Cổ Đại

Có 3349 truyện

Web truyện - Tà Y Độc Phi Của Yêu Vương

Tà Y Độc Phi Của Yêu Vương

Tác giả : VyVyL08

Chương : 8/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Tác giả : An Thập Nhất

Chương : 5Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Khuynh Tẫn Nhất Thế Phương Hoa

Ai Khuynh Tẫn Nhất Thế Phương Hoa

Tác giả : Tô Trường Ất

Chương : 3Full

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đường Triều Khởi Nữ Tử

Đường Triều Khởi Nữ Tử

Tác giả : Đồng Ny

Chương : 13Full

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Hối

Bất Hối

Tác giả : Tiểu Ly Không Khóc

Chương : 3Full

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Tác giả : Tố Trường Thiên

Chương : 20/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 6/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Tác giả : TueNghiAn

Chương : 6Full

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hokage Chi Tối Cường

Hokage Chi Tối Cường

Tác giả : Quangykhoa

Chương : 95/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giang Nam Chi Tịch Nhan

Giang Nam Chi Tịch Nhan

Tác giả : Tả Biên Đích Thần

Chương : 6Full

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiên Tử Dạo Phàm

Tiên Tử Dạo Phàm

Tác giả : Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Chương : 3/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Tác giả : Nguyệt Dạ

Chương : 13/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Chương : 7Full

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 66/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

Tác giả : Đông Thi Nương

Chương : 26/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thủy Thần

Thủy Thần

Tác giả : Dương Nhi

Chương : 32/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngư

Ngư

Tác giả : Kim Túc

Chương : 7Full

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phúc Hắc Hãn Phi

Phúc Hắc Hãn Phi

Tác giả : Thái Hoa Quân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đằng Nhi

Đằng Nhi

Tác giả : Mê Mộng

Chương : 4Full

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Tác giả : Tam Thiên Lưu Ly

Chương : 4/NA

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

Tác giả : Du Du Tiên

Chương : 52Full

Lượt xem : 125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phi Lễ Vật Nhiễu

Phi Lễ Vật Nhiễu

Tác giả : Phong Quá Vô Ngân

Chương : 10/NA

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Độc Nữ Xứng

Ác Độc Nữ Xứng

Tác giả : Timoffy

Chương : 20Full

Lượt xem : 124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi

Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi

Tác giả : Trần Thảo Trang

Chương : 3/NA

Lượt xem : 122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Tác giả : Giai Đường Đường

Chương : 10/NA

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Tác giả : Thai Ny Phoenix

Chương : 70Full

Lượt xem : 120

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Xưa Đế Kinh

Chuyện Xưa Đế Kinh

Tác giả : Bắc Thâm Thâm

Chương : 7/NA

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hôm Nay Tướng Quân Muốn Tạo Phản

Hôm Nay Tướng Quân Muốn Tạo Phản

Tác giả : Mnbvcxz

Chương : 11Full

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyện Kể Chín Đêm

Truyện Kể Chín Đêm

Tác giả : Tiêu

Chương : 9Full

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Tác giả : Hồ Ái Trâm

Chương : 16/NA

Lượt xem : 118

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết