Cổ Đại

Có 3132 truyện

Web truyện - Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Trọng Sinh Phúc Hắc Nữ Chủ - Thái Tử Gả Cho Ta Đi!

Tác giả : Huyết Ngọc

Chương : 10/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Tác giả : Triệu Kỳ An

Chương : 1/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Tâm

Thất Tâm

Tác giả : Sasura Điệp

Chương : 8/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yên Chi Họa Mi

Yên Chi Họa Mi

Tác giả : Y Lộ Kha Nông

Chương : 8Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Chương : 7Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 18/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Tác giả : Bán Bôi Ôn Thủy

Chương : 23/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Tác giả : Sở Sở

Chương : 95/96

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Nam Chi Toái Mộng

Giang Nam Chi Toái Mộng

Tác giả : Tả Biên Đích Thần

Chương : 8Full

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Tác giả : NguyetBang22

Chương : 10/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thúy Kiều Ngoại Truyện

Thúy Kiều Ngoại Truyện

Tác giả : Vic303

Chương : 7/NA

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nô Gia Không Hoàn Lương

Nô Gia Không Hoàn Lương

Tác giả : Cật Thanh Mai Tương Nha

Chương : 62Full

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Y Độc Phi Của Yêu Vương

Tà Y Độc Phi Của Yêu Vương

Tác giả : VyVyL08

Chương : 8/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Ngươi Là Điều Tuyệt Vời Nhất

Gặp Ngươi Là Điều Tuyệt Vời Nhất

Tác giả : Summerbreeze

Chương : 5/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Tác giả : Trịnh Sảng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Tác giả : Dương Lan Tâm Nhi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Tác giả : Khước Tinh Hy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Tái Thế

Phượng Hoàng Tái Thế

Tác giả : AmiLinh3

Chương : 6/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Tác giả : An Thập Nhất

Chương : 5Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Tác giả : Giai Đường Đường

Chương : 10/NA

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Tác giả : Hân Hân Hướng Vinh

Chương : 57Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Yêu Phi

Thứ Nữ Yêu Phi

Tác giả : Hòa Ngư

Chương : 2/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả : Hạ Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Y Nữ Đế: Vi Phu Thất Sủng Rồi?!

Bạch Y Nữ Đế: Vi Phu Thất Sủng Rồi?!

Tác giả : Bạch Tử Liên

Chương : 32/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 8Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Ngươi… Có Yêu Ta Không?

Tác giả : Hà Sở

Chương : 3Full

Lượt xem : 52

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tâm Ý Thành

Tâm Ý Thành

Tác giả : Võ Anh Thơ

Chương : 12Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả : Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Chương : 75/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

Tác giả : Loạn Âm Phiêu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả : Duyệt Vi

Chương : 93Full

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết