Loading...

Cổ Đại

Có 2503 truyện

Web truyện - Bản Cung Ở Đây

Bản Cung Ở Đây

Tác giả : Khuynh Uyển 168

Chương : 5/NA

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 23Full

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 93

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

Tác giả : Vong Miên Dạ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Sủng Phi

Trùng Sinh Sủng Phi

Tác giả : Hàn Hoa Nhất Mộng

Chương : 4/NA

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 18Full

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạt Đích

Đoạt Đích

Tác giả : Lan Quế

Chương : 19Full

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

Tác giả : Chính trực đích tiểu hoàng kê

Chương : 5Full

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Như Hình Với Bóng

Như Hình Với Bóng

Tác giả : Quạt Gỗ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Tác giả : Nhất Thế Phong Lưu

Chương : 13/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Là Vương Phi

Chỉ Là Vương Phi

Tác giả : Khuyết Dung Tỷ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ẩn Hình Hoàng Hậu

Ẩn Hình Hoàng Hậu

Tác giả : Nặc Nặc Bảo Bối

Chương : 3/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Thiếp Nắm Quyền

Độc Thiếp Nắm Quyền

Tác giả : Cẩn Du

Chương : 4/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Không Thể Thiếu Nàng

Ta Không Thể Thiếu Nàng

Tác giả : Linh Tuyết

Chương : 5/NA

Lượt xem : 88

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Theo Ngàn Năm Chờ Đợi

Theo Ngàn Năm Chờ Đợi

Tác giả : Muun Muun

Chương : 6Full

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Tác giả : Giai Nhược Phi Tuyết

Chương : 17/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Hành Linh

Độc Hành Linh

Tác giả : Tịnh Yên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Tác giả : Thương Minh Thủy

Chương : 8/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

Tác giả : Lan San Lưu Túy

Chương : 9/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Tác giả : Vu Tâm Yên

Chương : 13/NA

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giấc Mộng Đế Vương

Giấc Mộng Đế Vương

Tác giả : Cuồng Càng Thêm Cuồng

Chương : 133Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Tác giả : Thù Mặc

Chương : 69Full

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyễn Quân

Huyễn Quân

Tác giả : Huyễn Song Thành

Chương : 4/NA

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - 7 Ngày – Thất thiên

7 Ngày – Thất thiên

Tác giả : CXS

Chương : 7Full

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Sinh Mộng Cảnh

Tam Sinh Mộng Cảnh

Tác giả : Ảo Ảnh Phong Vô Lãnh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả : Kinh Đốn Hải

Chương : 75Full

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phế Tài Nghịch Thiên: Băng Sơn Vương Gia Khuynh Thành Phi

Phế Tài Nghịch Thiên: Băng Sơn Vương Gia Khuynh Thành Phi

Tác giả : San Hô Mạn

Chương : 3/NA

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Tác giả : Thất Lý

Chương : 10Full

Lượt xem : 80

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết