Cổ Đại

Có 3284 truyện

Web truyện - Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Tác giả : Diệp Như Thư Nguyệt

Chương : 14/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Chàng Từng Phụ Ta

Vì Chàng Từng Phụ Ta

Tác giả : Chạng Vạng

Chương : 62Full

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Cung Giả Đương Sự

Hoàng Cung Giả Đương Sự

Tác giả : Thái Vi Thiên

Chương : 36Full

Lượt xem : 395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Yêu Thú Này Ta Muốn

Con Yêu Thú Này Ta Muốn

Tác giả : Quân Tuyết Trần

Chương : 7Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vớt Trăng Đáy Nước

Vớt Trăng Đáy Nước

Tác giả : đồng sáng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Tác giả : Nhung Y

Chương : 131/NA

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Mặc

Long Mặc

Tác giả : Củ Nhược Củ Nhược

Chương : 10Full

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Ngũ

Cửu Ngũ

Tác giả : Hắc Đê U

Chương : 62/NA

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Cung Truyện

Minh Cung Truyện

Tác giả : Trác Phương Nghiên

Chương : 66/NA

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Tâm

Khóa Tâm

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Sở Sở Hệ Liệt] – Yêu Ma

[Sở Sở Hệ Liệt] – Yêu Ma

Tác giả : Hiên Viên Huyền

Chương : 12Full

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Tác giả : Violet Nguyễn

Chương : 68/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Tác giả : Diễm Tuyết Tuyết

Chương : 48Full

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Tác giả : Tần Ca

Chương : 9/NA

Lượt xem : 390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Lấy Vợ

Vương Gia Lấy Vợ

Tác giả : Trạm Lộ

Chương : 14Full

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Tác giả : Ảm Dạ Nguyệt

Chương : 23Full

Lượt xem : 387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tình Nan Tuyệt

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 10Full

Lượt xem : 387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Triều Anh Sống Lại

Lâm Triều Anh Sống Lại

Tác giả : Hiên Viên Tử Mạch

Chương : 11/NA

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phật Tâm Hồng Nhan

Phật Tâm Hồng Nhan

Tác giả : Giang Nam

Chương : 5Full

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Hạ Chí Tôn

Thiên Hạ Chí Tôn

Tác giả : Hành Thiên Hạ

Chương : 120/NA

Lượt xem : 386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Muốn Ngủ Cùng Ngươi

Ta Muốn Ngủ Cùng Ngươi

Tác giả : mijia

Chương : 3Full

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tác giả : PhuongAnh2000

Chương : 5/NA

Lượt xem : 383

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Vạn Phong

Cửu Vạn Phong

Tác giả : Hứa Duy Hạ

Chương : 58/59

Lượt xem : 379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Tác giả : Chu Nữ

Chương : 55Full

Lượt xem : 378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Tác giả : Lãnh Băng Hinh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 20/25

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xạ Phi

Xạ Phi

Tác giả : Toàn Vương

Chương : 41/NA

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ

Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ

Tác giả : Thụ Chi Dĩ Tang

Chương : 24Full

Lượt xem : 374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Triều

Ái Triều

Tác giả : Kami

Chương : 7/NA

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết