Bách Hợp

Có 70 truyện

Web truyện - Xấu Nữ Thành Hotboy

Xấu Nữ Thành Hotboy

Tác giả : TrieuKyAn

Chương : 10/NA

Lượt xem : 2,144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ái Sanh Nhật Ký

Ái Sanh Nhật Ký

Tác giả : Quảng Lăng Tán Nhi

Chương : 122Full

Lượt xem : 2,077

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [12 Chòm Sao - SA] Biến Thái Vừa Thôi!

[12 Chòm Sao - SA] Biến Thái Vừa Thôi!

Tác giả : Die_south

Chương : 27/NA

Lượt xem : 2,035

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Gilenchi] Thỏ À! Tớ Yêu Cậu!

[Gilenchi] Thỏ À! Tớ Yêu Cậu!

Tác giả : Nguyn_NT

Chương : 18Full

Lượt xem : 2,023

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thư Và Nông Dân

Tiểu Thư Và Nông Dân

Tác giả : Caca

Chương : 57Full

Lượt xem : 1,884

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Tác giả : Diệp Sáp

Chương : 63Full

Lượt xem : 1,872

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Longfic] Nhật Ký Thú Tội (GxG)

[Longfic] Nhật Ký Thú Tội (GxG)

Tác giả : Phạm Thanh Mai

Chương : 52Full

Lượt xem : 1,787

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ban Mã Tuyến

Ban Mã Tuyến

Tác giả : Dịch Bạch Thủ

Chương : 99Full

Lượt xem : 1,740

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Tác giả : Diệp Sáp

Chương : 105Full

Lượt xem : 1,613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám

Tác giả : Chi Chi

Chương : 12Full

Lượt xem : 1,553

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Nhu Dĩ "Mặc"

Tương Nhu Dĩ "Mặc"

Tác giả : A1809M

Chương : 64/NA

Lượt xem : 1,504

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạc Minh Giang Hồ

Hạc Minh Giang Hồ

Tác giả : Diệp Mạch

Chương : 71Full

Lượt xem : 1,244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyện Lệnh Rất Bận!

Huyện Lệnh Rất Bận!

Tác giả : Tế Dương Phi Vũ

Chương : 87Full

Lượt xem : 1,200

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phục Kích Ái

Phục Kích Ái

Tác giả : Phong Dã

Chương : 84Full

Lượt xem : 1,173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghe Xem! Là Thời Gian Đang Hát

Nghe Xem! Là Thời Gian Đang Hát

Tác giả : Lạc Mạc Chi Vũ

Chương : 82/85

Lượt xem : 1,127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Sa

Bà Sa

Tác giả : Mộ Thành Tuyết

Chương : 68Full

Lượt xem : 1,053

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi

Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi

Tác giả : Dịch Lâm An

Chương : 70/NA

Lượt xem : 1,025

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta

Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta

Tác giả : annlleotran

Chương : 13/NA

Lượt xem : 1,017

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Hoa Kỷ

Phong Hoa Kỷ

Tác giả : Mộc Tùy Phong

Chương : 43/NA

Lượt xem : 969

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nữ Thủ Trưởng

Yêu Nữ Thủ Trưởng

Tác giả : Dương Đề Tiểu Dã Mã

Chương : 40/NA

Lượt xem : 958

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Quải Đông Nam Chi

Diệp Quải Đông Nam Chi

Tác giả : Phù Noãn

Chương : 73Full

Lượt xem : 936

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Hộ Em Suốt Đời

Bảo Hộ Em Suốt Đời

Tác giả : Mộng Vũ Thần

Chương : 140Full

Lượt xem : 915

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!

Tác giả : Hàn Thất Tửu

Chương : 102Full

Lượt xem : 911

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Tác giả : Diệp Sáp

Chương : 26/NA

Lượt xem : 759

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Fanfic][Savokiku] Nữ Hoàng Chúa Tể Bóng Đêm, Em Là Của Chị

[Fanfic][Savokiku] Nữ Hoàng Chúa Tể Bóng Đêm, Em Là Của Chị

Tác giả : Tojikato _Nakitoji

Chương : 16/NA

Lượt xem : 717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Giả Thượng Câu

Nguyện Giả Thượng Câu

Tác giả : Minh Dã

Chương : 137Full

Lượt xem : 674

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngắm Một Trời Xuân

Ngắm Một Trời Xuân

Tác giả : Tiêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 670

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Tâm Ngã Tâm

Quân Tâm Ngã Tâm

Tác giả : Nhất Diệp Tiêu Diêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 665

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bàn Vận Công

Bàn Vận Công

Tác giả : Hắc Bạch Kiếm Yêu

Chương : 8Full

Lượt xem : 632

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm xưa

Năm xưa

Tác giả : Cửu Nguyệt Quang

Chương : 36/63

Lượt xem : 626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết