Cổ Đại

Có 3079 truyện

Web truyện - Tâm Quân Gia Quá Hắc

Tâm Quân Gia Quá Hắc

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 9Full

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tản Văn] Đào Hoa Thác

[Tản Văn] Đào Hoa Thác

Tác giả : Vô Danh

Chương : 1Full

Lượt xem : 169

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Chính Thất

Nhật Ký Chính Thất

Tác giả : Thiếu Tân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Quốc

Phúc Quốc

Tác giả : Hòa Miểu

Chương : 10Full

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa

Công Chúa

Tác giả : La Linh

Chương : 13/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nửa Đời Sau Của Ta

Nửa Đời Sau Của Ta

Tác giả : Ta Không Phải Thiên Sứ Của Ngươi

Chương : 46Full

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhà Đế Vương

Nhà Đế Vương

Tác giả : Lan Hoàng Lê

Chương : 23/30

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương : 53/NA

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Cùng Trò Đùa, Phúc Hắc Tiểu Manh Phi

Phi Cùng Trò Đùa, Phúc Hắc Tiểu Manh Phi

Tác giả : Tiểu Thụ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Hậu

Phế Hậu

Tác giả : Kì Anh

Chương : 21Full

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Tác giả : Diệp Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiệm Vụ Này Thật Sự Rất Khó

Nhiệm Vụ Này Thật Sự Rất Khó

Tác giả : Thanh Nhược

Chương : 33/NA

Lượt xem : 163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hiệp Khách Vương Phi

Hiệp Khách Vương Phi

Tác giả : Hoa Hướng Dương

Chương : 56Full

Lượt xem : 162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Thể Nói

Không Thể Nói

Tác giả : Sơ Vân

Chương : 4Full

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyên Ương Kết

Uyên Ương Kết

Tác giả : Ngải Ngải

Chương : 5/NA

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Tình Dẫn Ái

Dụ Tình Dẫn Ái

Tác giả : Chước Tích (Tương Dĩ)

Chương : 27Full

Lượt xem : 161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?

Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?

Tác giả : Luna Huang

Chương : 3/NA

Lượt xem : 160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Trộm Cuồng Phi

Thần Trộm Cuồng Phi

Tác giả : Di Hương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tang Ca

Tang Ca

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Chương : 4Full

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Tác giả : Beemap

Chương : 24/NA

Lượt xem : 159

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Đạo

Tu Đạo

Tác giả : kameless

Chương : 15Full

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân

[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 20Full

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Linh Đồ Phổ

Tiên Linh Đồ Phổ

Tác giả : Vân Cập

Chương : 6/NA

Lượt xem : 158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Sinh Mộng Cảnh

Tam Sinh Mộng Cảnh

Tác giả : Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Là Vương Phi

Chỉ Là Vương Phi

Tác giả : Khuyết Dung Tỷ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Trắng Và Đen

Thế Giới Trắng Và Đen

Tác giả : Phong Ca

Chương : 2/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Manh Tiểu Tử

Lưu Manh Tiểu Tử

Tác giả : Tiểu Linh Dương

Chương : 21Full

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Phi Của Thuận Đế

Sủng Phi Của Thuận Đế

Tác giả : habangbang1023

Chương : 52/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Lên Tận Trời

Sủng Lên Tận Trời

Tác giả : Bach_Son_Trang

Chương : 15/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết