Cổ Đại

Có 3256 truyện

Web truyện - Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Tác giả : Bát Dạ Tuyết

Chương : 45/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thư Đồng

Thư Đồng

Tác giả : Đào Phù

Chương : 6Full

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

Tác giả : Thothoa8

Chương : 53Full

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả : Một Sợi Nắng

Chương : 5/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Y Hoàng Hậu

Thần Y Hoàng Hậu

Tác giả : Tô Tiểu Noãn

Chương : 13/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Trúc Yêu

Tiểu Trúc Yêu

Tác giả : Mnbvcxz

Chương : 10Full

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Quân Tâm

Khóa Quân Tâm

Tác giả : Ngư Thập Thanh Đồ

Chương : 10Full

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Phi

Độc Sủng Ngốc Phi

Tác giả : Tường Vy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Bổ Hiệp Lữ

Thần Bổ Hiệp Lữ

Tác giả : Nataly Ho

Chương : 12/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả : Cầu Mộng

Chương : 18Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kính Hoa Duyên

Kính Hoa Duyên

Tác giả : Ban Tuyền Sơn Nhân

Chương : 11Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Tác giả : Tương Chí

Chương : 10Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thoái Vị Hoàng Đế

Thoái Vị Hoàng Đế

Tác giả : Quýnh Hoa

Chương : 11Full

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Hồ Khó Cưỡng

Yêu Hồ Khó Cưỡng

Tác giả : Khuyết Danh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Thế Khuynh Ca

Loạn Thế Khuynh Ca

Tác giả : hoatranh

Chương : 60Full

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khất Phu

Khất Phu

Tác giả : Chu Khinh

Chương : 9/10

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đan Nữ

Đan Nữ

Tác giả : Cống Trà

Chương : 31Full

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Vân Công Chúa

Phù Vân Công Chúa

Tác giả : Pan

Chương : 3Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hậu

Đế Hậu

Tác giả : Tô Tiểu Lương

Chương : 16/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếm Linh

Kiếm Linh

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 7Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vệ Linh Phong

Vệ Linh Phong

Tác giả : windisfreedom

Chương : 13Full

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Doãn Mạn

Doãn Mạn

Tác giả : Đường Ninh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tác giả : Giản Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Tác giả : Dĩ Cách

Chương : 52/56

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Tiểu Nương Tử

Độc Sủng Tiểu Nương Tử

Tác giả : Phiêu Miểu

Chương : 20/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giai Nhân Ca

Giai Nhân Ca

Tác giả : NhungSubi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Tác giả : Thủy Gian Bố Oa Oa

Chương : 10Full

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Tác giả : Dung Hàm

Chương : 22/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Tác giả : Hân Hân Hướng Vinh

Chương : 57Full

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết