Cổ Đại

Có 2989 truyện

Web truyện - Tự Họa Vô Lai

Tự Họa Vô Lai

Tác giả : Mễ Ái Tư Lạp

Chương : 38/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Vương Phi Phúc Hắc

Đại Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : >•< Ú >•<

Chương : 14/NA

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 9/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Du Thiên Hạ

Mộng Du Thiên Hạ

Tác giả : Lãng Nhược Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Ngân

Hồng Ngân

Tác giả : Mạc Doanh

Chương : 3Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Túy Mộng

Túy Mộng

Tác giả : Kat

Chương : 15Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phản Diện Công Lược Kế Trong Kế

Phản Diện Công Lược Kế Trong Kế

Tác giả : Linh Linh Thất

Chương : 42/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trần Chân

Trần Chân

Tác giả : Búp Bê

Chương : 60Full

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Đột Mỹ Nhân

Đường Đột Mỹ Nhân

Tác giả : Phong Khởi Liên Y

Chương : 26Full

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Tác giả : Độc Bộ Vân Tiêu

Chương : 19/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Tác giả : Thiên Thất Bát Nguyệt

Chương : 93Full

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Tác giả : Hồ Miêu

Chương : 69/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế

Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế

Tác giả : Chiêu Nhiên Ca

Chương : 1/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nốt Ruồi Son

Nốt Ruồi Son

Tác giả : Tầng Tử Lan

Chương : 7Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Tác giả : Nhật Quang Sinh

Chương : 4Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly Biết Yêu

Hồ Ly Biết Yêu

Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm

Chương : 10/12

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Phong Trục Nhật

Thanh Phong Trục Nhật

Tác giả : Lam Hề Lạc

Chương : 4Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giả Tiên Nô

Giả Tiên Nô

Tác giả : Lục Quang

Chương : 11Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 0/9

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hóa Điệp

Hóa Điệp

Tác giả : Tích Lâm Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Tác giả : Nhiễm Tịch

Chương : 29/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Cung Giả Đương Sự

Hoàng Cung Giả Đương Sự

Tác giả : Thái Vi Thiên

Chương : 36Full

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Thê Hấp Dẫn

Ác Thê Hấp Dẫn

Tác giả : Truyện Văn Trung Đích Mĩ Thất

Chương : 6/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Tác giả : Tôn Thử Tiêu Miêu

Chương : 37Full

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư

Tác giả : Thập Điểm Hoa Khai

Chương : 4/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

Tác giả : NHƯỢC TUYẾT TAM THIÊN

Chương : 28/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Quá Khứ, Để ........

Trở Về Quá Khứ, Để ........

Tác giả : Dục Tiểu Ân

Chương : 4/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Tác giả : Đường Mật

Chương : 93Full

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết