Cổ Đại

Có 3131 truyện

Web truyện - Mặc Sinh

Mặc Sinh

Tác giả : Krisenfest

Chương : 29Full

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lĩnh Nam Ký

Lĩnh Nam Ký

Tác giả : Phong Du Tùng Lâm

Chương : 92/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Tác giả : Vũ Nhiễm Nhiễm

Chương : 72/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Trạng Nguyên

Kiếp Trạng Nguyên

Tác giả : Đông Trùng

Chương : 42Full

Lượt xem : 283

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả : Mặc Linh

Chương : 89/NA

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Tác giả : Phong Lưu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sương Khói Giai Nhân

Sương Khói Giai Nhân

Tác giả : Du Du Nhàn Nhàn

Chương : 10Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Tác giả : Thiên Hạ Vô Bệnh

Chương : 89Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trần Chân

Trần Chân

Tác giả : Búp Bê

Chương : 60Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Cầu Bình An

Chỉ Cầu Bình An

Tác giả : Read Sakura

Chương : 4/NA

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Trần Nhất Mộng

Hồng Trần Nhất Mộng

Tác giả : Nam Trang

Chương : 6Full

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Kì Cục Truyện

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Tác giả : Thiên Hoa Ngọc Tâm

Chương : 30/NA

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Nam Chi Phong Nhan

Giang Nam Chi Phong Nhan

Tác giả : Tả Biên Đích Thần

Chương : 7Full

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãng Tử Khuynh Quốc

Lãng Tử Khuynh Quốc

Tác giả : La Ngọc Quân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thế Quyền Mưu, Tuyệt Sắc Tiểu Vương Phi

Khuynh Thế Quyền Mưu, Tuyệt Sắc Tiểu Vương Phi

Tác giả : Mộ Vũ Lâm

Chương : 2/NA

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Tác giả : Thù Mặc

Chương : 69Full

Lượt xem : 275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Tác giả : Violet Nguyễn

Chương : 64/NA

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngạn Thiếu Gia Cưng Chiều Nương Tử Ngút Trời

Ngạn Thiếu Gia Cưng Chiều Nương Tử Ngút Trời

Tác giả : Di Tử Tuyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Tác giả : Nhiễm Tịch

Chương : 37/NA

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệu Cốt Sinh Hương

Diệu Cốt Sinh Hương

Tác giả : Ca Sơ

Chương : 35/NA

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngược Ái

Ngược Ái

Tác giả : Ngạn Thiến

Chương : 287/331

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Chàng Từng Phụ Ta

Vì Chàng Từng Phụ Ta

Tác giả : Chạng Vạng

Chương : 62Full

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ

Tác giả : Thanh Ninh

Chương : 26Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Thiên Tài

Vương Phi Thiên Tài

Tác giả : Đinh Mộc Vân

Chương : 35/NA

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 7 Ngày – Thất thiên

7 Ngày – Thất thiên

Tác giả : CXS

Chương : 7Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Tác giả : Mục Đan Phong

Chương : 74/NA

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Tác giả : Xích Mộc Dữ Hoa Hoàng

Chương : 10Full

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Tác giả : Umio

Chương : 3/NA

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Mặc

Long Mặc

Tác giả : Củ Nhược Củ Nhược

Chương : 10Full

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết