Cổ Đại

Có 2907 truyện

Web truyện - Hỏa Tịch Hàn Huyết

Hỏa Tịch Hàn Huyết

Tác giả : TiêuDu0685

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảy Kiếp

Bảy Kiếp

Tác giả : Hồng Cửu

Chương : 2Full

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Tác giả : Người Vô Danh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Mộng

Cố Mộng

Tác giả : Mạc Mặc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Tâm Kế

Cung Tâm Kế

Tác giả : Giả Phi Nha

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liên Hoa Tiên Tử

Liên Hoa Tiên Tử

Tác giả : Tâm Tâm

Chương : 9Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Kiếp

Tình Kiếp

Tác giả : Ngọc Vân Trần

Chương : 8Full

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Tác giả : Nguyệt Lệ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Tác giả : AN Viên

Chương : 9/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Tác giả : Mộc Quỳnh

Chương : 7/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Tác giả : Dĩ Cách

Chương : 52/56

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Là Nương Tử Của Ta

Nàng Là Nương Tử Của Ta

Tác giả : Hàn Lục Yên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Phù Dung

Kiếp Phù Dung

Tác giả : Băng Tâm Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Thánh Tâm

Độc Sủng Thánh Tâm

Tác giả : Thịnh thế thanh ca

Chương : 11/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Sinh Như Mộng

Nhân Sinh Như Mộng

Tác giả : Nguyệt Lệ Phong Hoa

Chương : 7/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cầu Nữ

Cầu Nữ

Tác giả : Triệu Hi Chi

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Phi Bị Nguyền Rủa

Hoàng Phi Bị Nguyền Rủa

Tác giả : Trương Du

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Đáng Eo Bái kiến Hoàng Thượng!

Thỏ Đáng Eo Bái kiến Hoàng Thượng!

Tác giả : Nạc Hy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Tác giả : Thiên Yêu Tiểu Dao Dao

Chương : 1/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

Tác giả : Minh Nguyệt Thư sinh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Sắc Nữ Đế

Bản Sắc Nữ Đế

Tác giả : Thiên Hạ Quy Nguyên

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Tác giả : Zakuro_Nodame

Chương : 27/NA

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vượng Phu Kế Phi

Vượng Phu Kế Phi

Tác giả : Dương Quang Tình Tử

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Vương

Cửu Vương

Tác giả : Thập Cửu (Shyn)

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết