Cổ Đại

Có 3214 truyện

Web truyện - Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Tác giả : Thất Lý

Chương : 10Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Lên Tận Trời

Sủng Lên Tận Trời

Tác giả : Bach_Son_Trang

Chương : 15/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Trì Liên Hoa

Tử Trì Liên Hoa

Tác giả : Biên Tưởng

Chương : 10Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Vương Sủng Phi

Tam Vương Sủng Phi

Tác giả : Nguyệt Nha Bình

Chương : 2/NA

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cơn Gió Cuốn Em Đi, Để Tinh Yêu Ở Lại

Cơn Gió Cuốn Em Đi, Để Tinh Yêu Ở Lại

Tác giả : Miu Kun

Chương : 5/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Vị Chỉ Là Hư Vô

Hậu Vị Chỉ Là Hư Vô

Tác giả : Lạc Tà

Chương : 1/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Chúa Lạnh Lùng

Quận Chúa Lạnh Lùng

Tác giả : Hoàng Bắc Nguyệt

Chương : 11/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dụ Tình Dẫn Ái

Dụ Tình Dẫn Ái

Tác giả : Chước Tích (Tương Dĩ)

Chương : 27Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Tác giả : Tố Y Độ Giang

Chương : 37/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đốc Chủ Có Lệnh

Đốc Chủ Có Lệnh

Tác giả : Mặc Nhiên Hồi Thủ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Tác giả : Độc Bộ Vân Tiêu

Chương : 19/NA

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Trở Thành Bánh Bao Xấu Xí

Xuyên Qua Trở Thành Bánh Bao Xấu Xí

Tác giả : Vivicanchi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 249

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỉ Ngạn Hoa Yêu

Bỉ Ngạn Hoa Yêu

Tác giả : Bối Tâm

Chương : 3Full

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Cung Ở Đây

Bản Cung Ở Đây

Tác giả : Khuynh Uyển 168

Chương : 5/NA

Lượt xem : 245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa

Công Chúa

Tác giả : La Linh

Chương : 15/NA

Lượt xem : 243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Tác giả : AN Viên

Chương : 35/NA

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Tác giả : Puii Pi Dy

Chương : 54Full

Lượt xem : 242

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Hành Linh

Độc Hành Linh

Tác giả : Tịnh Yên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Hậu Mafia

Vương Hậu Mafia

Tác giả : ngân hà

Chương : 6/NA

Lượt xem : 241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Tác giả : Phuongkimchi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Tác giả : Thương Minh Thủy

Chương : 8/NA

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Y Thế Kỷ 21

Thần Y Thế Kỷ 21

Tác giả : K.Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Trần

Tà Trần

Tác giả : Tàng Ảnh

Chương : 11Full

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Chí Tôn

Thiên Hạ Chí Tôn

Tác giả : Hành Thiên Hạ

Chương : 120/NA

Lượt xem : 238

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Tác giả : Thiên Kim Phiến

Chương : 4/NA

Lượt xem : 236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 15/NA

Lượt xem : 235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tác giả : Thanh Thuần Nam Đại Học Sinh

Chương : 5Full

Lượt xem : 234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết