Cổ Đại

Có 3077 truyện

Web truyện - Tiên Môn

Tiên Môn

Tác giả : PeaGod

Chương : 263/NA

Lượt xem : 326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Tác giả : Lạc Tiểu Nguyên

Chương : 16/NA

Lượt xem : 325

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Say Rượu Tình Ý

Say Rượu Tình Ý

Tác giả : Bích Dao

Chương : 6Full

Lượt xem : 325

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhẫn Đông

Nhẫn Đông

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Chương : 10Full

Lượt xem : 325

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Tác giả : Đại Phúc Đoàn

Chương : 30Full

Lượt xem : 324

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Năng Vi Phượng

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả : Nguyệt Danh

Chương : 40/NA

Lượt xem : 321

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường

Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường

Tác giả : Tiểu Liên

Chương : 49/50

Lượt xem : 320

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Bất Vong Ngã

Thiên Bất Vong Ngã

Tác giả : Nhất Biện Tuyết Hoa

Chương : 6Full

Lượt xem : 320

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh

Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh

Tác giả : Họa Âm

Chương : 21/NA

Lượt xem : 319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Vu Thương

[Thích Cố] Vu Thương

Tác giả : Khấp Tích

Chương : 11/NA

Lượt xem : 319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

[08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y

Chương : 20Full

Lượt xem : 318

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Mệnh Nữ

Trường Mệnh Nữ

Tác giả : Hắc Nhan

Chương : 10Full

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Biện Kinh Trường Đoản Sự Hệ Liệt

[Thích Cố] Biện Kinh Trường Đoản Sự Hệ Liệt

Tác giả : Duẫn Tử Hiên

Chương : 20Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Ngư Truyền Thuyết

Nhân Ngư Truyền Thuyết

Tác giả : Tử Anh

Chương : 8Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Khâu

Thanh Khâu

Tác giả : Thanh Hồ Nương Tử

Chương : 8/4

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Sủng

Đế Sủng

Tác giả : Mão Liên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tri Huyện Bị Ép Gả Lấy Chồng

Tri Huyện Bị Ép Gả Lấy Chồng

Tác giả : Vũ Anh Tuyết

Chương : 30Full

Lượt xem : 313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thi Quan Kinh Niên

Thi Quan Kinh Niên

Tác giả : Thác Ẩn

Chương : 35Full

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

Tác giả : Sugar

Chương : 10Full

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

Tác giả : đồng sáng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Qua Ngày

Qua Ngày

Tác giả : Diệp Thị

Chương : 25Full

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thề Ước Đỗ Quyên

Thề Ước Đỗ Quyên

Tác giả : Sương

Chương : 8/NA

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Tác giả : Tần Ca

Chương : 9/NA

Lượt xem : 309

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Tác giả : justinadamken2017

Chương : 9/150

Lượt xem : 309

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiết Quế

Chiết Quế

Tác giả : Thủy Tình Quang

Chương : 3Full

Lượt xem : 308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Tác giả : Lãnh Băng Hinh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Tà Thần

Tuyệt Sắc Tà Thần

Tác giả : Cát Cát Ái Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quý Ngọc

Quý Ngọc

Tác giả : A Đậu

Chương : 43Full

Lượt xem : 306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Huyết Huyết tộc

Thuần Huyết Huyết tộc

Tác giả : Loran Nhi

Chương : 91/NA

Lượt xem : 305

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết