Cổ Đại

Có 2913 truyện

Web truyện - Diệu Cốt Sinh Hương

Diệu Cốt Sinh Hương

Tác giả : Ca Sơ

Chương : 33/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Trùng Sinh Chi Nhất Thế Hoan

Tác giả : Tạ Vong Xuyên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Lâu Mộng

Hồng Lâu Mộng

Tác giả : Tào Tuyết Cần

Chương : 120Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Thể Thiếu Nàng

Ta Không Thể Thiếu Nàng

Tác giả : Linh Tuyết

Chương : 5/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưu Manh Tiểu Tử

Lưu Manh Tiểu Tử

Tác giả : Tiểu Linh Dương

Chương : 21Full

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Tác giả : Diệp Như Thư Nguyệt

Chương : 14/NA

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Tác giả : Nạp Lan Mặc

Chương : 82/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Chi Bá Đạo Hoàng Hậu

Xuyên Không Chi Bá Đạo Hoàng Hậu

Tác giả : LubiLub

Chương : 5/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Theo Ngàn Năm Chờ Đợi

Theo Ngàn Năm Chờ Đợi

Tác giả : Muun Muun

Chương : 6Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Tác giả : Vân Nhất Nhất

Chương : 12/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Tác giả : Dạ Liễm Hàn

Chương : 63Full

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tác giả : Bích Loa Xuân

Chương : 25/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tô Thiên Hạ

Tô Thiên Hạ

Tác giả : Túy Vũ Cuồng Ca

Chương : 5/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Tác giả : Đào Giai Nhân

Chương : 79/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nốt Ruồi Son

Nốt Ruồi Son

Tác giả : Tầng Tử Lan

Chương : 7Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Tác giả : Nhật Quang Sinh

Chương : 4Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Uyên Ương Kết

Uyên Ương Kết

Tác giả : Ngải Ngải

Chương : 5/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Tác giả : Mèo Phiêu Lưu

Chương : 177Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

Tác giả : Đại Phong Quát Quá

Chương : 0/9

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Không Chịu Ngồi Yên Trong Phòng

Trượng Phu Không Chịu Ngồi Yên Trong Phòng

Tác giả : Hạ Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

Tác giả : Cô Tịch

Chương : 18Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Tẩu, Ta Yêu Tẩu!

Đại Tẩu, Ta Yêu Tẩu!

Tác giả : Linh Anh Nấm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Tác giả : Thiên Hạ Vô Bệnh

Chương : 89Full

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Du Thiên Hạ

Mộng Du Thiên Hạ

Tác giả : Lãng Nhược Y

Chương : 7/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Tác giả : H M

Chương : 9/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tác giả : Thanh Thuần Nam Đại Học Sinh

Chương : 5Full

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lại Một Mùa Hoa

Lại Một Mùa Hoa

Tác giả : Tieulinhmieu98

Chương : 6/8

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Thiếp

Kiều Thiếp

Tác giả : Đông Thi Nương

Chương : 83/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết