Cổ Đại

Có 3216 truyện

Web truyện - Nở Nụ Cười Chào Băng Giá

Nở Nụ Cười Chào Băng Giá

Tác giả : Nhược sensua

Chương : 4/NA

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)

Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)

Tác giả : Chân Lật Tử

Chương : 116Full

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Trạng Nguyên

Kiếp Trạng Nguyên

Tác giả : Đông Trùng

Chương : 42Full

Lượt xem : 385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Mệnh Nữ

Trường Mệnh Nữ

Tác giả : Hắc Nhan

Chương : 10Full

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả : Tần Phương Ngọc

Chương : 10Full

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Tâm

Khóa Tâm

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Tác giả : Đại Hành Hình Hạ Cầu Khẩn

Chương : 4/NA

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả : Mèo Lười Ngủ Ngày

Chương : 136Full

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái APP

Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái APP

Tác giả : Đường Châu

Chương : 173Full

Lượt xem : 382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 74Full

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trần Chân

Trần Chân

Tác giả : Búp Bê

Chương : 60Full

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thề Ước Đỗ Quyên

Thề Ước Đỗ Quyên

Tác giả : Sương

Chương : 8/NA

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đôi Nhạn Quay Về

Đôi Nhạn Quay Về

Tác giả : Minh Nguyệt Đang

Chương : 58/NA

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Thiên Tài

Vương Phi Thiên Tài

Tác giả : Đinh Mộc Vân

Chương : 35/NA

Lượt xem : 380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Giang Sơn Vi Trọng | Lấy Giang Sơn Làm Trọng

Tác giả : Ngọc Hàn Thủy Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Kì Cục Truyện

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Tác giả : Thiên Hoa Ngọc Tâm

Chương : 31/NA

Lượt xem : 379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn

Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn

Tác giả : Trần Thế Công Chủ

Chương : 14Full

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thần Tài Thê

Thần Tài Thê

Tác giả : Điển Tâm

Chương : 10Full

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Vu Thương

[Thích Cố] Vu Thương

Tác giả : Khấp Tích

Chương : 11/NA

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phật Tâm Hồng Nhan

Phật Tâm Hồng Nhan

Tác giả : Giang Nam

Chương : 5Full

Lượt xem : 376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tác giả : Vi Nhĩ Xuyên Cao Cân Hài

Chương : 6/NA

Lượt xem : 375

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Tác giả : Đại Phi

Chương : 60/NA

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vớt Trăng Đáy Nước

Vớt Trăng Đáy Nước

Tác giả : đồng sáng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Thật Ư?

Sự Thật Ư?

Tác giả : Tiểu Đầu To

Chương : 9/NA

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

Tác giả : Tuyệt Thế Mỹ Nhan

Chương : 105/NA

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam

Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam

Tác giả : Hoạt Lịch Sam

Chương : 18/NA

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả : Lãnh Thu Nguyệt

Chương : 80Full

Lượt xem : 369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Sở Sở Hệ Liệt] – Yêu Ma

[Sở Sở Hệ Liệt] – Yêu Ma

Tác giả : Hiên Viên Huyền

Chương : 12Full

Lượt xem : 369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phỉ Hoạn

Phỉ Hoạn

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Chương : 25Full

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Tác giả : ZinnZoey

Chương : 15/NA

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết