Cổ Đại

Có 3041 truyện

Web truyện - Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn

Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn

Tác giả : Hoa tuyết

Chương : 1Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tác giả : Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Tác giả : Vũ Lam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Chúa Cùng Hoà Thượng

Quận Chúa Cùng Hoà Thượng

Tác giả : Phù Hoa

Chương : 5Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Ko À! Ta Thích!

Xuyên Ko À! Ta Thích!

Tác giả : Chenny Hazy

Chương : 5/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Toái Tiêu

Toái Tiêu

Tác giả : Phong Duy

Chương : 4Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Niệm Tương Tư

Nhất Niệm Tương Tư

Tác giả : Lucifer Nguyễn

Chương : 8/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Tác giả : Lưu Ái Mỹ

Chương : 5Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Tác giả : Trịnh Sảng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

Tác giả : Ái Huyễn Ái Hạo

Chương : 12Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Tác giả : Bán Bôi Ôn Thủy

Chương : 16/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Tác giả : Little Butterfly (Leby)

Chương : 23/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Đào Hoa Khai

[Thích Cố] Đào Hoa Khai

Tác giả : Thanh Ngọc

Chương : 8Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả : Hoài Tố

Chương : 13/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẹ Nó À! Em Thật Mạnh Mẽ

Mẹ Nó À! Em Thật Mạnh Mẽ

Tác giả : Yêu Điện Hạ

Chương : 6Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Hồ Băng

Ngọc Hồ Băng

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 4Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xoay Trái Xoay Phải

Xoay Trái Xoay Phải

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Chương : 3Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trót Yêu

Trót Yêu

Tác giả : Hàn Hạ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

Tác giả : Loạn Âm Phiêu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Hình

Hành Hình

Tác giả : Đoan Trần

Chương : 2Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Vương Phi

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Vương Phi

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Tưởng Môn

Thiên Kim Tưởng Môn

Tác giả : Cống Trà

Chương : 10/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Thanh Đăng

[Thích Cố] Thanh Đăng

Tác giả : Thanh Ngọc

Chương : 8Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viên Viên Khúc

Viên Viên Khúc

Tác giả : Mộng Tam Sinh

Chương : 5Full

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Tác giả : Tĩnh Lẵng

Chương : 15/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Tác giả : Mạc Tần Di

Chương : 12/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Nhà Trần

Xuyên Không Về Nhà Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 3/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Hậu

Đế Hậu

Tác giả : Tô Tiểu Lương

Chương : 15/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hồ Ly Của Ta

Tiểu Hồ Ly Của Ta

Tác giả : Lam Lạc Li

Chương : 8Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Tác giả : Quyết Tuyệt

Chương : 8Full

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết