Cổ Đại

Có 3259 truyện

Web truyện - Chuyện Người Con Gái Nam Xương Phiên Bản Học Sinh Xuyên Không

Chuyện Người Con Gái Nam Xương Phiên Bản Học Sinh Xuyên Không

Tác giả : Tiểu Tư Hạ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Tác giả : Nhã Nhi

Chương : 26/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Tác giả : Hoán Sở

Chương : 8/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Tác giả : Dương Lan Tâm Nhi

Chương : 1/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Tác giả : Triệu Kỳ An

Chương : 1/NA

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Hồ Ly Của Ta

Tiểu Hồ Ly Của Ta

Tác giả : Lam Lạc Li

Chương : 8Full

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 69

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Nữ 9 Tuổi

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Tác giả : Tiểu Tuyết

Chương : 10/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Thần

Thủy Thần

Tác giả : Dương Nhi

Chương : 32/NA

Lượt xem : 68

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Hồ Băng

Ngọc Hồ Băng

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 4Full

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Shipper Lục Giới

Shipper Lục Giới

Tác giả : Nhất Mai Đồng Tiền

Chương : 53/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Tác giả : Tĩnh Lẵng

Chương : 15/NA

Lượt xem : 67

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Tác giả : Lưu Ái Mỹ

Chương : 5Full

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thứ Nữ Yêu Phi

Thứ Nữ Yêu Phi

Tác giả : Hòa Ngư

Chương : 2/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca

Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca

Tác giả : Thất Đóa Tử Y

Chương : 6/NA

Lượt xem : 66

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không May Phải Gặp Nàng

Không May Phải Gặp Nàng

Tác giả : Bối Tâm

Chương : 1/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lương Duyên Tả Ý

Lương Duyên Tả Ý

Tác giả : Kha An

Chương : 25/NA

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả : Hạ Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 65

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phùng Mật

Phùng Mật

Tác giả : Vi Vi An Đích Thế Giới

Chương : 8/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liên Hoa Mỹ Nhân Kiếp

Liên Hoa Mỹ Nhân Kiếp

Tác giả : Lộ Quá Nhi Dĩ

Chương : 8Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Tác giả : Nguyệt Hạ Nhất Điểm Hồng

Chương : 13/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tội Nghiệt Của Ta

Tội Nghiệt Của Ta

Tác giả : Đại Tiên

Chương : 4Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Niệm Tương Tư

Nhất Niệm Tương Tư

Tác giả : Lucifer Nguyễn

Chương : 8/NA

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Viên Viên Khúc

Viên Viên Khúc

Tác giả : Mộng Tam Sinh

Chương : 5Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trân Bảo Thái Tử

Trân Bảo Thái Tử

Tác giả : Hương Di

Chương : 10Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả : Tử Y

Chương : 54Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần

Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần

Tác giả : Lâm Vũ Phàm

Chương : 69Full

Lượt xem : 64

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

Tác giả : Du Du Tiên

Chương : 52Full

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Giá Lâm

Hoàng Hậu Giá Lâm

Tác giả : K-Miu Linh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết