Cổ Đại

Có 2986 truyện

Web truyện - Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch

Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch

Tác giả : Thi Thi

Chương : 3/4

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Tác giả : Akaniji

Chương : 4/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Lại Đã Ở Giấc Chiêm Bao

Gặp Lại Đã Ở Giấc Chiêm Bao

Tác giả : Thẩm Khinh Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia... Vương Phi Bạo Loạn

Vương Gia... Vương Phi Bạo Loạn

Tác giả : LinhSunk1

Chương : 4/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

Tác giả : Lưu Liễm Tử

Chương : 2Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả : Na Chích Hồ Ly

Chương : 36Full

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tác giả : Aiden

Chương : 2/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Ta Ngoảnh Lại

Nơi Ta Ngoảnh Lại

Tác giả : Luvcaca

Chương : 3/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Tác giả : Kinh Đào Hãi Lãng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biết Mấy Tương Tư

Biết Mấy Tương Tư

Tác giả : Huyên Tuyết

Chương : 1/3

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháp Sư Trừ Tà

Pháp Sư Trừ Tà

Tác giả : Stranger

Chương : 3Full

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương - Diêu Cầm

Thương - Diêu Cầm

Tác giả : Diêu Cầm

Chương : 3Full

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt

Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt

Tác giả : Táo Ú

Chương : 7/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Mộng

Cố Mộng

Tác giả : Mạc Mặc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Phận Phù Sinh: Hỏa Duyên Nghịch Gió

Duyên Phận Phù Sinh: Hỏa Duyên Nghịch Gió

Tác giả : LucyKyo

Chương : 4/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tác giả : Mộng Lý Đào Túy

Chương : 32/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thần Hòan Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng

Nữ Thần Hòan Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng

Tác giả : RikaHaruno

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Tác giả : Tô Nhị Khuyết

Chương : 5/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tác giả : Thủy khanh Khanh

Chương : 212/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Tác giả : Nguyệt Lệ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đóa Mạn Đà La Của Cô Dâu Xứ Lâu Lan

Đóa Mạn Đà La Của Cô Dâu Xứ Lâu Lan

Tác giả : Đồng Hoa

Chương : 7Full

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỏa Tịch Hàn Huyết

Hỏa Tịch Hàn Huyết

Tác giả : TiêuDu0685

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Tác giả : Người Vô Danh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Xưa Đế Kinh

Chuyện Xưa Đế Kinh

Tác giả : Bắc Thâm Thâm

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Phù Dung

Kiếp Phù Dung

Tác giả : Băng Tâm Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Tác giả : Bạch Sắc Tàn Điệp

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Tác giả : Thiên Yêu Tiểu Dao Dao

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Oa Phi

Tiểu Oa Phi

Tác giả : K-Miu Linh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết