Cổ Đại

Có 3077 truyện

Web truyện - Vương Hậu Mafia

Vương Hậu Mafia

Tác giả : ngân hà

Chương : 6/NA

Lượt xem : 196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Vạn Phong

Cửu Vạn Phong

Tác giả : Hứa Duy Hạ

Chương : 58/59

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cánh Đồng Mộc Anh

Cánh Đồng Mộc Anh

Tác giả : Mai Anh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Tác giả : Thất Lý

Chương : 10Full

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Tác giả : Diệp Như Thư Nguyệt

Chương : 14/NA

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Giới Thiên Sứ

Ma Giới Thiên Sứ

Tác giả : Bùi Lễ

Chương : 11Full

Lượt xem : 192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Vương Phi Phúc Hắc

Đại Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : >•< Ú >•<

Chương : 14/NA

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)

Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)

Tác giả : Vũ Vũ

Chương : 25Full

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc nguyệt đãng hoa chi

Lạc nguyệt đãng hoa chi

Tác giả : Chính trực đích tiểu hoàng kê

Chương : 5Full

Lượt xem : 190

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Chí Dị Huyền Nghi Chi: Hồng Y

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 7Full

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Cung Ở Đây

Bản Cung Ở Đây

Tác giả : Khuynh Uyển 168

Chương : 5/NA

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 18Full

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bàng Sách] Tích Niên Hoán

[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Tác giả : Ngân Sắc Hải

Chương : 52Full

Lượt xem : 189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Tác giả : Phuongkimchi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Chúa Lạnh Lùng

Quận Chúa Lạnh Lùng

Tác giả : Hoàng Bắc Nguyệt

Chương : 11/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 15/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lĩnh Nam Ký

Lĩnh Nam Ký

Tác giả : Phong Du Tùng Lâm

Chương : 87/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dã Đồng

Dã Đồng

Tác giả : Lâm Diên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Trần

Tà Trần

Tác giả : Tàng Ảnh

Chương : 11Full

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Tác giả : Ngọc Lan

Chương : 31Full

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Tác giả : Nhiễm Tịch

Chương : 34/NA

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Y Thế Kỷ 21

Thần Y Thế Kỷ 21

Tác giả : K.Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Là Tiểu Ác Ma

Vương Phi Là Tiểu Ác Ma

Tác giả : Nguyên Candy

Chương : 16/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Hành Linh

Độc Hành Linh

Tác giả : Tịnh Yên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vượt Ngại Thân Phận

Vượt Ngại Thân Phận

Tác giả : Linh Pu

Chương : 7/NA

Lượt xem : 182

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - San Ô Độc

San Ô Độc

Tác giả : Phác Tiểu Ni

Chương : 17/NA

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Thụ Dạy Dỗ Hằng Ngày

Mỹ Nhân Thụ Dạy Dỗ Hằng Ngày

Tác giả : Mê Mê Mê

Chương : 6Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 32/NA

Lượt xem : 180

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyên Thảo Nan Vong

Huyên Thảo Nan Vong

Tác giả : Tiêu Tiếu

Chương : 8/NA

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

Tác giả : Thiên Nhất

Chương : 7/15

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết