Cổ Đại

Có 2913 truyện

Web truyện - Hổ Duyến

Hổ Duyến

Tác giả : Trì Hoả

Chương : 67Full

Lượt xem : 219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Phi Tần

Hậu Cung Phi Tần

Tác giả : Trần Ngọc Thanh Uyên

Chương : 11/NA

Lượt xem : 218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thi Quan Kinh Niên

Thi Quan Kinh Niên

Tác giả : Thác Ẩn

Chương : 35Full

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Quốc Đích Phi

Nhiếp Quốc Đích Phi

Tác giả : Ngô Tiếu Tiếu

Chương : 1/NA

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đề Tiếu Giai Phi

Đề Tiếu Giai Phi

Tác giả : Phi Ngữ

Chương : 4Full

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lâm Triều Anh Sống Lại

Lâm Triều Anh Sống Lại

Tác giả : Hiên Viên Tử Mạch

Chương : 11/NA

Lượt xem : 216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Mai Túy

Thanh Mai Túy

Tác giả : Đông Tiểu Thụ

Chương : 4Full

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Dâu Giả

Cô Dâu Giả

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 11Full

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Tác giả : Phi Tuyết

Chương : 8/NA

Lượt xem : 215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hư Nguyệt Hoa Mãn

Hư Nguyệt Hoa Mãn

Tác giả : Tam Dương Thổ Phương

Chương : 6Full

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Năng Vi Phượng

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả : Nguyệt Danh

Chương : 40/NA

Lượt xem : 213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Loạn Thế Khuynh Quốc

Loạn Thế Khuynh Quốc

Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)

Chương : 41Full

Lượt xem : 212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ

Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ

Tác giả : Lộ Dung Thuỷ Tích

Chương : 100Full

Lượt xem : 210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

Tác giả : Giải Ngữ

Chương : 47/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Tác giả : Hạnh Trang

Chương : 17/NA

Lượt xem : 209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống

Tác giả : Độc Cô Vô Danh

Chương : 498/NA

Lượt xem : 208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Miêu Yêu Dưỡng Thành Phi

Xuyên Qua Miêu Yêu Dưỡng Thành Phi

Tác giả : XANCV

Chương : 2/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Triều

Ái Triều

Tác giả : Kami

Chương : 7/NA

Lượt xem : 206

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 25/NA

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cái Gọi Là Giáo Chủ

Cái Gọi Là Giáo Chủ

Tác giả : Mộ Anh

Chương : 4Full

Lượt xem : 205

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Mệnh Nữ

Trường Mệnh Nữ

Tác giả : Hắc Nhan

Chương : 10Full

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Cầu Bình An

Chỉ Cầu Bình An

Tác giả : Read Sakura

Chương : 4/NA

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Tác giả : Mộng Hóa Yên

Chương : 19Full

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả : Tinh Không Thuyết

Chương : 121/NA

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Tác giả : Ảm Dạ Nguyệt

Chương : 23Full

Lượt xem : 202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ân, Không Sao Cả

Ân, Không Sao Cả

Tác giả : Bò Cạp Ôn Nhu

Chương : 3Full

Lượt xem : 201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Lục Sơ Vũ (Hồng Trần Ngàn Năm)

Tác giả : Umio

Chương : 3/NA

Lượt xem : 200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hẻm Ngô Đồng

Hẻm Ngô Đồng

Tác giả : Thiên Hỉ

Chương : 7Full

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biển Hóa Nương Dâu

Biển Hóa Nương Dâu

Tác giả : Bánh Quy Đường

Chương : 11/NA

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly Háo Sắc

Hồ Ly Háo Sắc

Tác giả : Chiết Hỏa Nhất Hạ

Chương : 50Full

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết