Loading...

Cổ Đại

Có 2504 truyện

Web truyện - Cự Gả Vương Gia Phu

Cự Gả Vương Gia Phu

Tác giả : Cầu Mộng

Chương : 10Full

Lượt xem : 354

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Vs Tác Giả

Nữ Phụ Vs Tác Giả

Tác giả : Ngôn Tử Mạch

Chương : 62Full

Lượt xem : 354

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

Tác giả : Thụy Giả

Chương : 11Full

Lượt xem : 353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mua Thê Tử

Mua Thê Tử

Tác giả : Akiaki

Chương : 12Full

Lượt xem : 353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Chương : 55Full

Lượt xem : 353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ách Dương Tình Quanh Co

Ách Dương Tình Quanh Co

Tác giả : Cổ Linh

Chương : 9/10

Lượt xem : 352

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Vương Tuyết Phi, Phúc Hắc Tà Phi

Minh Vương Tuyết Phi, Phúc Hắc Tà Phi

Tác giả : Fuyu Nalia

Chương : 12/NA

Lượt xem : 352

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

Tác giả : Tưởng thâu tựu thâu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi, Người Đừng Giết Vương Gia!

Vương Phi, Người Đừng Giết Vương Gia!

Tác giả : Rin_Rin

Chương : 22/NA

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Tâm Ngã Tâm

Quân Tâm Ngã Tâm

Tác giả : Nhất Diệp Tiêu Diêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Điện

Cung Điện

Tác giả : Tạ Y Cửu

Chương : 11Full

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hí Quân Nhập Hoài

Hí Quân Nhập Hoài

Tác giả : Duật Kiều

Chương : 16Full

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Mị Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Tuyệt Mị Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Tác giả : Yêu Nữ Là Dùng Đến Tai Họa Nhân Gian

Chương : 6/NA

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Thu

Thiên Thu

Tác giả : Trưởng Tôn Lăng Ngọc

Chương : 62/NA

Lượt xem : 351

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tử Đích Sủng Thần

Thiên Tử Đích Sủng Thần

Tác giả : Phùng Quân

Chương : 8Full

Lượt xem : 350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

Tác giả : Lão Trang Mặc Hàn

Chương : 20Full

Lượt xem : 350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Nữ

Hồ Nữ

Tác giả : Dịch Ngũ

Chương : 117/NA

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Chí Dị Huyền Nghi Hệ Liệt: Tương Tư Môn

Tác giả : Xương Bồ

Chương : 8/11

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ

Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ

Tác giả : Đơn Độc

Chương : 12/NA

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Lạnh Lùng

Vương Phi Lạnh Lùng

Tác giả : ~~Xương Rồng đợi mưa~~

Chương : 51/NA

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Phong Bạch Vân

Hoa Phong Bạch Vân

Tác giả : Giáng Thiên Tuyết

Chương : 20/NA

Lượt xem : 349

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Cải Tạo Phu Thị

Kế Hoạch Cải Tạo Phu Thị

Tác giả : Hắc Bạch Vô Song

Chương : 8/NA

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Thứ

Con Thứ

Tác giả : Nhạc Nhan

Chương : 10Full

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Tác giả : Thành Trân Trân

Chương : 31/NA

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sở Nhi Truyền Kì

Sở Nhi Truyền Kì

Tác giả : Bỉ Ngạn Đỏ

Chương : 16/NA

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chỉ Thiếp Không Thê: Vương Gia Đừng Vội Mừng

Chỉ Thiếp Không Thê: Vương Gia Đừng Vội Mừng

Tác giả : Yên Mộc

Chương : 16/NA

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Chương : 86Full

Lượt xem : 347

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố Đồng Nhân] Dị Yêu Chí Chi Tê Mộng Thận Ảnh

[Thích Cố Đồng Nhân] Dị Yêu Chí Chi Tê Mộng Thận Ảnh

Tác giả : Hà Kỳ Lạc

Chương : 26Full

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tướng Công Không Bằng Cha

Tướng Công Không Bằng Cha

Tác giả : Cổ Tân

Chương : 24/22

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn Chủ Đùa Phi

Môn Chủ Đùa Phi

Tác giả : Lam Cầm

Chương : 10Full

Lượt xem : 345

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết