Cổ Đại

Có 3284 truyện

Web truyện - Một kiếp hồng trần

Một kiếp hồng trần

Tác giả : Nhược Mộng

Chương : 8/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Trở Thành Bánh Bao Xấu Xí

Xuyên Qua Trở Thành Bánh Bao Xấu Xí

Tác giả : Vivicanchi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Y Thế Kỷ 21

Thần Y Thế Kỷ 21

Tác giả : K.Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân

[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 20Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Gái Gian Thần

Con Gái Gian Thần

Tác giả : Ngã Tưởng Cật Nhục

Chương : 126/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tác giả : Thạch Đầu

Chương : 105/NA

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả : Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Chương : 75/NA

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngươi Là Người Của Ta

Ngươi Là Người Của Ta

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 12Full

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thám Hoa Giới Giải Trí

Thám Hoa Giới Giải Trí

Tác giả : Khai Vân Chủng Ngọc

Chương : 23/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu

Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu

Tác giả : Ôn Tâm

Chương : 44Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Gia cùng Gia Nô

Thiếu Gia cùng Gia Nô

Tác giả : Mộc Bối

Chương : 10Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả : Kim Dung

Chương : 225Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Đế Vương

Nhà Đế Vương

Tác giả : Lan Hoàng Lê

Chương : 23/30

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngạo Khí Hoàng Phi

Ngạo Khí Hoàng Phi

Tác giả : Tùy Phong Thanh

Chương : 77Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên

Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên

Tác giả : Tịch Quyên

Chương : 4/NA

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Tác giả : Đường Mật

Chương : 93Full

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyên Ương Kết

Uyên Ương Kết

Tác giả : Ngải Ngải

Chương : 5/NA

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Du Thiên Hạ

Mộng Du Thiên Hạ

Tác giả : Lãng Nhược Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Tình Thủy

Tuyệt Tình Thủy

Tác giả : Hughes Crux

Chương : 11Full

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta

Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta

Tác giả : Yên Trì

Chương : 10Full

Lượt xem : 247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiến Công Sủng Phi

Tiến Công Sủng Phi

Tác giả : Thịnh thế thanh ca

Chương : 72/NA

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Tác giả : Lăng Lam Ca

Chương : 159Full

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tự Họa Vô Lai

Tự Họa Vô Lai

Tác giả : Mễ Ái Tư Lạp

Chương : 38/NA

Lượt xem : 246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc nguyệt đãng hoa chi

Lạc nguyệt đãng hoa chi

Tác giả : Chính trực đích tiểu hoàng kê

Chương : 5Full

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cánh Đồng Mộc Anh

Cánh Đồng Mộc Anh

Tác giả : Mai Anh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyên Thảo Nan Vong

Huyên Thảo Nan Vong

Tác giả : Tiêu Tiếu

Chương : 8/NA

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Tác giả : Lãnh Thanh Sam

Chương : 100/NA

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết