Cổ Đại

Có 3079 truyện

Web truyện - Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn

Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn

Tác giả : Hoa tuyết

Chương : 1Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 15/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tác giả : Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Tác giả : Mèo Phiêu Lưu

Chương : 177Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Tác giả : Little Butterfly (Leby)

Chương : 23/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Niệm Tương Tư

Nhất Niệm Tương Tư

Tác giả : Lucifer Nguyễn

Chương : 8/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Nhà Trần

Xuyên Không Về Nhà Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 3/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Đào Hoa Khai

[Thích Cố] Đào Hoa Khai

Tác giả : Thanh Ngọc

Chương : 8Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tội Nghiệt Của Ta

Tội Nghiệt Của Ta

Tác giả : Đại Tiên

Chương : 4Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Lạnh Cờ Tàn

Tình Lạnh Cờ Tàn

Tác giả : Nạp Lan Bội Tử

Chương : 4Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viên Viên Khúc

Viên Viên Khúc

Tác giả : Mộng Tam Sinh

Chương : 5Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giấc Mộng Ngàn Năm (Thiên Niên Mộng)

Giấc Mộng Ngàn Năm (Thiên Niên Mộng)

Tác giả : Lạc Mai

Chương : 2Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Hình

Hành Hình

Tác giả : Đoan Trần

Chương : 2Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đan Vu Thưởng Nhân

Đan Vu Thưởng Nhân

Tác giả : Vạn Ngữ

Chương : 10Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Ngân

Lưu Ngân

Tác giả : Truyện Thế Thanh Hiên

Chương : 26Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Tiếu

Tam Tiếu

Tác giả : Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông

Chương : 3/4

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Vương Phi

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Vương Phi

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tú Tài Dục Thượng Binh

Tú Tài Dục Thượng Binh

Tác giả : Hỉ Hí Tây Tịch

Chương : 6Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Tác giả : Tĩnh Lẵng

Chương : 15/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Họa Nữ Xuyên Không: Vạn Sủng Tiểu Thê

Họa Nữ Xuyên Không: Vạn Sủng Tiểu Thê

Tác giả : Mel

Chương : 1/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Lộ

Thần Lộ

Tác giả : Nguyễn Ngọc Long

Chương : 19/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 8Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - An Bội Lê

An Bội Lê

Tác giả : Nguyễn Tiểu Thư

Chương : 5/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Hái Hoa Tặc

Ta Là Hái Hoa Tặc

Tác giả : Thệ Vũ

Chương : 3Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tứ Nguyệt Ngọc Hoàn Hưởng

Tứ Nguyệt Ngọc Hoàn Hưởng

Tác giả : Nguyệt Ly

Chương : 5Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Triều Khởi Nữ Tử

Đường Triều Khởi Nữ Tử

Tác giả : Đồng Ny

Chương : 13Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hồ Ly Của Ta

Tiểu Hồ Ly Của Ta

Tác giả : Lam Lạc Li

Chương : 8Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Phu Nhân

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Tác giả : Huyết Ngọc

Chương : 7/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Sau Của Ngày Sau

Ngày Sau Của Ngày Sau

Tác giả : Kiii

Chương : 3Full

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết