Cổ Đại

Có 2629 truyện

Web truyện - Xuyên Về Ai Cập Cổ Đại 3000 Năm

Xuyên Về Ai Cập Cổ Đại 3000 Năm

Tác giả : Thư sơn áp lực đại

Chương : 4/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Ko À! Ta Thích!

Xuyên Ko À! Ta Thích!

Tác giả : Chenny Hazy

Chương : 5/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Sinh Tam Thế Đạo Vãn Tình Thiên

Tam Sinh Tam Thế Đạo Vãn Tình Thiên

Tác giả : Cậu Bảy Phi Tặc

Chương : 1/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Ngộ Chi Duyên

Tương Ngộ Chi Duyên

Tác giả : Thiên Đế Ngọc

Chương : 14/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Ai Nha, Ta Không Cố Ý!

Tác giả : LinhNana

Chương : 1/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Tác giả : Khước Tinh Hy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi

Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi

Tác giả : Tích Hòa

Chương : 4Full

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Tâm

Loạn Tâm

Tác giả : Sa_

Chương : 4/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tác giả : Bích Loa Xuân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Nam Chi Toái Mộng

Giang Nam Chi Toái Mộng

Tác giả : Tả Biên Đích Thần

Chương : 8Full

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả : Một Sợi Nắng

Chương : 5/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Chương : 6/7

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Tác giả : Lộng Nguyệt

Chương : 1/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Trở về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Tác giả : tieutam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Nam Chi Tịch Nhan

Giang Nam Chi Tịch Nhan

Tác giả : Tả Biên Đích Thần

Chương : 6Full

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Phế Hậu

Độc Sủng Phế Hậu

Tác giả : NGÔ HẠ CHI

Chương : 12/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Nương Tử, Ta Không Phục!!!

Tác giả : Trịnh Sảng

Chương : 5/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Vương Phi

Cực Phẩm Vương Phi

Tác giả : Chu Vỹ Hồ

Chương : 5/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Tác giả : Mạn Châu Sa La

Chương : 1/NA

Lượt xem : 14

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

Tác giả : Giải Ngữ

Chương : 5/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Thế Độc Sủng: Soái Thú, Ôm Một Cái!

Thú Thế Độc Sủng: Soái Thú, Ôm Một Cái!

Tác giả :

Chương : 3/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 1/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Người Con Gái Nam Xương Phiên Bản Học Sinh Xuyên Không

Chuyện Người Con Gái Nam Xương Phiên Bản Học Sinh Xuyên Không

Tác giả : Tiểu Tư Hạ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Nhà Trần

Xuyên Không Về Nhà Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 3/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Trung Đại Ta Yêu Chàng

Trở Về Trung Đại Ta Yêu Chàng

Tác giả : Jolie Ahna

Chương : 3/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 4Full

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Dạ Chiêu Tâm

Nhất Dạ Chiêu Tâm

Tác giả : zieny

Chương : 7/NA

Lượt xem : 11

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Di CP

Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Di CP

Tác giả : Tiêu Khinh Tùng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mười Năm Về Sau

Mười Năm Về Sau

Tác giả : Cử Kỳ Vô Hối

Chương : 3Full

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thế Hồ Ngôn

Tam Thế Hồ Ngôn

Tác giả : Vu Tâm Yên

Chương : 8/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết