Bách Hợp

Có 73 truyện

Web truyện - Ban Mã Tuyến

Ban Mã Tuyến

Tác giả : Dịch Bạch Thủ

Chương : 99Full

Lượt xem : 2,602

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [12 Chòm Sao - SA] Biến Thái Vừa Thôi!

[12 Chòm Sao - SA] Biến Thái Vừa Thôi!

Tác giả : Die_south

Chương : 27/NA

Lượt xem : 2,578

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo

Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả : Nhất Sinh Bán Nhàn

Chương : 86Full

Lượt xem : 2,399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xấu Nữ Thành Hotboy

Xấu Nữ Thành Hotboy

Tác giả : TrieuKyAn

Chương : 10/NA

Lượt xem : 2,307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thư Và Nông Dân

Tiểu Thư Và Nông Dân

Tác giả : Caca

Chương : 57Full

Lượt xem : 2,275

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Gilenchi] Thỏ À! Tớ Yêu Cậu!

[Gilenchi] Thỏ À! Tớ Yêu Cậu!

Tác giả : Nguyn_NT

Chương : 18Full

Lượt xem : 2,254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Tác giả : Diệp Sáp

Chương : 63Full

Lượt xem : 2,162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tương Nhu Dĩ "Mặc"

Tương Nhu Dĩ "Mặc"

Tác giả : A1809M

Chương : 69/NA

Lượt xem : 2,031

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Longfic] Nhật Ký Thú Tội (GxG)

[Longfic] Nhật Ký Thú Tội (GxG)

Tác giả : Phạm Thanh Mai

Chương : 52Full

Lượt xem : 1,939

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Tác giả : Diệp Sáp

Chương : 105Full

Lượt xem : 1,905

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám

Tác giả : Chi Chi

Chương : 12Full

Lượt xem : 1,766

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Huyện Lệnh Rất Bận!

Huyện Lệnh Rất Bận!

Tác giả : Tế Dương Phi Vũ

Chương : 87Full

Lượt xem : 1,612

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hạc Minh Giang Hồ

Hạc Minh Giang Hồ

Tác giả : Diệp Mạch

Chương : 71Full

Lượt xem : 1,591

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phục Kích Ái

Phục Kích Ái

Tác giả : Phong Dã

Chương : 84Full

Lượt xem : 1,435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bà Sa

Bà Sa

Tác giả : Mộ Thành Tuyết

Chương : 68Full

Lượt xem : 1,386

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghe Xem! Là Thời Gian Đang Hát

Nghe Xem! Là Thời Gian Đang Hát

Tác giả : Lạc Mạc Chi Vũ

Chương : 82/85

Lượt xem : 1,282

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Hoa Kỷ

Phong Hoa Kỷ

Tác giả : Mộc Tùy Phong

Chương : 43/NA

Lượt xem : 1,260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Nữ Thủ Trưởng

Yêu Nữ Thủ Trưởng

Tác giả : Dương Đề Tiểu Dã Mã

Chương : 40/NA

Lượt xem : 1,218

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bảo Hộ Em Suốt Đời

Bảo Hộ Em Suốt Đời

Tác giả : Mộng Vũ Thần

Chương : 140Full

Lượt xem : 1,201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta

Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta

Tác giả : annlleotran

Chương : 13/NA

Lượt xem : 1,178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nguyện Giả Thượng Câu

Nguyện Giả Thượng Câu

Tác giả : Minh Dã

Chương : 137Full

Lượt xem : 1,173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi

Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi

Tác giả : Dịch Lâm An

Chương : 70/NA

Lượt xem : 1,170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Quải Đông Nam Chi

Diệp Quải Đông Nam Chi

Tác giả : Phù Noãn

Chương : 73Full

Lượt xem : 1,109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!

Tác giả : Hàn Thất Tửu

Chương : 102Full

Lượt xem : 1,006

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Tác giả : Vãn Chi

Chương : 87Full

Lượt xem : 963

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Tác giả : Diệp Sáp

Chương : 26/NA

Lượt xem : 884

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Fanfic][Savokiku] Nữ Hoàng Chúa Tể Bóng Đêm, Em Là Của Chị

[Fanfic][Savokiku] Nữ Hoàng Chúa Tể Bóng Đêm, Em Là Của Chị

Tác giả : Tojikato _Nakitoji

Chương : 16/NA

Lượt xem : 868

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bầu Trời Trong Trẻo

Bầu Trời Trong Trẻo

Tác giả : Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Chương : 72Full

Lượt xem : 838

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Năm xưa

Năm xưa

Tác giả : Cửu Nguyệt Quang

Chương : 36/63

Lượt xem : 836

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quân Tâm Ngã Tâm

Quân Tâm Ngã Tâm

Tác giả : Nhất Diệp Tiêu Diêu

Chương : 12Full

Lượt xem : 819

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết