Cổ Đại

Có 3284 truyện

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giết Người App

Giết Người App

Tác giả : Dấu Trừ

Chương : 12Full

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Thanh Đăng

[Thích Cố] Thanh Đăng

Tác giả : Thanh Ngọc

Chương : 8Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi

Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi

Tác giả : Tùy Vũ Nhi An

Chương : 7Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] – Tâm Khóa

[Thích Cố] – Tâm Khóa

Tác giả : Tử Hi

Chương : 27Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Đế Thiên Băng

Nữ Đế Thiên Băng

Tác giả : Xinh xinh213

Chương : 9/NA

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Tác giả : Nguyệt Kỳ Nhi

Chương : 55Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảo Thế - Vũ Diệu

Ảo Thế - Vũ Diệu

Tác giả : Vũ Diệu

Chương : 5Full

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương

Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương

Tác giả : Mộc Hề Nương

Chương : 16Full

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tai Tinh Vương

Tai Tinh Vương

Tác giả : Sầu Thiên Kiếp

Chương : 2/NA

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Tâm

Loạn Tâm

Tác giả : Sa_

Chương : 4/NA

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Vương Gia Chi Sủng - Vương Phi Yêu Nghiệt

Thất Vương Gia Chi Sủng - Vương Phi Yêu Nghiệt

Tác giả : Trịnh Vũ Diệu Anh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Hãn Phi

Phúc Hắc Hãn Phi

Tác giả : Thái Hoa Quân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Chuyên Sủng

Trò Chơi Chuyên Sủng

Tác giả : Tư Hữu Vương Tử

Chương : 17/NA

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 3/10

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả : Nguyên Viện

Chương : 11Full

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Nó À! Em Thật Mạnh Mẽ

Mẹ Nó À! Em Thật Mạnh Mẽ

Tác giả : Yêu Điện Hạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Tác giả : Không Mộng

Chương : 7Full

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Tác giả : Cố Liễu Chi

Chương : 28/NA

Lượt xem : 121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Thế Độc Sủng: Soái Thú, Ôm Một Cái!

Thú Thế Độc Sủng: Soái Thú, Ôm Một Cái!

Tác giả :

Chương : 9/NA

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Tác giả : Lão tử là Pom

Chương : 11/NA

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Tử Dạo Phàm

Tiên Tử Dạo Phàm

Tác giả : Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Chương : 3/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 7/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Tác giả : Ái Huyễn Ái Hạo

Chương : 12Full

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa

Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa

Tác giả : Phi Hoa

Chương : 5Full

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Phương Tiểu Nguyệt

Chương : 15/NA

Lượt xem : 117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Tác giả : Fiona0931

Chương : 12Full

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Tác giả : Bán Tụ Yêu Yêu

Chương : 9/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Tác giả : Đông Phương Ngọc Như Ý

Chương : 37/NA

Lượt xem : 116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Tác giả : Huyết Sắc Bách Hợp

Chương : 10/NA

Lượt xem : 115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết