Cổ Đại

Có 3165 truyện

Web truyện - Tam Tiếu

Tam Tiếu

Tác giả : Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông

Chương : 3/4

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bích Hải Nguyệt Ca

Bích Hải Nguyệt Ca

Tác giả : Thủy Tế Yên Hoành

Chương : 4Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Hái Hoa Tặc

Ta Là Hái Hoa Tặc

Tác giả : Thệ Vũ

Chương : 3Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Quy

Bất Quy

Tác giả : Tiểu Mục

Chương : 3/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liên Hoa Mỹ Nhân Kiếp

Liên Hoa Mỹ Nhân Kiếp

Tác giả : Lộ Quá Nhi Dĩ

Chương : 8Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nan Song

Nan Song

Tác giả : Túy Tửu Vi Hàm

Chương : 3Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trân Bảo Thái Tử

Trân Bảo Thái Tử

Tác giả : Hương Di

Chương : 10Full

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người

Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người

Tác giả : Dã Yên Thảo

Chương : 5/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Gương Mặt Giang Hồ

Một Gương Mặt Giang Hồ

Tác giả : Thạch Tiểu Tiểu

Chương : 3Full

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Di CP

Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Di CP

Tác giả : Tiêu Khinh Tùng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đầu Bên Kia Tơ Hồng

Đầu Bên Kia Tơ Hồng

Tác giả : Giấc Mộng Mùa Hạ (Huỳnh Thắm)

Chương : 14/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca

Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca

Tác giả : Thất Đóa Tử Y

Chương : 6/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Họa Nữ Xuyên Không: Vạn Sủng Tiểu Thê

Họa Nữ Xuyên Không: Vạn Sủng Tiểu Thê

Tác giả : Mel

Chương : 1/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhị Đại Khai Phong Phủ

Nhị Đại Khai Phong Phủ

Tác giả : Huyền Kazumi

Chương : 5Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Tác giả : Tứ Nguyệt

Chương : 10Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảy Kiếp

Bảy Kiếp

Tác giả : Hồng Cửu

Chương : 2Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia

Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia

Tác giả : Puii Pi Dy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Muốn Làm Cái Bóng Của Ngươi

Ta Muốn Làm Cái Bóng Của Ngươi

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Chương : 3Full

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Tác giả : Quân Tử Lan

Chương : 4/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Tác giả : Ái Vũ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Oa Phi

Tiểu Oa Phi

Tác giả : K-Miu Linh

Chương : 4/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Trở về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Tác giả : tieutam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Tác giả : Bán Tụ Yêu Yêu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Tác giả : Thẩm Như

Chương : 5/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trượng Phu Không Chịu Ngồi Yên Trong Phòng

Trượng Phu Không Chịu Ngồi Yên Trong Phòng

Tác giả : Hạ Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áp Trại Tướng Công

Áp Trại Tướng Công

Tác giả : Lạc Đồng

Chương : 11Full

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Thê

Minh Thê

Tác giả : Thiên Lý Hành Ca

Chương : 3Full

Lượt xem : 24

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch

Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch

Tác giả : Thi Thi

Chương : 3/4

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gặp Lại Đã Ở Giấc Chiêm Bao

Gặp Lại Đã Ở Giấc Chiêm Bao

Tác giả : Thẩm Khinh Y

Chương : 10Full

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Diệt

Duyên Diệt

Tác giả : Kang

Chương : 2/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết