Bách Hợp

Có 69 truyện

Web truyện  - Bầu Trời Trong Trẻo

Bầu Trời Trong Trẻo

Tác giả : Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Chương : 72Full

Lượt xem : 439

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Nguyện Giả Thượng Câu

Nguyện Giả Thượng Câu

Tác giả : Minh Dã

Chương : 137Full

Lượt xem : 407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Yêu Anh Cô Gái Không Hoàn Hảo Của Em!

Yêu Anh Cô Gái Không Hoàn Hảo Của Em!

Tác giả : Út

Chương : 8/NA

Lượt xem : 326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hạ Chí Gặp Em

Hạ Chí Gặp Em

Tác giả : Khả Anh Đỗ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Phong Phi Khứ, Biệt Lai Vô Dạng

Phong Phi Khứ, Biệt Lai Vô Dạng

Tác giả : Phong phi khứ

Chương : 5Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hồ Ly Muốn Làm Người Mẫu

Hồ Ly Muốn Làm Người Mẫu

Tác giả : Gái Dâm

Chương : 8/NA

Lượt xem : 126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Truyền Kì Bát Nháo Hội

Truyền Kì Bát Nháo Hội

Tác giả : Kat

Chương : 15Full

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hồng Hoang Nữ Đế

Hồng Hoang Nữ Đế

Tác giả : Tệ Bạc

Chương : 21/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện  - Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ

Tác giả : Triệu Kỳ An

Chương : 1/NA

Lượt xem : 63

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết