Cổ Đại

Có 3210 truyện

Web truyện - Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Tác giả : Diễm Tuyết Tuyết

Chương : 48Full

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ách Thê

Ách Thê

Tác giả : Thiên Sứ J

Chương : 40/43

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hán Thủy Đan Ưng

Hán Thủy Đan Ưng

Tác giả : Tiêu

Chương : 6Full

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Tác giả : Miêu Tiểu Manh

Chương : 149/NA

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Ta Yêu Người . . .

Sư Phụ Ta Yêu Người . . .

Tác giả : Khả Anh Đỗ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Gian Kỳ Mộng

Nhân Gian Kỳ Mộng

Tác giả : Tịch Dương

Chương : 10/NA

Lượt xem : 298

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Tâm

Lạc Tâm

Tác giả : Strangers Ex

Chương : 19Full

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Công Kỳ Án

Lưu Công Kỳ Án

Tác giả : Ông Văn Tùng

Chương : 144Full

Lượt xem : 297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Tác giả : Umio

Chương : 3/NA

Lượt xem : 296

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)

Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)

Tác giả : Vũ Vũ

Chương : 25Full

Lượt xem : 295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan

Tác giả : Lăng Báo Tư

Chương : 10Full

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?

Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?

Tác giả : Luna Huang

Chương : 111Full

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Tác giả : Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 292

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẻm Ngô Đồng

Hẻm Ngô Đồng

Tác giả : Thiên Hỉ

Chương : 7Full

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Tác giả : Vũ Nhiễm Nhiễm

Chương : 72/NA

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thế Quyền Mưu, Tuyệt Sắc Tiểu Vương Phi

Khuynh Thế Quyền Mưu, Tuyệt Sắc Tiểu Vương Phi

Tác giả : Mộ Vũ Lâm

Chương : 2/NA

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Sắc Yên Chi

Thủy Sắc Yên Chi

Tác giả : Nhạc Tiểu Mễ

Chương : 7Full

Lượt xem : 290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Nobita

Thần Nobita

Tác giả : Linh95

Chương : 149/NA

Lượt xem : 289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

Tác giả : Lan San Lưu Túy

Chương : 9/NA

Lượt xem : 288

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tác giả : Phi Tuyết

Chương : 8/NA

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Yêu

Hồ Yêu

Tác giả : Trần Trần

Chương : 3/NA

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Vương Phi Phúc Hắc

Đại Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : >•< Ú >•<

Chương : 14/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cái Gọi Là Giáo Chủ

Cái Gọi Là Giáo Chủ

Tác giả : Mộ Anh

Chương : 4Full

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thứ Phụ

Nữ Thứ Phụ

Tác giả : Lục Lạc Nhi

Chương : 57/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Tác giả : Beemap

Chương : 28/NA

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

Tác giả : Cô Tịch

Chương : 18Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Tác giả : Mị Ngữ Giả

Chương : 6Full

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nửa Đời Sau Của Ta

Nửa Đời Sau Của Ta

Tác giả : Ta Không Phải Thiên Sứ Của Ngươi

Chương : 46Full

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nha Đầu Rảnh Rỗi

Nha Đầu Rảnh Rỗi

Tác giả : Cư Tiểu Diệc

Chương : 6Full

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Tác giả : Ngọc Lan

Chương : 31Full

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết