Cổ Đại

Có 3077 truyện

Web truyện - Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Tác giả : Ảm Dạ Nguyệt

Chương : 23Full

Lượt xem : 285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thụy Khuyết Tình Sự

Thụy Khuyết Tình Sự

Tác giả : ERUST

Chương : 12Full

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đôi Nhạn Quay Về

Đôi Nhạn Quay Về

Tác giả : Minh Nguyệt Đang

Chương : 58/NA

Lượt xem : 284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 74Full

Lượt xem : 282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Tác giả : Phong Lưu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Đầu Này Có Chút Manh

Ma Đầu Này Có Chút Manh

Tác giả : Cẩm Chanh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Tác giả : Phong Vân

Chương : 46/NA

Lượt xem : 278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thành Linh Nữ

Khuynh Thành Linh Nữ

Tác giả : Nguyệt Tàng

Chương : 61/NA

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế

Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế

Tác giả : Huyết Nguyệt Băng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Vương Đón Dâu

Hồ Vương Đón Dâu

Tác giả : Chu Sa Tà

Chương : 33Full

Lượt xem : 276

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Triều Anh Sống Lại

Lâm Triều Anh Sống Lại

Tác giả : Hiên Viên Tử Mạch

Chương : 11/NA

Lượt xem : 274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãng Tử Khuynh Quốc

Lãng Tử Khuynh Quốc

Tác giả : La Ngọc Quân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mặc Sinh

Mặc Sinh

Tác giả : Krisenfest

Chương : 29Full

Lượt xem : 272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Túy

Thanh Mai Túy

Tác giả : Đông Tiểu Thụ

Chương : 4Full

Lượt xem : 271

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Trần Nhất Mộng

Hồng Trần Nhất Mộng

Tác giả : Nam Trang

Chương : 6Full

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Thật Ư?

Sự Thật Ư?

Tác giả : Tiểu Đầu To

Chương : 9/NA

Lượt xem : 269

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngạn Thiếu Gia Cưng Chiều Nương Tử Ngút Trời

Ngạn Thiếu Gia Cưng Chiều Nương Tử Ngút Trời

Tác giả : Di Tử Tuyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thế Quyền Mưu, Tuyệt Sắc Tiểu Vương Phi

Khuynh Thế Quyền Mưu, Tuyệt Sắc Tiểu Vương Phi

Tác giả : Mộ Vũ Lâm

Chương : 2/NA

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sương Khói Giai Nhân

Sương Khói Giai Nhân

Tác giả : Du Du Nhàn Nhàn

Chương : 10Full

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)

Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)

Tác giả : Cố Nhiễm Cẩm

Chương : 95/NA

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Trạng Nguyên

Kiếp Trạng Nguyên

Tác giả : Đông Trùng

Chương : 42Full

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Nam Chi Phong Nhan

Giang Nam Chi Phong Nhan

Tác giả : Tả Biên Đích Thần

Chương : 7Full

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Tác giả : Mị Ngữ Giả

Chương : 6Full

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Yêu Thú Này Ta Muốn

Con Yêu Thú Này Ta Muốn

Tác giả : Quân Tuyết Trần

Chương : 7Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Dâu Dương Gia Tướng

Nàng Dâu Dương Gia Tướng

Tác giả : Tiếu A

Chương : 2/NA

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Cầu Bình An

Chỉ Cầu Bình An

Tác giả : Read Sakura

Chương : 4/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Kì Cục Truyện

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Tác giả : Thiên Hoa Ngọc Tâm

Chương : 30/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ân, Không Sao Cả

Ân, Không Sao Cả

Tác giả : Bò Cạp Ôn Nhu

Chương : 3Full

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu! Nàng Đừng Quậy Nữa

Hoàng Hậu! Nàng Đừng Quậy Nữa

Tác giả : Băng Băng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Tác giả : Mộng Hóa Yên

Chương : 19Full

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết