Cổ Đại

Có 3165 truyện

Web truyện - Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Tác giả : Diễm Tuyết Tuyết

Chương : 48Full

Lượt xem : 280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phỉ Hoạn

Phỉ Hoạn

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Chương : 25Full

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyên Thủy Chiến Ký

Nguyên Thủy Chiến Ký

Tác giả : Trần Từ Lại Điều

Chương : 65/NA

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Tác giả : Umio

Chương : 3/NA

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

Tác giả : Phong Lộng

Chương : 20/25

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Tác giả : Mymy2018

Chương : 206/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 11Full

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Tác giả : Mạch Hương Sắt

Chương : 36/NA

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Gả Thiên Kim

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách

Chương : 28/NA

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhưng Mà Ta Rất Ôn Nhu

Nhưng Mà Ta Rất Ôn Nhu

Tác giả : Nhất Mai Xoa Cụ

Chương : 11Full

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tác giả : Phi Tuyết

Chương : 8/NA

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Sắc Yên Chi

Thủy Sắc Yên Chi

Tác giả : Nhạc Tiểu Mễ

Chương : 7Full

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hán Thủy Đan Ưng

Hán Thủy Đan Ưng

Tác giả : Tiêu

Chương : 6Full

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Ta Yêu Người . . .

Sư Phụ Ta Yêu Người . . .

Tác giả : Khả Anh Đỗ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Tâm

Lạc Tâm

Tác giả : Strangers Ex

Chương : 19Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Nô

Hổ Nô

Tác giả : Tiểu Thập Tứ

Chương : 10Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẻm Ngô Đồng

Hẻm Ngô Đồng

Tác giả : Thiên Hỉ

Chương : 7Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Y Loạn Thế (Loạn Thế Hồng Dạ Tử)

Hồng Y Loạn Thế (Loạn Thế Hồng Dạ Tử)

Tác giả : Sen Xanh

Chương : 16/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bí Mật Xuyên Qua

Bí Mật Xuyên Qua

Tác giả : Phan

Chương : 25/NA

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xạ Phi

Xạ Phi

Tác giả : Toàn Vương

Chương : 41/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ách Thê

Ách Thê

Tác giả : Thiên Sứ J

Chương : 40/43

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Yêu

Hồ Yêu

Tác giả : Trần Trần

Chương : 3/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nha Đầu Rảnh Rỗi

Nha Đầu Rảnh Rỗi

Tác giả : Cư Tiểu Diệc

Chương : 6Full

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Gian Kỳ Mộng

Nhân Gian Kỳ Mộng

Tác giả : Tịch Dương

Chương : 10/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Tác giả : Fox

Chương : 78Full

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Tác giả : Mị Ngữ Giả

Chương : 6Full

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái APP

Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái APP

Tác giả : Đường Châu

Chương : 173Full

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cái Gọi Là Giáo Chủ

Cái Gọi Là Giáo Chủ

Tác giả : Mộ Anh

Chương : 4Full

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

Tác giả : Lan San Lưu Túy

Chương : 9/NA

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Dâu Dương Gia Tướng

Nàng Dâu Dương Gia Tướng

Tác giả : Tiếu A

Chương : 2/NA

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết