Cổ Đại

Có 2251 truyện

Web truyện - Tô Vũ Xuyên Qua Ký

Tô Vũ Xuyên Qua Ký

Tác giả : Diễn Thụy

Chương : 36/NA

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trả Lại Vấn Vương

Trả Lại Vấn Vương

Tác giả : Lục Lạc Nhi

Chương : 13/NA

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Tác giả : Đa Kỳ

Chương : 10/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đề Tiếu Giai Phi

Đề Tiếu Giai Phi

Tác giả : Phi Ngữ

Chương : 4Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Tác giả : Mộc Vũ Linh Âm

Chương : 10Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 12Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Vận Công

Bàn Vận Công

Tác giả : Hắc Bạch Kiếm Yêu

Chương : 8Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Thê Hằng Ngày

Sủng Thê Hằng Ngày

Tác giả : Cửu Nguyệt Khinh Ca

Chương : 11/NA

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Ngốc, Ta Yêu Chàng

Hoàng Đế Ngốc, Ta Yêu Chàng

Tác giả : Cẩm Bình

Chương : 1/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Siêu Phẩm Của Chu Chi Thiên

Tướng Công Siêu Phẩm Của Chu Chi Thiên

Tác giả : Just ne

Chương : 28/NA

Lượt xem : 146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Yunjae Fanfic] Hoàng Thượng, Thỉnh Tự Trọng

[Yunjae Fanfic] Hoàng Thượng, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả : Kim Gia Lười Biếng

Chương : 10Full

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Y Nữ Đến Từ Thế Kỉ 21

Y Nữ Đến Từ Thế Kỉ 21

Tác giả : Khả Anh Đỗ

Chương : 14/NA

Lượt xem : 144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nở Nụ Cười Chào Băng Giá

Nở Nụ Cười Chào Băng Giá

Tác giả : Nhược sensua

Chương : 4/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Gỗ Định Ước

Ngọc Gỗ Định Ước

Tác giả : Diệp Mê

Chương : 5/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đại Ôn Thần

Đại Ôn Thần

Tác giả : Cầu Mộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Tác giả : Đường Miên

Chương : 20/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nô Tì, Cử Án Kỳ Môi

Nô Tì, Cử Án Kỳ Môi

Tác giả : Tô Áng

Chương : 32/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phù Dung

Phù Dung

Tác giả : Hắc Đê U

Chương : 48/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Chương : 40/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!

Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!

Tác giả : Dạ Vũ Khuynh Thành

Chương : 207Full

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồng Nhan Thiên Hạ

Hồng Nhan Thiên Hạ

Tác giả : Phong Lâm Uyển

Chương : 15/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sở Nhi Truyền Kì

Sở Nhi Truyền Kì

Tác giả : Bỉ Ngạn Đỏ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trần Khinh Yên

Trần Khinh Yên

Tác giả : Dương Xỉ

Chương : 11Full

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Du Thái Hoa

Du Thái Hoa

Tác giả : Lập Thệ Thành Yêu

Chương : 6/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Lão Phu Nhân Cuồng Nói Lời Thiếu Niên

Tác giả : Đại Hành Hình Hạ Cầu Khẩn

Chương : 4/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Vật Của Tuyết Nhi

Sủng Vật Của Tuyết Nhi

Tác giả : Tiểu Kỳ

Chương : 5Full

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiết Quế

Chiết Quế

Tác giả : Thủy Tình Quang

Chương : 3Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Tác giả : Mạc Du

Chương : 18/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết