Loading...

Cổ Đại

Có 2378 truyện

Web truyện - Thiên Thu

Thiên Thu

Tác giả : Trưởng Tôn Lăng Ngọc

Chương : 62/NA

Lượt xem : 234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Tư Thành Cuồng

Tương Tư Thành Cuồng

Tác giả : Khuê Tiểu Hiền

Chương : 11Full

Lượt xem : 233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Làm Nô

Làm Nô

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương : 39/NA

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Bất Vong Ngã

Thiên Bất Vong Ngã

Tác giả : Nhất Biện Tuyết Hoa

Chương : 6Full

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiếp Chính Đại Minh

Nhiếp Chính Đại Minh

Tác giả : Sâu

Chương : 7/NA

Lượt xem : 232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 20Full

Lượt xem : 231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Muốn Ngủ Cùng Ngươi

Ta Muốn Ngủ Cùng Ngươi

Tác giả : mijia

Chương : 3Full

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Sinh Mộng Hận Phong Trần

Phù Sinh Mộng Hận Phong Trần

Tác giả : Trần Ấn

Chương : 8Full

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Giáng Đại Vận

Thiên Giáng Đại Vận

Tác giả : Phá Hồ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khắc tinh

Khắc tinh

Tác giả : Thất Nguyệt Mộ

Chương : 4Full

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phật Tâm Hồng Nhan

Phật Tâm Hồng Nhan

Tác giả : Giang Nam

Chương : 5Full

Lượt xem : 230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Tiểu Tiên Ngốc Nghếch

Cưng Chiều Tiểu Tiên Ngốc Nghếch

Tác giả : Thư Trung Tầm Trữ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Tác giả : Mò Trăng Đáy Nước

Chương : 27/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Thế Khuynh Thành

Nhất Thế Khuynh Thành

Tác giả : Hoạ Duyên

Chương : 18/NA

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vũ Lâm Linh

Vũ Lâm Linh

Tác giả : Bổn Mạt Điên Đảo

Chương : 9Full

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 1 - Độc Tự Sầu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dạ Đoạn Huyền

Dạ Đoạn Huyền

Tác giả : Kết Kết

Chương : 10Full

Lượt xem : 227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Câu Chuyện Của Tiểu Thường Và Vô Lại

Câu Chuyện Của Tiểu Thường Và Vô Lại

Tác giả : miakatama05

Chương : 4Full

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Chương : 10Full

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phược Long

Phược Long

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu/Khốn Khốn

Chương : 35Full

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyệt Cầu Nhân Duyên

Nguyệt Cầu Nhân Duyên

Tác giả : Đào Hoa Công Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Tử Cũng Xưng Thần

Thái Tử Cũng Xưng Thần

Tác giả : Lưu Phong

Chương : 9Full

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Quốc Ảo

Vương Quốc Ảo

Tác giả : Quách Kính Minh

Chương : 13Full

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sở Nhi Truyền Kì

Sở Nhi Truyền Kì

Tác giả : Bỉ Ngạn Đỏ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 225

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi, Người Đừng Giết Vương Gia!

Vương Phi, Người Đừng Giết Vương Gia!

Tác giả : Rin_Rin

Chương : 22/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nô Tì, Cử Án Kỳ Môi

Nô Tì, Cử Án Kỳ Môi

Tác giả : Tô Áng

Chương : 32/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Thê Chủ, Phóng Khoáng Phu Thị

Phong Lưu Thê Chủ, Phóng Khoáng Phu Thị

Tác giả : Tuyết Mùa Đông

Chương : 4/NA

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Không Ngồi Yên Trong Phòng

Trượng Phu Không Ngồi Yên Trong Phòng

Tác giả : Hạ Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đào Sắc Hãm Tỉnh

Đào Sắc Hãm Tỉnh

Tác giả : Back

Chương : 8Full

Lượt xem : 223

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Tác giả : Tần Ca

Chương : 9/NA

Lượt xem : 222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết