Cổ Đại

Có 3165 truyện

Web truyện - Tà Y Độc Phi Của Yêu Vương

Tà Y Độc Phi Của Yêu Vương

Tác giả : VyVyL08

Chương : 8/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Chương : 7Full

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta

Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta

Tác giả : Yên Trì

Chương : 9Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Đợi Chờ

[Thích Cố] Đợi Chờ

Tác giả : Thanh Ngọc a

Chương : 7Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Tác giả : NguyetBang22

Chương : 10/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả : Cầu Mộng

Chương : 18Full

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thúy Kiều Ngoại Truyện

Thúy Kiều Ngoại Truyện

Tác giả : Vic303

Chương : 7/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Tác giả : Vương Hà

Chương : 117/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Thiên Tài

Tuyệt Thế Thiên Tài

Tác giả : Bách Giai Nghiên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Tác giả : Lam Cầm

Chương : 10Full

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 18/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Tác giả : Dĩ Cách

Chương : 52/56

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tân Niên Hạ Văn] Quy Ẩn

[Tân Niên Hạ Văn] Quy Ẩn

Tác giả : firefish

Chương : 7Full

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Tác giả : Annie KaLy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

Tác giả : Fiona0931

Chương : 12Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Tác giả : Triệu Kỳ An

Chương : 1/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Tác giả : An Thập Nhất

Chương : 5Full

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Tác giả : Nguyệt Dạ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

Tác giả : Loạn Âm Phiêu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Ngươi Là Điều Tuyệt Vời Nhất

Gặp Ngươi Là Điều Tuyệt Vời Nhất

Tác giả : Summerbreeze

Chương : 5/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Chi Họa Mi

Yên Chi Họa Mi

Tác giả : Y Lộ Kha Nông

Chương : 8Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàn Hồn

Hoàn Hồn

Tác giả : Vô Nhan Sắc

Chương : 6Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Tác giả : Zakuro_Nodame

Chương : 27/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Tác giả : Ái Huyễn Ái Hạo

Chương : 12Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Gia Dược Phổ

Diệp Gia Dược Phổ

Tác giả : Khiêm Thiểu

Chương : 9Full

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Tác giả : Mạc Tần Di

Chương : 12/NA

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Xưa Đế Kinh

Chuyện Xưa Đế Kinh

Tác giả : Bắc Thâm Thâm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Tác giả : Little Butterfly (Leby)

Chương : 23/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Tác giả : Mộc Quỳnh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Nó À! Em Thật Mạnh Mẽ

Mẹ Nó À! Em Thật Mạnh Mẽ

Tác giả : Yêu Điện Hạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết