đích Phi

Tác giả : Ngô Tiếu Tiếu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả : Hoa Nhật Phi

Chương : 3/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Năng Vi Phượng

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả : Nguyệt Danh

Chương : 40/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết