Cổ Đại

Có 2101 truyện

Web truyện - Xuân Mậu Hầu Môn

Xuân Mậu Hầu Môn

Tác giả : PHỒN ĐÓA

Chương : 8/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cung Nữ Thượng Vị Ký

Cung Nữ Thượng Vị Ký

Tác giả : Dung Quang

Chương : 7/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tác giả : Tiêu Tử Linh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Tác giả : A Ly Tiểu Phi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi A Nam

Vương Phi A Nam

Tác giả : Mễ Bối

Chương : 22/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả : Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu

Chương : 13Full

Lượt xem : 59

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyệt Nhi, Nàng Là Thần Hộ Mệnh Của Trẫm

Nguyệt Nhi, Nàng Là Thần Hộ Mệnh Của Trẫm

Tác giả : Minh Huyền Phong

Chương : 7/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu AtuLa

Hoàng Hậu AtuLa

Tác giả : Mun

Chương : 12Full

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Tú Mộ Phần

Cẩm Tú Mộ Phần

Tác giả : Tâm Như Lâm

Chương : 13/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Bá Đạo, Ta Bắt Ngươi Về Đây

Hoàng Hậu Bá Đạo, Ta Bắt Ngươi Về Đây

Tác giả : Mon Cute

Chương : 15/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Tác giả : Lạc Tuyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Náo Loạn Ỷ Thiên

Náo Loạn Ỷ Thiên

Tác giả : Huyết Hàn Liên

Chương : 3/NA

Lượt xem : 58

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Hãn Phi

Phúc Hắc Hãn Phi

Tác giả : Thái Hoa Quân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

Tác giả : đồng sáng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 57

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trong Mộng Kỳ Duyên

Trong Mộng Kỳ Duyên

Tác giả : Đông Phương Trúc Nguyệt

Chương : 20Full

Lượt xem : 56

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Thê Tranh Sủng

Kiều Thê Tranh Sủng

Tác giả : Độc nhất phu nhân

Chương : 13/NA

Lượt xem : 56

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Chương : 16Full

Lượt xem : 55

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Tác giả : Phù Tô Công Tử

Chương : 19/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Bình Dị

Cuộc Sống Bình Dị

Tác giả : Junne

Chương : 9/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu! Nàng Đừng Quậy Nữa

Hoàng Hậu! Nàng Đừng Quậy Nữa

Tác giả : Băng Băng

Chương : 11/NA

Lượt xem : 54

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

Tác giả : Ressamee

Chương : 9/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Noãn Ái

Noãn Ái

Tác giả : Phá Nguyệt Nhi

Chương : 7Full

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Vực Chi Vương

Vạn Vực Chi Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Chương : 7/NA

Lượt xem : 53

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi

Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi

Tác giả : Trà Chợt Lạnh

Chương : 55/NA

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

Tác giả : Mặc Trúc

Chương : 11Full

Lượt xem : 52

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xàm Lông Hệ Thống

Xàm Lông Hệ Thống

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 51

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Thê Bảo Chủ Lãnh Khốc

Phu Thê Bảo Chủ Lãnh Khốc

Tác giả : Lãnh Băng Hinh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hộ Vệ Nữ Thần

Hộ Vệ Nữ Thần

Tác giả : Tô Diệp Tảo

Chương : 13/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Huynh, Rất Vô Lương

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Tác giả : Tương Ba Lục

Chương : 5/NA

Lượt xem : 50

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết