Cổ Đại

Có 3127 truyện

Web truyện - Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Tác giả : Lạc Tuyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

Tác giả : Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần

Chương : 9Full

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Tiểu Tiên Ngốc Nghếch

Cưng Chiều Tiểu Tiên Ngốc Nghếch

Tác giả : Thư Trung Tầm Trữ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tô Thiên Hạ

Tô Thiên Hạ

Tác giả : Túy Vũ Cuồng Ca

Chương : 41/NA

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Thành Hồ

Thanh Thành Hồ

Tác giả : Hồng Châu Hữu Lệ

Chương : 7Full

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thái Giám, Bổn Cô Nương Thích Ngươi

Tiểu Thái Giám, Bổn Cô Nương Thích Ngươi

Tác giả : An Tiểu Bình

Chương : 23/NA

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Tác giả : Mai Bối Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Xuân Phong – Giản giới

Tiếu Xuân Phong – Giản giới

Tác giả : Thủy Tình Quang (水晴光)

Chương : 15Full

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Tác giả : Nạp Lan Mặc

Chương : 84/NA

Lượt xem : 369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Tác giả : Lam Ngải Thảo

Chương : 11/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biển Hóa Nương Dâu

Biển Hóa Nương Dâu

Tác giả : Bánh Quy Đường

Chương : 11/NA

Lượt xem : 368

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Tử Cũng Xưng Thần

Thái Tử Cũng Xưng Thần

Tác giả : Lưu Phong

Chương : 9Full

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khóa Tâm

Khóa Tâm

Tác giả : A Lan Tây Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tường Lân Uy Phượng

Tường Lân Uy Phượng

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 11Full

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Thượng Hoàng

Thái Thượng Hoàng

Tác giả : Hòa Vận

Chương : 66Full

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Dạ Nguyệt

Bạch Dạ Nguyệt

Tác giả : Lôi Ảnh

Chương : 5/NA

Lượt xem : 365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 9Full

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Ninh vương phi

Dạ Ninh vương phi

Tác giả : Vân Lãnh Nguyệt

Chương : 9/NA

Lượt xem : 361

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưỡng Mang Mang

Lưỡng Mang Mang

Tác giả : Dr·J

Chương : 44Full

Lượt xem : 361

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Nhân Ấm Áp

Mỹ Nhân Ấm Áp

Tác giả : Ấu Tảo

Chương : 22Full

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Tác giả : Mộc Vũ Linh Âm

Chương : 10Full

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Nữ Thượng Vị Ký

Cung Nữ Thượng Vị Ký

Tác giả : Dung Quang

Chương : 7/NA

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Tứ Gia, Ngài Không Nhận Ra Ta Sao?

Thập Tứ Gia, Ngài Không Nhận Ra Ta Sao?

Tác giả : Âu Dương Tịch Hạ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Tác giả : Giang Nam Đạp Ca

Chương : 9/NA

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Duyến

Hổ Duyến

Tác giả : Trì Hoả

Chương : 67Full

Lượt xem : 358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Tác giả : Phong Thụ

Chương : 14Full

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khắc tinh

Khắc tinh

Tác giả : Thất Nguyệt Mộ

Chương : 8/4

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Tác giả : Đại Hành Hình Hạ Cầu Khẩn

Chương : 4/NA

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Tác giả : Phiền Lạc

Chương : 11Full

Lượt xem : 355

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết