Cổ Đại

Có 2633 truyện

Web truyện - Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

Tác giả : Tưởng thâu tựu thâu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hải Vương

Hải Vương

Tác giả : Minh Tinh

Chương : 10Full

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có lẽ ta là một con quỷ giả

Có lẽ ta là một con quỷ giả

Tác giả : Hề Nghiêu

Chương : 61Full

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Điện

Cung Điện

Tác giả : Tạ Y Cửu

Chương : 11Full

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Vương Tuyết Phi, Phúc Hắc Tà Phi

Minh Vương Tuyết Phi, Phúc Hắc Tà Phi

Tác giả : Fuyu Nalia

Chương : 12/NA

Lượt xem : 418

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tự Thủy Nhu Tình

Tự Thủy Nhu Tình

Tác giả : Chức Vân

Chương : 11Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 86Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Thê Lạc Đường

Kiều Thê Lạc Đường

Tác giả : Lăng Trúc

Chương : 12/11

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chung Độc

Chung Độc

Tác giả : Hải Lục

Chương : 10Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tảng Đá Tướng Công

Tảng Đá Tướng Công

Tác giả : Chanh Tinh

Chương : 10Full

Lượt xem : 417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngắm Một Trời Xuân

Ngắm Một Trời Xuân

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bích Thủy Tình Thiên

Bích Thủy Tình Thiên

Tác giả : Tứ Huyền

Chương : 11Full

Lượt xem : 416

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Tác giả : Thịnh thế thanh ca

Chương : 13/NA

Lượt xem : 415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Dung Nguyệt Mạo

Hoa Dung Nguyệt Mạo

Tác giả : aaaaa5

Chương : 11Full

Lượt xem : 415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Nhân Thán

Cố Nhân Thán

Tác giả : smskmytien

Chương : 19Full

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hôn Tan Vào Nước

Hoàng Hôn Tan Vào Nước

Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm

Chương : 38/NA

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả : Cầu Mộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thu

Thiên Thu

Tác giả : Trưởng Tôn Lăng Ngọc

Chương : 70/NA

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ách Dương Tình Quanh Co

Ách Dương Tình Quanh Co

Tác giả : Cổ Linh

Chương : 9/10

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàn Khố Đế Phi

Hoàn Khố Đế Phi

Tác giả : Mặc Linh

Chương : 34/NA

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Tác giả : Mạn Diệu Du Ly

Chương : 25/NA

Lượt xem : 410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Thế Khuynh Thành

Nhất Thế Khuynh Thành

Tác giả : Hoạ Duyên

Chương : 18/NA

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Phù Thủy Xuyên Không

Khi Phù Thủy Xuyên Không

Tác giả : vũ li li

Chương : 10/NA

Lượt xem : 408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Tâm Ngã Tâm

Quân Tâm Ngã Tâm

Tác giả : Nhất Diệp Tiêu Diêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Địa Liệt Phong

Thiên Địa Liệt Phong

Tác giả : Lưu Khẩu Thủy Đích Lão Kê

Chương : 4/NA

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyền Thoại Quay Về

Huyền Thoại Quay Về

Tác giả : Mỹ Ngọc 132

Chương : 15/NA

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Cải Tạo Phu Thị

Kế Hoạch Cải Tạo Phu Thị

Tác giả : Hắc Bạch Vô Song

Chương : 8/NA

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thả Tuý Phi Thương

Thả Tuý Phi Thương

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Chương : 10Full

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại

Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại

Tác giả : Tĩnh Phi Tuyết

Chương : 74/NA

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sở Nhi Truyền Kì

Sở Nhi Truyền Kì

Tác giả : Bỉ Ngạn Đỏ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết