Cổ Đại

Có 3044 truyện

Web truyện - Thái Tử Phi Rắc Rối

Thái Tử Phi Rắc Rối

Tác giả : Búp bê Chiqu

Chương : 90Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Tác giả : Tieuyen210

Chương : 3/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Mộng

Túy Mộng

Tác giả : Kat

Chương : 15Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Tâm

Lạc Tâm

Tác giả : Strangers Ex

Chương : 19Full

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Tác giả : Lương Tuyết Băng Nhi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Phế Hậu

Độc Sủng Phế Hậu

Tác giả : NGÔ HẠ CHI

Chương : 12/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lung Linh Tán

Lung Linh Tán

Tác giả : Tiếu Diện Thích Khách

Chương : 9Full

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Tác giả : Dạ Phong Yêu

Chương : 25/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Quá Khứ, Để ........

Trở Về Quá Khứ, Để ........

Tác giả : Dục Tiểu Ân

Chương : 4/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Tác giả : Đường Mật

Chương : 93Full

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lòng Ta Nào Phải Đá

Lòng Ta Nào Phải Đá

Tác giả : Nhàn Ngữ

Chương : 40Full

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Gả Nhầm Cực Sủng Thê

Tướng Công Gả Nhầm Cực Sủng Thê

Tác giả : Mạc Diêu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xạ Phi

Xạ Phi

Tác giả : Toàn Vương

Chương : 41/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Tác giả : Tôn Thử Tiêu Miêu

Chương : 37Full

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Ngọc Tuệ Nhi

[Thích Cố] Ngọc Tuệ Nhi

Tác giả : Ngân Tiên Hồng Lệ

Chương : 28Full

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Tác giả : Ngọc Diệp

Chương : 53/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Nhi Tiểu Vương Phi!

Nhân Nhi Tiểu Vương Phi!

Tác giả : Angely

Chương : 12/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nốt Ruồi Son

Nốt Ruồi Son

Tác giả : Tầng Tử Lan

Chương : 7Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] – Dạ Vị Ương

[Khuynh Càn] – Dạ Vị Ương

Tác giả : Trà Tử

Chương : 9Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Tác giả : Nhật Quang Sinh

Chương : 4Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quả Tử Kì Duyến

Quả Tử Kì Duyến

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 9/10

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 0/9

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạn Hồng Trần

Đoạn Hồng Trần

Tác giả : Nam Kha Ức Mộng

Chương : 8Full

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Thập Điểm Hoa Khai

Chương : 4/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Cung Truyện

Minh Cung Truyện

Tác giả : Trác Phương Nghiên

Chương : 56/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Chiếm Thiều Hoa

Độc Chiếm Thiều Hoa

Tác giả : Cửu Lam

Chương : 16/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Tác giả : Y Truất

Chương : 8/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tấm Cám Nghiệt Duyên Truyện

Tấm Cám Nghiệt Duyên Truyện

Tác giả : Phan Châu Mẫn

Chương : 7Full

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết