Cổ Đại

Có 2989 truyện

Web truyện - Thứ Nữ Sủng Phi

Thứ Nữ Sủng Phi

Tác giả : Nhất Tiểu Bình Cái

Chương : 72Full

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Biển Hóa Nương Dâu

Biển Hóa Nương Dâu

Tác giả : Bánh Quy Đường

Chương : 11/NA

Lượt xem : 268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hùng Dạng Độc Thần Y

Hùng Dạng Độc Thần Y

Tác giả : Nguyên Nhu

Chương : 11Full

Lượt xem : 267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

Tác giả : Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần

Chương : 9Full

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

Tác giả : Sugar

Chương : 10Full

Lượt xem : 265

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hổ Duyến

Hổ Duyến

Tác giả : Trì Hoả

Chương : 67Full

Lượt xem : 264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trường Mệnh Nữ

Trường Mệnh Nữ

Tác giả : Hắc Nhan

Chương : 10Full

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Tác giả : Mai Bối Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

[Đồng Nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Trúng Kế Rồi! Chạy Mau!

Tác giả : Phong Lưu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

Tác giả : Phương Tiểu Hỉ

Chương : 25/NA

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Đừng hỏi vì sao tường mắt đầu gối!!??

Tác giả : justinadamken2017

Chương : 9/150

Lượt xem : 260

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ

Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ

Tác giả : Thanh Đăng Yêu Dạ

Chương : 11/NA

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Dạ Mê Tình

Nhất Dạ Mê Tình

Tác giả : Thượng Quan Sở Sở

Chương : 9Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Ẩn Long Tàng

Phượng Ẩn Long Tàng

Tác giả : Tiểu Tạ

Chương : 34Full

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Tà Thần

Tuyệt Sắc Tà Thần

Tác giả : Cát Cát Ái Nhi

Chương : 10Full

Lượt xem : 257

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tác giả : Vi Nhĩ Xuyên Cao Cân Hài

Chương : 6/NA

Lượt xem : 256

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lưỡng Mang Mang

Lưỡng Mang Mang

Tác giả : Dr·J

Chương : 44Full

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Thế Quyền Mưu, Tuyệt Sắc Tiểu Vương Phi

Khuynh Thế Quyền Mưu, Tuyệt Sắc Tiểu Vương Phi

Tác giả : Mộ Vũ Lâm

Chương : 2/NA

Lượt xem : 255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh

Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh

Tác giả : Họa Âm

Chương : 21/NA

Lượt xem : 254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xứng Lứa Vừa Đôi

Xứng Lứa Vừa Đôi

Tác giả : Tô Áng

Chương : 99Full

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Siêu Phẩm Của Chu Chi Thiên

Tướng Công Siêu Phẩm Của Chu Chi Thiên

Tác giả : Just ne

Chương : 28/NA

Lượt xem : 252

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Tác giả : Đường Nhất Trương

Chương : 29Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

[08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y

Chương : 20Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yến Diêu Vân

Yến Diêu Vân

Tác giả : Tiêu Đường Đông Qua

Chương : 10Full

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xàm Lông Hệ Thống

Xàm Lông Hệ Thống

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

Tác giả : Kim Đao Đao Đao Đao

Chương : 9Full

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngạn Thiếu Gia Cưng Chiều Nương Tử Ngút Trời

Ngạn Thiếu Gia Cưng Chiều Nương Tử Ngút Trời

Tác giả : Di Tử Tuyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống

Tác giả : Độc Cô Vô Danh

Chương : 521/NA

Lượt xem : 250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Tác giả : Thiên Như Ngọc

Chương : 74Full

Lượt xem : 248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết