Cổ Đại

Có 3165 truyện

Web truyện - Ác Thê Hấp Dẫn

Ác Thê Hấp Dẫn

Tác giả : Truyện Văn Trung Đích Mĩ Thất

Chương : 6/NA

Lượt xem : 176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Say Mê Không Về

Say Mê Không Về

Tác giả : Đông Tẫn Hoan

Chương : 52Full

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Du Thiên Hạ

Mộng Du Thiên Hạ

Tác giả : Lãng Nhược Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Bình Kết Lục

Thanh Bình Kết Lục

Tác giả : Phong Duy

Chương : 17Full

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Trở Về

Chí Tôn Trở Về

Tác giả : Hàn Thiên Thanh

Chương : 30/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áp Chót Bảng Giang Hồ

Áp Chót Bảng Giang Hồ

Tác giả : Yan Nian

Chương : 16/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Tác giả : Puii Pi Dy

Chương : 50/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Tác giả : Nguyễn Văn Thanh Sơn

Chương : 8/NA

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Trộm Cuồng Phi

Thần Trộm Cuồng Phi

Tác giả : Di Hương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Thần Trộm: Phế Vật Thất Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Trộm: Phế Vật Thất Tiểu Thư

Tác giả : Dã Bắc

Chương : 21/NA

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Hậu

Phế Hậu

Tác giả : Kì Anh

Chương : 21Full

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Nhất Hái Hoa Tặc

Đệ Nhất Hái Hoa Tặc

Tác giả : Lục Lạc Nhi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Linh Đồ Phổ

Tiên Linh Đồ Phổ

Tác giả : Vân Cập

Chương : 6/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Tác giả : Y Truất

Chương : 8/NA

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Tác giả : Tôn Thử Tiêu Miêu

Chương : 37Full

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)

Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)

Tác giả : Hàn Y

Chương : 12Full

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Tác giả : Lam Nhụy Nhụy

Chương : 39/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Tử Phi Rắc Rối

Thái Tử Phi Rắc Rối

Tác giả : Búp bê Chiqu

Chương : 90Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Tử Phi Có Một Không Hai

Thái Tử Phi Có Một Không Hai

Tác giả : Khiết Nhi

Chương : 19Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Tác giả : Tửu Hĩ

Chương : 64Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Chi Bá Đạo Hoàng Hậu

Xuyên Không Chi Bá Đạo Hoàng Hậu

Tác giả : LubiLub

Chương : 5/NA

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chi Phận

Chi Phận

Tác giả : đồng sáng

Chương : 4/NA

Lượt xem : 166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

[Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

Tác giả : [email protected]大丽花茶

Chương : 20Full

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả : Thiển Lục

Chương : 258Full

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 12/NA

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ẩn Hình Hoàng Hậu

Ẩn Hình Hoàng Hậu

Tác giả : Nặc Nặc Bảo Bối

Chương : 3/NA

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Trở Thành Đồ Nhi Hay Ái Phi

Xuyên Không Trở Thành Đồ Nhi Hay Ái Phi

Tác giả : Bạch Uyển Tình

Chương : 11/NA

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dược Nữ Hàn Y

Dược Nữ Hàn Y

Tác giả : han fuyu

Chương : 4/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân

Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân

Tác giả : Thâm Lưu Thủy Thiển

Chương : 36/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết