Cổ Đại

Có 3260 truyện

Web truyện - Trường Mệnh Nữ

Trường Mệnh Nữ

Tác giả : Hắc Nhan

Chương : 10Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn

Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn

Tác giả : Trần Thế Công Chủ

Chương : 14Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Tác giả : Mộc Vũ Linh Âm

Chương : 10Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Không Ngồi Yên Trong Phòng

Trượng Phu Không Ngồi Yên Trong Phòng

Tác giả : Hạ Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Tác giả : Miêu Tiểu Manh

Chương : 156/NA

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Tác giả : ZinnZoey

Chương : 15/NA

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả : Vũ Nhi Phiêu

Chương : 96Full

Lượt xem : 404

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Tiểu Tiên Ngốc Nghếch

Cưng Chiều Tiểu Tiên Ngốc Nghếch

Tác giả : Thư Trung Tầm Trữ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Du Nữ Quan

Tương Du Nữ Quan

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 70Full

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tác giả : Bích Loa Xuân

Chương : 45/NA

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Tác giả : An Vy

Chương : 47/43

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả : Tâm Sủng

Chương : 28Full

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Đột Mỹ Nhân

Đường Đột Mỹ Nhân

Tác giả : Phong Khởi Liên Y

Chương : 26Full

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Tác giả : Fox

Chương : 78Full

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Nobita

Thần Nobita

Tác giả : Linh95

Chương : 149/NA

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Tử Cũng Xưng Thần

Thái Tử Cũng Xưng Thần

Tác giả : Lưu Phong

Chương : 9Full

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nở Nụ Cười Chào Băng Giá

Nở Nụ Cười Chào Băng Giá

Tác giả : Nhược sensua

Chương : 4/NA

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Tác giả : Tô Tam

Chương : 25/NA

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thề Ước Đỗ Quyên

Thề Ước Đỗ Quyên

Tác giả : Sương

Chương : 8/NA

Lượt xem : 397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả : Tần Phương Ngọc

Chương : 10Full

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đích Gả Thiên Kim

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách

Chương : 28/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : HanhLuin

Chương : 37/NA

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái APP

Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái APP

Tác giả : Đường Châu

Chương : 173Full

Lượt xem : 396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Tác giả : Dạ Liễm Hàn

Chương : 63Full

Lượt xem : 395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tác giả : Vi Nhĩ Xuyên Cao Cân Hài

Chương : 6/NA

Lượt xem : 395

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Thật Ư?

Sự Thật Ư?

Tác giả : Tiểu Đầu To

Chương : 9/NA

Lượt xem : 393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Vu Thương

[Thích Cố] Vu Thương

Tác giả : Khấp Tích

Chương : 11/NA

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Gia Luyện Công Ký

Lão Gia Luyện Công Ký

Tác giả : Diễm Tuyết Tuyết

Chương : 25Full

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Tác giả : Đại Hành Hình Hạ Cầu Khẩn

Chương : 4/NA

Lượt xem : 392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vớt Trăng Đáy Nước

Vớt Trăng Đáy Nước

Tác giả : đồng sáng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết